Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции в сфере государственного пробирного контроля (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у сфері державного пробірного контролю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122, із наступними змінами):

1) статтю 1623 викласти у такій редакції:

"Стаття 1623. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Ухилення від передбаченого законом першочергового пропонування афінованих дорогоцінних металів у стандартному вигляді, а також видобутого з надр або рекуперованого дорогоцінного каміння в розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їх видобування і виробництва, скуплених, не викуплених з-під застави ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, брухту дорогоцінних металів, а також дорогоцінного каміння першого порядку Національному банку України та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) у статті 1891:

у назві слова "видобутку, виробництва, використання та реалізації" слова ", використання" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"Роздрібна або оптова торгівля на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.";

3) у статті 221 слова та цифри "частиною першою статті 1891" слова "частиною першою статті" виключити;

4) статтю 2441 виключити;

5) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац одинадцятий "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (статті 422, 156, 1646, 1647)" після цифр "1647" доповнити словами та цифрами ", частина друга статті 1891";

в абзаці двадцять шостому "органів державної податкової служби (статті 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1772)" цифри "1621, 1622" замінити цифрами "1621 - 1623", після цифр "1772" доповнити словами та цифрами ", частина друга статті 1891".

2. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34, із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац другий пункту 9 виключити;

пункти 11 та 14 виключити;

абзаци другий та третій пункту 21 виключити;

пункти 22 - 24 викласти в такій редакції:

"22) державне пробірне клеймо - знак установленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів;

23) клеймування - пробірно-технологічна операція нанесення відбитку державного пробірного клейма на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів;

24) іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, взятий на облік державним підприємством пробірного контролю у встановленому законодавством порядку;";

пункти 25 та 26 виключити;

пункт 27 викласти в такій редакції:

"27) пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - експертно-технологічна операція з перевірки відповідності виробів вимогам чинних нормативно-правових актів у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, наявності на виробах, поданих до державних підприємств пробірного контролю, відбитка (відбитків) державного пробірного клейма, міжнародного або іноземного клейма погодженого зразка, іменника та їхньої відповідності встановленим вимогам і правилам, а також відповідності вставки (вставок) із дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику;";

2) у статті 3:

у частині першій:

абзац третій виключити;

в абзаці п'ятому слова "та оперативного резерву золота" виключити;

3) у статті 4:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Усі суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, що займаються операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них, виробами та матеріалами, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, проводять їх облік у порядку, встановленому законодавством, і подають звітність.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, має право встановлювати особливості обліку афінованих дорогоцінних металів, скуплених, не викуплених з-під застави ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, брухту і відходів дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння першого порядку та звітності про операції з ними.";

частини третю та п'яту виключити;

в абзаці другому частини четвертої слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "забезпечує формування державної фінансової політики";

4) у статті 5:

у частині першій:

в абзаці першому слова "цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" виключити;

в абзаці другому слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "забезпечує формування державної фінансової політики";

частину другу виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Положення про порядок формування та зберігання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, а також про його місцезнаходження затверджується Кабінетом Міністрів України.";

5) у частині третій статті 6 слова "Державним комітетом України по геології і використанню надр" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

6) у частині другій статті 9 слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "забезпечує формування державної фінансової політики";

7) статтю 11 виключити;

8) у статті 12:

у частині першій друге речення виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Переробка відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється у порядку, встановленому законодавством.";

9) у статті 13:

у частині другій слова "в органах, які здійснюють державний пробірний контроль" замінити словами "на державних підприємствах пробірного контролю";

у частині третій слова "пробірним клеймом" замінити словами "державним пробірним клеймом";

10) абзац п'ятий частини першої статті 14 після слів "Національному банку України" доповнити словами "дорогоцінних та";

11) статтю 15 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. Пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них

1. В Україні для ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів встановлюються такі проби:

платина

- 900 (дев'ятисота)
- 950 (дев'ятсот п'ятдесята)

золото

- 375 (триста сімдесят п'ята)
- 500 (п'ятисота)
- 585 (п'ятсот вісімдесят п'ята)
- 750 (сімсот п'ятдесята)
- 958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)
- 999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)

срібло

- 800 (восьмисота)
- 830 (вісімсот тридцята)
- 875 (вісімсот сімдесят п'ята)
- 925 (дев'ятсот двадцять п'ята)
- 960 (дев'ятсот шістдесята)

паладій

- 500 (п'ятисота)
- 850 (вісімсот п'ятдесята)

Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби із золота 333 (триста тридцять третьої) і 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) проб та срібла 750 (сімсот п'ятдесятої) проби з відбитком державного пробірного клейма.

Ювелірні та побутові вироби із дорогоцінних металів, що виготовлені в Україні або ввезені на територію України з метою їх реалізації, повинні відповідати пробі, визначеній абзацом першим цієї частини.

2. Пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, провадиться державними підприємствами пробірного контролю, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

3. Державні підприємства пробірного контролю у порядку, встановленому нормативно-правовими актами, проводять:

обов'язкове клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів суб'єктами господарювання в Україні, що відповідають встановленій пробі;

обов'язкове клеймування всіх ввезених на територію України юридичними та фізичними особами ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, з метою їх реалізації (крім ввезених для власних потреб); клеймування проводиться за наявності митної декларації та документа про сплату ввізного мита, що відповідають встановленій пробі;

клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, за заявками юридичних та фізичних осіб, що відповідають встановленій пробі;

випробування, контрольні та арбітражні аналізи матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів, що містять дорогоцінні метали, за заявками суб'єктів господарювання, фізичних осіб та зверненнями правоохоронних органів;

експертизи дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм та оцінку дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння.

4. Тарифи на послуги державних підприємств пробірного контролю встановлюються ними за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, у встановленому ним порядку.

Тарифи підлягають публікації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

5. Не підлягають обов'язковому клеймуванню напівфабрикати і зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі і монети; дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних металів і призначені для наукових, виробничих, медичних та інших цілей.

6. Державний гемологічний центр України відповідно до законодавства проводить незалежну експертизу та контроль за якістю сировини і виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також виробів з ними, експертну оцінку дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зарахованого до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, надає методологічну допомогу геологорозвідувальним, видобувним і переробним підприємствам для підвищення якості робіт та методичного їх забезпечення, проводить гемологічні дослідження сировини, а також виконує інші роботи за розпорядженнями уповноважених органів, пов'язані з незалежною експертизою дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

7. Державний гемологічний центр України належить до сфери управління уповноваженого Кабінетом Міністрів України центрального органу виконавчої влади і діє на підставі затвердженого ним Положення.";

12) доповнити статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151. Іменники виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

1. Суб'єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів (виготовлювачі), можуть мати іменник (іменники), відбиток якого проставляється виготовлювачем або, за його дорученням, державним підприємством пробірного контролю на виготовлених цим суб'єктом господарювання виробах.

Відбиток іменника на виробі має бути рельєфним та чітким (недеформованим), з відтворенням форми та всіх інформаційних знаків, дозволяти його ідентифікацію та зберігати свій вигляд протягом тривалого часу.

2. Відбиток іменника (іменників) виготовлювача може мати вигляд зареєстрованого відповідно до законодавства знака для товарів і послуг, право на використання якого належить такому виготовлювачу.

3. Виготовлювачу, який не має права на використання зареєстрованого відповідно до законодавства знака для товарів і послуг, іменник присвоюється державним підприємством пробірного контролю у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на підставі його заяви.

Іменники, що присвоюються виготовлювачам державними підприємствами пробірного контролю, за формою, системою позначення, індивідуальними знаками (шифром) виготовлювача повинні відповідати вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Плата за присвоєння іменника не стягується.

4. Облік відбитків іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів, ведення Реєстру відбитків іменників виготовлювачів та внесення змін до нього здійснюється державними підприємствами пробірного контролю у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Відомості Реєстру відбитків іменників виготовлювачів є у відкритому доступі та публікуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

5. Запис про постановку на облік іменника в Реєстрі відбитків іменників виготовлювачів є чинним протягом 10 років з дня внесення відповідної інформації до Реєстру.";

13) у статті 16:

у назві статті та абзаці другому слово "видобутку," виключити;

абзац другий доповнити словами ", у сфері пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;";

абзаци третій і п'ятий виключити;

доповнити новими абзацами такого змісту:

"формує та поповнює Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;

забезпечує організацію розробки нормативних документів (стандартів, технічних умов, положень тощо) та технічних регламентів, які встановлюють вимоги до якості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять;

здійснює управління визначеними Кабінетом Міністрів України державними підприємствами пробірного контролю;

погоджує тарифи на послуги державних підприємств пробірного контролю у встановленому ним порядку;

забезпечує ведення Реєстру відбитків іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів;

забезпечує розроблення технічної документації на державні пробірні клейма, затверджує опис та форму державного пробірного клейма, розробляє порядок та здійснює контроль за виготовленням, використанням та списанням зазначених клейм;

здійснює інші функції у межах повноважень, визначених законодавством України.";

14) статтю 161 виключити;

15) у статті 17:

слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

16) у статті 18:

в абзаці першому частини першої слово "Державний" виключити;

у частині другій:

в абзаці третьому слово "державний" виключити;

абзаци четвертий та п'ятий виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Державний контроль за операціями з алмазами відповідно до вимог Сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Особливості порядку ввезення на митну територію України та вивезення з митної території України алмазів встановлюються Кабінетом Міністрів України.";

17) у статті 19:

у частині першій:

в абзаці третьому слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, або державних установ пробірного контролю" замінити словами "державних підприємств пробірного контролю";

абзац четвертий виключити;

18) у статті 22 частини другу, третю, четверту та п'яту виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Іменники виготовлювачів ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, є дійсними до 1 січня 2016 року.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у сфері державного пробірного контролю"

1. Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом прийняття регуляторного акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у сфері державного пробірного контролю" розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 18.06.2014 N 22605/1/1-14 та постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Урядом проведено оптимізацію функцій та повноважень центральних органів виконавчої влади, які забезпечують здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та визначено перелік органів виконавчої влади, що ліквідуються. Зокрема, підлягає ліквідації Державна пробірна служба України, яка виконує функції органу державного нагляду (контролю) у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Функції з реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю покладено на Міністерство фінансів України.

Органам виконавчої влади доручено внести зміни до актів законодавства, що випливають з цієї постанови.

Враховуючи викладене, Мінфіном здійснено перегляд чинних законодавчих актів та пропонується внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".

Крім того, Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" містить ряд норм, які застаріли і потребують актуалізації відповідно до вимог сьогодення та приведення у відповідність із нормами європейського права.

2. Цілі нормативного регулювання

Одним із першочергових завдань Уряду у складних економічних та соціально-політичних умовах, які склалися в Україні, є суттєве скорочення адміністративного втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єктів господарювання приватного сектору економіки та покращання умов ведення бізнесу.

Основною метою прийняття запропонованого проекту закону є:

усунення зайвого навантаження на бізнес та ліквідація обов'язкової реєстрації суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, а також спрощення обліку іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів;

виведення з-під подвійного державного контролю виробництва, використання, обігу, обліку, зберігання дорогоцінних металів і каміння та виробів з них на підприємствах, установах та організаціях;

усунення дублювання функцій у сфері захисту прав споживачів та визначення Держспоживінспекції органом, який буде здійснювати державний нагляд у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

лібералізація умов провадження операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням шляхом відміни адміністративної відповідальності за порушення норм використання, втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, норм повернення брухту і відходів, неналежне ведення спеціального обліку, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Водночас до статті 1891 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) введено спеціальну норму щодо притягнення до адміністративної відповідальності за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, у вигляді накладення штрафу з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. Запровадження санкції у вигляді конфіскації, що накладатиметься виключно за рішенням суду, є необхідним у зв'язку з високим ступенем вірогідності подальшої реалізації недобросовісними продавцями таких виробів із можливими шкідливими для здоров'я людей домішками або невідповідною цінністю дорогоцінного сплаву.

Змінами до статті 1623 Кодексу вводиться відповідальність суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства щодо першочергового пропонування афінованих дорогоцінних металів, скуплених, не викуплених з-під застави ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, брухту дорогоцінних металів, а також дорогоцінного каміння першого порядку Національному банку України та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Також положеннями проекту Закону встановлюється спрощена процедура обліку державними підприємствами пробірного контролю іменників суб'єктів господарювання - виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Викладене вище не може бути вирішене за допомогою ринкових механізмів, а тому потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного законопроекту.

1. Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" у частині скасування деяких контрольно-наглядових функцій органів виконавчої влади за виробництвом, використанням, обігом, обліком, зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них на підприємствах, установах та організаціях, а також усунення дублювання функцій у сфері захисту прав споживачів щодо якості ювелірної продукції.

Зазначене суттєво вплине на скорочення адміністративного втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єктів господарювання приватного сектору економіки та покращить умови ведення бізнесу.

Забезпечення дотримання вимог якості, цінності та безпечності ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів під час їх продажу споживачам та посилення адміністративної відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері пробірного контролю сприятиме посиленню захисту прав громадян як споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

У результаті прийняття цього законопроекту ряд норм Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", які застаріли, буде актуалізовано відповідно до вимог сьогодення та приведено у відповідність із нормами європейського законодавства.

2. Залишення існуючої системи та повноважень контрольно-наглядових органів на ринку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та чинного порядку здійснення ними заходів державного нагляду (контролю) за одержанням, використанням, обліком та зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Цей спосіб неприйнятний, оскільки залишається дублювання контрольно-наглядових функцій центральними органами виконавчої влади та зайве навантаження на суб'єктів господарювання приватного сектору економіки у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Враховуючи викладене, єдиним способом досягти поставлених цілей є прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у сфері державного пробірного контролю" у запропонованій редакції.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проблеми, які обумовили необхідність прийняття запропонованого проекту закону, вирішуються шляхом його прийняття. Внаслідок прийняття регуляторного акта на нормативному рівні буде скорочено кількість контрольно-наглядових органів, які здійснюють заходи державного нагляду на ринку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що відповідає вимогам сьогодення. Зазначене дозволяє підвищити ефективність заходів державного нагляду за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та посилити контроль за дотриманням прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Проект регуляторного акта розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України з метою отримання пропозицій і зауважень від суб'єктів господарювання.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію запропонованого проекту закону не очікується.

Введення в дію нормативного акта дозволить скоротити адміністративне втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та покращити умови ведення бізнесу.

Прийняття регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта

Законопроект спрямовано на дерегуляцію у сфері пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що позитивно вплине на ринок дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Оптимізація системи контролю сприятиме посиленню захисту прав громадян як споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

Безпосередній пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них буде збережено на існуючому рівні через мережу казенних підприємств пробірного контролю, які знаходяться у сфері управління Мінфіну.

Реалізація акта не може призвести до неочікуваних результатів, які унеможливлюють позитивний ефект від його впровадження.

Очікувані результати прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб'єкти господарювання

- визначення єдиного органу виконавчої влади, який здійснює контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- усунення необґрунтованих підстав для здійснення заходів державного контролю органами державної влади;
- скорочення адміністративного втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єктів господарювання;
- зменшення кількості контрольних заходів

відсутні

Органи виконавчої влади

- скорочення кількості контрольно-наглядових органів;
- зменшення кількості контрольних заходів;
- усунення дублювання контрольних функцій;
- підготовка законодавчого поля для імплементації та приєднання до вимог міжнародних договорів

економія витрат на здійснення заходів державного нагляду

Населення

- державний контроль за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

відсутні

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений та визначається відповідно до строку дії Закону України від 18 листопада 1997 року N 637/97-ВР.

8. Показники результативності регуляторного акта

Регуляторний акт буде поширюватись на невизначене коло юридичних та фізичних осіб, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Виконання акта не потребує додаткових витрат коштів і часу суб'єктами господарювання та/або фізичними особами.

Одним з показників результативності положень законопроекту є скорочення зайвого регулювання ведення бізнесу у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, скасування обов'язкової реєстрації суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, а також спрощення обліку іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів.

Прогнозні значенні показників результативності цього регуляторного акта можуть бути встановлені на підставі аналізу зауважень та пропозицій суб'єктів господарювання, отриманих за результатами його оприлюднення на веб-сайті Мінфіну.

Оприлюднення інформації про регуляторний акт передбачається через засоби масової інформації (друковані видання, мережа Інтернет).

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності запропонованого проекту Закону буде проведено після набрання ним чинності шляхом збору та аналізу пропозицій та зауважень суб'єктів господарювання.

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше ніж через два роки після набрання чинності цим актом за допомогою аналізу проведених Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів контрольних заходів та системного аналізу їх результативності.

Періодичне відстеження результативності акта здійснюється один раз на кожних три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос