Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления мер содействия занятости, возвращения средств, направленных на финансирование таких мер, в случае нарушения гарантий занятости для внутренне перемещенных лиц (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.04.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб

Відповідно до частини п'ятої статті 241 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб

1. Цей Порядок визначає умови, механізм здійснення управліннями державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі - управління Служби) заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.

Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є бюджетними або комунальними установами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

компенсація витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду - відшкодування зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних витрат на проходження за направленням управління Служби попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;

компенсація витрат на оплату праці - відшкодування роботодавцю фактичних витрат на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування за направленням управлінь Служби на умовах строкових трудових договорів, укладених із зареєстрованими безробітними з числа внутрішньо переміщених осіб, за місяць, за який такі витрати здійснені;

компенсація витрат роботодавця на навчання - відшкодування витрат роботодавця, який працевлаштовує за направленням управлінь Служби зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, строком не менше ніж на дванадцять календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб у цей період;

компенсація транспортних витрат - відшкодування фактичних витрат зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, у разі направлення безробітного управлінням Служби на працевлаштування до роботодавця не за місцем реєстрації безробітного та/або не за місцем реєстрації його проживання чи перебування.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в таких самих значеннях, як у Кодексі законів про працю України, Господарському кодексі України, законах України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

3. До заходів сприяння зайнятості належать:

компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування;

компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;

компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб;

компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб.

Вищезазначені витрати відшкодовуються після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням управлінь Служби.

Заходи зі сприяння зайнятості можуть проводитись окремо або одночасно стосовно кожної внутрішньо переміщеної особи.

Фінансування цих заходів здійснюється в межах термінів дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У разі закінчення терміну її дії фінансування призупиняється, а після продовження терміну може бути поновлене.

4. Компенсація витрат роботодавця на оплату праці та навчання працевлаштованих зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб не здійснюється у випадках, передбачених частиною третьою статті 26 Закону України "Про зайнятість населення".

5. Компенсація витрат на оплату праці тривалістю не більше шести календарних місяців надається роботодавцю за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням управління Служби на умовах строкових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.

Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, із числа громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням з відповідними головними управліннями державної служби зайнятості областей або м. Києва.

6. Компенсація витрат роботодавця виплачується в межах коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів України (у разі працевлаштування інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний, якому допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття") після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням управлінь Служби.

Управління Служби на підставі відомості роботодавця про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій з наданням компенсації, використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування формує щомісяця відомість про виплату компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів згідно з додатком 1 до цього Порядку та до десятого числа місяця, наступного за місяцем подання звітності до територіальних органів Державної фіскальної служби України, передбаченої статтею 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", подає її до відповідного головного управління Служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі.

Головні управління Служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі до п'ятнадцятого числа місяця, наступного за місяцем подання звітності до територіальних органів ДФС, передбаченої статтею 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", передають узагальнені відомості територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів для виплати компенсації роботодавцям витрат на оплату праці.

7. Компенсація виплачується щомісяця в розмірі фактичних витрат на оплату праці осіб, прийнятих за направленням управлінь Служби, але не вище середнього розміру заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць.

Ці витрати включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до частин першої та другої статті 2 Закону України "Про оплату праці", та суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахованого на ці виплати.

Якщо компенсація надається за неповний місяць і фактичні витрати на оплату праці перевищують середній рівень заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за місяць, за який компенсуються витрати на оплату праці, розмір компенсації за цей період обчислюється шляхом ділення середньої заробітної плати, що склалася у відповідному регіоні, на кількість робочих днів місяця (або кількість годин при погодинному обліку робочого часу), встановлених законодавством, та множення на кількість робочих днів (або кількість годин), за які надається компенсація.

Розмір компенсації витрат роботодавця визначається на підставі відомості роботодавця про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій з наданням компенсації, використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за формою згідно із додатком 2 до цього Порядку.

8. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності штату або за угодою сторін до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості, сума виплачених коштів повертається роботодавцем у повному обсязі до бюджету Фонду або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації.

У разі звільнення особи, працевлаштованої з наданням компенсації, роботодавець протягом п'яти робочих днів надає управлінню Служби копію наказу про її звільнення.

9. При переведенні працівника за його згодою на роботу на інше робоче місце в цього роботодавця із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами надання компенсації, виплата компенсації не припиняється.

Роботодавець протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє управління Служби про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце.

У разі досягнення працівником, за якого виплачувалася компенсація, пенсійного віку та призначення йому пенсії відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, встановлення інвалідності або зняття інвалідності та продовження ним роботи виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку її отримання.

10. Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням управління Служби на умовах строкового трудового договору, для отримання компенсації протягом двох місяців з дня працевлаштування подає управлінню Служби заяву довільної форми та копії трудового договору між ним і працівником і наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, завірені в установленому порядку.

На підставі цих документів, персональних даних про особу, якими володіє управління Служби, даних ДФС та її органів щодо відсутності у роботодавця заборгованості зі сплати єдиного внеску, інформації органів Пенсійного фонду України про дату працевлаштування особи та відсутність у роботодавця заборгованості зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом управління Служби протягом п'яти робочих днів з дати отримання всіх даних приймає рішення про виплату компенсації роботодавцю.

У разі прийняття позитивного рішення протягом семи робочих днів між управлінням Служби та роботодавцем укладається договір про надання компенсації.

Якщо роботодавцю відмовлено в компенсації, управління Служби зобов'язане письмово поінформувати роботодавця про причини відмови протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.

11. У договорі про працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб з наданням компенсації зазначаються:

сторони договору;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання безробітного;

гарантії зайнятості безробітного, якого працевлаштовано;

умови та порядок фінансування компенсації витрат на оплату праці;

права та обов'язки сторін;

строки набрання чинності договором (договір набирає чинності з дня прийняття на роботу зареєстрованого безробітного за направленням управління Служби, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця) та підстави його припинення (договір припиняє дію у разі припинення трудових відносин з працівником на підставах, передбачених чинним законодавством);

взаємна відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок розгляду спорів.

Примірна форма договору про працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб з наданням компенсації затверджується Мінсоцполітики.

12. У разі зміни місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місця проживання роботодавця - фізичної особи - підприємця компенсацію виплачує управління Служби, яке розпочало її виплату.

13. Управління Служби щомісяця до останнього числа місяця, наступного за місяцем подання до територіальних органів ДФС звітності, передбаченої статтею 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", на підставі відомості роботодавця про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій з наданням компенсації, використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування подає до територіальних органів Казначейства платіжні документи для перерахування коштів на рахунок роботодавця.

14. Відповідальність за порушення умов і порядку надання компенсації несе начальник управління Служби.

15. Управління Служби відповідно до затвердженого плану, але не рідше ніж один раз на три календарних місяці, або за письмовим зверненням фізичної чи юридичної особи у зв'язку з фактами порушення роботодавцем умов надання компенсації перевіряє достовірність відомостей та виконання умов договору про працевлаштування безробітного з наданням компенсації протягом строку його дії. Результати перевірки оформляються актом.

Якщо роботодавець перешкоджає проведенню перевірки, управління Служби припиняє перерахування компенсації. Відновлення виплати здійснюється за результатами перевірки.

16. Роботодавець у встановленому законодавством порядку несе відповідальність за забезпечення гарантій зайнятості осіб, прийнятих на роботу з наданням роботодавцю компенсації, та за достовірність даних, що є підставою для прийняття рішення щодо надання компенсації для працевлаштування безробітних і визначення розміру компенсації.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб (розірвання строкового трудового договору з особою, працевлаштованою за направленням управління Служби, до закінчення терміну дії цього договору, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату, через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору, або за згодою сторін) роботодавець повертає суму одержаної компенсації в повному обсязі.

17. Рішення про повернення коштів роботодавцем приймається начальником управління Служби і оформляється наказом.

Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про повернення роботодавцем коштів управління Служби надсилає роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність повернути кошти протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання повідомлення. Якщо вручити поштове відправлення роботодавцю неможливо, управління Служби подає матеріали до суду.

18. У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб до роботодавця, розташованого не за місцем реєстрації особи як безробітної та/або не за місцем її проживання чи перебування, такій працевлаштованій особі за рахунок коштів Фонду одноразово компенсуються фактичні транспортні витрати на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування.

Направлення на працевлаштування до іншої адміністративно-територіальної одиниці надається зареєстрованому безробітному за його згодою при відсутності підходящої роботи та доступних для нього видів навчання в адміністративно-територіальній одиниці, де така особа зареєстрована як безробітна.

19. Компенсація транспортних витрат (за проїзд від пункту відправлення до пункту призначення) виплачується після працевлаштування особи за направленням управління Служби одноразово у розмірі вартості проїзду залізничним транспортом (крім купе та СВ) і транспортом загального користування (крім авіаційного транспорту та таксі), включаючи страхові внески з державного обов'язкового страхування пасажирів на транспорті, оплату послуг з попереднього продажу проїзних квитків і витрат на користування в поїздах білизною та перевезення багажу.

20. Для отримання компенсації транспортних витрат на переїзд працевлаштована особа протягом десяти робочих днів після укладення трудового договору з роботодавцем, оформленого наказом чи розпорядженням, звертається до найбільш зручного для відвідування управління Служби з відповідною заявою на ім'я начальника управління Служби, де вона була зареєстрована.

До заяви додаються завірена у встановленому порядку копія трудового договору (витяг з наказу, розпорядження) між працівником та роботодавцем, а також оригінали проїзних документів.

Управління Служби, до якого звернулася працевлаштована особа для отримання компенсації транспортних витрат, протягом трьох робочих днів забезпечує відправлення отриманих документів на адресу управління Служби, де працевлаштована особа була зареєстрована як безробітна, для прийняття рішення про виплату компенсації.

Рішення про виплату компенсації транспортних витрат приймається начальником управління Служби, де працевлаштована особа була зареєстрована як безробітна, у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати отримання документів, що підтверджують фактичні витрати на переїзд.

21. Якщо умови праці або виконання окремих видів робіт передбачають обов'язкове проходження працівником медичного чи наркологічного огляду, зареєстрований безробітний із числа внутрішньо переміщених осіб може бути направлений управлінням Служби до медичного закладу для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду з подальшою компенсацією витрат, пов'язаних із проведенням необхідних обстежень і досліджень.

Для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб управлінням Служби видається направлення.

Зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб не може бути видане направлення для працевлаштування, якщо за результатами медичного чи наркологічного оглядів умови праці або виконання окремих видів робіт протипоказані йому за станом здоров'я.

Рішення про компенсацію витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного оглядів приймається начальником управління Служби, в якому особа була зареєстрована як безробітна, на підставі заяви зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб, завіреної в установленому порядку копії довідки (медичного висновку, сертифікату) та оригіналів документів, що підтверджують оплату обстежень і досліджень, пов'язаних з проходженням медичного та наркологічного оглядів.

Виплата здійснюється у порядку та в строки, визначені пунктом 20 цього Порядку.

22. Управління Служби протягом п'ятнадцяти робочих днів після прийняття рішення про компенсацію транспортних витрат або витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного оглядів подає до територіальних органів Казначейства платіжні документи для перерахування коштів на рахунок особи.

23. Компенсація витрат роботодавця на навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах видатків, передбачених на цю мету в бюджеті Фонду на відповідний рік, після завершення навчання у разі працевлаштування за направленням управління Служби зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на дванадцять календарних місяців.

Сума компенсації не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої виплати.

Компенсація витрат роботодавця на навчання не здійснюється у випадках, передбачених частиною третьою статті 26 Закону України "Про зайнятість населення".

24. Для отримання компенсації витрат на навчання роботодавець протягом п'яти робочих днів після закінчення навчання працівників (але не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня їх працевлаштування) звертається до управління Служби, яке направило на працевлаштування зазначених осіб, із заявою довільної форми про відшкодування витрат за їх навчання.

До заяви додаються завірені належним чином копії трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням, між ним і працівником, договору роботодавця з професійно-технічним або вищим навчальним закладом, підприємством, установою чи організацією, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, на навчання працівника, платіжних документів, які підтверджують сплату роботодавцем вартості навчання працівника, та документа працівника про освіту державного зразка, що підтверджує факт навчання, відомості про рахунок роботодавця для відшкодування витрат за навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові працівника.

У разі навчання працівника безпосередньо роботодавцем, який має ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, він подає завірені належним чином копії наказів про зарахування особи на навчання та відрахування у зв'язку з закінченням навчання, докази сплати вартості навчання та копію документа працівника про освіту державного зразка, що підтверджує факт навчання, відомості про рахунок роботодавця для відшкодування витрат за навчання.

Роботодавець несе відповідальність за достовірність даних, що є підставою для надання компенсації, відповідно до законодавства.

25. Рішення про компенсацію витрат роботодавцю приймається управлінням Служби не пізніше ніж через десять робочих днів з дати отримання заяви на підставі:

документів, передбачених пунктом 25 цього Порядку;

персональних даних про особу, якими володіє управління Служби;

даних ДФС та її органів щодо відсутності в роботодавця заборгованості зі сплати єдиного внеску;

інформації органів Пенсійного фонду України про дату працевлаштування особи та відсутність у роботодавця заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом.

Про прийняте рішення управління Служби письмово інформує роботодавця протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

26. Управління Служби протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про відшкодування витрат на навчання подає до територіальних органів Державної казначейської служби України платіжні документи для перерахування коштів на рахунок роботодавця. Управління Служби протягом тридцяти календарних днів після отримання роботодавцем коштів звіряє взаєморозрахунки з ним.

27. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалась компенсація витрат на навчання протягом дванадцяти місяців з дня працевлаштування, у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням штату, через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору або за угодою сторін, сума перерахованих коштів повертається роботодавцем у повному обсязі до бюджету Фонду.

Про звільнення працівника роботодавець протягом п'яти робочих днів письмово інформує управління Служби та надає копію наказу чи розпорядження про його звільнення.

Роботодавець у встановленому законодавством порядку несе відповідальність за достовірність даних, що є підставою для прийняття рішення щодо надання відшкодування на навчання та визначення розміру відшкодування.

28. Рішення про повернення коштів роботодавцем приймається начальником управління Служби й оформляється наказом.

Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про повернення коштів роботодавцем управління Служби надсилає роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність повернути кошти упродовж п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання повідомлення. Якщо вручити поштове відправлення роботодавцю неможливо, управління Служби подає матеріали до суду.

29. Спори з питань надання, виплати й повернення компенсації вирішуються головними управліннями державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі, Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) або в судовому порядку.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб"

1. Визначення проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб" розроблено на виконання частини п'ятої статті 241 Закону України "Про зайнятість населення".

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю прийняття проекту акта є реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб".

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація щодо переваги обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Не вирішує існуючих проблем.

Частиною п'ятою статті 241 Закону України "Про зайнятість населення" закріплено, що порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для осіб, зазначених у цій статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

Обраний спосіб

Є єдиним способом вирішення проблеми, оскільки спрямований на виконання частини п'ятої статті 241 Закону України "Про зайнятість населення" щодо посилення соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

Відповідає вимогам чинного законодавства. Забезпечує досягнення державного регулювання.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Для забезпечення цілей державного регулювання проектом акта пропонується закріпити механізм надання:

компенсації зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування;

компенсації зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;

компенсації витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб;

компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Запропоновані норми дозволять забезпечити досягнення визначених цілей, підвищити зацікавленість роботодавців у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та особливо вразливих категорій.

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акта у разі його прийняття немає.

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

Державний нагляд за додержанням вимог цього акта здійснюватиметься Міністерством соціальної політики України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб" дасть змогу забезпечити посилення соціального захисту безробітних з числа вимушено переміщених осіб, підвищення зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні таких осіб.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Сфера інтересів держави

Витрати Державного бюджету України та місцевих бюджетів відсутні.

Посилення соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, розширення можливостей для зайнятості таких осіб.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Прийняття проекту акта не викличе додаткових витрат суб'єктів господарювання.

Роботодавці, які працевлаштовуватимуть зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, матимуть право на компенсацію витрат на оплату праці таких осіб, а також витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб.

Сфера інтересів громадян

Витрати громадян відсутні.

Розширення можливостей для працевлаштування безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

7. Термін дії акта

Дію постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб" пропонується не обмежувати у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта не вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Рівень поінформованості середній, оскільки проект акта оприлюднено в мережі системи Інтернет на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України: http://mlsp.gov.ua.

Виконання вимог регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат коштів суб'єктами господарювання.

Дія акта поширюється на органи державної служби зайнятості, суб'єктів господарювання та зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

Показниками результативності регуляторного акта є:

кількість внутрішньо переміщених осіб, працевлаштованих з наданням компенсації роботодавцю витрат на оплату праці таких осіб;

кількість працівників з числа колишніх безробітних, які пройшли підвищення кваліфікації з компенсацією роботодавцю таких витрат за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали компенсацію фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування та витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування.

9. Заходи, по яким будуть проводитись відстеження регуляторного впливу

Для оцінки результативності впливу регуляторного акта буде проводитись базове відстеження.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності шляхом опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення проекту акта на сайті Міністерства соціальної політики України (http://www.mlsp.gov.ua).

Повторне відстеження буде здійснено через рік дії регуляторного впливу, але не пізніше ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, на підставі інформації органів державної служби зайнятості щодо показників його результативності, зазначених у пункті 8 Аналізу регуляторного впливу.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження на підставі інформації органів державної служби зайнятості щодо показників його результативності.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством соціальної політики України.

 

Заступник Міністра
соціальної політики України

В. Ярошенко

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос