Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отношений в сфере теплоснабжения, предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) у статті 150:

в абзаці першому після слів "жилими приміщеннями" доповнити словами "(у т. ч. вимог щодо відключення споживачів від внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води),";

абзац другий викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2. У Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Відомості Верховної Ради України 1997 р., N 24, стаття 170 із наступними змінами):

1) у статті 26:

частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:

"57) затвердження схем теплопостачання населених пунктів."

частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) затвердження схем теплопостачання населених пунктів."

3. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) доповнити статтю 1 з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"регламентована територія теплопостачання - забудовані частини території населеного пункту, або територія населеного пункту, яка планується для забудови, щодо якої визначаються система централізованого теплопостачання або система автономного теплопостачання, або система індивідуального теплопостачання, а також енергоносії, що використовуються для виробництва теплової енергії;

система індивідуального теплопостачання - мережі, арматура на них, обладнання, засоби обліку та регулювання споживання теплової енергії, які використовується для теплозабезпечення одного або декількох окремих приміщень будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення;

схема теплопостачання - документ, у якому обґрунтовується економічна доцільність і господарська необхідність проектування та будівництва нових, розширення та реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж, визначаються регламентовані території теплопостачання, а також міститься опис системи теплопостачання, яка може бути встановлена в межах такої території."

2) у статті 6:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"оптимального поєднання систем централізованого, автономного та індивідуального теплопостачання відповідно до схем теплопостачання, затверджених органами місцевого самоврядування, з періодом їх перегляду п'ять років;";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"періодичного перегляду, удосконалення та техніко-економічної оптимізації схем теплопостачання, затверджених органами місцевого самоврядування;";

3) абзац 2 статті 7 викласти в такій редакції:

"планування теплопостачання, розроблення та реалізація схем теплопостачання міст та інших населених пунктів України, у яких здійснюється транспортування теплової енергії, строк дії яких має бути не менше 5 років на основі оптимального поєднання систем централізованого, автономного та індивідуального теплопостачання;";

4) абзац четвертий частини другої статті 11 виключити;

5) статтю 12 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"погодження схем теплопостачання населених пунктів;";

у зв'язку із цим абзаци четвертий - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - шостим;

6) у статті 13:

в абзаці четвертому слова ", схем теплопостачання" виключити;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"затвердження схем теплопостачання населених пунктів;".

у зв'язку із цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

7) у статті 24:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"вибір одного або декількох джерел теплової енергії, якщо це можливо за існуючими технічними умовами та враховуючи схему теплопостачання населеного пункту, у разі її затвердження;";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відключення від внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в установленому порядку;";

у зв'язку із цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

у частині третій абзац шостий доповнити новим абзацом такого змісту:

"недопущення відключення від внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води із порушенням установленого порядку.".

у частині четвертій після слів "відповідних нормативно-правових актів" доповнити словами:

", зокрема вимог щодо відключення споживачів від внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води,".

8) статтю 26 викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Проектування та будівництво

об'єктів теплопостачання

Проектування, будівництво, об'єктів у сфері теплопостачання здійснюються на основі схем теплопостачання, державних будівельних норм та нормативно-правових актів на проведення будівельних робіт.

За відсутності затвердженої схеми теплопостачання або відсутності визначених регламентованих територій в схемі теплопостачання, забудовані частини території населеного пункту вважаються виключно регламентованими територіями централізованого теплопостачання, якщо інше не було передбачено при проектуванні об'єктів будівництва.

У населених пунктах України, в яких здійснюється транспортування теплової енергії, будівництво теплогенеруючих об'єктів і теплових мереж здійснюються виключно за умови наявності затвердженої в установленому порядку схеми теплопостачання та у відповідності до неї.

Фінансування будівництва та обслуговування об'єктів у сфері теплопостачання, призначених для спільних потреб теплогенеруючої організації та підприємств інших галузей, проводиться за рахунок замовників. Замовником можуть бути власники зазначених об'єктів або уповноважені ними особи.

У разі будівництва будівель, доріг, мостів та інших об'єктів, роботи, пов'язані з упорядкуванням, перенесенням повітряних і підземних теплових мереж та інших об'єктів теплопостачання, виконуються замовниками будівництва відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та вимог відповідних нормативів, а також під контролем власників споруд або теплових мереж.".

4. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566 із наступними змінами)

частину другу статті 23 доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) видача технічних умов на приєднання до об'єктів системи газопостачання систем автономного та індивідуального теплопостачання, що не відповідають вимогам схеми теплопостачання населеного пункту, в якому здійснюється транспортування теплової енергії, або за відсутності позитивного рішення на відключення від систем централізованого теплопостачання та централізованого постачання гарячої води, прийнятого у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу шостого підпункту 8 пункту 3 та пункту 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води"

1. Опис проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Станом на сьогодні відсутня чітка відповідальність споживачів за самовільне від'єднання/відключення від теплових мереж / внутрішньобудинкових систем централізованого опалення.

Крім того, схеми теплопостачання населених пунктів наразі не передбачають механізму регламентування, відповідно до якого може визначатися регламентована територія теплопостачання, в межах якої може діяти тільки конкретна система теплопостачання (централізована чи автономна/індивідуальна).

До того ж, згідно статті 6 Закону України "Про теплопостачання" (в чинній редакції) схеми теплопостачання затверджуються місцевими органами виконавчої влади, а погоджуються (щодо населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб) центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, що не відповідає вимогам сьогодення.

Також, мають місце і ряд інших недосконалостей, які потребують невідкладного усунення.

З огляду на викладене, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води" (далі - законопроект).

2. Цілі державного регулювання

Метою законопроекту є удосконалення законодавства у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Вказана альтернатива є неприйнятною

Не узгоджується із чинним законодавством

Інший, від запропонованого, спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не забезпечить удосконалення на законодавчому рівні економічних та правових відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства

Забезпечить удосконалення законодавства, що діє у даній сфері

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення мети, визначеної у другому розділі Аналізу регуляторного впливу, проектом зазначеного регуляторного акта передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і законів України "Про теплопостачання" та "Про засади функціонування ринку природного газу".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні чинники: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Позитивно впливатиме на дію цього акта дотримання суб'єктами на яких поширюється його положення вимог чинного законодавства.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та споживачів оцінюється як висока, оскільки впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Прийняття акта забезпечить виконання Мінрегіоном визначених законодавством повноважень у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо: держави; суб'єктів господарювання; органів місцевого самоврядування; споживачів.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Реалізація державної політики у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Не потребує додаткових витрат

Інтереси органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання

Створення належних умов для забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування та створення належних умов для суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Не потребує додаткових витрат

Інтереси споживачів

Створення належних умов для реалізації права споживачів на забезпечення їх якісними послугами з централізованого опалення та постачання гарячої води

Не потребує додаткових витрат

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не прогнозується;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта, - середній;

кількість осіб на яких поширюватиметься дія акта - на фізичних та юридичних осіб, які є споживачами послуг з теплопостачання, з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб з основними положеннями акта - середній.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого почнеться проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою статистичного методу, виконавцем якого є Міністерство.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Є. Кістіон

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос