Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возмещения расходов и убытков, связанных с использованием военнослужащими Национальной гвардии Украины транспортных и плавучих средств физических или юридических лиц (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.04.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ____

Київ

Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України "Про Національну гвардію України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб, що додається.

2. Відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів внутрішніх справ, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Національної гвардії України на відповідний рік.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб

1. Цей Порядок установлює процедуру відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб незалежно від форми власності (крім транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, транспортних засобів спеціального призначення) для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів внутрішніх справ (далі - використання транспортних засобів), якщо зволікання може створити реальну загрозу життю або здоров'ю людей, громадському порядку чи національній безпеці.

Використанням транспортних засобів є тимчасове вилучення військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних і юридичних осіб на строк, що не перевищує часу, необхідного для виконання військовослужбовцями Національної гвардії України функцій, зазначених в абзаці першому пункту 1 цього Порядку.

2. Витрати та збитки, пов'язані з використанням транспортних засобів, відшкодовуються фізичним або юридичним особам незалежно від форми власності (далі - власник транспортного засобу (уповноважена ним особа)) шляхом виплати йому грошової компенсації.

Для відшкодування витрат та збитків для цілей, зазначених у пункті 1 цього Порядку, власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) за місцем його проживання, реєстрації або за місцем використання транспортного засобу звертається до Головного управління Національної гвардії України або до органу військового управління оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, військової частини (підрозділу), вищого навчального закладу, навчальної військової частини (центру), бази, закладу, установи (далі - уповноважений підрозділ) та надає документи, передбачені пунктом 7 цього Порядку.

3. Перед використанням транспортних засобів військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані відрекомендуватися, пред'явити службові посвідчення та назвати причину тимчасового використання транспортного засобу. Після цих дій старшим військового наряду складається акт тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб, який обліковується в уповноваженому підрозділі та видається військовослужбовцям Національної гвардії України під особистий підпис (додаток 1), у двох примірниках, які підписуються власником транспортного засобу (уповноваженою ним особою) та військовослужбовцем Національної гвардії України, яким планується використання транспортного засобу.

Військовослужбовці Національної гвардії України можуть тимчасово використовувати лише той транспортний засіб, на який у них відкрито відповідну категорію в посвідченні водія. У разі необхідності використання транспортного засобу, на який у військовослужбовця не відкрито відповідної категорії, такий транспортний засіб може бути використаний лише за згоди власника транспортного засобу (уповноваженої ним особи) керувати особисто, якщо це не суперечитиме пункту 5 цього Порядку.

У випадках крайньої необхідності, якщо зволікання створює реальну загрозу життю або здоров'ю людей, громадському порядку чи національній безпеці, акт тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб складається після використання військовослужбовцями транспортного засобу. За зазначених умов військовослужбовець надає власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) картку тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб, що обліковується в уповноваженому підрозділі та видається військовослужбовцям Національної гвардії України під особистий підпис (додаток 2) і підтверджує факт вилучення транспортного засобу, де зазначається прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону старшого військового наряду, відкриті категорії в посвідченні водія, серія і номер службового посвідчення, адреса та номер телефону уповноваженого підрозділу.

У будь-якому випадку право власності на вилучений транспортний засіб, а також право на відшкодування пов'язаних із цим витрат та збитків залишається за власником транспортного засобу (уповноваженою ним особою).

4. Власники транспортних засобів (уповноважені ними особи) мають право забрати особисте майно (у тому числі документи, цінні папери тощо), наявне в таких транспортних засобах.

5. Власники транспортних засобів (уповноважені ними особи) та інші особи, які знаходяться в транспортному засобі, на вимогу військовослужбовців Національної гвардії України зобов'язані залишити такі транспортні засоби, якщо їх використання може створити загрозу життю і здоров'ю цим особам.

Забороняється пропонувати власникам транспортних засобів (уповноваженим ними особам), іншим особам, які знаходяться в транспортних засобах, покидати транспортні засоби поза межами населених пунктів чи при поганих метеорологічних умовах, якщо це може створити загрозу життю та здоров'ю цих осіб. У цих та інших випадках власники транспортних засобів (уповноважені ними особи) та інші особи мають право залишитися в транспортному засобі. Військовослужбовцям забороняється використовувати транспортний засіб, якщо в ньому знаходяться неповнолітні особи, вагітні жінки, особи, які потребують невідкладної медичної допомоги, інваліди, які за станом здоров'я не мають можливості самостійно пересуватися.

6. Час, місце та порядок повернення транспортного засобу власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) останній узгоджує з посадовими особами уповноваженого підрозділу за номером телефону, зазначеним в акті тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб.

За наявності картки тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) зв'язується з уповноваженим підрозділом та повідомляє про вилучення транспортного засобу, водночас отримує додаткову інформацію про повернення транспортного засобу та про отримання акта тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб.

Уповноважений підрозділ зобов'язаний негайно повернути власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) вилучений транспортний засіб після його використання військовослужбовцями Національної гвардії України або в разі відсутності необхідності у вилученому транспортному засобі.

7. Документи, які подає власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) до уповноваженого підрозділу:

1) заява про відшкодування витрат та збитків (додаток 3) із зазначенням марки транспортного засобу, року його випуску, державного реєстраційного номера, а також розміру витрат та збитків, яких зазнав власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) у зв'язку з використанням транспортного засобу;

2) копія акта тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб;

3) копії документів, що підтверджують належність транспортного засобу власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі);

4) копії документів, розрахунки, що підтверджують збитки, які зазнав власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) у зв'язку з використанням транспортного засобу.

8. У разі пошкодження або знищення транспортного засобу військовослужбовці зобов'язані повідомити оперативну чергову службу уповноваженого підрозділу, а при прибутті до уповноваженого підрозділу доповісти про це безпосередньому начальникові.

З метою визначення вартості використання, пошкодження або знищення транспортного засобу власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) здійснює експертне дослідження використаного, пошкодженого або знищеного транспортного засобу за власний рахунок з подальшим відшкодуванням уповноваженим підрозділом повної вартості такого дослідження при пред'явленні власником транспортного засобу (уповноваженою ним особою) відповідних документів, розрахунків, які підтверджують вартість експертного дослідження.

Моральна шкода за знищений, пошкоджений транспортний засіб відшкодовується власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) в порядку і на умовах, передбачених законодавством України.

9. Для вирішення питань, пов'язаних з відшкодуванням власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) витрат та збитків для цілей, зазначених у пункті 1 цього Порядку, за рішенням командувача Національної гвардії України в Головному управлінні Національної гвардії України створюється постійно діюча комісія.

У разі надходження заяви та доданих до неї документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, до уповноваженого підрозділу цей уповноважений підрозділ у термін до п'яти робочих днів надсилає їх за належністю до Головного управління Національної гвардії України для розгляду комісією та прийняття відповідного рішення.

Заява про відшкодування витрат та збитків власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) і додані до неї документи, зазначені в пункті 7 цього Порядку, розглядаються комісією в строк, визначений Законом України "Про звернення громадян".

З метою повного та всебічного з'ясування обставин використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів комісією може проводитися службове розслідування, яке має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення, а в необхідних випадках цей термін може бути продовжено, але не більш як на один місяць. У такому випадку строк розгляду заяви про відшкодування витрат та збитків власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) продовжується на строк проведення службового розслідування.

Комісія розглядає документи, які надані власником транспортного засобу (уповноваженою ним особою) до Головного управління Національної гвардії України або уповноваженого підрозділу, матеріали службової перевірки (службового розслідування), зібрані в установленому порядку, а також інші документи, у тому числі ті, що отримані від спеціалістів та підрозділів Національної гвардії України та/або відповідних організацій, експертних установ (експертів) за запитами (зверненнями) Головного управління Національної гвардії України.

Порядок розгляду комісією питань, пов'язаних з відшкодуванням власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) витрат та збитків для цілей, зазначених у пункті 1 цього Порядку, визначається положенням про комісію, яке затверджується командувачем Національної гвардії України.

Відшкодування власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) витрат та збитків відбувається тільки за наявності всіх поданих документів у порядку черговості звернення ним із заявою до уповноваженого підрозділу та проводиться шляхом перерахування належної до відшкодування суми на рахунок, відкритий у банківській установі на ім'я власника (уповноваженої ним особи), або в готівковому вигляді шляхом отримання відповідних коштів у касі уповноваженого підрозділу.

10. Шкода, заподіяна власнику транспортного засобу (уповноваженій ним особі) незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю військовослужбовців Національної гвардії України під час використання транспортних засобів, а також шкода заподіяна з вини третіх осіб, відшкодовується в порядку установленому законодавством України.

11. Спори про стягнення витрат та збитків з винних осіб розглядаються в судовому порядку.

 

Штамп уповноваженого підрозділу

Додаток 1
до Порядку відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб

АКТ
тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб

Транспортний засіб вилучено для тимчасового використання

1. Модель ТЗ (марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна, колір)
__________________________________________
__________________________________________

2. Номерний знак ТЗ ________________________

3. Показники спідометра станом на час тимчасового вилучення
__________________________________________

4. П. І. Б., контактний телефон власника (уповноваженої ним особи) ТЗ
__________________________________________
__________________________________________

5. П. І. Б., контактні телефони військовослужбовців, серія і номер службових посвідчень, відкриті категорії в посвідченні водія, адреса та номер телефону уповноваженого підрозділу
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

6. Дата, місце та причини тимчасового вилучення ТЗ
__________________________________________
__________________________________________

7. Наявність видимих механічних пошкоджень та габаритного вантажу
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

8. Підпис військовослужбовця Національної гвардії України
__________________________________________

9. Підпис власника ТЗ
__________________________________________

М. П.

Транспортний засіб повернуто

 
1. Модель ТЗ (марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна, колір)
__________________________________________
__________________________________________

2. Номерний знак ТЗ ________________________

3. Показники спідометра станом на час повернення
__________________________________________

4. П. І. Б., контактний телефон власника (уповноваженої ним особи) ТЗ
__________________________________________
__________________________________________

5. П. І. Б., контактні телефони військовослужбовців, серія і номер службових посвідчень, відкриті категорії в посвідченні водія, адреса та номер телефону уповноваженого підрозділу
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

6. Дата та місце повернення ТЗ
 
__________________________________________
__________________________________________

7. Наявність видимих механічних пошкоджень та габаритного вантажу
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

8. Підпис військовослужбовця Національної гвардії України
__________________________________________

9. Підпис власника ТЗ
__________________________________________

М. П.

 

Зворотний бік акта тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб

ПАМ'ЯТКА
власникові транспортного засобу (уповноваженій ним особі) щодо порядку звернення до уповноваженого підрозділу та повернення транспортного засобу 

Отримавши акт тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб, власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) повинен звернутися до уповноваженого підрозділу за номером телефону, зазначеним у пункті 5 цього акта, та остаточно узгодити з посадовими особами уповноваженого підрозділу час, місце та порядок повернення транспортного засобу.

Штамп уповноваженого підрозділу

 

КАРТКА
тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб

Цей документ підтверджує факт вилучення військовослужбовцями Національної гвардії України транспортного засобу
_____________________________________________________________________________________
                            (модель, номерний знак вилученого ТЗ та показники спідометра станом на час вилучення ТЗ)

За додатковою інформацією про повернення транспортного засобу та отримання акта тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) повинен звернутися до уповноваженого підрозділу за вказаним нижче телефоном.

П. І. Б., номер телефону старшого військового наряду, відкриті категорії в посвідченні водія, серія і номер службового посвідчення, адреса та номер телефону уповноваженого підрозділу
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

М. П.

 

Зворотний бік картки тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб

ПАМ'ЯТКА
власникові транспортного засобу (уповноваженій ним особі) щодо порядку звернення до уповноваженого підрозділу, отримання акта тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб та повернення транспортного засобу

Отримавши картку тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб, власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) повинен:

1. Звернутися до уповноваженого підрозділу за номером телефону, зазначеним у цій картці, для подальшого отримання додаткової інформації про повернення транспортного засобу та отримання акта тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб.

2. За адресою, зазначеною в цій картці, прибути до уповноваженого підрозділу, отримати акт тимчасового використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних засобів фізичних або юридичних осіб та остаточно узгодити з посадовими особами уповноваженого підрозділу час, місце та порядок повернення транспортного засобу.

 

 

ЗАЯВА

Відповідно до Порядку відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 2015 року N ____, прошу Вас відшкодувати витрати та збитки, завдані мені внаслідок використання військовослужбовцями Національної гвардії України належного мені транспортного засобу
_____________________________________________________________________________________
                                                               (модель, рік випуску та номерний знак транспортного засобу)
у сумі _________________ грн.

Копії документів, які підтверджують факт використання військовослужбовцями Національної гвардії України мого транспортного засобу, а також розрахунків понесених мною витрат та збитків додаю.

__.__.2015

підпис

________________________________
(П. І. Б. власника транспортного засобу
(уповноваженої ним особи)

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України "Про Національну гвардію України" (далі - Закон) військовослужбовці Національної гвардії України з метою виконання покладених на Національну гвардію України завдань мають право використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, транспортні і плавучі засоби фізичних або юридичних осіб незалежно від форми власності (крім транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, транспортних засобів спеціального призначення) для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів внутрішніх справ.

Саме на виконання вищевказаних вимог Закону Міністерством внутрішніх справ України було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб", який унормує питання забезпечення невід'ємного права громадян України та юридичних осіб на відшкодування витрат, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів, що їм належать.

2. Ціль державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України "Про Національну гвардію України".

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Альтернативних способів досягнення встановленої мети немає.

4. Механізм, який пропонується застосувати для роз'яснення проблеми, і відповідні заходи

Представлений проект регуляторного акта передбачає затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб.

Акт має загальнодержавних характер.

Акт доводиться до відома суб'єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення в друкованих офіційних державних виданнях і сайтах та на інформаційних стендах Міністерства внутрішніх справ України та Національної гвардії України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає в дотриманні норм, які встановлюються цим актом.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України унормує питання забезпечення невід'ємного права громадян України та юридичних осіб на відшкодування витрат, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів, що їм належать, для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів внутрішніх справ.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України до вимог пункту 10 частини першої статті 13 Закону України "Про Національну гвардію України"

Витрати здійснюватимуться в межах кошторисних призначень для Національної гвардії України на відповідний рік

Інтереси суб'єктів господарювання

Забезпечення невід'ємного права юридичних осіб на відшкодування витрат, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів, що їм належать (крім транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, транспортних засобів спеціального призначення)

Витрати здійснюватимуться в межах кошторисних призначень для Національної гвардії України на відповідний рік

Населення

Забезпечення невід'ємного права населення України на відшкодування витрат, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів, що їм належать

Витрати здійснюватимуться в межах кошторисних призначень для Національної гвардії України на відповідний рік

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Показники результативності акта

Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо громадяни України, власники транспортних і плавучих засобів (фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності), будуть суворо дотримуватися норм та положень цього регуляторного акта.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта

Строк проведення базового відстеження результативності акта - до дня набрання чинності регуляторним актом.

Строк проведення повторного відстеження результативності акта - через рік з дати набрання чинності регуляторним актом.

Для такого відстеження використовуватимуться статистичні дані.

 

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

Опрос