Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2015, 07.04.2015 N 25) доповнити пунктом 31 такого змісту:

31) "розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - проект Закону) розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 31.03.2015 N 12677/1/1-15 до листа Президента України Порошенка П. О. від 25.03.2015 N 1-1/160.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою відновлення ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, шляхом доповнення статті 7 пунктом 31.

Відновлення ліцензування зазначеного виду господарської діяльності унеможливить неконтрольоване розповсюдження зразків озброєнь, військової техніки військової зброї та боєприпасів до неї; дозволить здійснювати ефективний державний нагляд (контроль) за додержанням суб'єктами господарювання вимог ліцензійних умов, забезпечить прозорий доступ на зазначений ринок суб'єктів господарювання, спроможних забезпечити якісну розробку, виготовлення, ремонт та модернізацію товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

3. Правові аспекти

У даній сфері діють такі нормативно-правові акти:

Господарський кодекс України;

Закони України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державне оборонне замовлення";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів від 17.05.2006 N 682 "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством оборони України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Службою безпеки України, Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України, Державним концерном "Укроборонпром".

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

Реалізація проекту Закону не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону та аналіз його регуляторного впливу підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону є регуляторним актом, оскільки його положення мають регуляторний характер.

Зовнішніх факторів, які можуть мати негативний вплив на виконання вимог акта, не очікується. Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акта не прогнозується.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Положення проекту Закону не містять впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить захист національних інтересів та національної безпеки України шляхом дієвого державного регулювання шляхом ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

М. Нефьодов

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - проект Закону) розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 31.03.2015 N 12677/1/1-15 до листа Президента України Порошенка П. О. від 25.03.2015 N 1-1/160.

2. Цілі державного регулювання

Проект нормативно-правового акта розроблено з метою відновлення ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.

Зазначене унеможливить неконтрольоване розповсюдження зразків озброєнь, військової техніки військової зброї та боєприпасів до неї, дозволить здійснювати ефективний державний нагляд (контроль) за додержанням суб'єктами господарювання вимог ліцензійних умов, забезпечить прозорий доступ на зазначений ринок суб'єктів господарювання, спроможних забезпечити якісну розробку, виготовлення, ремонт та модернізацію товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Розроблення даного проекту регуляторного акта є способом досягнення викладених цілей, який обрано Мінекономрозвитку України.

Залишення Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" в чинній редакції суперечить дорученню Кабінету Міністрів України та позиції Президента України.

Таким чином, єдиним можливим способом досягнення зазначених цілей є розроблення проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Розв'язання даної проблеми можливе шляхом прийняття зазначеного регуляторного акта.

Заходом, який застосовується для розв'язання проблеми, є прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект регуляторного акта сприятиме приведенню нормативно-правової бази у відповідність до Конституції України.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Центральні органи виконавчої влади

Забезпечення дотримання вимог законодавства

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

 

 

Громадяни

Безпека життя

Додаткові витрати відсутні

Контроль за дотриманням вимог зазначеного регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок Мінекономрозвитку України як органу державної влади.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта сприятиме унеможливленню неконтрольованого розповсюдження зразків озброєнь, військової техніки військової зброї та боєприпасів до неї, дозволить здійснювати ефективний державний нагляд (контроль) за додержанням суб'єктами господарювання вимог ліцензійних умов, забезпечить прозорий доступ на зазначений ринок суб'єктів господарювання, спроможних забезпечити якісну розробку, виготовлення, ремонт та модернізацію товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

7. Строк дії акта

Строк дії акта не обмежений у часі.

8. Показники результативності акта

Показником результативності цього регуляторного акта буде вирішення проблем, зазначених у пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта.

Прогнозні значення обов'язкових показників результативності регуляторного акта є такими.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів у зв'язку з дією акта збільшиться за рахунок плати за ліцензії.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень проекту акта є високим, оскільки вказаний проект регуляторного акта розміщується на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України http//www.me.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим актом шляхом збору зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб у встановлений Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" термін та їх аналізу. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань ці питання будуть врегульовані шляхом внесення до проекту регуляторного акта відповідних змін.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень або у разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників результативності цього акта, вони будуть обговорені та скориговані шляхом внесення відповідних змін до цього закону України.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінекономрозвитку України статистичним методом, з урахуванням результатів аналізу звернень та пропозицій, що будуть надходити від суб'єктів господарювання протягом строку дії регуляторного акта.

За підсумками базового та повторного відстеження готуватиметься звіт про відстеження результативності регуляторного акта.

Аналіз впливу регуляторного акта підготовлений департаментом розвитку бізнес-клімату Мінекономрозвитку України.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

М. Нефьодов

Опрос