Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно международного сотрудничества Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 17, ст. 117; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268, N 35, ст. 296; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 8, ст. 51, N 29, ст. 392; 2011 р., N 31, ст. 304, N 44, ст. 456; 2013 р., N 26, ст. 264; 2014 р., N 8, ст. 90):

1) статтю 1 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

"дослідження - здійснювані в межах компетенції уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку дії, спрямовані на збирання, опрацювання, оцінювання, перевірку даних, інформації, документів щодо ознак правопорушення, виявлення правопорушення, встановлення причин, умов та обставин, що сприяли вчиненню правопорушення;";

2) у статті 8 :

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки діяльності учасників фондового ринку на предмет дотримання законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства;";

доповнити статтю після пункту 91 новим пунктом такого змісту:

"92) проводити дослідження наявності ознак маніпулювання на фондовому ринку, використання інсайдерської інформації, інших порушень законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства, та передавати документи до правоохоронних органів у випадках виявлення фактів правопорушень, за які згідно із законодавством передбачено кримінальну відповідальність;";

доповнити статтю після пункту 10 новим пунктом такого змісту:

"101) отримувати пояснення та інформацію (в тому числі з обмеженим доступом) від державних органів, емітентів, професійних учасників фондового ринку, юридичних осіб (в тому числі нерезидентів), їх посадових осіб та працівників, їх афілійованих осіб та інших фізичних осіб (в тому числі нерезидентів) під час проведення досліджень порушень законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства;";

доповнити статтю після пункту 32 новим пунктом такого змісту:

"33) не надавати інформацію, отриману в рамках міжнародного співробітництва третім особам без попередньої згоди організації (органу), що надала (надав) таку інформацію;".

У зв'язку з цим відповідно пункт 33 вважати пунктом 34;

3) доповнити Закон статтями 19 - 20 такого змісту:

"Стаття 19. Професійна таємниця

Працівникам (у тому числі колишнім) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забороняється розголошувати інформацію, що становить професійну таємницю, крім випадків, передбачених Законом.

Професійна таємниця - інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова), яка стала відома працівникам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Вся інформація, що була отримана від юридичних та фізичних осіб в процесі виконання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, є відкритою публічною інформацією, крім випадків віднесення її юридичними та фізичними особами до конфіденційної.

Інформація, розкриття якої передбачено законодавством на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства, не може бути віднесена до конфіденційної.

Стаття 20. Співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку для виконання своїх обов'язків використовуючи свої повноваження здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до її компетенції.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право в рамках міжнародного співробітництва, в тому числі відповідно до меморандуму IOSCO (Міжнародної організації комісій, що здійснюють регулювання ринків цінних паперів), на підставі свого запиту або запиту організації (органу) іноземної держави, з якою (яким) встановлені відповідні договірні відносини:

1) надавати і одержувати на умовах взаємності інформацію з питань нагляду за учасниками фондового ринку;

2) вимагати на умовах взаємності здійснення досліджень, в тому числі, із залученням своїх працівників до їх проведення.

Інформація щодо факту наявності запиту та його змісту підпадає під обов'язок збереження професійної таємниці, і може бути надана третім особам лише за умови попередньої згоди організації (органу), що надала (надав) такий запит або організації (органу) до якої (якого) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було направлено запит.

Інформація, одержана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в рамках міжнародного співробітництва підпадає під обов'язок збереження професійної таємниці та використовується виключно для службового користування, крім випадку надання згоди організації (органу), що надала (надав) таку інформацію, на інше її використання. Така інформація може бути надана третім особам лише за умови попередньої згоди організації (органу), що надала (надав) таку інформацію.

Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю щодо активів (в тому числі коштів та цінних паперів) на рахунках фізичних та юридичних осіб (в тому числі нерезидентів), не поширюються на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні заходів з метою реалізації виконання зобов'язань в рамках міжнародного співробітництва.

В рамках міжнародного співробітництва, що здійснюється відповідно до цієї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може здійснювати передачу персональних даних за умови забезпечення відповідною організацією (органом) іноземної держави належного захисту персональних даних.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може відмовити у виконанні запиту організації (органу) іноземної держави, у разі якщо:

1) передача такої інформації може завдати значної шкоди суверенітету, безпеці або громадському порядку України;

- 2) було розпочато судове провадження або вже винесено остаточне судове рішення відносно тих же дій, або тих самих осіб, перш ніж до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було подано такий запит.

У випадках, передбачених абзацами восьмим - десятим цієї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає відповідні пояснення організації (органу), що робить такий запит, та надає вичерпну інформацію про відповідні судові провадження або рішення суду.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та організації (органи) іноземних держав, з якими встановлені відповідні договірні відносини, у найбільш детальний спосіб повідомляють про відомі їм факти наявності ознак маніпулювання на фондовому ринку або дій, що впливають на фінансові інструменти, які допущені до торгівлі на регульованому ринку, використання інсайдерської інформації, інших порушень законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства, та здійснюють консультації один з одним стосовно подальших дій.

У разі отримання такої інформації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повинна здійснити необхідні заходи впливу та повідомити про це організацію (орган) іноземної держави, що надав таку інформацію.".

2. Частину першу статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2, N 35, ст. 270; 2004 р., N 13, ст. 181; 2010 р., N 2 - 3, ст. 11, N 29, ст. 392; 2011 р., N 19 - 20, ст. 142, N 23, ст. 160, N 36, ст. 362; 2012 р., N 50, ст. 564; 2013 р., N 26, ст. 264; 2014 р., N 4, ст. 61, N 20 - 21, ст. 712, N 20 - 21, ст. 745, N 22, ст. 816, N 28, ст. 937, N 36, ст. 1183, N 47, ст. 2051, N 49, ст. 2056, N 50 - 51, ст. 2057) доповнити новим пунктом такого змісту:

"10) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на її письмову вимогу стосовно активів (в тому числі коштів та цінних паперів) на рахунках фізичних та юридичних осіб (у тому числі нерезидентів) у випадках здійснення заходів з метою реалізації виконання зобов'язань в рамках міжнародного співробітництва.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

1. Визначення та оцінка важливості проблеми

Підпунктом 1.7 пункту 1 розділу X "Реформа фінансового сектору" Коаліційної угоди передбачено завдання щодо забезпечення реалізації членства Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) в міжнародній асоціації регуляторів фондових ринків IOSCO та запровадження її принципів щодо регулювання українського фондового ринку.

З метою виконання зазначеного завдання підпунктом 2 пункту 140 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року N 213-р, передбачено здійснення заходів щодо приєднання до Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією Міжнародної асоціації регуляторів фондових ринків (IOSCO) (далі - Меморандум IOSCO).

Слід зазначити, що Комісія є членом Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) з 1996 року, яка об'єднує понад 100 регуляторів зі всього світу та розробляє спільні рекомендації щодо подальшого розвитку систем регулювання ринків цінних паперів.

Проте, Комісія досі не приєдналась до Меморандуму IOSCO, що негативно впливає на ефективність співпраці в рамках цієї організації.

Разом з цим, необхідно зазначити, що у разі приєднання до Меморандуму IOSCO Комісія буде зобов'язана забезпечити виконання вимог, які містяться у ньому, які на даний час не має змоги виконати без внесення відповідних змін до законодавства.

Так, Меморандумом IOSCO передбачені вимоги щодо шляхів використання інформації, отриманої в рамках міжнародної співпраці та забезпечення її конфіденційності, що зокрема повинно бути забезпечено наявністю у регулятора відповідних повноважень.

На даний час у законодавстві на фондовому ринку відсутнє поняття "професійна таємниця" та регламентація її використання, яка б забезпечила збереження працівниками (у тому числі колишніми) Комісії конфіденційності інформації, отриманої в рамках міжнародної співпраці, а також Комісія не наділена повноваженнями, які б надавали їй право не надавати інформацію, отриману в рамках міжнародного співробітництва третім особам без попередньої згоди організації (органу), що надала (надав) таку інформацію.

Також, у Комісії не достатньо повноважень для забезпечення в рамках міжнародної співпраці обміну інформацією та проведення слідчих дій.

З огляду на вищезазначене, питання міжнародного співробітництва Комісії потребує комплексного врегулювання.

Змінити зазначену ситуацію здатний проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", який передбачає внесення змін, які направлені на забезпечення підвищення ефективності міжнародної співпраці Комісії шляхом:

- вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародного співробітництва Комісії;

- створення передумов для приєднання до Меморандум IOSCO;

- імплементації статей 12, 13 та 16 Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2003/6/ЄС "Про інсайдерську діяльність та маніпулювання ринком" в частині забезпечення в рамках міжнародної співпраці обміну інформацією та проведення слідчих дій, а також збереження професійної таємниці.

Враховуючи вищевикладене, проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" розроблений з метою комплексного вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародної співпраці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та виконання умов членства в Міжнародній асоціації регуляторів фондових ринків (IOSCO).

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою, на досягнення якої спрямований зазначений законопроект, є врегулювання на законодавчому рівні питання міжнародного співробітництва Комісії та створення передумов для покращення співпраці в рамках Міжнародної асоціації регуляторів фондових ринків (IOSCO).

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Досягнення цілей зазначеного законопроекту альтернативними способами, зокрема, внесенням змін до нормативно-правових актів, не можливе, оскільки питання міжнародного співробітництва Комісії, в тому числі щодо обміну інформацією та проведення слідчих дій, регулюється виключно законодавчими актами - Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про банки і банківську діяльність" та інш.

Прийняття зазначеного законопроекту є єдиним можливим варіантом забезпечення комплексного вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародної співпраці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що в свою чергу сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні та надходженню додаткових інвестицій в економіку України.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні питання міжнародного співробітництва Комісії та створення передумов для покращення співпраці в рамках Міжнародної асоціації регуляторів фондових ринків (IOSCO).

Так, законопроектом передбачено внесення змін до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про банки і банківську діяльність".

Змінами до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України" передбачено:

- законодавче введення поняття "дослідження", яке передбачає здійснення в межах компетенції уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку дій, спрямованих на збирання, опрацювання, оцінювання, перевірку даних, інформації, документів щодо ознак правопорушення, виявлення правопорушення, встановлення причин, умов та обставин, що сприяли вчиненню правопорушення;

- надання Комісії права проводити дослідження наявності ознак маніпулювання на фондовому ринку, використання інсайдерської інформації, інших порушень законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства, та передавати документи до правоохоронних органів у випадках виявлення фактів правопорушень, за які згідно із законодавством передбачено кримінальну відповідальність, а також отримувати пояснення та інформацію під час проведення таких досліджень;

- надання Комісії права не надавати інформацію, отриману в рамках міжнародного співробітництва третім особам без попередньої згоди організації (органу), що надала (надав) таку інформацію;

- законодавче введення поняття "професійна таємниця" та встановлення заборони на її розголошення;

- доповнення зазначеного закону новою статтею 20 "Співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав", якою пропонується визначити правові засади здійснення Комісією міжнародного співробітництва, в тому числі стосовно обміну інформацією та здійснення слідчих дій, а також забезпечення збереження такої інформації.

Змінами до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" пропонується надати Комісії можливість отримувати на її письмову вимогу інформацію, яка містить банківську таємницю стосовно активів (в тому числі коштів та цінних паперів) на рахунках фізичних та юридичних осіб (у тому числі нерезидентів) у випадках здійснення заходів з метою реалізації виконання зобов'язань в рамках міжнародного співробітництва.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та забезпечення виконання вимог регуляторного акта

Вдосконалення норм, що регулюють питання міжнародного співробітництва Комісії призведе до покращення ефективності міжнародної співпраці Комісії в тому числі в рамках Міжнародної асоціації регуляторів фондових ринків (IOSCO) завдяки чому буде досягнута мета законопроекту.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" позитивно вплине на поліпшення інвестиційного клімату в Україні та надходження додаткових інвестицій в економіку України.

Виконання вимог законопроекту, у разі його прийняття, буде обов'язковим для державних органів, учасників фондового ринку та пов'язаних з ними осіб.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" дозволить досягти таких результатів:

- усунути існуючі прогалини законодавства України в сфері міжнародного співробітництва Комісії;

- забезпечити виконання умов членства Комісії, як єдиного представника України в Міжнародній асоціації регуляторів фондових ринків (IOSCO);

- забезпечити регулятора ринку цінних паперів достатніми повноваженнями для забезпечення в рамках міжнародної співпраці обміну інформацією та проведення слідчих дій;

- забезпечити покращення дисципліни учасників фондового ринку та сприяти боротьбі з маніпуляціями на фондовому ринку;

- збільшити інвестиції в економіку України, зокрема через підвищення довіри до учасників фондового ринку.

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Дозволить забезпечити виконання умов членства Комісії, як єдиного представника України в Міжнародній асоціації регуляторів фондових ринків (IOSCO), що позитивно вплине на імідж України та на ефективність співпраці з цією та іншими міжнародними організаціями.

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні.

У сфері суб'єктів господарювання

Забезпечення в рамках міжнародної співпраці здійснення обміну інформацією та проведення слідчих дій сприятиме підвищенню дисципліни учасників фондового ринку і як наслідок зменшенню ризиків втрати інвестицій на вітчизняному фондовому ринку внаслідок недобросовісних дій професійних учасників фондового ринку та підвищенню попиту на їх послуги.

Витрати відсутні.

У сфері громадян

Забезпечення в рамках міжнародної співпраці здійснення обміну інформацією та проведення слідчих дій сприятиме підвищенню дисципліни учасників фондового ринку сприятиме підвищенню довіри населення (внутрішнього інвестора) до національного фондового ринку, що призведе до збільшення внутрішніх інвестицій в економіку України.

Витрати відсутні.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Постійно з дня опублікування, оскільки дія законодавчих норм, які містяться у проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" не обмежена в часі і потребує постійного державного контролю.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

• кількість виявлених порушень законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства в результаті проведення досліджень;

• кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта. Дія проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання, які є учасниками фондового ринку;

• розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання фактично не зміниться;

• рівень поінформованості суб'єктів господарювання із основних положень акта - високий. З цією метою здійснюється підготовка листів роз'яснень, методичних рекомендацій, статей у щоденному офіційному періодичному виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" та на Інтернет сайті НКЦПФР "www.nssmc.gov.ua".

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом розробки відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Для такого відстеження використовуватимуться дані статистичних та соціологічних досліджень.

Аналіз результативності дії проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо міжнародного співробітництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" здійснюється за кількісними та якісними показниками, основними серед яких є:

- кількість надісланих та отриманих Комісією запитів в рамках міжнародного співробітництва щодо обміну інформацією чи проведення слідчих дій;

- кількість виявлених порушень законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства в результаті проведення досліджень;

- зменшення кількості звернень інвесторів щодо порушення їх прав;

- удосконалення законодавчої бази з питань міжнародного співробітництва.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом усього терміну його дії, шляхом:

- аналізу звітів та статистичних даних учасників фондового ринку;

- аналізу даних про додержання учасниками фондового ринку норм законодавства в результаті проведених перевірок зазначених суб'єктів;

- розгляду звернень від фізичних осіб щодо порушення їх прав та законних інтересів на ринку цінних паперів, які надходять до Комісії;

- розгляду пропозицій та зауважень, які надходять до Комісії.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Комісії на відповідний рік.

Результативність зазначеного законопроекту відстежуватиметься на підставі отриманих Комісією адміністративних даних, наданих учасниками фондового ринку, даних отриманих в результаті проведення перевірок учасників фондового ринку.

 

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Т. Хромаєв

Опрос