Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации грузов, находящихся в морских портах свыше установленных сроков (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.04.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. N 33-93 "Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни", Митного кодексу України та Закону України "Про морські порти України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Надати Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській обласним державним адміністраціям повноваження щодо створення регіональних комісій з питань вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться на зберіганні на території морських портів понад установлені договорами терміни без митного контролю, або прийняті на зберігання під митним контролем до 1 червня 2012 року, у разі:

- відсутності доручення вантажовласників (вантажовідправників) щодо подальшого їх відправлення;

- або неможливості їх подальшого відправлення з незалежних від портових операторів (інших суб'єктів господарювання, що здійснюють зберігання) причин (відсутність або неналежне оформлення експортної ліцензії, інших документів, необхідних для виконання митних, санітарних та інших правил, наявність заборон або обмежень, встановлених відповідно до законодавства тощо).

2. Установити, що:

положення про комісії з питань вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться на зберіганні на території морських портів (далі - Комісії) затверджуються Міністерством інфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі за погодженням з Міністерством фінансів, обласними державними адміністраціями, визначеними у пункті 1 цієї постанови;

до складу Комісій обов'язково включаються представники Державної фіскальної служби, Служби безпеки, органів внутрішніх справ, прокуратури;

зберігання вантажів, стосовно яких Комісіями прийнято рішення про вилучення та реалізацію, до їх реалізації здійснюється портовими операторами (іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють зберігання), на території яких вони знаходяться;

реалізація вантажів, стосовно яких Комісіями прийнято рішення про вилучення та реалізацію, здійснюється Адміністрацією морських портів України.

3. Визнати такими, що втратили чинність акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни"

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного врегулювання господарських відносин

Морський порт, після набуття чинності Законом України "Про морські порти України", за своїми ознаками став географічним об'єктом, тому не може бути суб'єктом будь-яких правовідносин, у тому числі виконувати обов'язки по реалізації вантажів, що знаходяться у портах понад установлені терміни.

Згідно із статтею 1 Закону України "Про морські порти України" єдиним суб'єктом, що забезпечує функціонування усіх морських портів України є державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (далі - ДП "АМПУ"). Згідно із Статутом підприємства, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 24.03.2014 N 149, одним із предметів діяльності підприємства є, зокрема, діяльність з реалізації вантажів, які знаходяться на зберіганні в морських портах понад встановлені терміни, та вантажів, що знаходяться в портах без документів.

Окрім того, статтею 321 Митного кодексу України визначено, що граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, які перебувають під митним контролем і за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення граничного строку, встановленого цією статтею, набувають статусу таких, що зберігаються на складі органу доходів і зборів. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України", який набув чинності 01.06.2012, до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни" від 08.04.93 N 33-93 внесені зміни, згідно з якими дія Декрету не поширюється на вантажі, терміни зберігання яких під митним контролем закінчилися і митницею не вжито заходів до їх реалізації. Однак, на складах стивідорних компаній ще зберігаються вантажі, розміщені під митним контролем до 01.06.2012. Тому необхідно передбачити можливість вилучення та реалізації вантажів, які були розміщені на зберігання під митним контролем до 01.06.2012.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання є забезпечення виконання покладених на ДП "АМПУ" відповідно до Митного кодексу України та Закону України "Про морські порти України", функцій із реалізації вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Залишення існуючої ситуації без змін знижує комерційну привабливість морських портів України.

Неможливість реалізації вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни не дає змогу звільнити приміщення для зберігання вантажів. Тому такий варіант не є прийнятним.

Другим способом досягнення поставленої мети є обраний проектом акта спосіб, що передбачає прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни".

Інші способи, що не передбачають внесення змін до зазначеної постанови, є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми знаходиться, передусім, у правовій площині.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Існуючий Порядок реалізації вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни, не відповідає чинному законодавству, так як із вступом в силу Закону України "Про морські порти України" морські порти, за своїми ознаками, стали географічними об'єктами, тому не можуть бути суб'єктом будь-яких правовідносин, у тому числі виконувати обов'язки з реалізації вантажів, що знаходяться у портах понад установлені терміни.

Згідно із статтею 1 Закону України "Про морські порти України" єдиним суб'єктом що забезпечує функціонування усіх морських портів є ДП "АМПУ". Згідно із Статутом ДП "АМПУ", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 24.03.2014 N 149, одним із предметів діяльності підприємства є, зокрема, діяльність з реалізації вантажів, які знаходяться на зберіганні в морських портах понад встановлені терміни, та вантажів, що знаходяться в портах без документів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Приведення процедури вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни у відповідність до Митного кодексу України та Закону України "Про морські порти України" шляхом надання ДП "АМПУ" зазначених функцій.

Негативного впливу зовнішніх факторів на виконання вимог регуляторного акта не очікується.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків від дії акта не розроблялася, оскільки за результатами введення в дію його положень не очікується настання будь-яких негативних наслідків.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує фінансування з державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта сприятиме повноцінному розвитку морських портів України із збільшенням їх виробничих потужностей та реалізації інвестиційних проектів із залученням приватного капіталу.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не очікується

Удосконалення законодавчої бази в частині реалізації вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни

Громадяни

Додаткових витрат не очікується

Покращення ситуації в морських портах України шляхом здійснення своєчасної реалізації вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни

Суб'єкти господарювання

Додаткових витрат не очікується

Звільнення місця на складах морських портів шляхом реалізації вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни

Прийняття та впровадження регуляторного акта не спричинить додаткових витрат з Державного бюджету України.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства. Термін дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запровадження регуляторного акта є:

- збільшення кількості вантажообігу в морських портах;

- відсутність скарг зі сторони перевізників щодо неможливості утримання товарів на складах, що може знаходитись в морських портах.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб, їх об'єднань - високий. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни" та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України (www.mtu.gov.ua) у розділі "Регуляторна діяльність" з метою отримання зауважень та пропозицій до нього.

Реалізація регуляторного акта матиме позитивний вплив на інвестиційну привабливість морських портів України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Відділом водного транспорту Мінінфраструктури України.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись показники, наведені у попередньому розділі.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на основі статистичних даних, після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни" (далі - проект акта) розроблено Міністерством інфраструктури з метою приведення процедури реалізації вантажів, передбачених Декретом Кабінету Міністрів України "Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах понад установлені терміни" від 08.04.93 N 33-93 (далі - Декрет) у відповідність до Митного кодексу України та Закону України "Про морські порти України"

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.96 N 536 встановлено, що реалізація вилучених вантажів здійснюється портами, на яких вони знаходяться, на підставі рішень Комісії.

Морський порт, після набуття чинності Законом України "Про морські порти України", за своїми ознаками став географічним об'єктом, тому не може бути суб'єктом будь-яких правовідносин, у тому числі виконувати обов'язки по реалізації вантажів, що знаходяться у портах понад установлені терміни.

Згідно із статтею 1 Закону України "Про морські порти України" єдиним суб'єктом що забезпечує функціонування усіх морських портів є державне підприємство "Адміністрація морських портів України". Згідно статуту підприємства, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 24.03.2014 N 149, одним із предметів діяльності підприємства є, зокрема, діяльність з реалізації вантажів, які знаходяться на зберіганні в морських портах понад встановлені терміни, та вантажів, що знаходяться в портах без документів.

Окрім того, статтею 321 Митного кодексу України визначено, що граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, які перебувають під митним контролем і за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення граничного строку, встановленого цією статтею, набувають статусу таких, що зберігаються на складі органу доходів і зборів.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України", який набув чинності 01.06.2012, до Декрету внесені зміни, згідно з якими дія декрету не поширюється на вантажі, терміни зберігання яких під митним контролем закінчилися і митницею не вжито заходів до їх реалізації. Однак, на складах стивідорних компаній ще зберігаються вантажі, розміщені під митний контроль до 01.06.2012. Тому необхідно передбачити можливість вилучення та реалізації вантажів, які були розміщені на зберігання під митним контролем до 01.06.2012.

Запропонований проект акта не врегульовує процедуру реалізації вантажів, що знаходяться на припортових залізничних станціях понад установлені терміни, так як згідно із статтею 48 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року N 457, залізниця має право реалізувати вантаж, що надійшов, у разі перебування його на станції понад граничні терміни зберігання, встановлені Правилами зберігання вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.11.2000 N 866/5087.

2. Мета і шляхи її досягнення

Приведення процедур вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни у відповідність до Митного кодексу України та Закону України "Про морські порти України".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Декрет Кабінету Міністрів України "Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни" від 08.04.93 N 33-93;

Митний кодекс України;

Закон України "Про морські порти України";

постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.96 N 536 "Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 N 574 "Про часткову зміну постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 536" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 50);

постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.98 N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Державною фіскальною службою, Донецькою, Запорізькою, Миколаївською, Одеською, Херсонською обласними державними адміністраціями та Державною регуляторною службою.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта норми, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, відсутні.

8. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним. Акт розроблено з урахуванням принципів державної регуляторної політики.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту акта дозволить врегулювати питання щодо вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських портах понад установлені терміни.

 

Міністр інфраструктури України

А. М. Пивоварський

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос