Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "О транспорте" и "О местных государственных администрациях" (относительно безопасности на морском и речном транспорте) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про транспорт" та "Про місцеві державні адміністрації" (щодо безпеки на морському та річковому транспорті)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України 1994 р., N 51, ст. 446; 2010 р., N 30, ст. 394; 2014 р., N 8, ст. 88):

1) статтю 16 доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту:

організовує навчання та перевірку знань посадових осіб, до функціональних обов'язків яких належать організація роботи із забезпечення безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті;

організовує впровадження системи управління якістю та безпекою на морському та річковому транспорті;

готує пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності на проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері морського та річкового транспорту.";

2) статтю 163 викласти у такій редакції:

"Стаття 163. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті:

проводить розслідування та аналіз причин катастроф, аварій, пригод на морському та річковому транспорті, веде облік цих катастроф, аварій, пригод, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню і контролює проведення цих заходів;

веде облік пожеж на морському та річковому транспорті;

здійснює контроль за додержанням законодавства з питань обов'язкового страхування на морському та річковому транспорті;

здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом;

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства на морському та річковому транспорті;

бере участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань технічного регулювання у цій сфері;

веде журнал обліку суден (крім риболовних суден), зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України, розміщує зазначені дані на своєму офіційному веб-сайті;

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про судноплавство на суднах, у морських і річкових портах, територіальних та внутрішніх водах, на внутрішніх водних шляхах України;

здійснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил користування засобами морського та річкового транспорту, безпеки руху на морському та річковому транспорті, а також за дотриманням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах України та законодавства щодо системи управління безпекою;

здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в територіальному морі, внутрішніх морських водах і на внутрішніх водних шляхах України;

реєструє судна в Державному судновому реєстрі України з видачею свідоцтва про право плавання під Державним прапором України (судновий патент), видає свідоцтва про виключення відповідних суден із Державного суднового реєстру України у порядку, визначеному законодавством та здійснює внесення змін щодо суден до Державного суднового реєстру України;

здійснює контроль держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під Державним прапором України, незалежно від форми власності (крім риболовних суден);

здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

перевіряє готовність об'єктових аварійно-рятувальних служб у морських портах України та відомчої пожежної охорони на морському та річковому транспорті до проведення робіт із запобігання і ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, піратства, катастроф та інших пригод;

здійснює загальне керівництво та контроль за дипломуванням спеціалістів морського флоту, а також контроль за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломуванням членів екіпажів (або персоналу) морських, річкових і маломірних суден (крім риболовних суден), працівників берегових підприємств морського та річкового транспорту, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

здійснює видачу посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами України, посвідчення морського лоцмана, посвідчення державного річкового лоцмана, посвідчення лоцмана - оператора служби регулювання руху суден;

проводить перевірки відповідності системи охорони портових засобів вимогам глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів та подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту пропозиції щодо відкликання схвалених планів охорони портових засобів та актів про відповідність портових засобів у разі порушення такими засобами вимог глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів;

здійснює огляди підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових та маломірних суден;

здійснює огляд суден (крім маломірних суден) перед початком навігації або входом на внутрішні водні шляхи, а також перед виходом у рейс після завантаження з метою проведення оцінки їх придатності до плавання на річкових внутрішніх водних шляхах;

погоджує правила плавання маломірними суднами на водних об'єктах;

здійснює нагляд за функціонуванням служб регулювання руху суден та лоцманського проведення;

здійснює державний нагляд за дотриманням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках;

здійснює видачу синопсису судна;

здійснює контроль і нагляд за функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки та системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним прапором України;

здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України;

реєструє лінії закордонного плавання та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті;

видає відповідно до законодавства суднові документи;

надає висновки з питань безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, надає висновки із зазначених питань щодо проектів правил, норм, стандартів, планів і проектів будівництва, реконструкції і модернізації об'єктів морського та річкового транспорту, у тому числі судноплавних шляхів, портів, гідротехнічних споруд воднотранспортного комплексу різного функціонального призначення, що використовуються з метою забезпечення безпеки судноплавства, судноплавних шлюзів, мостів, підводних та надводних переходів, баз для стоянок суден, берегових об'єктів зв'язку, навігації, спостереження тощо;

видає дозволи суднам на захід до річкових портів України під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.".

2. Доповнити частину першу статті 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., NN 20, 21, ст. 190; 2010 р., N 10, ст. 107; 2014 р., N 14, ст. 248) після пункту 6 новими пунктами такого змісту:

"7) здійснює реєстрацію баз для стоянки маломірних (малих) суден з розміщенням інформації на своєму офіційному веб-сайті;

8) здійснює контроль і нагляд за виконанням правил утримання та експлуатації баз (споруд) для стоянки маломірних (малих) суден;

9) реєструє судна в Судновій книзі України з видачею суднового білета і видає свідоцтво про виключення відповідних суден із Суднової книги України (крім риболовних суден) та здійснює внесення змін щодо суден до Суднової книги України у порядку, визначеному законодавством;

10) веде журнал обліку суден (крім риболовних суден), у Судновій книзі України, розміщує відповідні дані на власному веб-сайті;

11) погоджує проведення спортивних заходів, водних свят;

12) видає посвідчення судноводія маломірного (малого) судна;

13) проводить перевірку суднових документів на маломірних (малих) суднах та документів на право управління ними.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити:

розроблення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до законів України "Про транспорт" та "Про місцеві державні адміністрації" (щодо безпеки на морському та річковому транспорті)" (далі - проект акта) розроблений Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті на виконання підпункту 11 пункту 7 протоколу N 11 засідання Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 та у відповідності до абзацу четвертого пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Проект акта розроблений з метою дерегулювання функцій та уникнення дублювання між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо повноважень, контрольно-наглядової діяльності.

Проектом акта передбачається виключити із повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті функції щодо організації навчання та перевірки знань посадових осіб, до функціональних обов'язків яких належать організація роботи із забезпечення безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті; підготовки пропозицій щодо призначення органів з оцінки відповідності на проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері морського та річкового транспорту шляхом внесення відповідних змін до статті 163 Закону України "Про транспорт", та передачі їх Мінінфраструктури, шляхом доповнення статті 16 цього Закону.

Водночас, проектом акта передбачається надати можливість місцевим державним адміністраціям виконувати функції з реєстрації баз для стоянки маломірних (малих) суден та реєстрації суден в Судновій книзі України з видачею суднового білета і видачею свідоцтва про виключення відповідних суден із Суднової книги України (крім риболовних суден) у порядку, визначеному законодавством тощо шляхом доповнення статті 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту акта є закріплення на законодавчому рівні за місцевими державними адміністраціями та Мінінфраструктури повноважень щодо безпеки на морському та річковому транспорті, що дозволить уникнути дублювання функцій між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Перший альтернативний спосіб - залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб призведе до неможливості здійснення місцевими державними адміністраціями та Мінінфраструктури повноважень щодо безпеки на морському та річковому транспорті.

Другий альтернативний спосіб - прийняти запропонований проект акта, що дозволить на законодавчому рівні закріпити на законодавчому рівні за місцевими державними адміністраціями та Мінінфраструктури повноважень щодо безпеки на морському та річковому транспорті.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Механізмом, який забезпечить розв'язання зазначеної проблеми, є прийняття регуляторного акта, що дозволить визначити єдиний, уніфікований підхід до виконання місцевими органами виконавчої влади та Мінінфраструктури повноважень щодо безпеки на морському та річковому транспорті.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту акта дозволить досягти встановлених цілей за рахунок законодавчого закріплення за місцевими державними адміністраціями та Мінінфраструктури повноважень щодо безпеки на морському та річковому транспорті.

6. Очікувані результати від прийняття акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Усунення дублювання функцій органів виконавчої влади та дерегуляція функцій місцевим органам

Відсутні

Громадяни та суб'єкти господарювання

Спрощення процедури реєстрації баз для стоянки маломірних (малих) суден та реєстрації відповідних суден у Судновій книзі України

Відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта встановлюється на необмежений строк.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Найменування показника

Розмір показника

Витрати з державного бюджету

не передбачено

Надходження до державного бюджету

передбачено

Громадяни та суб'єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

передбачено

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

додаткові витрати коштів та часу відсутні

Рівень інформованості

проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України у розділі "Регуляторна діяльність"

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті по показниках результативності цього регуляторного акта:

базового відстеження результативності регуляторного акта, яке здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних;

повторного відстеження результативності регуляторного акта, яке здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням;

періодичного відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Заступник Голови -
голова комісії з проведення
реорганізації Укрморрічінспекції

М. Севирін

Опрос