Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві, яку прийнято на 94-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 23 лютого 2006 року у м. Женева (додається) і яка набирає чинності для України через дванадцять місяців після дати реєстрації документа про ратифікацію у Генерального директора Міжнародного бюро праці.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про ратифікацію Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Конвенція 2006 року про працю в морському судноплавстві (далі - Конвенція) прийнята на 94-й сесії Генеральної конференції міжнародної організації праці у м. Женеві 23.02.2006 та вступила в силу у серпні 2013 року.

Метою прийняття Конвенції визначено створення єдиного погодженого акта, що охоплює настільки, наскільки це є можливим, усі сучасні норми існуючих міжнародних конвенцій та рекомендацій про працю в морському судноплавстві, а також основні принципи, які містяться в інших міжнародних конвенціях про працю.

На даний час, відповідно до інформації розміщеної на офіційному веб-сайті Міжнародної організації праці, до Конвенції приєднались 64 країни, загальний тоннаж суден яких становить більше 80 % світового тоннажу торговельного флоту.

Положення Конвенції направлені, перш за все, на покращення соціального захисту моряків, створення справедливих умов зайнятості, забезпечення прав моряків на достойні умови праці та життя на борту судна, охорону здоров'я, медичне обслуговування тощо.

Разом із тим, положення законодавства Європейського Співтовариства прямо встановлюють обов'язки держав - членів ЄС щодо ратифікації Конвенції.

Так, відповідно до Рішення Ради Європи від 07.06.2007 N 2007/431/ЕС, країни - члени Європейського Співтовариства зобов'язані ратифікувати Конвенцію та забезпечити імплементацію її положень до національного законодавства.

На даний час на морських суднах у світовому торговельному судноплавстві постійно працює більше 80 тис. моряків - громадян України.

Статтею 94 Конвенції ООН з морського права 1982 року встановлені обов'язки держави прапору, зокрема в частині встановлення правил щодо дотримання умов праці, укомплектування екіпажів та соціальних питань на борту суден, що плавають під її прапором.

Таким чином, питання імплементації Конвенції набуває великого суспільного значення, дозволить створити умови для підвищення соціального захисту моряків - громадян України, а для держави в цілому дозволить забезпечити подальший сталий розвиток України як одного із світових лідерів з підготовки високопрофесійних моряків.

Конвенція підлягає ратифікації відповідно до пункту "б" частини другої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" як така, що стосується прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України", ратифікація міжнародних договорів України здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід'ємною частиною якого є текст міжнародного договору.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для ратифікації та набрання чинності Конвенцією 2006 року про працю в морському судноплавстві.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конвенція ООН з морського права 1982 року;

Конвенція 1921 року про медичний огляд підлітків на борту суден (N 16);

Конвенція 1926 року про репатріацію моряків (N 23);

Конвенція 1936 року про мінімальний вік для роботи в морі (N 58);

Конвенція 1946 року про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію (N 69);

Конвенція 1946 року про медичний огляд моряків (N 73);

Конвенція 1949 року про приміщення для екіпажу на борту суден (N 92);

Конвенція 1970 року про приміщення для екіпажу на борту суден (N 133);

Конвенція 1976 року про мінімальні норми на торговельних суднах (N 147);

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками);

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року (з поправками);

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України "Про транспорт";

Кодекс законів України про працю.

Реалізація акта потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із приєднанням до Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві" підготовлено Міністерством інфраструктури України.

Головним суб'єктом виконання в Україні Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві є Міністерство інфраструктури України. Співвиконавцями - Міністерство соціальної політики України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство охорони здоров'я України, Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Положення Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві не передбачають сплати внесків у зв'язку з ратифікацією.

Реалізація положень Конвенції не потребує витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта норми, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, відсутні.

8. Громадське обговорення

Проект акта підтримується громадськістю. Зокрема проект акта обговорений на засіданні Робочої групи з питань ратифікації Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві та імплементації її положень до національного законодавства, створеної за рішенням Експертної групи при Міністерстві інфраструктури з питань реформування та розвитку сфери транспорту, дорожнього господарства та інфраструктури.

До складу Робочої групи входять працівники Міністерства інфраструктури України, Укрморрічінспекції, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ, а також представники Федерації роботодавців транспорту України, профспілки робітників морського транспорту України, представники інших профспілкових організацій, найбільші українські судновласники та крюінгові агентства.

Таким чином, під час підготовки проекту акту повністю дотримано принцип ефективного тристороннього діалогу, який встановлюється Конвенцією.

Проект акта буде розміщено на сайті Міністерства інфраструктури України для проведення громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта позитивно впливатиме на ринок праці, адже дозволить підвищити рівень захисту трудових та соціальних прав моряків, впровадити передовий світовий досвід з цих питань.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту акта передбачає приведення положень національного законодавства у відповідність до сучасних міжнародних стандартів праці в морському судноплавстві, а також підвищення рівня захисту соціально-трудових прав моряків.

 

Міністр

А. М. Пивоварський

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос