Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункти 215.3.1 - 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:

"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниці виміру

Ставки податку

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

1,57

2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

гривень за 1 літр

0,01

2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

гривень за 1 літр

4,54

2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00

Вина ігристі
Вина газовані

гривень за 1 літр

6,59

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

гривень за 1 літр

4,54

2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додавання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

89,36

2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

0,80

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

89,36

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

89,36

2103 90 30 00,
2106 90

Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

89,36

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки податку

специфічна

адвалорна

одиниці виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2401

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)

361,86

 

 

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

гривень за 1 кілограм (нетто)

361,86

 

 

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

288,03

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1000 штук

288,03

відсотків

12

2403

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)

361,86

 

 

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів

Код товару (продукції) згідно з
УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

385,31

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

- " -

385,31

".

2. Пункти 243.1 - 243.4 статті 243 викласти у такій редакції:

"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азоту оксиди

1968,65

Аміак

369,22

Ангідрид сірчистий

1968,65

Ацетон

738,45

Бенз(о)пірен

2506116,51

Бутилацетат

443,40

Ванадію п'ятиокис

7384,48

Водень хлористий

74,17

Вуглецю окис

74,17

Вуглеводні

111,26

Газоподібні фтористі сполуки

4874,09

Тверді речовини

74,17

Кадмію сполуки

15581,58

Марганець та його сполуки

15581,58

Нікель та його сполуки

79387,98

Озон

1968,65

Ртуть та її сполуки

83449,45

Свинець та його сполуки

83449,45

Сірководень

6326,80

Сірковуглець

4111,45

Спирт н-бутиловий

1968,65

Стирол

14375,55

Фенол

8935,54

Формальдегід

4874,09

Хром та його сполуки

52850,62

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

14080,50

II

3224,65

III

480,47

IV

111,26

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

592712,50

0,0001 - 0,001 (включно)

50783,62

Понад 0,001 - 0,01 (включно)

7015,25

Понад 0,01 - 0,1 (включно)

1968,65

Понад 0,1

74,17

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,33 гривні за 1 тонну. ".

3. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти у такій редакції:

"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азот амонійний

1293,10

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)

517,57

Завислі речовини

37,09

Нафтопродукти

7606,99

Нітрати

111,26

Нітрити

6350,98

Сульфати

37,09

Фосфати

1033,52

Хлориди

37,09

245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

До 0,001 (включно)

135489,06

Понад 0,001 - 0,1 (включно)

98236,15

Понад 0,1 - 1 (включно)

16935,94

Понад 1 - 10 (включно)

1723,59

Понад 10

345,04

".

4. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246 викласти у такій редакції:

"246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:

246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 694,91 гривня за одиницю;

246.1.2. люмінесцентних ламп - 12,09 гривні за одиницю.

246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

надзвичайно небезпечні

1128,63

II

високонебезпечні

41,11

III

помірно небезпечні

10,31

IV

малонебезпечні

4,02

 

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

0,39

".

5. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,008" замінити цифрами "0,010136".

6. Пункт 248.1 статті 248 викласти у такій редакції:

"248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр

Високоактивні

483699,51

16123,32

Середньоактивні та низькоактивні

9029,05

3224,65

".

7. Пункт 253.5 статті 253 викласти у такій редакції:

"253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:

Характер користування надрами

Вид користування надрами

Одиниця виміру

Ставка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік

Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)

зберігання природного газу та газоподібних продуктів

тис. куб. метрів активного об'єму

0,38

Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)

зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів

куб. метрів

0,38

 

витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції

кв. метрів

1,08

 

вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин

- " -

0,62

 

зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів

- " -

0,46

 

провадження іншої господарської діяльності

- " -

1,51

".

8. Пункт 254.4 статті 254 викласти у такій редакції:

"254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються у таких розмірах:

 

Вид радіозв'язку

Діапазон радіочастот

Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

0,03 - 300 ГГц

1,06

2.

Радіозв'язок:

 

 

фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб;

0,03 - 470 МГц

1035,44

морської радіослужби

0,03 - 470 МГц

517,72

3.

Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30 - 470 МГц

1035,44

4.

Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів

30 - 470 МГц

519,34

5.

Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц

26,15*

6.

Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30 - 3000 МГц

52,25

7.

Транкінговий радіозв'язок

30 - 470 МГц

3210,81

8.

Пошуковий радіозв'язок

30 - 960 МГц

41417,32

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

104,50

10.

Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

68,60

11.

Стільниковий радіозв'язок

300 - 2200 МГц

25804,15*

12.

Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації

2 - 7 ГГц
10 - 42,5 ГГц

45,74*
16,34*

13.

Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц - 30 МГц

 

до 1 кВт включно

1241,20

від 1,1 до 10 кВт включно

1865,10

від 10,1 до 100 кВт включно

2639,24

від 101 до 500 кВт включно

3106,30

від 501 кВт і вище

5160,82

14.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30 - 300 МГц

 

від 1 до 10 Вт включно

52,25

від 10,1 до 100 Вт включно

156,80

від 101 Вт до 1 кВт включно

258,04

від 1,1 до 5 кВт включно

414,84

від 5,1 до 20 кВт включно

777,41

від 20,1 кВт і вище

1035,44

15.

Передавання звуку залежно від потужності:

66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц

 

до 100 Вт включно

388,69

від 101 Вт до 1 кВт включно

777,41

від 1,1 до 10 кВт включно

1241,20

від 10,1 кВт і вище

1554,76

16.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300 - 880 МГц

 

до 10 Вт включно

35,93

від 10,1 до 100 Вт включно

71,86

від 101 Вт до 1 кВт включно

156,80

від 1,1 до 5 кВт включно

310,34

від 5,1 до 20 кВт включно

620,60

від 20,1 кВт і вище

777,41

17.

Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 16 пункту 254.4 цієї статті

9 кГц - 400 ГГц

1554,76

____________
* Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.".

9. Пункт 255.5 статті 255 викласти у такій редакції:

"255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:

255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті та Десни), включаючи м. Київ

45,11

Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)

42,91

Інгульця

65,44

Сіверського Дінця

87,98

Південного Бугу (без Інгулу)

49,61

Інгулу

60,87

Дністра

27,03

Вісли та Західного Бугу

27,03

Пруту та Сірету

20,30

Тиси

20,30

Дунаю

18,09

Річок Криму

90,21

Річок Приазов'я

108,31

Інших водних об'єктів

49,61

255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:

Найменування регіону

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)

83,43

м. Севастополь

83,43

Області:

 

Вінницька

72,11

Волинська

74,48

Дніпропетровська

63,19

Донецька

85,74

Житомирська

72,11

Закарпатська

47,37

Запорізька:

 

Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони

72,11

інші адміністративно-територіальні одиниці області

65,44

Івано-Франківська:

 

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони

112,77

інші адміністративно-територіальні одиниці області

63,19

Київська:

 

Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони

52,42

інші адміністративно-територіальні одиниці області

61,85

Кіровоградська

83,43

Львівська

65,44

Луганська

94,71

Миколаївська

94,71

Одеська

78,95

Полтавська:

 

Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони

48,78

інші адміністративно-територіальні одиниці області

54,37

Рівненська:

 

Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони

58,19

інші адміністративно-територіальні одиниці області

67,59

Сумська:

 

Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони

54,37

інші адміністративно-територіальні одиниці області

61,91

Тернопільська

87,98

Харківська

67,64

Херсонська

67,64

Хмельницька:

 

Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони

56,41

інші адміністративно-територіальні одиниці області

85,74

Черкаська

48,78

Чернівецька

78,95

Чернігівська:

 

Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони

67,64

інші адміністративно-територіальні одиниці області

52,88

м. Київ

67,39

255.5.3. для потреб гідроенергетики - 8,77 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;

255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:

для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1503 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0167 гривні за 1 місце-добу експлуатації;

255.5.5. для потреб рибництва:

46,03 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;

55,34 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води;

255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:

42,82 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;

49,94 гривні за 1 куб. метр підземної води;

255.5.7. за шахтну, кар'єрну та дренажну воду - 9,92 гривні за 100 куб. метрів води.".

10. Пункт 256.3 статті 256 викласти у такій редакції:

"256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:

256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Сосна

 

1

216,67

138,57

53,28

5,49

 

2

153,98

98,97

38,48

4,20

 

3

124,27

80,05

30,87

3,36

 

4

93,46

59,40

22,85

2,53

 

5

61,58

39,57

15,23

1,70

Модрина

 

1

97,33

82,48

32,13

7,16

 

2

70,11

59,40

22,85

5,49

 

3

55,31

47,82

18,19

4,20

 

4

41,24

35,50

13,54

2,96

 

5

28,03

23,93

9,31

2,13

Ялина, ялиця

 

1

134,47

114,66

43,97

5,09

 

2

99,81

84,98

32,99

3,36

 

3

80,05

68,49

26,21

2,96

 

4

60,24

51,16

19,46

2,13

 

5

40,43

33,83

13,13

1,70

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

568,47

273,16

90,95

9,31

 

2

407,76

196,05

65,12

6,78

 

3

326,55

156,05

52,45

5,49

 

4

245,31

118,02

39,34

3,82

 

5

160,73

78,03

26,21

2,96

Ясен, клен (крім явора)

 

1

213,18

182,08

90,95

9,31

 

2

152,89

130,70

65,12

6,78

 

3

122,45

104,06

52,45

5,49

 

4

91,97

78,68

39,34

3,82

 

5

60,29

52,04

26,21

2,96

Бук

 

1

409,83

263,63

87,99

8,02

 

2

291,86

187,52

62,62

5,49

 

3

234,73

150,38

50,35

4,66

 

4

176,37

112,28

37,65

3,36

 

5

118,02

75,19

24,97

2,13

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

31,73

27,30

20,29

7,16

 

2

22,19

19,05

14,62

5,49

 

3

17,76

15,86

12,04

4,20

 

4

13,31

11,44

8,88

2,96

 

5

8,88

7,62

5,69

2,13

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

18,37

15,86

12,04

5,09

 

2

13,31

11,44

8,25

3,36

 

3

10,80

8,88

7,01

2,96

 

4

8,25

7,01

5,09

2,13

 

5

5,09

4,43

3,19

0,83

Другий пояс лісів

Сосна

 

1

184,74

117,97

45,26

4,66

 

2

130,85

84,15

32,56

3,36

 

3

104,46

67,63

26,21

2,96

 

4

79,16

50,35

19,46

2,13

 

5

52,80

33,83

13,13

1,27

Модрина

 

1

83,34

71,78

27,48

6,78

 

2

60,24

51,16

19,46

4,66

 

3

47,82

40,43

15,64

3,82

 

4

35,50

30,54

11,82

2,96

 

5

23,93

20,64

8,02

1,70

Ялина, ялиця

 

1

118,76

101,48

38,91

4,20

 

2

84,98

72,56

27,91

2,96

 

3

67,63

57,73

22,42

2,53

 

4

51,16

43,74

16,90

2,13

 

5

33,83

28,89

10,98

1,27

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

483,86

233,16

77,80

7,62

 

2

346,84

166,58

55,41

5,49

 

3

275,80

133,26

43,97

4,20

 

4

206,40

98,97

33,45

3,36

 

5

138,72

66,59

22,42

2,13

Ясен, клен (крім явора)

 

1

181,45

155,44

77,80

7,62

 

2

130,07

111,02

55,41

5,49

 

3

103,40

88,83

43,97

4,20

 

4

77,42

65,98

33,45

3,36

 

5

52,04

44,43

22,42

2,13

Бук

 

1

348,94

223,65

74,43

6,78

 

2

248,70

158,96

53,28

4,66

 

3

199,24

127,54

42,73

3,82

 

4

149,70

95,15

32,13

2,96

 

5

100,24

63,78

21,18

2,13

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

25,98

22,19

17,13

6,35

 

2

19,05

16,47

12,04

4,66

 

3

15,23

12,70

10,15

3,36

 

4

11,44

10,15

7,01

2,96

 

5

7,62

6,35

5,09

1,70

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

15,86

13,94

10,15

4,20

 

2

11,44

10,15

7,01

2,96

 

3

8,88

8,25

6,35

2,53

 

4

7,01

5,69

4,43

2,13

 

5

4,43

4,43

3,19

1,27

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Самшит

 

1

999,91

854,58

427,19

9,31

 

2

714,37

610,34

305,37

6,78

 

3

571,63

488,52

244,04

5,49

 

4

428,89

366,07

183,15

3,82

 

5

285,51

244,27

122,22

2,96

Бархат, горіх

 

1

623,01

532,94

266,46

9,31

 

2

445,41

380,66

190,33

6,78

 

3

355,95

304,54

152,28

5,49

 

4

267,09

228,41

114,61

3,82

 

5

178,26

152,28

76,13

2,96

Груша, кизил, явір

 

1

499,95

427,62

213,61

9,31

 

2

357,19

305,14

152,71

6,78

 

3

285,51

244,27

122,22

5,49

 

4

214,44

183,37

91,79

3,82

 

5

142,77

122,45

61,33

2,96

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

373,68

319,13

159,47

9,31

 

2

267,09

227,80

113,75

6,78

 

3

213,18

182,08

90,95

5,49

 

4

160,53

136,39

68,11

3,82

 

5

106,59

91,36

45,69

2,96

Каштан, дуб корковий

 

1

311,52

266,46

133,26

9,31

 

2

222,69

190,33

95,15

6,78

 

3

178,26

152,28

76,13

5,49

 

4

133,89

114,20

57,13

3,82

 

5

88,83

76,13

38,48

2,96

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

249,96

213,18

107,02

9,31

 

2

178,26

152,28

76,13

6,78

 

3

142,11

121,82

60,90

5,49

 

4

106,59

91,36

45,69

3,82

 

5

71,67

61,55

30,87

2,96

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

187,19

159,87

79,92

9,31

 

2

133,89

114,20

57,13

6,78

 

3

106,59

91,36

45,69

5,49

 

4

80,61

68,51

34,69

3,82

 

5

53,94

45,69

22,85

2,96

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

62,16

53,28

26,67

5,09

 

2

44,43

38,08

19,05

3,36

 

3

35,52

30,46

15,23

2,96

 

4

26,67

22,85

11,44

2,13

 

5

17,76

15,23

7,62

1,70

Другий пояс лісів

Самшит

 

1

846,97

723,88

362,07

7,62

 

2

604,62

517,08

258,44

5,49

 

3

484,09

413,66

207,26

4,20

 

4

362,88

310,25

155,22

3,36

 

5

242,35

206,83

103,63

2,13

Бархат, горіх

 

1

530,39

453,63

226,71

7,62

 

2

378,74

324,19

162,00

5,49

 

3

303,25

258,87

129,43

4,20

 

4

227,12

195,42

96,85

3,36

 

5

151,62

130,07

64,72

2,13

Груша, кизил, явір

 

1

423,17

361,64

181,02

7,62

 

2

302,64

258,21

129,43

5,49

 

3

242,35

206,83

103,63

4,20

 

4

181,45

155,44

77,80

3,36

 

5

121,21

103,40

51,59

2,13

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

318,50

271,54

136,22

7,62

 

2

227,12

194,13

96,85

5,49

 

3

181,45

155,44

77,80

4,20

 

4

136,39

116,71

58,37

3,36

 

5

90,73

77,42

38,91

2,13

Каштан, дуб корковий

 

1

265,22

227,12

113,75

7,62

 

2

189,70

162,43

81,21

5,49

 

3

151,62

130,07

64,72

4,20

 

4

113,60

97,08

48,63

3,36

 

5

75,50

64,72

32,56

2,13

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

211,91

180,82

90,50

7,62

 

2

151,02

129,43

64,29

5,49

 

3

121,21

103,40

51,59

4,20

 

4

90,73

77,42

38,91

3,36

 

5

60,29

52,04

25,83

2,13

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

159,24

135,76

68,11

7,62

 

2

113,60

97,08

48,63

5,49

 

3

90,73

77,42

38,91

4,20

 

4

67,91

58,37

29,17

3,36

 

5

45,69

38,68

19,46

2,13

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

52,65

45,03

22,42

4,20

 

2

38,08

32,36

16,09

2,96

 

3

30,46

25,98

13,13

2,53

 

4

22,85

19,66

9,74

2,13

 

5

15,23

12,70

6,78

1,27

".

11. У абзаці восьмому пункту 1 підрозділі 5 розділу XX "Перехідні положення" цифри "63,50" замінити цифрами "80,45 ":

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Щорічний перегляд ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з таких податків і зборів, як акцизний податок, екологічний податок, рентна плата дозволить забезпечити відповідність розмірів зазначених ставок податків і зборів інфляційним процесам в економіці та надасть можливість отримання додаткових надходжень до Зведеного бюджету України.

2. Цілі державного регулювання.

Виконання вимог пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу України щодо щорічного перегляду ставок деяких податків і зборів, визначених в абсолютних значеннях, що дозволить забезпечити відповідність розмірів зазначених ставок податків і зборів інфляційним процесам в економіці та надасть можливість отримання додаткових надходжень до Зведеного бюджету України.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Перший альтернативний спосіб:

Залишити без змін діючі норми Податкового кодексу України. При цьому порушені питання не будуть вирішені.

Другий альтернативний спосіб:

Внести запропоновані зміни до Податкового кодексу, що дозволить забезпечити відповідність розмірів ставок податків і зборів інфляційним процесам в економіці та надасть можливість отримання додаткових надходжень до Зведеного бюджету України.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми.

Законопроектом передбачається внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок податків і зборів з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 N 404 у 2015 році прогнозовані на рівні 126,7 та 126,5 відсотка відповідно.

Так, враховуючи сфери застосування податків і зборів, ставки акцизного податку, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та екологічного податку, з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін у 2015 році збільшені на 26,7 відсотка.

Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції у 2015 році збільшені на 26,5 відсотків.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів" дозволить забезпечити відповідність розмірів ставок податків і зборів інфляційним процесам в економіці та надасть можливість отримання додаткових надходжень до Зведеного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Перегляд ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, позитивно вплине на наповнення Державного бюджету України

Не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Немає.

Немає.

Сфера інтересів громадян

Немає.

Немає.

7. Термін дії акта.

Термін дії проекту Закону не обмежений.

8. Показники результативності акта.

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - збільшиться.

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - дія акта поширюється на суб'єктів господарювання, які є платниками зазначених податків.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - збільшиться, враховуючи сфери застосування податків і зборів, з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 N 404 у 2015 році прогнозовані на рівні 126,7 та 126,5 відсотка відповідно.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на офіційному сайті Міністерства фінансів України, ознайомлення з запропонованими положеннями акта всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність в зазначеній сфері.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів.

Відстеження результативності зазначеного закону здійснюватиметься у відповідності до вимог статті 10 Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу виключно статистичних показників (дані щодо надходжень із зазначених податків).

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних показників.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних показників.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін до закону України.

Вказаний регуляторний акт публікується у відповідних офіційних виданнях країни, а також в електронному вигляді на відповідних сайтах.

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

Опрос