Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования работы такси, легковых автомобилей на заказ и информационно-диспетчерских служб (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32 ст. 273; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2011 р., N 11, ст. 69; N 18, ст. 128; 2012 р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 2, ст. 11; 2013 р., N 8, ст. 79; N 30, ст. 340; 2014 р., N 8, ст. 88):

1) у статті 1:

доповнити абзац вісімнадцятий після слів "юридична особа" словами "- суб'єкт господарювання";

доповнити абзац дев'ятнадцятий після слів "на таксі" словами "чи легковим автомобілем на замовлення";

абзац двадцять п'ятий виключити;

у абзаці шістдесятому після слів "документ установленого" доповнити словами ", центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту";

абзаци шістдесят перший - шістдесят другий викласти в такій редакції:

"стоянка таксі - складова вулично-дорожньої мережі, позначена відповідними дорожніми знаками і призначена для зупинки, стоянки та найму таксі;

таксі - легковий автомобіль, транспортний засіб спеціалізованого призначення, обладнаний розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, і який має нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку;";

доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"диспетчерський пункт таксі - технічно обладнане нежитлове приміщення, у якому інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі приймає від замовника інформацію про потребу у перевезенні за публічним договором та передає її водію таксі;";

"інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі - суб'єкт господарювання, що приймає від замовника транспортних послуг інформацію про необхідність надання транспортної послуги з перевезення пасажирів та їх багажу, передає її перевізнику на таксі, та інформує замовника транспортних послуг про параметри такого обслуговування;";

"ознаки таксі - розпізнавальний ліхтар, композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку, номерні знаки з полем жовтого кольору, інші ознаки, у випадку, їх визначення як умови організації перевезень на таксі організатором на відповідній території;";

"організатор перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення - виконавчий орган рад відповідного населеного пункту, а також, обласної ради;";

"перевезення пасажирів на таксі - перевезення пасажирів та їх багажу таксі в індивідуальному порядку, яке здійснюється на підставі публічного договору між замовником транспортної послуги та перевізником на таксі;";

"перевізник легковим автомобілем на замовлення - автомобільний перевізник або автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення;";

"перевізник на таксі - автомобільний перевізник або автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на таксі;";

"спеціальне обладнання таксі - таксометр та сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом;";

2) у статті 6:

доповнити абзац другий частини сьомої після слів "автомобільними перевізниками" словами "автомобільними самозайнятими перевізниками та інформаційно-диспетчерськими службами";

доповнити після частини дев'ятої новими частинами такого змісту:

"Організатори перевезень на таксі визначають умови їх організації на відповідній території села, селища, міста, аеропорту, до яких входять вимоги до автомобільних перевізників, автомобільних самозайнятих перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на таксі, їх водіїв, інформаційно-диспетчерських служб, таксі;

Організатори перевезень на таксі у встановленому законодавством порядку можуть визначати умови їх організації на відповідній території села, селища, міста, аеропорту, до яких входять:

вимоги щодо додаткових візуальних ознак таксі;

вимоги щодо ліміту таксі на відповідній території села, селища, міста, аеропорту.

Порядок визначення умов перевезень на таксі затверджується Кабінетом Міністрів України.

Формування мережі стоянок таксі, встановлення порядку їх роботи та вимог щодо їх облаштування покладається на сільські, селищні, міські ради відповідного населеного пункту чи обласні ради, якщо міжнародний аеропорт розміщено за територією відповідного населеного пункту. Організатори перевезень на таксі зобов'язані вживати виключних заходів щодо дотримання порядку роботи стоянок таксі та дотримання вимог щодо їх облаштування.".

У зв'язку з цим частини десяту - вісімнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - двадцять другою;

3) доповнити статтю 7 після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"на таксі на території села, селища, міста, міжнародного аеропорту (аеропорту, цивільного аеродрому) в межах відповідного населеного пункту, - на виконавчі органи рад відповідного населеного пункту та на відповідну обласну раду, якщо міжнародний аеропорт розміщено за територією відповідного населеного пункту.";

4) статтю 9 викласти в новій редакції такого змісту:

"Ліцензування на автомобільному транспорті спрямоване на визначення початкових і поточних умов надання послуг з перевезень пасажирів і небезпечних вантажів, а також найважливіших параметрів обслуговування споживачів.

Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є:

сприяння становленню сучасного ринку послуг, розвитку автомобільного транспорту та стимулювання впровадження нових видів послуг;

підвищення ефективності використання транспортних засобів;

створення конкурентного середовища;

захист прав споживачів та ринку послуг від небезпечних перевезень;

забезпечення соціальних стандартів транспортного обслуговування;

забезпечення використання сертифікованих і дозволених для використання транспортних засобів;

забезпечення доступності послуг та підвищення якості транспортного обслуговування;

забезпечення допуску автомобільних перевізників до перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі шляхом їх попередньої перевірки на відповідність вимогам ліцензійних умов.

Підтвердження відповідності перевізника вимогам ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування шляхом перевірки перевізника за місцем його розташування або надання перевізником органу ліцензування сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.

Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів на такі види робіт:

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

надання послуг з внутрішніх перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

надання послуг з міжнародних перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Ліцензія на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів чи небезпечних вантажів надає право автомобільному перевізнику надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів.

До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів (крім ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі) і небезпечних вантажів автомобільним транспортом додаються ліцензійні картки на кожен автомобільний транспортний засіб, які видаються органом ліцензування.

Ліцензійні картки на автомобільні транспортні засоби, що додаються до ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, видаються організаторами перевезень на таксі відповідного населеного пункту, міжнародного аеропорту з урахуванням статті 7 цього Закону.

Ліцензійна картка на таксі надається за умови його реєстрації (перереєстрації) як таксі.

Ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі дає право надавати послуги з перевезення пасажирів по всій території України за умови виконання умов організації перевезень на таксі, встановлених організаторами таких перевезень.

До ліцензійної картки на таксі вноситься інформація про населені пункти, міжнародні аеропорти, аеропорти та/або цивільні аеродроми, на території яких автомобільний перевізник або автомобільний самозайнятий перевізник має намір надавати послуги з перевезення пасажирів на таксі.

Положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії з надання послуг з перевезень пасажирів на таксі, порядок її видачі, анулювання та обліку, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

На причепи та напівпричепи, призначені для використання з вантажними автомобілями - тягачами, окремі ліцензійні картки не оформляються.";

5) у частині сьомій статті 14 після слів "ведення реєстру" доповнити словами ", встановлення порядку роботи та вимог щодо облаштування";

6) у статті 19:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Зареєстровані легкові автомобілі, які обладнуються устаткуванням для роботи як таксі, підлягають державній перереєстрації у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України за умови, що заявником підтверджено відповідність таксі вимогам цього Закону.";

доповнити після частини п'ятої новою частиною такого змісту:

"На легкові автомобілі перереєстровані як таксі видаються номерні знаки з полем жовтого кольору.".

У зв'язку з цим частину шосту вважати відповідно частиною сьомою;

7) у частині третій статті 20 слова ", що встановлюється" замінити словами "та ознак що встановлюються";

8) у статті 30:

доповнити частину першу після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"укладати договори про інформаційно-диспетчерське обслуговування, у випадках, передбачених законом";

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

доповнити частину другу після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

"забезпечувати працевлаштування водіїв відповідно до вимог закону;

забезпечувати відповідність таксі вимогам щодо наявності спеціального обладнання та ознак таксі відповідно до вимог закону";

доповнити частину третю після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"забезпечувати відповідність таксі вимогам щодо наявності спеціального обладнання та ознак таксі відповідно до вимог закону";

9) доповнити статтю 34 після частини другої новою частиною такого змісту:

"Автомобільний перевізник (автомобільний самозайнятий перевізник), який надає послуги з перевезення пасажирів на таксі, повинен здійснювати посадку пасажирів виключно в межах населеного пункту (відповідної території), зазначеного в ліцензійній картці, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезень пасажирів на таксі, та надавати послуги з перевезення по всій території України з дотриманням вимог законодавства.";

10) у статті 35:

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"Послуги з перевезення на таксі можуть надаватися тільки з дотриманням вимоги щодо посадки пасажирів виключно в межах населеного пункту (відповідної території), зазначеного в ліцензійній картці:

на стоянках таксі;

на шляху прямування;

через інформаційно-диспетчерську службу виклику таксі.";

у частині чотирнадцятій:

слова "за попередньою домовленістю" замінити словами "на підставі письмового договору";

слова "було попередньої домовленості про послугу" замінити словами "укладено письмового договору про перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення";

11) доповнити статтею 351 такого змісту:

"Стаття 351. Послуги інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі

Надання послуг інформаційно-диспетчерською службою виклику таксі здійснюється суб'єктом господарювання, внесеним до реєстру суб'єктів, що надають інформаційно-диспетчерські послуги.

Ведення реєстру суб'єктів, що надають інформаційно-диспетчерські послуги, та внесення до нього суб'єктів господарювання здійснюється організаторами перевезень на таксі у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Відносини інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі із перевізниками на таксі визначаються договором.

Інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі має право:

вільно обирати виконавців перевезень на таксі для укладання договору про інформаційно-диспетчерське обслуговування;

отримувати для ознайомлення від виконавців перевезень на таксі документи щодо дотримання ними вимог законодавства (ліцензія, ліцензійна картка, реєстраційний документ на автомобільний транспортний засіб, документ, що підтверджує страхування пасажирів, та інші, передбачені законодавством документи).

Інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі зобов'язана:

забезпечувати обладнання у приміщеннях диспетчерського пункту таксі робочих місць працівників та укомплектовувати їх обладнанням, що забезпечує якісне отримання, опрацювання та передачу інформації про виклик таксі, її фіксацію, збереження та здійснення інших, передбачених законодавством функцій;

відмовляти перевізникам на таксі в укладанні з ними договору про інформаційно-диспетчерське обслуговування у випадку відсутності у них будь-якого документу, передбаченого законом;

забезпечувати передачу інформації засобами та видами зв'язку, не створюючи небезпеки водію та пасажирам під час руху таксі;

вести моніторинг чинності документів перевізників на таксі (ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів на таксі, ліцензійна картка і т. д.);

розривати договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування з перевізником на таксі у випадку відсутності у нього будь-якого документу, передбаченого законом;

вести у довільній паперовій або електронній формі журнал обліку викликів із зазначенням параметрів обслуговування (місця виклику, дати і часу його опрацювання, номеру телефону замовника транспортної послуги, даних перевізника на таксі і автомобіля таксі, якими виконувалось перевезення, записувати на електронних носіях розмову із замовником транспортної послуги, тощо) і зберігати таку інформацію протягом одного року з дати її отримання;

надавати замовнику транспортних послуг інформацію про затверджену тарифну схему перевезень на таксі, перевізника на таксі, марку та державний реєстраційний номер таксі, яким буде здійснюватись перевезення та повідомляти номер замовлення;

надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, правоохоронним органам та іншим центральним органам виконавчої влади, на їх письмову вимогу інформацію, що міститься у журналі обліку викликів таксі, а також інформацію щодо перевізників на таксі, з якими укладено відповідні договори;

забезпечувати завершення надання послуги у разі технічної несправності таксі чи припинення перевезень з інших причин;

з'ясовувати із замовником транспортної послуги під час приймання замовлення його потребу щодо кількості людей та багажу, які підлягають перевезенню.

Інформаційно-диспетчерській службі виклику таксі забороняється:

укладати договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування з суб'єктами господарювання чи іншими особами, які не є перевізниками на таксі;

передавати інформацію про виклик таксі суб'єктам господарювання чи іншим особам, з якими не укладено договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування;

відмовляти замовнику транспортної послуги, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, правоохоронним органам, іншим центральним органам виконавчої влади у наданні на їх письмову вимогу інформації та документів, передбачених законодавством, а також, у здійсненні ними перевірок у порядку, встановленому Законом;

використовувати у своїй діяльності та рекламувати телефонні номери та інтернет ресурси (сайти), які не було заявлено під час внесення інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі до реєстру суб'єктів, що надають інформаційно-диспетчерські послуги.

Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства інформаційно-диспетчерськими службами виклику таксі визначається Кабінетом Міністрів України.";

12) частини п'яту - дев'яту статті 39 викласти в такій редакції:

"Документи для суб'єкта господарювання, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:

для автомобільного перевізника - ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів на таксі, договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування або витяг з реєстру суб'єктів, що надають інформаційно-диспетчерські послуги, у випадках надання послуг з перевезення пасажирів відповідно до абзацу четвертого частини тринадцятої статті 35 цього Закону;

для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію автомобільного транспортного засобу, копія договору про інформаційно-диспетчерське обслуговування або витяг з реєстру суб'єктів, що надають інформаційно-диспетчерські послуги, у випадках надання послуг з перевезення пасажирів відповідно до абзацу четвертого частини тринадцятої статті 35 цього Закону, ліцензійна картка, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, документ, що підтверджує страхування пасажирів.

Документи для суб'єкта господарювання, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

для автомобільного перевізника - ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України;

для водія легкового автомобіля - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію автомобільного транспортного засобу, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, документ, що підтверджує страхування пасажирів, ліцензійна картка, завірена печаткою перевізника копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України.

Документи для автомобільного самозайнятого перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:

ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів на таксі, ліцензійна картка, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію автомобільного транспортного засобу, договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування, у випадках надання послуг з перевезення пасажирів відповідно до абзацу четвертого частини тринадцятої статті 35 цього Закону, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, документ, що підтверджує страхування пасажирів, сервісна книжка, медична довідка.

Документи для автомобільного самозайнятого перевізника, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ліцензійна картка, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію автомобільного транспортного засобу, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, документ, що підтверджує страхування пасажирів, сервісна книжка, медична довідка, договір із замовником послуги.".

У зв'язку з цим частини десяту - дванадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою;

13) у статті 40:

частину п'яту після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"переводити таксометр у позицію підрахунку вартості проїзду безпосередньо перед початком виконання перевезення на таксі, або згідно часу, що вказаний у інформації про виклик таксі;

видавати роздрукований чи інший розрахунковий документ;

приймати оплату у відповідності до показника таксометра та на основі розрахункового документа.";

абзац п'ятий частини шостої викласти в такій редакції:

"здійснювати перевезення пасажирів, якщо в таксі відсутній, закріплений у непередбаченому місці або не працює таксометр чи сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом;";

14) частину першу статті 41 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відмовитись від оплати послуги перевезення на таксі у випадку, якщо водієм таксі не оформлено розрахунковий документ у відповідності до вимог цього Закону.";

15) статтю 42 викласти в новій редакції такого змісту:

"Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), укладається між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.

Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається між автомобільним перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка на право проїзду, а для осіб, які користуються правом пільгового проїзду, - з моменту посадки в автобус.

Договір про нерегулярні пасажирські перевезення автобусом укладається між замовником транспортних послуг та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.

Договір перевезення пасажирів на таксі набирає чинності з моменту посадки пасажира, переведення таксометра в позицію "зайнято" і діє до моменту висадки пасажира в пункті призначення та оплати транспортної послуги відповідно до показників таксометра та розрахункового документа.

Договір перевезення пасажирів на таксі укладається в усній формі, що підтверджується увімкненням таксометра у режим підрахунку вартості проїзду та світловою індикацією "зайнято" червоного кольору у правому верхньому куті лобового скла таксі.

Договір про обслуговування легковим автомобілем на замовлення укладається між автомобільним перевізником і замовником та вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.

Договір про обслуговування легковим автомобілем на замовлення є недійсним, якщо він сформульований таким чином, що унеможливлює чітку ідентифікацію особи (осіб), яку (яких) належить перевозити.

Дія договору перевезення пасажира автомобільним транспортом може бути припинена за ініціативою автомобільного перевізника чи водія автомобільного транспортного засобу, якщо пасажир:

перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

порушує громадський порядок;

пред'являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам;

порушує інші вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.";

16) у статті 60:

у частині першій:

доповнити абзац перший після слів "до автомобільних перевізників" словами ", автомобільних самозайнятих перевізників";

доповнити після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

"порушення вимог, визначених абзацами четвертим, п'ятим частини другої та абзацами п'ятим, шостим частини третьої статті 30 цього Закону, - штраф у розмірі п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог, визначених частиною третьою статті 34 та тринадцятою статті 35 цього Закону, - штраф у розмірі п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення водіями вимог, визначених частиною п'ятою та шостою статті 40 цього Закону, - штраф у розмірі трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"

У зв'язку з цим абзаци третій - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;

у абзаці третьому слово "ста" замінити словом "п'ятиста";

у абзаці четвертому слова "без наявності ліцензійної картки - штраф у розмірі тридцяти" замінити словами "або який має хоча б одну із ознак таксі, без наявності відповідної ліцензійної картки - штраф у розмірі п'ятиста";

доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:

"За порушення вимог, визначених частинами першою, третьою, п'ятою та шостою статті 351 цього Закону до інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі застосовується адміністративно-господарський штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

У зв'язку з цим частину другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою.

2. У Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2006 р., N 22, ст. 184):

1) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:

"До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів (крім ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі) і небезпечних вантажів автомобільним транспортом додаються ліцензійні картки на кожен автомобільний транспортний засіб. Ліцензійні картки на автомобільні транспортні засоби, що додаються до ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, видаються виконавчими комітетами відповідних рад. До ліцензійної картки вносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу, а у випадку надання послуг з перевезення пасажирів на таксі й відомості, зазначені у статті 9 Закону України "Про автомобільний транспорт".".

3. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 22, ст. 105; 2005 р., N 9, ст. 183; 2010 р., N 1, ст. 6; 2012 р., N 7, ст., 53; N 30, ст. 348; 2013 р., N 2, ст. 8, ст. 11; N 23, ст. 225, N 38, ст. 502):

1) доповнити статтю 6 після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Не вважаються делегованими повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних рад щодо видачі, анулювання та обліку ліцензійних карток на автомобільні транспортні засоби, що додаються до ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі.";

У зв'язку з цим частини четверту - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - шостою;

2) у частині другій статті 9:

слова "а також охоронна діяльність" замінити словами "охоронна, а також господарська діяльність з перевезення пасажирів, вантажів автомобільним транспортом";

доповнити після слів "та "Про охоронну діяльність" словами "Про автомобільний транспорт" та "Про місцеве самоврядування в Україні";

3) доповнити речення друге частини п'ятнадцятої статті 14 після слів "транспортного засобу" доповнити словами "та, у випадку надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, - відомості, зазначені у статті 9 Закону України "Про автомобільний транспорт".

4. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 19, ст. 260; N 32 - 33 ст. 485; 2010 р., N 10, ст. 107; N 37, ст. 496; N 40, ст. 524; 2013 р., N 8, ст. 75; 2014 р., N 5, ст. 62; N 29, ст. 943):

1) пункт "а" частини першої статті 30 доповнити підпунктами 101, 102, та 103 такого змісту:

"101) забезпечення організації перевезень пасажирів на таксі;

102) визначення умов організації перевезень пасажирів на таксі на відповідній території";

103) видача, анулювання та облік ліцензійних карток на автомобільні транспортні засоби, що додаються до ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, ведення реєстру суб'єктів, що надають інформаційно-диспетчерські послуги, та внесення до нього суб'єктів господарювання.";

2) частину першу статті 43 доповнити підпунктами 38 - 40 такого змісту:

"38) забезпечення організації перевезень пасажирів на таксі;

39) визначення умов організації перевезень пасажирів на таксі на відповідній території;

40) видачі, анулювання та обліку ліцензійних карток на автомобільні транспортні засоби, що додаються до ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, ведення реєстру суб'єктів, що надають інформаційно-диспетчерські послуги, та внесення до нього суб'єктів господарювання.".

5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 415; 2006 р. N 19 - 20, ст. 157; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2011 р., N 38, ст. 382; 2012 р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 18, ст. 169):

1) у статті 126:

в абзаці першому частини першої слова "ліцензійної картки на транспортний засіб, а також" виключити;

доповнити після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Керування у випадках, передбачених Законом України "Про автомобільний транспорт" транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки ліцензійної картки на автомобільний транспортний засіб, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятиста до семиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

2) доповнити статтю 1331 після частини четвертої новими частинами такого змісту:

"Перевезення пасажирів транспортним засобом, що містять ознаки таксі або вчинення дій, що мають на меті надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, з порушенням закону, що регулює надання послуг таксі, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятиста до семиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приймання від осіб інформації про необхідність перевезення пасажирів, їх багажу та передання її особі, що виконуватиме перевезення (в тому числі через інших осіб), з порушенням вимог щодо роботи інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" та правил надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятиста до семиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою - тринадцятою;

у абзаці першому частини одинадцятої слова "шостою, восьмою або десятою" замінити словами "восьмою, десятою або дванадцятою".

3) у статті 222:

у частині першій після слів та цифр "статті 133, частини третя," слова "шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята" замінити словами "п'ята, шоста, восьма, десята, одинадцята, дванадцята і тринадцята";

у пункті 1 частини другої після слів та цифр "статті 133" доповнити словами та цифрами ", частиною шостою статті 1331"

у пункті 2 частини другої після слів та цифр "статтею 1321" слова "шостою і одинадцятою" замінити словами "восьмою і тринадцятою";

у пункті 3 частини другої:

слова та цифри "частиною першою статті 126" замінити словами та цифрами "частинами першою і четвертою статті 126";

після слів та цифр "статті 127, частинами третьою," слова "восьмою, дев'ятою і десятою" замінити словами "п'ятою, десятою, одинадцятою, дванадцятою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу сьомого пункту 2 статті 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності через рік після опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Станом на сьогодні чисельність осіб, задіяних у таксомоторних перевезеннях в Україні, становить біля 200000. Приблизно таку ж кількість складають транспортні засоби, що використовуються у процесі даного виду перевезень. Грошовий обіг зазначеного ринку надання послуг у масштабах країни складає понад 20 млрд. грн. на рік.

Разом з тим, слід зазначити, що близько 85 % учасників ринку перевезень на таксі в Україні здійснюють свою діяльність поза межами правового поля.

Крім того, з числа інформаційно-диспетчерських служб, діяльність яких в переважній більшості випадків, нерозривно пов'язана із послугами таксі, лише 10 % зареєстровані у встановленому законодавством порядку як суб'єкти господарювання, що надають відповідні послуги.

В результаті ситуації, що склалася, бюджети різних рівнів недоотримують (чи взагалі не отримують) належних податкових платежів, значна кількість працівників офіційно непрацевлаштовані, порушуються вимоги безпеки перевезень, споживач не отримує послуг належної якості та інше.

Причинами негативних наслідків, а саме, тіньової діяльності суб'єктів господарювання, а в багатьох випадках і фізичних осіб, є ряд факторів, зокрема відсутність:

чітких законодавчих вимог до учасників перевезень на таксі (зокрема, нормативно не врегульовані правовідносини між інформаційно-диспетчерськими службами та перевізниками на таксі, відсутня відповідальність інформаційно-диспетчерських служб);

належного контролю з боку контролюючих органів (зокрема, Укртрансінспекція та Державтоінспекція, зважаючи на відсутність повноважень, у окремих випадках не мають можливості застосовувати штрафні санкції);

адекватного покарання за порушення в даній сфері діяльності (розмір діючих штрафних санкцій за порушення законодавства про перевезення на таксі, легковими автомобілями на замовлення не створює необхідного стримуючого ефекту для правопорушників; штрафних санкцій за порушення діяльності інформаційно-диспетчерських служб взагалі немає).

Також, специфіка перевезень, в тому числі, на таксі в залежності від статусу та кількості жителів населеного пункту є різною. Організація перевезень на таксі буде більш ефективною, якщо забезпечуватиметься виконавчим комітетом відповідного населеного пункту. Окремо необхідно виділити організацію перевезень на таксі на територіях аеропортів, що мають статус міжнародних. Оскільки територія згаданих транспортних вузлів є місцем значного скупчення автомобілів таксі та які знаходяться, як правило, поза межами населених пунктів, доцільним є уповноваження власника або уповноважений ним орган відповідного аеропорту функціями з організації перевезень на таксі.

Зважаючи на викладене, Мінінфраструктури розроблено даний законопроект, який спрямований на усунення перелічених негативних наслідків в галузі таксомоторних перевезень.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання, для досягнення якої розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб" (далі - проект Закону) є упорядкування господарської діяльності у сфері перевезень на таксі, легковими автомобілями на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб, запровадження державного регулювання, яке дозволить створити у цій сфері прозоре конкурентне середовище, та забезпечення дотримання всіма учасниками даного сектору економіки вимог законодавства.

У зв'язку з цим, проектом Закону пропонується:

доповнити законодавство новими поняттями, а саме, "інформаційно-диспетчерська служба" та "перевезення на таксі", удосконалити існуючі визначення "стоянка таксі" та "таксі";

покласти організацію перевезень на таксі на органи місцевого самоврядування відповідних населених пунктів;

надати можливість організаторам на основі типових форм: встановлювати вимоги до автомобільних перевізників, автомобільних самозайнятих перевізників, що здійснюють перевезення на таксі, їх водіїв, інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі, автомобілів таксі, в тому числі, щодо їх візуальних ознак, технічних вимог до обладнання та ліміту на відповідній території організатора; визначати порядок регулювання діяльності таксі; визначати порядок регулювання діяльності інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі;

визначати основні засади діяльності інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі;

доповнити перелік документів, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення, договором про інформаційно-диспетчерське обслуговування (у окремих випадках) та документами, що підтверджують страхування пасажира і цивільно-правової відповідальності;

доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення та Закон України "Про автомобільний транспорт" нормами щодо відповідальності суб'єктів господарювання за порушення порядку перевезення пасажирів;

доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення нормами щодо відповідальності осіб за перевезення пасажирів без необхідних документів;

збільшити розмір штрафних санкцій за порушення законодавства про перевезення на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

Необхідно також відмітити, що з метою упорядкування ринку перевезень на таксі, зокрема, ведення чіткого переліку суб'єктів господарювання, що надають дані послуги, унеможливлення здійснення перевезень без дотримання відповідних норм законодавства та ін., проектом закону передбачається видача ліцензійних карток на транспортні засоби виконавчими комітетами відповідних органів місцевого самоврядування. Порядок взаємодії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та його територіальних органів з виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування визначатиметься окремим підзаконним нормативно-правовим актом.

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Першим способом досягнення поставленої мети є залишення правових норм, що регулюють правовідносини у сфері роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб без змін. У такому випадку, учасники даного сектору господарювання не матимуть чітких правил ведення своєї діяльності та матимуть можливість для зловживання чи ігнорування існуючими правилами.

Другий спосіб - прийняття проекту Закону, який забезпечить досягнення поставлених цілей у повному обсязі, а саме, дозволить упорядкувати господарську діяльність у сфері перевезень на таксі, легковими автомобілями на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб, запровадити державне регулювання, яке створить у цій сфері прозоре конкурентне середовище та забезпечить дотримання всіма учасниками даного сектору економіки вимог законодавства.

Отже, прийняття запропонованого проекту регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Механізмом, який забезпечить розв'язання зазначеної проблеми, є прийняття регуляторного акта, що передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про автомобільний транспорт", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про транспорт" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту акта законодавством будуть встановлені чіткі вимоги до суб'єктів господарювання, що здійснюють перевезення на таксі, легковими автомобілями на замовлення та надають інформаційно-диспетчерські послуги.

Головна мотивація. Регуляторний акт забезпечить дотримання усіма учасниками ринку таксі та автомобілів на замовлення норм законодавства та ведення їх діяльності в рамках правового поля.

Економічна мотивація. Регуляторний акт не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України. У той же час, його реалізація дозволить легалізувати діяльність у сфері таксомоторних перевезень близько 200 тис. осіб та забезпечити надходження до бюджету значних сум коштів.

Загальнодержавна мотивація. Регуляторний акт сприятиме підвищенню якості та безпеки перевезень вказаним видом транспорту, що у свою чергу є показником позитивного іміджу України перед іноземними партнерами.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта:

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Надходження коштів до держбюджету у зв'язку з легалізацією близько 200 тис. осіб

Часові витрати на впровадження в дію положень акта

Суб'єкти господарювання

Можливість здійснювати свою діяльність в умовах прозорої конкуренції

Часові витрати на впровадження в дію положень акта; фінансові витрати, фінансові витрати, пов'язані із перереєстрацією транспортних засобів, що використовуватимуться для надання послуг з перевезення пасажирів на таксі

Громадяни

Отримання безпечних та якісних послуг

Не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що проект регуляторного акта набере чинності відповідно до законодавства. При цьому термін чинності регуляторного акта необмежений. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни актів законодавства, що регулюють зазначені питання.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності прийняття регуляторного акта є здійснення перевезень на таксі в межах законодавчого поля, зниження рівня нелегальних перевізників та надходження до бюджету.

Прогнозні значення показників результативності:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів зростатиме за рахунок легалізації суб'єктів господарювання.

Результативність регуляторного акта здійснюватиметься за якісними показниками.

Якісними показниками результативності є ефективне функціонування сфери таксомоторних перевезень, легковими автомобілями на замовлення інформаційно-диспетчерських служб, а також безпека перевезень.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб:

органи державної влади, суб'єкти господарювання, громадяни поінформовані про положення регуляторного акта шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності, а також терміни проведення аналізу результативності

Базове відстеження результативності акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством інфраструктури (Департаментом автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг).

 

Міністр інфраструктури України

А. М. Пивоварський

Опрос