Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Национального плана действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.03.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від                      2015 р. N

Київ

Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

1. Затвердити Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, що додається.

2. Органам, відповідальним за виконання Національного плану дій, затвердженого цим розпорядженням, подавати у передбачені зазначеним планом строки та щороку до 31 березня наступного за звітним Міністерству екології та природних ресурсів інформацію про хід його виконання для інформування Секретаріату Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Терміни виконання

Очікувані результати

I. Удосконалення політики у сфері охорони і невиснажливого використання земельних та інших природних ресурсів, збереження ґрунтів та відтворення їх родючості, включаючи нормативно-правове забезпечення

1.1. Урахування положень Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. N 1024-р, та цього Національного плану дій під час розроблення і реалізації державної програми економічного і соціального розвитку України, регіональних програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, секторальних та галузевих програм і стратегій

Мінекономрозвитку,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи, установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Питання щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням ураховані у відповідних програмах і стратегіях.

1.2. Передбачення заходів щодо реалізації Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. N 1024-р, та цього Національного плану дій під час розроблення, перегляду та впровадження регіональних програм у сфері використання та охорони земель, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також адаптації до змін клімату

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
Держгеокадастр,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи, установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2016 - 2020

Регіональні програми у сфері використання та охорони земель, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, у яких передбачені заходи щодо реалізації Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. N 1024-р, та цього Національного плану дій.

1.3. Опрацювання заходів, спрямованих на боротьбу з деградацією земель та опустелюванням, під час підготовки проекту Стратегії подолання бідності в Україні

Мінприроди,
Мінсоцполітики,
НАНУ
інші заінтересовані органи, установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2017

Затверджена Стратегія подолання бідності в Україні, у якій враховані питання щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, включаючи заохочення альтернативних джерел засобів існування сільського населення.

1.4. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо спрощення надання, зміни цільового призначення земельних ділянок для заліснення, врегулювання питань функціонального використання угідь та розвитку плантацій швидкоростучих рослин енергетичних культур

Мінагрополітики,
Мінприроди,
Мінрегіон,
Держгеокадастр,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН

2015 - 2017

Прийнятий Закон.

1.5. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо економічного регулювання використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
Держгеокадастр,
Мінфін,
Мінекономіки,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН

2015 - 2017

Прийнятий Закон.

1.6. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо розподілу та використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

Мінагрополітики,
Мінприроди,
Мінрегіон,
Держгеокадастр,
Мінфін,
Мінекономіки,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН

2015 - 2017

Прийнятий Закон.

1.7. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок

Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2015 - 2016

Прийнятий Закон.

1.8. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України" щодо врегулювання питань встановлення і використання прибережних захисних смуг

Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2015 - 2016

Прийнятий Закон.

1.9. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України" щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом, передбачивши заходи або окремі плани з управління посухами

Мінприроди,
Держводагентство,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2015 - 2016

Прийнятий Закон.

1.10. Розроблення проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем

Мінприроди,
Держводагентство,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2015 - 2016

Прийнятий Закон.

1.11. Розроблення проекту Закону України ""Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості"

Мінагрополітики
Мінприроди,
Мінрегіон,
Держгеокадастр,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН

2015 - 2016

Прийнятий Закон.

1.12. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них"

Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2015

Прийнята постанова.

1.13. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про державну систему моніторингу довкілля"

Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

У тримісячний строк після прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля"

Прийнята постанова.

1.14. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі"

Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2015

Прийнята постанова.

1.15. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку економічного регулювання використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів"

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
Держгеокадастр,
Мінфін,
Мінекономіки,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН

Протягом 9 місяців після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо економічного стимулювання використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів"

Прийнята постанова.

1.16. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Нормативних мінімальних показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур"

Мінагрополітики
Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН

2015 - 2016

Прийнята постанова.

1.17. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур"

Мінагрополітики
Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН

2015 - 2016

Прийнята постанова.

1.18. Розроблення інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

Мінагрополітики,
Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН

2015 - 2016

Прийняті нормативно-правові акти.

1.19. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель"

Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН,
НАНУ

2016 -2018

Прийнята постанова.

1.20. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля"

Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН,
НАНУ

2015

Прийняте розпорядження.

1.21. Розроблення нормативно-правового акта щодо затвердження Порядку формування та ведення реєстру постів (пунктів, станцій, моніторингових ділянок) спостережень за об'єктами довкілля з урахуванням потреб забезпечення інформацією про деградацію земель, опустелювання та посухи

Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН,
НАНУ

2015

Прийнятий нормативно-правовий акт.

1.22. Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом шляхом розроблення та виконання планів управління басейнами річок, що включають заходи або окремі плани управління посухами

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
Мінприроди,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
Держгеокадастр,
Держводагентство,
басейнові ради,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Затверджені плани управління басейнами річок, які включають заходи або окремі плани управління посухами, що виконуються.

1.23. Розроблення нормативно-правового акта "Про затвердження Інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів"

Мінагрополітики,
Держлісагентство,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2015

Прийнятий нормативно-правовий акт.

1.24. Розроблення нормативно-правового акта "Про затвердження Інструкції з проведення лісовпорядкування"

Мінагрополітики,
Держлісагентство,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2015

Прийнятий нормативно-правовий акт.

1.25. Розроблення нормативно-правового акта "Про визначення нормативів створення захисних лісових насаджень з урахуванням типів ґрунтів та природних зон"

Мінагрополітики,
Держлісагентство,
інші заінтересовані органи виконавчої влади

2015 - 2018

Прийнятий нормативно-правовий акт.

1.26. Опрацювання питання організації громадських робіт, спрямованих на покращення стану земельних та інших природних ресурсів, у рамках планування та реалізації заходів щодо сприяння зайнятості населення

Мінсоцполітики,
Державна служба праці,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи, установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Підготовлені та схвалені Кабінетом Міністрів України пропозиції щодо організації громадських робіт, спрямованих на покращення стану земельних та інших природних ресурсів, пом'якшення наслідків посух у рамках планування та реалізації заходів щодо сприяння зайнятості населення.

II. Розвиток та впровадження науково-технічних знань, здійснення науково обґрунтованих заходів

2.1. Створення, відновлення та охорона лісів, у тому числі полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов, здійснення заходів з лісовпорядкування, інвентаризації, обстеження, моніторингу та обліку лісів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
Мінагрополітики,
Держлісагентство, Держгеокадастр,
Мінприроди,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Створені та відновленні ліси, у тому числі полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, структура і породний склад яких оптимізовані з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов, що перебувають під охороною.
Здійснені заходи з лісовпорядкування, інвентаризації, обстеження, моніторингу та обліку лісів.
(площа лісорозведення;
площа відновлення лісів;
площа, на якій проведені лісозахисні заходи;
площі, на яких проведені:
- лісовпорядкування (базове; безперервне);
- інвентаризація лісів;
- моніторинг стану лісів;
- державний облік лісів;
- грунтово-лісотипологічне обстеження (га)

2.2. Створення і відновлення сіножатей та пасовищ відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Створені та відновлені згідно документації із землеустрою сіножаті і пасовища
(площа (га))

2.3. Зменшення площі орних земель

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

 

Зменшені згідно документації із землеустрою площі орних земель шляхом виведення з їх складу схилів, земель водоохоронних зон, ерозійно-небезпечних та інших непридатних для розорювання угідь
(площа (га))

2.4. Консервація деградованих, техногенно забруднених та малопродуктивних земель

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
Мінагрополітики,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Деградовані, техногенно забруднені та малопродуктивні землі, переведені згідно документації із землеустрою у стан консервації
(площа (га))

2.5. Рекультивація порушених земель

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
Мінагрополітики,
Держгеокадастр,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Відновлені порушені землі шляхом проведення їх рекультивації згідно документації із землеустрою, проектної документації
(площа (га))

2.6. Екологічне оздоровлення територій, які зазнали радіоактивного забруднення

Обласні держадміністрації,
Мінагрополітики,
Держгеокадастр
Держлісагентство,
Мінприроди,
ДАЗВ,
ДСНС,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Екологічно оздоровлені території, які зазнали радіоактивного забруднення
(площа (га))

2.7. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних і протиселевих споруд, здійснення протизсувних заходів, розчищення та регулювання русел, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
Держводагентство,
ДСНС,
інші заінтересовані органи установи та організації включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Збудовані, реконструйовані та відремонтовані:
- гідротехнічні споруди (кількість, шт.);
- берегоукріплювальні споруди (протяжність, км).
- протиселеві споруди (кількість, шт.).
Здійснені протизсувні заходи
(на площі (га)).
Розчищені та врегульовані русла річок і водойм (протяжність, км)

2.8. Встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини

Мінагрополітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації,
НААН
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Встановлені зони виробництва органічної продукції та сировини
(кількість (од.) на площі (га))

2.9. Встановлення спеціальних сировинних зон

Мінагрополітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, держадміністрації,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Встановлені спеціальні сировинні зони
(кількість (од.) на площі (га))

2.10. Здійснення заходів щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування і дотримання сівозмін та впорядкування угідь

Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держводагентство,
Держгеокадастр,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Розроблені та впроваджені пілотні проекти землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь з урахуванням зональності богарних, зрошуваних та осушених земель на засадах інституту обмежень у їх використанні
(кількість (од.) на площі (га)).
Затверджена у встановленому порядку документація із землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування і дотримання сівозмін та впорядкування угідь, яка реалізується
(кількість (од.) на площі (га))

2.11. Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо забезпечення збільшення обсягів застосування органічних добрив, включаючи сапропель, вапнування та гіпсування у землеробстві. Впровадження відповідних пілотних проектів

Мінагрополітики,
Держгеокадастр,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, держадміністрації,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Збільшені обсяги застосування органічних добрив, включаючи сапропель, у землеробстві
(тонн/га).
Впроваджені відповідні пілотні проекти.
(кількість (од.) на площі (га))

2.12. Створення (оголошення) територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Створенні (оголошені) території та об'єкти природно-заповідного фонду
(кількість (од.) на площі (га))

2.13. Визначення водно-болотних угідь міжнародного значення та впровадження заходів щодо охорони, збалансованого використання та відновлення природних ресурсів в їх межах

Мінприроди,
НАНУ,
НААН
Мінагрополітики,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
Держводагентство,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Підготовлені інформаційні описи для включення водно-болотних угідь України до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення у рамках Рамсарської конвенції.
Затверджені плани заходів щодо збереження водно-болотних угідь міжнародного значення (менеджмент-плани), що реалізуються
(кількість (од.) на площі (га))

2.14. Розроблення регіональних схем та програм розвитку екомережі, а також пілотних проектів землеустрою щодо впорядкування землеволодінь і землекористувань територій та об'єктів екомережі

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації, Мінприроди,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Затверджені регіональні схеми та програми розвитку екомережі, що реалізуються
(кількість (од.)).
Затверджені та впроваджені пілотні проекти землеустрою щодо впорядкування землеволодінь і землекористувань територій та об'єктів екомережі
(кількість (од.) на площі (га)).

2.15. Проведення агрохімічного обстеження ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель

Мінагрополітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2016 - 2020

Проведене агрохімічне обстеження ґрунтів та XI-й тур агрохімічної паспортизації земель.
Підготовлені за його результатами матеріали та рекомендації щодо поліпшення стану земель і підвищення родючості ґрунтів.

2.16. Проведення великомасштабних ґрунтових обстежень

Мінагрополітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, держадміністрації,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Затверджені у встановленому порядку матеріали великомасштабних ґрунтових обстежень.

2.17. Забезпечення природно-сільськогосподарського, протиерозійного, еколого-економічного та інших видів районування (зонування) земель

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
Держгеокадастр,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2016

Затверджені в установленому порядку схеми (карти) природно-сільськогосподарського, протиерозійного, еколого-економічного та інших видів районування (зонування) земель з урахуванням наслідків змін клімату.

2.18. Проведення інвентаризації земель, у першу чергу, зайнятих захисними лісовими насадженнями

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держгеокадастр,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020,
у тому числі зайнятих захисними лісовими насадженнями
2015 - 2017

Проведена інвентаризація земель, у першу чергу, зайнятих захисними лісовими насадженнями.
Затверджені у встановленому порядку матеріали інвентаризації земель
(кількість (од.) на площі (га)).

2.19. Забезпечення ведення Держаного земельного кадастру, внесення відомостей до його єдиної інформаційної системи та інформаційної взаємодії між Держаним земельним кадастром і іншими кадастрами та інформаційними системами

Держгеокадастр,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Забезпечене ведення Державного земельного кадастру, включаючи облік якості земель, природоохоронних обмежень у використанні земель (у тому числі структурних елементів екомережі), внесення відомостей до його єдиної інформаційної системи та інформаційної взаємодії між Держаним земельним кадастром і іншими кадастрами та інформаційними системами.

2.20. Розробка наукового обґрунтування та пропозицій щодо відновлення зрошення у Південному регіоні України

НААН
Держводагентство
Мінприроди
Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2016

Прийняте рішення Президії НААН щодо схвалення наукового обґрунтування та пропозицій щодо відновлення зрошення у Південному регіоні України.

2.21. Встановлення науково обґрунтованого визначення нейтрального рівня деградації земель та підготовка рекомендацій щодо шляхів його досягнення в Україні відповідно до параграфу 206 підсумкового документа Всесвітнього саміту зі сталого розвитку "Ріо+20" "Майбутнє, якого ми прагнемо"

НААН
НАНУ,
Мінприроди,
Мінагрополітики,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
Держводагентство,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2016

Прийняте рішення Президії НААН щодо науково обґрунтованого визначення нейтрального рівня деградації земель та рекомендацій стосовно шляхів його досягнення в Україні, яке реалізується.

2.22. Розроблення Стратегічних підходів до вирішення проблем деградації та відновлення родючості ґрунтів і біорізноманіття сільськогосподарських земель

НААН
Мінприроди,
Мінагрополітики,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2016

Прийняте рішення Президії НААН щодо Стратегічних підходів до вирішення проблем деградації та відновлення родючості ґрунтів сільськогосподарських земель, яке реалізується.

2.23. Здійснення заходів щодо забезпечення технологічної цілісності інженерної інфраструктури зрошувальних систем відповідно до вимог Закону України "Про меліорацію земель"

Держводагентство, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

2015 - 2020

Функціонуюча інженерна інфраструктура зрошувальних систем
(кількість (од.) на площі (га)).

2.24. Створення та впровадження у виробництво посухостійких сортів сільськогосподарських культур

НААН,
Мінагрополітики,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Створені та впроваджені у виробництво посухостійкі сорти сільськогосподарських культур
(кількість (од.) на площі (га)).

2.25 Створення насіннєвих банків для збереження насіння аборигенних деревних порід та чагарників, придатних для лісорозведення у посушливих умовах

НААН,
Мінагрополітики,
Держлісагентство,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Створені насіннєві банки для збереження насіння аборигенних деревних порід та чагарників, придатних для лісорозведення у посушливих умовах
(кількість (од.)).

2.26. Розробка та впровадження сучасних екологічно безпечних, ландшафтно-адаптивних, ґрунтозахисних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій щодо збалансованого використання, охорони і відновлення земель та ґрунтів, попередження їх деградації, реабілітації радіоактивно забруднених земель, адаптації до змін клімату

НААН,
НАНУ,
МОН,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
Держводагентство,
Держлісагентство,
ДСНС,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Затверджені у встановленому порядку відповідні програми наукових досліджень, що реалізуються.
Розроблені нові сучасні екологічно безпечні, ландшафтно-адаптивні, ґрунтозахисні, енерго - та ресурсозберігаючі технології, що впроваджуються.

2.27. Аналіз практики використання ґрунтозахисних агротехнологій, зокрема No-Till та плоскорізного обробітку, в зонах дії водної та вітрової ерозії ґрунтів та розроблення плану заходів щодо їх ширшого застосування

НААН
Мінагрополітики,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Прийняте рішення Президії НААН щодо плану заходів з ширшого застосування ґрунтозахисних агротехнологій.

2.28. Здійснення заходів щодо забезпечення належного функціонування і вдосконалення системи раннього оповіщення, моніторингу та довгострокового прогнозування посух і гідрометеорологічної мережі спостережень

ДСНС,
Держводагентство,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Модернізована технічна база системи раннього оповіщення, моніторингу та довгострокового прогнозування посух, а також державної мережі гідрометеорологічних спостережень.
Проведені необхідні прикладні наукові дослідження, що впроваджуються.

2.29. Здійснення заходів щодо забезпечення належного функціонування і вдосконалення системи моніторингу земель і ґрунтів, оцінки їх стану та деградації

Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
МОЗ,
ДСНС,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Модернізована технічна база системи моніторингу земель та ґрунтів.
Проведений аналіз найкращих практик, розроблені та затверджені у встановленому порядку стандарти, методики та методи оцінки стану земель та ґрунтів, їх деградації, а також моніторингу, як складової державної системи моніторингу довкілля, гармонізовані з досвідом Європейського союзу, що передбачають поєднання використання сучасних ГІС-технологій, наземних і дистанційних засобів.

2.30. Науково-методичне забезпечення заходів щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням на основі ГІС-технологій та матеріалів космічного моніторингу

ДКА,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2017 - 2020

Затверджені у встановленому порядку матеріали, необхідні для забезпечення виконання заходів Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (інвентаризація та моніторинг земель і ґрунтів, великомасштабні ґрунтові обстеження та ін.), зокрема:
методики тематичного оброблення матеріалів космічного моніторингу;
матеріали космічного моніторингу території України середньої, високої та, за потреби, надвисокої просторової розрізненості.

2.31. Формування високоточної геопросторової бази даних із контурами полів, включаючи територіальні природоохоронні обмеження

ДКА,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2017 - 2020

Сформована високоточна геопросторова база даних із контурами полів, включаючи територіальні природоохоронні обмеження.

2.32. Забезпечення включення представників України до Облікового списку незалежних наукових експертів Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням

Мінприроди,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Підготовлені та подані Секретаріату Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням письмові представлення про призначення наукових експертів у відповідній сфері.

III. Проведення пропагандистської, інформаційної та просвітницької роботи

3.1. Забезпечення систематичного вжиття заходів пропагандистського, інформаційного та просвітницького характеру з питань охорони і раціонального використання земельних та інших природних ресурсів, боротьби з деградацією земель, опустелюванням та пом'якшенням наслідків посух

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
МОН,
Мінсоцполітики,
Держкомтелерадіо,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
Держводагентство,
ДАЗВ,
ДКА,
ДСНС,
ДГС,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міськдержадміністрації,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Розміщені матеріали в друкованих засобах масової інформації.
Розроблена та надрукована поліграфічна продукція презентаційного та рекламно-іміджевого характеру.
Розроблена та розміщена на телебаченні соціальна реклама.
Підготовлені навчальні і науково-популярні фільми, теле- і радіопередачі.
Розміщена на офіційних веб-сторінках уповноважених органів та наукових установ інформація, яка систематично актуалізується.

3.2. Відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами

- " -

Щороку
17 червня

Проведені приурочені до цього дня пропагандистські, інформаційні та просвітницькі заходи:
- тематичні прес-релізи;
-прес-конференції;
- інтерв'ю;
- круглі столи;
- конференції, семінари, засідання;
- спеціальні акції;
- виставки;
- публікації у ЗМІ;
- розміщення інформації на офіційних веб-сайтах,
тощо.

3.3. Відзначення Всесвітнього дня ґрунтів

- " -

Щороку
5 грудня

- " -

3.4. Висвітлення питань щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням під час відзначення:

- " -

Щороку:

Питання щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням відображені/враховані під час підготовки матеріалів та проведення заходів з відзначення відповідних подій.

"Міжнародного дня водно-болотних угідь"

2 лютого

"Всесвітнього дня лісів"

21 березня

"Всесвітнього дня водних ресурсів"

22 березня

"Всесвітнього дня метеорології"

23 березня

"Всесвітнього дня Землі"

22 квітня

"Міжнародного дня захисту клімату"

15 травня

"Міжнародного дня біорізноманіття"

22 травня

"Всесвітнього дня охорони довкілля"

5 червня

"Всеукраїнського дня поля"

12 червня

"Всесвітнього дня продовольства"

16 жовтня

3.5. Висвітлення питань щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням під час проведення конференцій, форумів, виставок та інших подібних заходів, зокрема:
- Міжнародного екологічного форуму "Довкілля для України";
- Міжнародного водного форуму "Aqua Ukraine";
- Міжнародного екологічного форуму "Green mind" та ін.

- " -

2015 - 2020

Проведені конференції, форуми, виставки та ін. подібні заходи, у рамках яких були передбачені питання щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

3.6. Створення і підтримка відкритої бази даних наявних ґрунтозахисних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій і передових практик

НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Створена відкрита база даних наявних ґрунтозахисних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій і передових практик.

3.7. Акредитація неурядових організацій України при Конференції Сторін Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням

Неурядові організації (за згодою),
Мінприроди

2015 - 2020

Підготовлені клопотання та інші супровідні матеріали щодо акредитації неурядових організацій України при Конференції Сторін Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням; супроводження розгляду цих матеріалів Секретаріатом та Конференцією Сторін Конвенції.

3.8. Сприяння діяльності сільськогосподарських дорадчих служб України

Мінагрополітики
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Надане сприяння діяльності сільськогосподарських дорадчих служб України щодо підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок сільського населення та сільськогосподарських товаровиробників з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

3.9. Розроблення Методичних рекомендацій для сільськогосподарських товаровиробників щодо використання та охорони сільськогосподарських земель, впровадження новітніх ресурсо-енергоощадних технологій, сучасних технічних засобів та обладнання

Мінагрополітики,
НААН,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
Держводагентство,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2016 - 2017

Розроблені Методичні рекомендації щодо використання та охорони сільськогосподарських земель, впровадження новітніх ресурсо-енергоощадних технологій, сучасних технічних засобів та обладнання, оприлюднені та поширені серед сільськогосподарських товаровиробників.

3.10. Сприяння діяльності Орхуського центру

Мінприроди,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Надане сприяння діяльності Орхуського центру, у рамках якої серед іншого опрацьовуються питання щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

3.11. Надання консультаційної допомоги через регіональні водогосподарські дорадчі центри користувачам зрошуваних осушуваних сільгоспугідь щодо підвищення ефективності їх використання, збереження ґрунтів та відновлення їх родючості

Держводагентство,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Надана консультаційна допомога користувачам зрошуваних осушуваних сільгоспугідь.

3.12 Підготовка навчальних, науково-популярних та наукових видань з питань охорони та невиснажливого використання земель і ґрунтів, боротьби з їх деградацією та опустелюванням

НААН,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Підготовлені та опубліковані видання.

3.13. Підготовка періодичної Національної доповіді про стан родючості ґрунтів України

Мінагрополітики,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2016

Підготовлена та оприлюднена періодична Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України.

3.14. Підготовка щорічних національних доповідей про стан охорони навколишнього природного середовища в Україні

Мінприроди,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Підготовлені та оприлюднені щорічні національні доповіді про стан охорони навколишнього природного середовища в Україні, що містять розділ присвячений питанням використання та охорони земель і ґрунтів, боротьби з їх деградацією та опустелюванням.

3.15. Підготовка національних доповідей про стан впровадження Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням

Мінприроди,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Підготовлені та оприлюднені національні доповіді про стан впровадження Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, що надіслані Секретаріату цієї Конвенції.

3.16. Забезпечення функціонування Національного координаційного центру з екологічної освіти для сталого розвитку

МОН,
Мінприроди,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Забезпечене функціонування Національного координаційного центру з екологічної освіти для сталого розвитку, яке охоплює, у тому числі питання боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

3.17. Розроблення освітніх програм, стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти, які передбачають питання охорони і раціонального використання земельних та інших природних ресурсів

МОН,
Національне
агентство із забезпечення якості вищої освіти,
Мінприроди,
Мінагрополітики,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Розроблення та затверджені в установленому порядку освітні програми, стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти, які передбачають питання охорони і раціонального використання земельних та інших природних ресурсів, боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

3.18. Створення та підтримка діяльності рекреаційно-освітницьких об'єктів та шкільних лісництв

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
МОН,
Мінагрополітики,
Держлісагентство,
Держгеокадастр,
Мінприроди,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові, землевласники та землекористувачі (за згодою)

 

Створені рекреаційно-освітницькі об'єкти та шкільні лісництва, які функціонують
(кількість, од.)

IV. Зміцнення інституціональної спроможності уповноважених органів

4.1. Створення та забезпечення діяльності Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
МОН,
Мінсоцполітики,
Держкомтелерадіо,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
Держводагентство,
ДАЗВ,
ДКА,
ДСНС,
ДГС,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Створена за рішенням Кабінету Міністрів України Координаційна рада з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням, яка функціонує.

4.2. Передбачення питань щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням у рамках роботи Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі та Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Мінприроди,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН,
НАНУ

2015 - 2020

Питання щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням враховані/відображені у порядках денних та/або планах у рамках роботи Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі та Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
Забезпечений синергійний підхід до вирішення питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом'якшенням наслідків змін клімату та охорони біо- та ландшафтного різноманіття.

4.3. Передбачення питань щодо управління посухами у рамках роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
Міноборони,
Мінприроди,
Держводагентство,
ДСНС,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН,
НАНУ

2015 - 2020

Питання щодо управління посухами враховані/відображені у порядках денних та/або планах у рамках роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

4.4. Забезпечення опрацювання питань управління посухами Міжвідомчими комісіями по узгодженню режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Держводагентство,
ДСНС,
інші заінтересовані органи виконавчої влади,
НААН,
НАНУ

2015 - 2020

Питання управління посухами передбачені положеннями про Міжвідомчі комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем та опрацьовуються ними.

4.5. Створення та забезпечення діяльності міжвідомчих робочих груп з опрацювання питань виконання робіт з дистанційного зондування Землі в рамках реалізації цього Національного плану дій

ДКА,
Мінприроди,
Мінагрополітики,
НААН,
НАНУ,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Створенні відповідні міжвідомчі робочі групи, що функціонують.

4.6. Розроблення Методичних рекомендацій для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно реалізації Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. N 1024-р, та цього Національного плану дій під час планування та впровадження заходів у рамках регіональних програм у сфері земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також адаптації до змін клімату, серед іншого в частині цільового та своєчасного використання коштів

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
Держводагентство,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2016

Методичні рекомендації, оприлюднені та розповсюджені серед місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4.7. Підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
МОН,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
Держводагентство,
ДАЗВ,
ДКА,
ДСНС,
ДГС,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Проведені тренінги, семінари, курси та інші заходи з обміну досвідом і підвищення кваліфікації фахівців, якими передбачено питання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

V. Створення умов для мобілізації фінансових ресурсів

5.1. Включення питань щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням під час підготовки договорів, програмних і проектних документів з питань технічного та фінансового співробітництва з міжнародними організаціями, державами-донорами та Європейським союзом

Мінекономрозвитку
Мінприроди,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
МОН,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
Держводагентство,
ДАЗВ,
ДКА,
ДСНС,
ДГС,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Договори, програмні і проектні документи з питань технічного та фінансового співробітництва з міжнародними організаціями, державами-донорами та ЄС, в яких передбачені питання щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

5.2. Проведення консультацій та підготовка пропозицій щодо задоволення потреб України у залученні міжнародної технічної допомоги

- " -

2015 - 2020

Проведені консультації на національному рівні щодо пріоритетних об'єктів та заходів у сфері боротьби з деградацією земель та опустелюванням, які потребують залучення міжнародної технічної допомоги.
Проведенні консультації з багато - та двосторонніми партнерами, спрямовані на задоволення потреб України у залученні міжнародної технічної допомоги для боротьби з деградацією земель та опустелюванням.
Підготовлені пропозицій щодо залучення такої допомоги, що реалізуються.

5.3. Забезпечення підготовки проектних пропозицій у рамках шостого циклу поповнення Глобального екологічного фонду за відповідними тематичними напрямами

Мінприроди (політичний та операційний координатори при Глобальному екологічному фонді),
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2018

Підготовлені та надіслані Секретаріату Глобального екологічного фонду проектні пропозиції.
Затверджені проекти, що реалізуються.

5.4. Розроблення техніко-економічних розрахунків та інвестиційних проектів відновлення зрошувальних земель

Держводагентство
Мінприроди,
Мінарополітики,
Держгеокадастр,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, держадміністрації,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Розробленні техніко-економічні розрахунки та інвестиційні проекти відновлення зрошувальних земель, що реалізуються із залученням коштів інвесторів.

5.5. Розроблення проекту створення міжнародного науково-дослідного центру збереження ресурсів чорноземів

НААН,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Затверджений проект створення міжнародного науково-дослідного центру збереження ресурсів чорнозему, що реалізується.

5.6. Розроблення проектів співпраці з охорони ґрунтів та збереження їх родючості в рамках Програми технічної кооперації Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)

НААН,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
Держводагентство,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Підготовлені та надіслані Секретаріату ФАО проектні пропозиції.
Затверджені проекти, що реалізуються.

5.7. Здійснення заходів щодо залучення фінансових та інших ресурсів для потреб боротьби з деградацією земель та опустелюванням, перш за все підтримання екологічних та соціально-економічних функцій полезахисних лісосмуг та інших захисних насаджень, шляхом розвитку державно-приватного партнерства, стимулювання інвестицій, вдосконалення фінансово-економічних, регуляторних та адміністративних механізмів

Мінекономрозвитку,
Мінагрополітики,
Мінрегіон,
Мінприроди,
Держгеокадастр,
Держлісагентство,
Держводагентство,
ДАЗВ,
ДСНС,
ДГС,
НАНУ,
НААН,
інші заінтересовані органи установи та організації, включаючи неурядові (за згодою)

2015 - 2020

Вжиті відповідні заходи та додаткові ресурси, залучені для потреб боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

 

I. Цільові орієнтири Національного плану дій:

1. Збільшення лісистості до 17 % території держави.

2. Збільшення частки сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ) до 15,8 % території країни.

3. Зменшення в середньому на 5 - 10 % площі орних земель.

4. Збільшення площі територій та об'єктів природно заповідного фонду до 15 % території держави.

5. Збільшення площі водно-болотних угідь міжнародного значення.

5. Доведення площі національної екомережі до 41 % території країни.

6. Розширення площі зон виробництва органічної продукції та сировини до 7 % сільськогосподарських угідь.

7. Збільшення площі спеціальних сировинних зон.

8. Досягнення бездефіцитного балансу гумусу та рухомих сполук фосфору і калію у ґрунтах.

9. Зменшення площі деградованих земель та прогрес у напрямку досягнення її нейтрального рівня.

10. Зменшення рівня бідності населення у сільській місцевості.

II. Показники (індикатори) для оцінки ефективності реалізації НПД:

Дефляційно небезпечні землі (с/г угіддя)

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя), піддані водній ерозії

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії водної та вітрової ерозії

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) з кислими ґрунтами

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) з засоленими ґрунтами

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) з солонцюватими ґрунтами

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) з солонцевими комплексами

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) осолоділі

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) перезволожені

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) заболочені

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) кам'янисті

тис. га

% від загальної площі країни

Землі, що піддані зсувам, у тому числі активним

тис. га

% від загальної площі країни

загальна кількість зсувів, у тому числі активних

од.

Землі над породами, що здатні до карстування,

тис. га

% від загальної площі країни

у т. ч. кількість карстопроявів

од.

Забруднені землі

тис. га

% від загальної площі країни

Землі, що перебувають у стані консервації

тис. га

% від загальної площі країни

Підтоплені землі

тис. га

% від загальної площі країни

Порушенні землі

тис. га

% від загальної площі країни

Вміст та баланс гумусу у ґрунтах

кг/га

 

Вміст рухомих сполук фосфору та калію у ґрунтах

мг/кг

 

Сільськогосподарські угіддя, всього

тис. га

% від загальної площі країни

у тому числі:
рілля

 
тис. га

 
% від загальної площі країни

багаторічні насадження

тис. га

% від загальної площі країни

сіножаті

тис. га

% від загальної площі країни

пасовища

тис. га

% від загальної площі країни

перелоги

тис. га

% від загальної площі країни

Ліси та інші лісовкриті площі

тис. га

% від загальної площі країни

у тому числі вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю

тис. га

% від загальної площі країни

Території та об'єкти природно-заповідного фонду

тис. га
од.

% від загальної площі країни

Водно-болотні угіддя міжнародного значення

тис. га
од.

% від загальної площі країни

Площі екомережі

тис. га

% від загальної площі країни

Зони виробництва органічної продукції та сировини

тис. га

% від загальної площі країни

Землі та підприємства, яким надано статус спеціальних сировинних зон

тис. га
кількість (од.)

% від загальної площі країни

Площа зрошуваних земель, на якій забезпечено належне функціонування інфраструктури зрошувальних систем,

тис. га

% від загальної площі країни

у т. ч. систем крапельного зрошення

тис. га

 

Кількість людей в сільській місцевості, що живе нижче межі бідності

тис. осіб

% від загальної чисельності сільського населення

 

I. Цільові орієнтири Національного плану дій:

1. Збільшення лісистості до 17 % території держави.

2. Збільшення частки сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ) до 15,8 % території країни.

3. Зменшення в середньому на 5 - 10 % площі орних земель.

4. Збільшення площі територій та об'єктів природно заповідного фонду до 15 % території держави.

5. Збільшення площі водно-болотних угідь міжнародного значення.

5. Доведення площі національної екомережі до 41 % території країни.

6. Розширення площі зон виробництва органічної продукції та сировини до 7 % сільськогосподарських угідь.

7. Збільшення площі спеціальних сировинних зон.

8. Досягнення бездефіцитного балансу гумусу та рухомих сполук фосфору і калію у ґрунтах.

9. Зменшення площі деградованих земель та прогрес у напрямку досягнення її нейтрального рівня.

10. Зменшення рівня бідності населення у сільській місцевості.

II. Показники (індикатори) для оцінки ефективності реалізації НПД:

Дефляційно небезпечні землі (с/г угіддя)

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя), піддані водній ерозії

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії водної та вітрової ерозії

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) з кислими ґрунтами

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) з засоленими ґрунтами

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) з солонцюватими ґрунтами

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) з солонцевими комплексами

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) осолоділі

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) перезволожені

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) заболочені

тис. га

% від загальної площі країни

Землі (с/г угіддя) кам'янисті

тис. га

% від загальної площі країни

Землі, що піддані зсувам, у тому числі активним

тис. га

% від загальної площі країни

загальна кількість зсувів, у тому числі активних

од.

Землі над породами, що здатні до карстування,

тис. га

% від загальної площі країни

у т. ч. кількість карстопроявів

од.

Забруднені землі

тис. га

% від загальної площі країни

Землі, що перебувають у стані консервації

тис. га

% від загальної площі країни

Підтоплені землі

тис. га

% від загальної площі країни

Порушенні землі

тис. га

% від загальної площі країни

Вміст та баланс гумусу у ґрунтах

кг/га

 

Вміст рухомих сполук фосфору та калію у ґрунтах

мг/кг

 

Сільськогосподарські угіддя, всього

тис. га

% від загальної площі країни

у тому числі:
рілля

 
тис. га

 
% від загальної площі країни

багаторічні насадження

тис. га

% від загальної площі країни

сіножаті

тис. га

% від загальної площі країни

пасовища

тис. га

% від загальної площі країни

перелоги

тис. га

% від загальної площі країни

Ліси та інші лісовкриті площі

тис. га

% від загальної площі країни

у тому числі вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю

тис. га

% від загальної площі країни

Території та об'єкти природно-заповідного фонду

тис. га
од.

% від загальної площі країни

Водно-болотні угіддя міжнародного значення

тис. га
од.

% від загальної площі країни

Площі екомережі

тис. га

% від загальної площі країни

Зони виробництва органічної продукції та сировини

тис. га

% від загальної площі країни

Землі та підприємства, яким надано статус спеціальних сировинних зон

тис. га
кількість (од.)

% від загальної площі країни

Площа зрошуваних земель, на якій забезпечено належне функціонування інфраструктури зрошувальних систем,

тис. га

% від загальної площі країни

у т. ч. систем крапельного зрошення

тис. га

 

Кількість людей в сільській місцевості, що живе нижче межі бідності

тис. осіб

% від загальної чисельності сільського населення

____________

Опрос