Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации экологического налога (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, пункту 250.2 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації екологічного податку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1010 "Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 26/18764.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голови Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

Міністр

Н. Яресько

 

  

Податкова декларація екологічного податку1

  

  

  

  

____________
1 Невід'ємною частиною Податкової декларації є 6 (шість) типів додатків: Додаток 1, Додаток 2....

Відповідний тип Додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування - викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та інші.

За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування, тип Додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування до Податкової декларації не додається.

Згідно з пунктом 250.7 статті 250 розділу VIII Кодексу Податкова декларація, що містить Додатки 4, 5, або 6, подається з копією звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів.

2 У графі "порядковий N " зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIII Кодексу поряд з полем "копія" проставляється позначка.

4 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Кодексу, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку з самостійним виправленням помилки у раніше поданому податковому розрахунку, що уточнюється.

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

6 Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7 Зазначається основний вид економічної діяльності платника.

8 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем знаходження контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

9 Заповнюється за бажанням платника податків.

10 Вартісні показники Податкової декларації (її Додатків) зазначаються у гривнях з копійками.

11 Зазначається кількість відповідних типів Додатків, що додаються до Податкової декларації.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

  

  

____________
1 В графі "порядковий N Податкової декларації " зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей Розрахунок.

2 В графі "Розрахунок N " арабськими цифрами зазначається порядковий номер Розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди, проставляється період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем знаходження контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7 Зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення.

Для кожного стаціонарного джерела забруднення складається окремий розрахунок (додаток).

8 Код забруднюючої речовини зазначається платником у відповідності до додатка 7 до Податкової декларації екологічного податку.

9 Ставки податку зазначаються згідно статті 243 розділу VIII Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

10 Величина грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

11 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

12 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

13 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

14 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

 

 

  

  

____________
1 В графі "порядковий N Податкової декларації " зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей Розрахунок.

2 В графі "Розрахунок N " арабськими цифрами зазначається порядковий номер Розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди, проставляється період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем знаходження контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7 Зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти.

Для кожного об'єкта за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти складається окремий розрахунок (додаток).

8 Код забруднюючої речовини зазначається платником у відповідності до Додатка 8 до Податкової Декларації екологічного податку.

9 Зазначається фактичний обсяг скидів в тоннах.

10 Ставки податку зазначаються згідно статті 245 розділу VIII Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

11 Величина грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

12 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

13 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

14 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

15 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

 

  

  

____________
1 В графі "порядковий N Податкової декларації " зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей Розрахунок.

2 В графі "Розрахунок N " арабськими цифрами зазначається порядковий номер Розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди, проставляється період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем знаходження контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7 Зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах.

Для кожного місця чи об'єкта для розміщення відходів складається окремий розрахунок (додаток).

8 Код відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів зазначається платником у відповідності до Додатка 9 до Податкової декларації екологічного податку.

9 Зазначається фактичний обсяг розміщення відходів в тоннах; для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп в одиницях.

10 Ставки податку зазначаються згідно статті 246 розділу VIII Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

11 Величина грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

12 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

13 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

14 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

15 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

 

  

N з/п

Показник та одиниця виміру

назва7

 

 

 

 

значення

1

2

3

4

5

6

1

сума податкового зобов'язання8

(р. 1.1 + р. 2 + р. 3)

 

 

 

 

1.1

податкове зобов'язання за обсяг виробленої електричної енергії

(р. 1.2 х р. 1.3)

 

 

 

 

1.2

фактичний обсяг9

 

 

 

 

1.3

ставка10

 

 

 

 

2

податкове зобов'язання за об'єм високоактивних відходів

(р. 2.1 + р. 2.2)

 

 

 

 

2.1

податкове зобов'язання за об'єм високоактивних радіоактивних відходів

(р. 2.1.1 + р. 2.1.2)

 

 

 

 

2.1.1

прийнятих до сховища:

(р. 2.1.1.1 х р. 2.1.1.2 х р. 2.1.1.3)

 

 

 

 

2.1.1.1

об'єм радіоактивних відходів11

 

 

 

 

2.1.1.2

собівартість зберігання12

 

 

 

 

2.1.1.3

коригуючий коефіцієнт13

 

 

 

 

2.1.2

накопичених у сховищах

(р. 2.1.2.1 х р. 2.1.2.2 х р. 2.1.2.3)

 

 

 

 

2.1.2.1

об'єм радіоактивних відходів

 

 

 

 

2.1.2.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

2.1.2.3

коефіцієнт реструктуризації14

 

 

 

 

2.2

податкове зобов'язання за об'єм високоактивних джерел іонізуючого випромінювання

(р. 2.2.1 + р. 2.2.2)

 

 

 

 

2.2.1

прийнятого до сховища:

(р. 2.2.1.1 х р. 2.2.1.2 х р. 2.2.1.3)

 

 

 

 

2.2.1.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання15

 

 

 

 

2.2.1.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

2.2.1.3

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

2.2.2

накопичених у сховищах

(р. 2.2.2.1 х р. 2.2.2.2 х р. 2.2.2.3)

 

 

 

 

2.2.2.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

2.2.2.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

2.2.2.3

коефіцієнт реструктуризації

 

 

 

 

3

податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних і середньоактивних відходів

(р. 3.1 + р. 3.2)

 

 

 

 

3.1

податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів

(р. 3.1.1 + р. 3.1.2)

 

 

 

 

3.1.1

прийнятого до сховища:

(р. 3.1.1.1 х р. 3.1.1.2 х р. 3.1.1.3)

 

 

 

 

3.1.1.1

об'єм радіоактивних відходів

 

 

 

 

3.1.1.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

3.1.1.3

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

3.1.2

накопичених у сховищах

(р. 3.1.2.1 х р. 3.1.2.2 х р. 3.1.2.3)

 

 

 

 

3.1.2.1

об'єм радіоактивних відходів

 

 

 

 

3.1.2.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

3.1.2.3

коефіцієнт реструктуризації

 

 

 

 

3.2

податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних і середньоактивних джерел іонізуючого випромінювання

(р. 3.2.1 + р. 3.2.2)

 

 

 

 

3.2.1

прийнятого до сховища:

(р. 3.2.1.1 х р. 3.2.1.2 х р. 3.2.1.3)

 

 

 

 

3.2.1.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

3.2.1.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

3.2.1.3

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

3.2.2

накопичених у сховищах

(р. 3.2.2.1 х р. 3.2.2.2 х р. 3.2.2.3)

 

 

 

 

3.2.2.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

3.2.2.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

3.2.2.3

коефіцієнт реструктуризації

 

 

 

 

4

податкове зобов'язання за звітний період, усього

(сума р. 1 (к. 3 + к. 4 +к. 5 + к. 6))

 

5

податкове зобов'язання, що уточнюється16

( р. 4 Додатка 4, що уточнюється)

 

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо ( р. 4 > р. 5), то ( р. 4 - р. 5)

 

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо ( р. 5 > р. 4), то ( р. 5 - р. 4)

 

6

розмір штрафу17

 

7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 

  

____________
1 В графі "порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей Розрахунок.

2 В графі "Розрахунок N " арабськими цифрами зазначається порядковий номер Розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди, проставляється період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем знаходження контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7 Зазначається назва атомної електростанції або дослідницького реактора.

8 Величина грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

9 Фактичний обсяг електричної енергії зазначається в кВт·год.

10 Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії зазначається згідно пункту 247.1 статті 247 розділу VIII Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

11 Об'єм радіоактивних відходів зазначається згідно пункту 249.7 статті 249 розділу VIII Кодексу в метрах кубічних.

12 Собівартість зберігання радіоактивних відходів зазначається у гривнях з копійками.

13 Коригуючий коефіцієнт зазначається згідно пункту 247.2 статті 247 розділу VIII Кодексу.

14 Коефіцієнт реструктуризації податку що дорівнює 1/32 на період до 1 квітня 2019 року зазначається десятковим дробом - 0,031250. В наступних періодах дорівнює "0".

15 Об'єм у вигляді джерел іонізуючого випромінювання зазначається згідно пункту 249.7 статті 249 розділу VIII Кодексу в сантиметрах кубічних.

16 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

17 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

18 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

 

  

  

____________
1 В графі "порядковий N Податкової декларації " зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей Розрахунок.

2 В графі "Розрахунок N " арабськими цифрами зазначається порядковий номер Розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди, проставляється період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем знаходження контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7 Величина грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

8 Ставки податку зазначаються згідно пункту 249.7 статті 249 розділу VIII Податкового кодексу України (далі - Кодекс) десятковим дробом.

9 У разі потреби кількість груп рядків 4.2 може бути збільшена, в залежності від кількості джерел іонізуючого випромінювання відповідною кількістю груп рядків 4.3, 4.4....

10 Зазначається вартість джерела іонізуючого випромінювання (без урахування податку на додану вартість) у гривнях з копійками.

11 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

12 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

13 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

 

  

  

____________
1 В графі "порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей Розрахунок.

2 В графі "Розрахунок N " арабськими цифрами зазначається порядковий номер Розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди, проставляється період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем знаходження контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7 Зазначається фактичний обсяг радіоактивних відходів.

8 Ставка податку зазначається згідно пункту 248.1 статті 248 розділу VIII Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в гривнях з копійками за 1 куб. м або 1 куб. см.

9 Зазначається тривалість строку тимчасового зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами строк (кількість кварталів).

10 Величина грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

11 У разі потреби кількість рядків 4.1 та 4.2 може бути збільшена залежно від кількості обсягів радіоактивних відходів, для яких встановлено різний граничний строк зберігання або одиницю виміру.

12 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

13 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

14 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

 

Кодифікатор
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

КОД

НАЗВА, КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТІ, ОРІЄНТОВНОБЕЗПЕЧНИЙ РІВЕНЬ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ (СПОЛУКИ)

243.1.000

Окремі забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення:

243.1.001

азоту оксиди

243.1.002

аміак

243.1.003

ангідрид сірчистий

243.1.004

ацетон

243.1.005

бенз(о)пірен

243.1.006

бутилацетат

243.1.007

ванадію п'ятиокис

243.1.008

водень хлористий

243.1.009

вуглецю окис

243.1.010

вуглеводні

243.1.011

газоподібні фтористі сполуки

243.1.012

тверді речовини

243.1.013

кадмію сполуки

243.1.014

марганець та його сполуки

243.1.015

нікель та його сполуки

243.1.016

озон

243.1.017

ртуть та її сполуки

243.1.018

свинець та його сполуки

243.1.019

сірководень

243.1.020

сірковуглець

243.1.021

спирт н-бутиловий

243.1.022

стирол

243.1.023

фенол

243.1.024

формальдегід

243.1.025

хром та його сполуки

243.2.000

Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не поіменовані в групі кодів 243.1.000 та на які встановлено клас небезпечності

243.2.001

I клас небезпечності

243.2.002

II клас небезпечності

243.2.003

III клас небезпечності

243.2.004

IV клас небезпечності

243.3.000

Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не поіменовані в групі кодів 243.1.000, та для яких не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю) і встановлено орієнтовнобезпечний рівень їх впливу в атмосферному повітрі населених пунктів:

243.3.001

менше ніж 0,0001 міліграм на 1 куб. метр

243.3.002

0,0001 - 0,001 (включно) міліграмів на 1 куб. метр

243.3.003

понад 0,001 - 0,01 (включно) міліграмів на 1 куб. метр

243.3.004

понад 0,01 - 0,1 (включно) міліграмів на 1 куб. метр

243.3.005

понад 0,1 міліграм на 1 куб. метр

243.4.001

Двоокис вуглецю, що викидається в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

243.5.001

Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не поіменовані в групі кодів 243.1.000, та для яких не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю) та орієнтовнобезпечний рівень їх впливу в атмосферному повітрі населених пунктів

 

Кодифікатор
забруднюючих речовин, що скидаються у водні об'єкти

КОД

НАЗВА, ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ АБО ОРІЄНТОВНОБЕЗПЕЧНИЙ РІВЕНЬ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ

245.1.000

Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об'єкти:

245.1.001

азот амонійний

245.1.002

органічні речовини (за показниками БСК 5)

245.1.003

завислі речовини

245.1.004

нафтопродукти

245.1.005

нітрати

245.1.006

нітрити

245.1.007

сульфати

245.1.008

фосфати

245.1.009

хлориди

245.2.000

Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об'єкти, які не поіменовані в групі кодів 245.1.000, та для яких встановлено гранично допустиму концентрацію або визначено орієнтовнобезпечний рівень впливу:

245.2.001

до 0,001 (включно)

245.2.002

понад 0,001 - 0,1 (включно)

245.2.003

понад 0,1 - 1 (включно)

245.2.004

понад 1 - 10 (включно)

245.2.005

понад 10

245.3.001

Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об'єкти, які не поіменовані в групі кодів 245.1.000, та для яких не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу

 

Кодифікатор
відходів, що за розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

КОД

НАЗВА, КЛАС НЕБЕЗПЕКИ ТА РІВЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ВІДХОДІВ

246.1.000

Надзвичайно небезпечні відходи:

246.1.001

обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням

246.1.002

люмінесцентні лампи

246.2.000

Відходи, на які встановлено клас небезпеки
та рівень небезпечності:

246.2.001

надзвичайно небезпечні

246.2.002

високонебезпечні

246.2.003

помірно небезпечні

246.2.004

малонебезпечні

246.2.005

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

246.3.000

Відходи, на які не встановлено клас небезпеки

____________

Опрос