Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 года N 1100 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.03.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від "___" ____________ 20__ р. N ___

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1100

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1100 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3070) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1100

1. У назві та постановляючій частині постанови:

слова та знаки "(згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)" виключити;

після слів "нагляду (контролю)" доповнити словами "Міністерством екології та природних ресурсів".

2. У додатку до постанови:

1) у назві додатка:

слова та знаки "(згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)" виключити;

після слів "нагляду (контролю)" доповнити словами "Міністерством екології та природних ресурсів";

2) у пункті 1:

слова, цифри та знаки "згідно з переліком особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1287 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1235)," виключити;

доповнити новими абзацами п'ятим-сьомим такої редакції:

"належність суб'єкта господарювання до об'єктів підвищеної небезпеки;

тривалість провадження господарської діяльності;

наявність фактів порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності.";

3) пункт 3 доповнити новими абзацами четвертим-шостим такого змісту:

"віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки;

протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), допустили порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності, що спричинили видачу розпорядження про необхідність усунення таких порушень;

провадять ліцензований вид господарської діяльності менш як два роки.";

у абзаці другому цифри та слова "2 тисячі" замінити цифрами та словами "10 тисяч";

4) у абзаці другому пункту 6 слова "одного разу на два роки" замінити словами "ніж один раз на рік";

5) доповнити додаток новими пунктами 7 та 8 такого змісту:

"7. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб'єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з числа тих, до яких він може належати.

8. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідної групи ризику, збільшений у 1,5 раза.".

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1100"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)", яким передбачено приведення у відповідність з цією постановою нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основним завданням проекту акта є забезпечення органами державного нагляду (контролю) єдиного підходу до оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та визначення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідно до встановлених критеріїв, шляхом приведення у відповідність із чинним законодавством України.

3. Правові аспекти

Конституція України;

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 452.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1100 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)";

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 21 жовтня 2013 року N 431 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2013 року за N 1817/24349;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 21 жовтня 2013 року N 430, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2013 року за N 1816/24348.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У цьому проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою забезпечення громадського обговорення проект акта розміщено на офіційному сайті міністерства.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Суб'єкти

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачаються

Удосконалення системи державного нагляду (контролю), забезпечення єдиного підходу до оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Суб'єкти господарювання

Не передбачаються

Підвищення рівня визначеності у сфері державного (нагляду) контролю.
Встановлення періодичності здійснення планових заходів державного (нагляду) контролю.

Населення

Не передбачаються

Поліпшення екологічної безпеки та стану навколишнього середовища шляхом запобігання настанню негативних наслідків від провадження господарської діяльності

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту забезпечить єдиний підхід органами державного нагляду (контролю) до оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та визначення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідно до встановлених критеріїв.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

І. А. Шевченко

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос