Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере правового режима земель охранных зон объектов магистральных трубопроводов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.03.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 138 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:

"Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів та правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів

Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів та правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року порушення, передбачене частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Не відображення або неналежне відображення охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів у документації із землеустрою -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від сорока до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перешкоджання підприємствам магістральних трубопроводів у реалізації прав, передбачених законодавством, в охоронних зонах об'єктів магістральних трубопроводів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. Частину другу статті 168 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) після слів "в агропромисловому комплексі" доповнити словами "крім випадків визначених законом.".

3. У статті 20 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139):

абзац другий частини другої після слів "магістральних трубопроводів" доповнити словами "та правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів;";

абзац п'ятий частини другої після слів "окремими громадянами" доповнити словами "перешкоджанні підприємствам магістральних трубопроводів у реалізації прав, передбачених законом;".

4. У Законі України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 37, ст. 371):

1) в частині першій статті 9 слова "технічній документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку" замінити словами "проектах землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

2) статтю 9 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. При розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виконавець робіт із землеустрою погоджує акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон та внутрішніх зон безпеки охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів з підприємствами магістрального трубопровідного транспорту.";

3) частину першу статті 22 доповнити абзацом такого змісту:

"Обмеження забудови в охоронних зонах магістральних трубопроводів регламентуються вимогами цього Закону, будівельними нормами і правилами щодо магістральних трубопроводів та іншими актами законодавства України".

5. Частину третю статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підприємства магістральних трубопроводів для здійснення повноважень, визначених Законом України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", мають право на отримання безоплатно від органу, що здійснює ведення державного земельного кадастру, інформацію про власників та користувачів земельних ділянок, розташованих в охоронних зонах об'єктів магістральних трубопроводів.".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів для забезпечення реалізації Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів".

На сьогодні вимагають врегулювання питання щодо посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів, адже чинні норми законодавства передбачають ту ступінь відповідальності, яка не співвідноситься з розміром можливих фінансових і матеріальних збитків, а також із загрозою життю та здоров'ю людей, безпечному та надійному функціонуванню систем магістральних трубопроводів у разі вчинення протиправних дій в межах їх охоронних зон.

Також, вирішення потребує питання щодо обов'язкового погодження підприємствами магістральних трубопроводів актів перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон та розмірів внутрішніх зон безпеки таких охоронних зон при відведенні земельних ділянок власникам або користувачам земельних ділянок для здійснення контролю за правильним (достовірним) перенесенням в натуру виконавцем робіт із землеустрою таких меж на місцевості.

Крім того, ураховуючи дату прийняття Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" (17.02.2011), при прийнятті Закону України "Про Державний земельний кадастр" (07.07.2011) не було враховано норму щодо безоплатності надання необхідної підприємствам магістральних трубопроводів інформації про власників та користувачів земельних ділянок, розташованих в охоронних зонах об'єктів магістральних трубопроводів.

З метою оптимізації витрат підприємств магістрального трубопровідного транспорту, що мають на балансі державне майно, а також для узгодження норм Законів України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" та "Про Державний земельний кадастр" пропонуємо внести зміни до частини третьої статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо безоплатного отримання необхідної інформації підприємствами трубопровідного транспорту про власників та користувачів земельних ділянок, розташованих в охоронних зонах, від органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру.

Крім того, з метою забезпечення надійної роботи магістральних трубопроводів, охорони довкілля та екологічної безпеки, а також безпечної життєдіяльності та захисту населення, господарських об'єктів від впливу можливих аварійних ситуацій пропонуємо розширити вимоги щодо забудови в охоронних зонах об'єктів магістральних трубопроводів на підставі будівельних норм і правил щодо магістрального трубопровідного транспорту (СНиП 2.05.06-85 "Магістральні трубопроводи", ДБН 300-62 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" та інше).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття цього проекту Закону України є необхідність приведення законів та нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством України.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є:

- Конституція України;

- Кримінальний кодекс України;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- Земельний кодекс України;

- Закон України "Про трубопровідний транспорт";

- Закон України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів";

- Закон України "Про Державний земельний кадастр";

- постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 N 268 "Про затвердження Порядку повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок".

Реалізація проекту Закону потребує внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 N 268 "Про затвердження Порядку повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття зазначеного проекту Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших фінансових витрат з боку Державного бюджету України. Крім того, запропоновані у законопроекті зміни сприятимуть поповненню бюджету за рахунок збільшення штрафних санкцій за правопорушення.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджується з Міністерством аграрної політики, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною регуляторною службою.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону України не містить норм, що мають ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України розміщено на офіційному сайті Міненерговугілля з метою громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону України є регуляторним актом.

Проект Закону розроблено для створення нормативної системи повноважень щодо врегулювання питання щодо посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів, адже чинні норми законодавства передбачають ту ступінь відповідальності, яка не співвідноситься з розміром можливих фінансових і матеріальних збитків, а також із загрозою життю та здоров'ю людей, безпечному та надійному функціонуванню систем магістральних трубопроводів у разі вчинення протиправних дій в межах їх охоронних зон.

Також, вирішення потребує питання щодо обов'язкового погодження підприємствами магістральних трубопроводів актів перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон та розмірів внутрішніх зон безпеки таких охоронних зон при відведенні земельних ділянок власникам або користувачам земельних ділянок для здійснення контролю за правильним (достовірним) перенесенням в натуру виконавцем робіт із землеустрою таких меж на місцевості.

Крім того, ураховуючи дату прийняття Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" (17.02.2011), при прийнятті Закону України "Про Державний земельний кадастр" (07.07.2011) не було враховано норму щодо безоплатності надання необхідної підприємствам магістральних трубопроводів інформації про власників та користувачів земельних ділянок, розташованих в охоронних зонах об'єктів магістральних трубопроводів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" сприятиме запобіганню правопорушенням у нафтогазовій сфері та забезпечить приведення законів та нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством України.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України спільно з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" на виконання пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів для забезпечення реалізації Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону України є необхідність приведення законів та нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів".

Основними цілями державного регулювання відповідно до законопроекту є:

створення нормативної системи повноважень щодо врегулювання питання щодо посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів, адже чинні норми законодавства передбачають ту ступінь відповідальності, яка не співвідноситься з розміром можливих фінансових і матеріальних збитків, а також із загрозою життю та здоров'ю людей, безпечному та надійному функціонуванню систем магістральних трубопроводів у разі вчинення протиправних дій в межах їх охоронних зон;

вирішення, на законодавчому рівні, питання щодо обов'язкового погодження підприємствами магістральних трубопроводів актів перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон та розмірів внутрішніх зон безпеки таких охоронних зон при відведенні земельних ділянок власникам або користувачам земельних ділянок для здійснення контролю за правильним (достовірним) перенесенням в натуру виконавцем робіт із землеустрою таких меж на місцевості.

Разом з тим, враховуючи дату прийняття Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" (17.02.2011), при прийнятті Закону України "Про Державний земельний кадастр" (07.07.2011) не було враховано норму щодо безоплатності надання необхідної підприємствам магістральних трубопроводів інформації про власників та користувачів земельних ділянок, розташованих в охоронних зонах об'єктів магістральних трубопроводів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Перший спосіб - залишення без змін існуючої ситуації, що не відповідатиме чинному законодавству.

Другий спосіб - прийняття запропонованого регуляторного акту для здійснення державного регулювання шляхом:

створення нормативної системи повноважень щодо врегулювання питання щодо посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів, адже чинні норми законодавства передбачають ту ступінь відповідальності, яка не співвідноситься з розміром можливих фінансових і матеріальних збитків, а також із загрозою життю та здоров'ю людей, безпечному та надійному функціонуванню систем магістральних трубопроводів у разі вчинення протиправних дій в межах їх охоронних зон;

вирішення, на законодавчому рівні, питання щодо обов'язкового погодження підприємствами магістральних трубопроводів актів перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон та розмірів внутрішніх зон безпеки таких охоронних зон при відведенні земельних ділянок власникам або користувачам земельних ділянок для здійснення контролю за правильним (достовірним) перенесенням в натуру виконавцем робіт із землеустрою таких меж на місцевості.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Положення законопроекту мають чіткий механізм розв'язання проблеми, а саме - забезпечують досягнення цілей державного регулювання в частині дотримання норм законодавства в межах охоронних зон магістральних трубопроводів у разі вчинення протиправних дій, реалізацію принципів державної регуляторної політики, упорядковують відносини газотранспортних, газопостачальних та газорозподільних підприємств на ринку природного газу, створюють умови для проведення безперебійного та надійного постачання природного газу.

З метою оптимізації витрат підприємств магістрального трубопровідного транспорту, що мають на балансі державне майно, а також для узгодження норм законів України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" та "Про Державний земельний кадастр" пропонується внести зміни до частини третьої статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо безоплатного отримання необхідної інформації підприємствами трубопровідного транспорту про власників та користувачів земельних ділянок, розташованих в охоронних зонах, від органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру.

5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується крім випадків зміни законодавства, що зачіпатимуть предмет регулювання.

Оцінка можливості впровадження проекту акта та виконання його вимог є високою.

Результатом досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде безпечна організація роботи трубопровідного транспорту.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого акта не завдаватимуть шкоди іншим суб'єктам господарювання.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:

- акт забезпечує встановлення єдиного підходу у питаннях безпечної організації роботи трубопровідного транспорту;

- сприяє врегулюванню взаємин у роботі організацій трубопровідного транспорту в охоронних зонах трубопроводів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Вигоди

Втрати

Держава

Удосконалення нормативно-правової бази в частині відповідності ступеня відповідальності розміру збитків або загрозі життю та здоров'ю людей.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Врегулювання правовідносин між суб'єктами господарювання та підприємствами трубопровідного транспорту в частині належного використання охоронних зон трубопроводів.

Відсутні. У разі порушення законодавства відповідний ступінь відповідальності

Громадяни

Підвищення рівня безпеки життя та здоров'я людей, безпечне та надійне функціонування систем магістральних трубопроводів.

Відсутні

7. Обґрунтування строків чинності регуляторного акта

Строк дії акта не обмежений у часі, оскільки спрямований на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, безпечного та надійного функціонування систем магістральних трубопроводів.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- зменшення або відсутність порушень роботи об'єктів трубопровідного транспорту пов'язаних з порушенням режиму земель охоронних зон відповідних об'єктів;

- відсутність скарг на неврегульованість питання використання охоронних зон магістральних трубопроводів.

Розмір надходжень, пов'язаних з дією Закону України до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів, може бути збільшено за збільшення штрафних санкцій за відповідні правопорушення. Запровадження наказу не потребує залучення додаткових бюджетних коштів.

Високий рівень поінформованості досягатиметься за рахунок:

- розміщення проекту регуляторного акта на сайті Міненерговугілля http://mpe.kmu.gov.ua. Після прийняття регуляторного акту його буде розміщено в системі "ЛІГА:ЗАКОН".

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міненерговугілля та НАК "Нафтогаз України" на підставі показників результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання ним чинності актом або набранням чинності більшістю його положень.

Строк проведення базового відстеження - 45 робочих днів.

Повторне відстеження результативності здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набранням чинності більшістю його положень.

Періодичне відстеження результатів здійснюється один раз на три роки, починаючи з дня закінчення повторного відстеження.

У разі виявлення неурегульованих або проблемних питань, ці питання будуть опрацьовані шляхом внесення змін.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос