Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм перечней пользователей радиочастотного ресурса - плательщиков рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження форм переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до підпункту 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додається, форми:

Переліку користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, які мають ліцензії на користування радіочастотним ресурсом;

Переліку користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, які мають дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

Переліку користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, які мають дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення, видані відповідно до ліцензій на мовлення.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, які мають ліцензії на користування радіочастотним ресурсом
станом на ___.____________.20__ року

N
з/п

Найменування користувача радіочастотного ресурсу / П. І. Б. для користувача радіочастотного ресурсу - фізичної особи

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків1

Місцезнаходження користувача - юридичної особи / фізичної особи

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом

Вид радіозв'язку

Номер позиції п. 254.4 ст. 254 розділу IX Податкового кодексу України, якою встановлено ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Назва регіонів користування радіочастотним ресурсом

Загальна ширина смуги радіочастот, зазначена в ліцензії
(МГц)

Дата припинення користування радіочастотним ресурсом2 дд.мм.рррр

Примітки

номер

дата видачі дд.мм.рррр

термін дії до дд.мм.рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Може зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

2 Зазначається дата анулювання ліцензії, якщо ця подія відбулася у звітному періоді.

Уповноважена посадова особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

М. П.

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, які мають дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
станом на ___.____________.20__ року

N з/п

Найменування користувача радіочастотного ресурсу / П. І. Б. для користувача радіочастотного ресурсу - фізичної особи

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків1

Місцезнаходження користувача - юридичної особи / фізичної особи

Перший дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на присвоєному номіналі радіочастоти

Вид радіозв'язку

Номер позиції п. 254.4 ст. 254 розділу IX Податкового кодексу України, якою встановлено ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Назва регіонів користування радіочастотним ресурсом

Загальна ширина смуги радіочастот, зазначена в дозволі
(МГц)

Дата припинення користування радіочастотним ресурсом2 дд.мм.рррр

Примітки

номер

дата видачі дд.мм.рррр

термін дії до дд.мм.рррр

адреса місця встановлення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Може зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

2 Зазначається кінцева дата терміну дії останнього дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на присвоєному номіналі радіочастоти або дата його анулювання, якщо будь-яка з цих подій відбулася у звітному періоді.

Уповноважена посадова особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

М. П.

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, які мають дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення, видані відповідно до ліцензій на мовлення
станом на ___.____________.20__ року

N з/п

Найменування користувача радіочастотного ресурсу / П. І. Б. для користувача радіочастотного ресурсу - фізичної особи

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків1

Місце-
знаходження користувача - юридичної особи / фізичної особи

Ліцензія на мовлення

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення

Вид радіо-
зв'язку

Номер позиції п. 254.4 ст. 254 розділу IX Податкового кодексу України, якою встановлено ставки збору рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Назва регіонів користування радіочастотним ресурсом

Загальна ширина смуги радіочастот, зазначена в дозволі
(МГц)

Дата припинення користування радіочастотним ресурсом2 дд.мм.рррр

Примітки

номер

дата видачі дд.мм.рррр

номер

дата видачі дд.мм.рррр

термін дії до дд.мм.рррр

Потужність, кВт

адреса місця встановлення радіоелек-
тронного засобу мовлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Можуть зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

2 Зазначається дата анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення на присвоєному номіналі радіочастоти, якщо ця подія відбулася у звітному періоді.

Уповноважена посадова особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Забезпечення виконання положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс) обумовило необхідність затвердження форм переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Державна фіскальна служба України підготувала проект наказу "Про затвердження форм переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України" (далі - проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту наказу надасть можливість виконати норму підпункту 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 розділу IX Кодексу.

Запропоновані проектом наказу форми переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування, визначених пунктом 254.1 статті 254 Кодексу, відповідають положенням законодавства з питань оподаткування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, сприятимуть здійсненню контролюючими органами ефективного контролю за додержанням платниками податків податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати рентної плати до державного бюджету.

3. Правові аспекти

Правовідносини у сфері оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України регулюються Конституцією України, Кодексом, Законом України "Про радіочастотний ресурс України" та цим наказом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження форм переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України не потребуватиме фінансових витрат на їх виготовлення.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Державною регуляторною службою України, а також реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Норми проекту наказу не передбачають правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу буде розміщено на офіційному порталі Державної фіскальної служби України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не потребує проведення консультацій із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу надасть можливість контролюючим органам поліпшити процедуру адміністрування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Затвердження наказу забезпечить ефективний контроль контролюючих органів за додержанням податкового законодавства.

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Згідно з підпунктом 251.1.3 пункту 251.1 статті 251 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) рентну плату за користування радіочастотним ресурсом України включено до складу рентної плати.

Підпунктом 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 розділу IX Кодексу визначено, що перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України визначено суб'єктів господарювання, яким відповідно до законодавства про радіочастотний ресурс надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 14 Закону України від 01.06.2000 N 1770-III "Про радіочастотний ресурс України" повноваженнями національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є, зокрема, ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України згідно з цим Законом.

У зв'язку з цим та відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, підготовлено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України" (далі - проект наказу).

2. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту наказу надасть можливість виконати норму підпункту 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 розділу IX Кодексу.

Запропоновані проектом наказу форми переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування, визначених пунктом 254.1 статті 254 Кодексу, відповідають положенням законодавства з питань оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України, сприятимуть здійсненню контролюючими органами ефективного контролю за додержанням платниками цієї плати податкового законодавства, правильністю її обчислення, повнотою і своєчасністю сплати рентної плати до державного бюджету.

3. Визнання альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Надання переліку користувачів радіочастотного ресурсу значно спростить процедуру контролю за додержанням податкового законодавства користувачами радіочастотного ресурсу, поліпшить процедуру адміністрування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Проект наказу розроблено Державною фіскальною службою України відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, яким встановлено, що Міністерство фінансів України здійснює нормативно-правове регулювання у податковій сфері, та у зв'язку із покладеними на органи Державної фіскальної служби функціями щодо здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Альтернативних способів досягнення цілей, передбачених цим проектом наказу, немає.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом наказу передбачено складання національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за затвердженими формами, які повинні направлятися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття наказу буде створено правові підстави для застосування норм чинного законодавства.

Затвердження форм переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України надасть контролюючим органам можливість поліпшити процедуру адміністрування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Наказ не впливатиме на інтереси інших суб'єктів господарювання - платників податків, тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання.

Вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію наказу не передбачається.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Надання переліків користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України відповідає нормам Податкового кодексу України

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Створення умов для перевірки контролюючими органами визначених суб'єктами господарювання сум податкових зобов'язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Додаткові витрати суб'єктів господарювання не виникнуть

Сфера інтересів громадян

На громадян дія наказу не розповсюджується

Витрати громадян відсутні

7. Термін дії акта

Постійно. Термін дії наказу може бути обмежено лише втратою чинності або зміною норм підпункту 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 Кодексу.

8. Показники результативності акта

Реалізація вимог акта не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат.

Затвердження наказу забезпечить ефективний контроль контролюючих органів за додержанням податкового законодавства.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності наказу здійснюватиметься шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості платників та стану надходжень рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до бюджету.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 2 роки після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичної інформації.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні 3 роки після набрання чинності регуляторним актом протягом всього терміну дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань застосування положень регуляторного акта, що передбачається встановлювати згідно з результатами аналізу, розглядатиметься можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос