Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1017 "Про затвердження форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за N 36/18774.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

 

Міністр

Н. Яресько

 

  

  

____________
1 Невід'ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип Додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування, тип Додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування до Податкової декларації не додається.

2 У графі "порядковий N" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку з самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта. Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

5 Зазначається основний вид економічної діяльності платника.

6 Заповнюється за бажанням платника податків.

7 Вартісні показники податкової декларації (її додатків) зазначаються в гривнях з копійками.

8 Для звітної (звітної нової) Податкової декларації податкове зобов'язання за звітний (податковий) період обчислюється без урахування величин рядка(ів) 7 додатка(ів) 1 або рядка(ів) 6 додатка(ів) 2, що подаються з метою уточнення показників минулих звітних (податкових) періодів.

 

  

  

____________
1 В графі "порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей Розрахунок.

2 В графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер Розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій зазначається період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта. Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

5 Зазначається КОАТУУ контролюючого органу за місцем реєстрації або взяття на облік платника збору за його місцезнаходженням або місцем проживання особи (основне місце обліку).

6 Для кожної категорії споживачів у групі рядків 4 складається окремий розрахунок (додаток).

7 Категорія споживачів визначена у підпунктах "а" - "ґ" підпункту 1.3.1 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

8 Обсяг визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем, у тисячах кубічних метрів.

9 Ціна природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, суми податку на додану вартість, у гривнях з копійками за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів.

10 Ставка збору, яка встановлена підпунктом 1.3.1 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, зазначається десятковим дробом.

11 Зазначається сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 7 додатка 1 раніше поданої Податкової декларації, що узгоджується, у зв'язку із самостійним виправленням помилки.

12 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

13 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

  

  

  

____________
1 В графі "порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей Розрахунок.

2 В графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер Розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за минулі звітні (податкові) періоди, зазначається період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта. Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

5 Зазначається КОАТУУ контролюючого органу за місцем податкової реєстрації платника збору.

6 Обсяг визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), в тисячах кубічних метрів.

7 Ціна природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, суми податку на додану вартість, у гривнях з копійками за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів. Для обсягів природного газу, що постачається для населення, вартість, якого визначається за окремо встановленим тарифом, складається окремий розрахунок (додаток).

8 Ставка збору, яка встановлена підпунктом 1.3.2 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс), зазначається десятковим дробом.

9 Сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 7 додатка 2 раніше поданої Податкової декларації, що узгоджується, у зв'язку із самостійним виправленням помилки.

10 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виправленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

11 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Пунктом 29 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) тимчасово, до 1 січня 2016 року, встановлено збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (далі - Збір).

Підпунктом 1.1 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу до платників Збору віднесені суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, у тому числі уповноважені особи договорів простого товариства, які провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів; споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину; споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину (далі - платники).

Чинна форма Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (далі - Декларація) затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1017, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за N 36/18774, передбачає можливість складання та подання Декларації за звітний період, що відповідає календарному місяцю.

Згідно з підпунктом 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу платники Збору подають Декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 глави 2 розділу II Кодексу.

Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Державна фіскальна служба України підготувала проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності".

2. Цілі державного регулювання

Приведення нормативно-правового акта Державної податкової адміністрації України у відповідність до чинних норм Кодексу.

Прийняття наказу сприятиме реалізації права платників Збору подавати та/або уточнювати податкову звітність про податкові зобов'язання зі Збору за уніфікованою формою, а органам ДФС - виконанню покладених на них обов'язків із податкового адміністрування та контролю за дотриманням Платниками порядку обчислення та виконання податкових зобов'язань зі Збору.

3. Визнання альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки прийняття наказу забезпечить виконання норм Кодексу в частині встановлення уніфікованої форми Декларації Збору, що сприятиме реалізації права платників Збору подавати та/або уточнювати за уніфікованою формою податкову звітність про податкові зобов'язання зі Збору, органам ДФС України - виконанню покладених на них обов'язків із податкового адміністрування та контролю за дотриманням платниками порядку обчислення та виконання податкових зобов'язань зі Збору, то альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених проектом наказу, немає.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Форму Декларації Збору розроблено з урахуванням усіх показників, передбачених пунктом 29 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, необхідних для правильного обчислення Платниками податкових зобов'язань зі Збору, а також повноти їх надходжень до бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття наказу платники матимуть можливість реалізувати своє право визначати та/або уточнювати суму податкових зобов'язань зі Збору за уніфікованою формою Декларації Збору у порядку, встановленому пунктом 29 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Встановлення уніфікованої форми Декларації Збору забезпечить повноту надходжень цього збору до бюджету

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Застосування платниками уніфікованої форми Декларації Збору
Створення умов для правильного визначення платниками сум податкових зобов'язань зі Збору, а також забезпечення можливості уточнення ними власних податкових зобов'язань зі Збору

Додаткові витрати суб'єктів господарювання не виникнуть
Проект матиме вплив лише на суб'єктів, які є платниками Збору

Сфера інтересів громадян

На громадян дія наказу не розповсюджується

Витрати громадян відсутні

7. Термін дії акта

Постійно. Термін дії наказу може бути обмежено лише втратою чинності нормами Кодексу, якими регламентується встановлення форми податкової декларації Збору.

8. Показники результативності акта

Прийняття наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності" сприятиме реалізації права платників Збору подавати та/або уточнювати за уніфікованою формою податкову звітність про податкові зобов'язання зі Збору, органам ДФС України - виконанню покладених на них обов'язків із податкового адміністрування та контролю за дотриманням платниками порядку обчислення та виконання податкових зобов'язань зі Збору.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія наказу, складає близько 410 суб'єктів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання для виконання вимог акта, не змінюватимуться.

Проект наказу не зачіпає і не впливає на інтереси інших суб'єктів господарювання - платників податків, отже, не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання, а також не може чинити вплив на ведення господарської діяльності.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим. З цією метою друкуватимуться листи, роз'яснення, статті у періодичних виданнях "Вісник Міністерства доходів і зборів України" та "Податковий, банківський, митний консультант" і розміщуватимуться на офіційному порталі ДФС України.

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного наказу буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних щодо стану надходжень Збору до бюджету або шляхом проведення соціологічного опитування серед платників Збору, або працівників органів ДФС щодо положень наказу.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 2 роки після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичної інформації або за результатами проведення опитування.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні 3 роки після набрання чинності регуляторним актом протягом всього терміну дії.

Неврегульовані та проблемні питання будуть вирішуватись шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

Опрос