Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм перечней лесопользователей, которым выданы лесорубные билеты и лесные билеты (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження форм переліків лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки

Відповідно до підпункту 258.2.6 пункту 258.2 статті 258 розділу IX Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми:

Переліку лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки;

Переліку лісокористувачів, яким видано лісові квитки.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 16 грудня 2011 року N 1645 "Про затвердження форм переліків лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за N 19/20332.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта лісових відносин: _________________________________________________________
(власника лісу(ів), органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіального органу Державного агентства лісових ресурсів України або постійного лісокористувача, який видає лісорубні квитки)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Місцезнаходження (місце проживання)

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса2

Факс2

 

 

 

 

 

 

 

Контролюючий орган, до якого подається: ______________________________________________________________________________________

Перелік лісокористувачів,
яким видано лісорубні квитки у _____ кварталі 20__ року

N
з/п

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) лісокористувача

Місцезнаходження (місце проживання) лісокористувача

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків 1

Лісорубний квиток, серія, N, дата

Код за КОАТУУ за місцезнаходженням лісової ділянки

Назва об'єкта оподаткування рентною платою (відповідно до пункту 256.2 статті 256 Податкового кодексу України)

Сума рентної плати3, грн. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

14

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Можуть зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

2 Проставляється за бажанням.

3 Проставляється у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

4 У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

Наведена інформація є достовірною.

Уповноважена посадова особа власника лісу (постійного лісокористувача або органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або територіального органу Державного агентства лісових ресурсів України)
 

М. П.

____________________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта лісових відносин: __________________________________________________________
(власника лісу(ів) або постійного лісокористувача, який видає лісові квитки)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Місцезнаходження (місце проживання)

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса2

Факс2

 

 

 

 

 

 

 

Контролюючий орган, до якого подається: ______________________________________________________________________________________

Перелік лісокористувачів,
яким видано лісові квитки у _____ кварталі 20__ року

N
з/п

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) лісокористувача

Місцезнаходження (місце проживання) лісокористувача

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків 1

Лісовий квиток, серія, N, дата

Код за КОАТУУ за місцезнаходженням лісової ділянки

Назва об'єкта оподаткування рентною платою (відповідно до пункту 256.2 статті 256 Податкового кодексу України)

Сума рентної плати3, грн. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

14

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Можуть зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

2 Проставляється за бажанням.

3 Проставляється у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

4 У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

Наведена інформація є достовірною.

Уповноважена посадова особа власника лісу або постійного лісокористувача
 

М. П.

____________________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм переліків лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Забезпечення виконання пункту 9 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" (далі - Закон) шляхом приведення нормативно-правового акта Міністерства фінансів України у відповідність із положеннями чинного законодавства.

2. Цілі державного регулювання

Приведення нормативно-правового акта Міністерства фінансів України у відповідність із чинними нормами Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

3. Визнання альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки прийняття наказу забезпечить виконання положень Закону в частині приведення нормативно-правового акта Міністерства фінансів України у відповідність із чинними нормами Кодексу, то альтернативних способів досягнення цілей, передбачених проектом наказу, немає.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Виконання пункту 9 розділу II "Прикінцеві положення" Закону в частині реалізації підпункту 258.2.6 пункту 258.2 статті 258 розділу IX Кодексу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу забезпечить виконання пункту 9 розділу II "Прикінцеві положення" Закону в частині реалізації підпункту 258.2.6 пункту 258.2 статті 258 розділу IX Кодексу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Приведення нормативно-правового акта Міністерства фінансів України у відповідність до чинних норм Кодексу

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Проект наказу не впливає на інтереси суб'єктів господарювання

Витрати суб'єктів господарювання відсутні
Проект не впливатиме на інтереси суб'єктів господарювання

Сфера інтересів громадян

Проект наказу не впливає на інтереси громадян

Витрати громадян відсутні

7. Термін дії акта

Постійно. Термін дії наказу може бути обмежено лише втратою чинності нормами Кодексу, якими регламентується встановлення форм Переліків лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки.

8. Показники результативності акта

Прийняття наказу "Про затвердження форм переліків лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки" забезпечить виконання пункту 9 розділу II "Прикінцеві положення" Закону в частині реалізації підпункту 258.2.6 пункту 258.2 статті 258 розділу IX Кодексу.

Дія наказу поширюватиметься на 2700 суб'єктів господарювання.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання для виконання вимог акта, не змінюватимуться.

Проект наказу не зачіпає і не впливає на інтереси суб'єктів господарювання, тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання, а також не може впливати на ведення господарської діяльності.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим. З цією метою друкуватимуться листи, роз'яснення, статті у періодичних виданнях "Вісник Міністерства доходів і зборів України" та "Податковий, банківський, митний консультант" і розміщуватимуться на офіційному порталі ДФС України. Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного наказу здійснюватиметься шляхом проведення соціологічного опитування серед суб'єктів господарювання або працівників територіальних органів ДФС щодо положень наказу.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 2 роки після набрання чинності регуляторним актом за результатами проведення опитування.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні 3 роки після набрання чинності регуляторним актом протягом всього терміну дії.

Неврегульовані та проблемні питання вирішуватимуться шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра
фінансів України

Д. Фудашкін

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос