Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Квитанции о приеме налогов и сборов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від ___ ____________ 2015 року N ___

Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів

Відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, пункту 57.5 статті 57 розділу II, пункту 287.5 статті 287 розділу XII Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

1. Затвердити форму Квитанції про прийняття податків і зборів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 27 грудня 2013 року N 856 "Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за N 122/24899.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

Міністр

Н. Яресько

 

КВИТАНЦІЯ
про прийняття податків і зборів
*

Серія ______________ N ________
____________________________________
                                   (район)
____________________________________
                  (сільська (селищна) рада)

Одержано від __________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)

 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта))

на сплату ____________________________
                            (найменування податку або збору)  

код класифікації доходів бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 Сума до сплати ____________________ (грн.)

______________________________________________________________________________________
                                                                                                      (сума словами)

Податкове повідомлення - рішення** N __________ від "___" ____________ 20__ року

  

Сплатив _________________________________
                                       (підпис платника) 

М. П. 

Одержав _________________________________
                                        (посада, підпис) 


  

____________
* Використовується для сплати податків і зборів через каси сільських (селищних) рад.

** Для сплати податку на майно.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів" (далі - проект наказу) розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи".

Відповідно до прийнятих законодавчих змін виникає необхідність розробки нормативно-правового акта Міністерства фінансів України, що забезпечуватиме виконання вимог пункту 57.5 статті 57 розділу II та пункту 287.5 статті 287 розділу XII, статті 46 розділу II Кодексу щодо затвердження форми Квитанції про прийняття органами місцевого самоврядування сільськими (селищними) радами податків і зборів (далі - форма Квитанції), яка надається фізичним особам для сплати податку на майно (податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок) через органи місцевого самоврядування (сільські та селищні ради) та оприлюднення таких змін.

Водночас проектом наказу передбачено визнання наказу Міністерства доходів і зборів України від 27.12.2013 N 856, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2014 за N 112/24899, таким, що втратив чинність.

2. Цілі державного регулювання

Цілями проекту наказу є встановлення єдиної форми Квитанції відповідно до вимог пункту 57.5 статті 57 розділу II та пункту 287.5 статті 287 розділу XII, статті 46 розділу II Кодексу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки видання наказу забезпечить виконання положень Закону в частині приведення нормативно-правового акта Міністерства фінансів України у відповідність із чинними нормами Кодексу, то альтернативних способів досягнення цілей, передбачених проектом наказу, немає.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого проекту нормативного акта.

При підготовці проекту враховано практичний досвід застосування наказу Міністерства доходів і зборів України від 27.12.2013 N 856 "Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів" та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.01.2014 за N 112/24899, який містив аналогічну форму Квитанції.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Видання наказу сприятиме затвердженню форми Квитанції про прийняття податків і зборів, що надасть можливість фізичним особам у сільській місцевості сплачувати податки та збори не тільки через установи банків та поштові відділення, а і через каси сільських (селищних) рад.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Затвердження форми Квитанції дасть змогу реалізувати положення виконання вимог пункту 57.5 статті 57 розділу II та пункту 287.5 статті 287 розділу XII, статті 46 розділу II Кодексу, що надасть можливість фізичним особам у сільській місцевості сплачувати податки та збори не тільки через установи банків та поштові відділення, а і через каси сільських (селищних) рад

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Прийняття наказу забезпечує дотримання фізичними особами пункту 57.5 статті 57 розділу II та пункту 287.5 статті 287 розділу XII, статті 46 розділу II Кодексу

Додаткові витрати платників збору не виникатимуть

Сфера інтересів громадян

Не розповсюджується на сферу інтересів громадян

Не розповсюджується на сферу інтересів громадян

7. Термін дії акта

Термін дії нормативно - правового акта визначається як безстроковий. Обмеження дії цього акта можливе лише за умови втрати чинності або зі зміною норм пункту 57.5 статті 57 розділу II та пункту 287.5 статті 287 розділу XII, статті 46 розділу II Кодексу.

8. Показники результативності акта

Результативність наказу характеризуватиметься ефективним застосуванням норм Кодексу та правильністю Квитанції про прийняття податків і зборів.

Виконання вимог акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання та громадян.

Реалізація регуляторного акта потребує додаткових матеріальних витрат органів державної податкової служби.

Рівень поінформованості зареєстрованих платниками податків - фізичних осіб щодо основних положень наказу має бути високим, оскільки проект наказу розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua).

Отже, проект наказу не впливає на інтереси суб'єктів господарювання - платників податків, тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності шляхом збору та аналізу пропозицій і зауважень.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом анкетування платників податку та податківців, аналізу зауважень не пізніше дворічного терміну після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено з використанням зазначених методів одержання показників відстеження результативності через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Неврегульовані проблемні питання буде вирішено шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра
фінансів України

Д. Фудашкін

Опрос