Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.03.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41; Офіційний вісник України, 2015 р., N 3, ст. 51, 52) такі зміни:

1) у статті 10:

абзаци перший, другий частини третьої виключити;

у першому реченні частини шостої слова "відповідного бюджету" замінити словами "коштів місцевих бюджетів";

2) абзац четвертий частини третьої статті 11 виключити;

3) абзац третій частини третьої статті 12 виключити;

4) абзац третій частини третьої статті 13 виключити;

5) абзац третій частини третьої статті 14 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
____________ 2015 року
N _______

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" розроблений Міністерством молоді та спорту України з метою реалізації пункту 461 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і хімії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" розроблений з метою забезпечення здійснення ефективного управління сферою фізичної культури і спорту щодо підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл органам місцевого самоврядування, що сприятиме ефективній організації навчально-тренувального процесу у таких школах та ефективному використанню коштів місцевих бюджетів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правових відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847 "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів, матеріальних та інших витрат, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном та проведення правової експертизи Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не містить положень, які носять регуляторний характер.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" сприятиме забезпеченню виконання покладених на Міністерство молоді та спорту України функцій з формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

 

Міністр молоді та спорту України

І. Жданов

Опрос