Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 г. N 1244 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.02.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ______

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1244

Відповідно до пункту 32 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 29, 2012 р., N 77, ст. 3126) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1244

1. У преамбулі постанови після слів і цифр "статті 95" доповнити словами та цифрами "пункту 32 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення".

2. У тексті Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів, Порядку компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів відповідного бюджету, затверджених зазначеною постановою, та додатків до них слова "органи державної податкової служби" замінити словами "органи державної фіскальної служби" у відповідних відмінках.

3. У Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженому зазначеною постановою:

1) доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7. Стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків, та/або коштів з рахунків платника у банках у рахунок погашення податкового боргу у випадках, коли такий борг виник у результаті несплати грошового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, та за умови якщо такий борг перевищує 5 мільйонів гривень та зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань є меншими за таку суму, здійснюється з урахуванням вимог пункту 32 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. Зобов'язання держави щодо повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань зменшуються на суму податкового боргу, а стягненню підлягають лише суми перевищення такого боргу над зобов'язаннями держави.

Рішення органу державної фіскальної служби про погашення усієї суми податкового боргу шляхом стягнення коштів, які належать платникові податків, приймається за формою згідно з додатком 3.

Цей пункт діє протягом строків, визначених Податковим кодексом України.";

2) у додатку 2 до Порядку слова та цифри "Відповідно до пункту 95.4 статті 95 Податкового кодексу України та на підставі рішення суду" замінити словами та цифрами "Відповідно до пункту 95.4 статті 95 та пункту 32 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України та на підставі рішення суду/рішення органу державної фіскальної служби (потрібне підкреслити)";

3) доповнити додатком 3 такого змісту:

Відбиток штампа органу
державної фіскальної служби

 

РІШЕННЯ N ____
від ___ ____________ 20__ р.
про стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування посади, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
відповідно до Податкового кодексу України вирішив здійснити погашення усієї суми податкового боргу шляхом стягнення безготівкових та/або готівкових коштів
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування платника податків, код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________

Начальник (заступник начальника)
органу державної фіскальної служби
  

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1244"

1. Проблеми, які передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" обумовлено прийняттям Верховною Радою України змін до Податкового кодексу України.

28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи".

Зокрема, зазначеним Законом передбачено доповнення підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) новим пунктом, згідно з яким тимчасово, до 1 липня 2015 року, встановляється, що у випадках, коли податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у встановлені Кодексом строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків та/або коштів з рахунків такого платника у банках, здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу без звернення до суду за умови, якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень та відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань.

На сьогодні відповідно до пунктів 95.3 та 95.4 статті 95 Кодексу стягнення коштів з рахунків платника податків у банках та готівки, що належить такому платнику, здійснюється виключно на підставі рішення суду.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1244" є приведення постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" у відповідність до Закону України N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи".

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

За умови прийняття зазначеної постанови буде врегульовано механізм безспірного списання коштів з рахунків платників податків у банках на підставі рішення керівника органу державної фіскальної служби без звернення до суду

Альтернативні способи відсутні

На сьогодні альтернативних способів досягнення зазначених цілей у сфері податкових правовідносин немає.
Таким чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми і відповідні заходи

Проект постанови спрямований на врегулювання питання щодо безспірного списання коштів з рахунків платників податків у банках та стягнення готівки, що належить платнику податків, на підставі рішення керівника органу державної фіскальної служби без звернення до суду у випадках, коли податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у встановлені Кодексом строки, та за умови, якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень і відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань.

Вирішення зазначеного питання полягає у внесенні відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України".

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження Рішення про стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків (без звернення до суду) прискорить процедуру погашення податкового боргу в умовах виснаженого державного бюджету та зменшить навантаження (у вигляді штрафних санкцій та пені за кожен день прострочення) на суму податкового боргу, яка має бути стягнута з платника податків.

6. Очікувані результати прийняття акта

Затвердження постанови надасть можливість забезпечити всі сфери інтересів, зокрема, держави, підприємств та громадян.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Надасть можливість органам державної фіскальної служби прискорити процедуру погашення податкового боргу платників податків та забезпечити сплату до бюджету

Витрати державного та місцевих бюджетів, пов'язані із запровадженням наведеної постанови, відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Прискорення погашення податкового боргу платників податків, зменшення навантаження на суму податкового боргу у вигляді штрафних санкцій та пені за кожен день прострочення, що мають бути нараховані при погашенні податкового боргу, прискорення виведення майна платника податків з податкової застави

Витрати, пов'язані із запровадженням наведеної постанови у суб'єктів господарювання, відсутні

Сфера інтересів громадян

Спрямування надходжень від погашення податкового боргу до Державного бюджету України збільшить надходження до дохідної частини бюджету, що, в свою чергу, забезпечить стабільність видаткових статей бюджету, за рахунок яких фінансуються соціальні та інші потреби громадян

Витрати, пов'язані із прийняттям наведеної постанови у громадян, відсутні

7. Строк дії акта

Постійно.

8. Показники результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

Є непередбачуваним

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на всіх платників податків, що мають податковий борг у розмірі 5 млн. грн. за самостійно задекларованими податковими зобов'язаннями

Час та кошти, витрачені суб'єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб

Високий. Проект розміщено для оприлюднення на офіційному сайті Міністерства фінансів України та офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом за соціологічним методом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу якісних і кількісних показників.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос