Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку установления, пересмотра и прекращения действия "зеленого" тарифа для субъектов хозяйственной деятельности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.02.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

__________________

м. Київ

N ___________

Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715/2014 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 02 листопада 2012 року N 1421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за N 1957/22269 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14 березня 2013 року N 251), що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

 

ЗМІНИ
до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності

1. Розділ I після пункту 1.3 доповнити новим пунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Для об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, "зелений" тариф на вироблену ними електричну енергію встановлюється за умови відповідності будівництва таких об'єктів електроенергетики плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років. Вимога про відповідність будівництва об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років не поширюється на об'єкти електроенергетики, договір щодо приєднання яких укладено до 01 липня 2014 року.".

У зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.10 вважати відповідно пунктами 1.5 - 1.11.

2. У пункті 2.1 розділу II:

абзац сьомий після слова "копію" доповнити словами "договору про приєднання до електричних мереж та";

після абзацу десятого доповнити пункт новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"у разі якщо величина встановленої потужності об'єкта електроенергетики перевищує 5 МВт та договір про приєднання до електричних мереж таких об'єктів електроенергетики укладено після 01 липня 2014 року, висновок системного оператора про відповідність або невідповідність будівництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, отриманий згідно з кодексом електричних мереж.".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

 

Заступник директора
департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

Д. Коваленко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для ефективної реалізації Закону України від 24 жовтня 2013 року N 663-VII "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (далі - Закон), схваленого протокольним рішенням засідання Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року, НКРЕКП має забезпечити в межах компетенції приведення нормативно-правових актів відповідно до Закону.

З урахуванням зазначеного, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробила проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності".

З 01 січня 2015 року статтю 171 Закону України "Про електроенергетику" доповнено новою частиною другою згідно з підпунктом 19 пункту 4 розділу VI Закону, відповідно до якої для об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, "зелений" тариф на вироблену ними електричну енергію встановлюється за умови відповідності будівництва таких об'єктів електроенергетики плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років.

Законом України "Про електроенергетику" визначено, що "зелений" тариф встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за умови виконання вимог щодо місцевої складової, передбачених Законом України "Про електроенергетику". Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02.11.2012 N 1421.

Таким чином, у разі наміру власника або орендаря об'єкта електроенергетики, що використовує альтернативні джерела енергії, скористатися державним механізмом стимулювання шляхом встановлення "зеленого" тарифу, необхідно, окрім іншого, підтвердити відповідність будівництва об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років.

Запропонована зміна до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності затвердить згідно із Законом необхідність підтвердження відповідності будівництва об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років у разі наміру власника або орендаря продавати вироблену електричну енергію за "зеленим" тарифом.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності" є приведення нормативно-правових актів НКРЕКП відповідно до вимог Закону в частині встановлення вимоги щодо підтвердження відповідності будівництва об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років у разі наміру власника або орендаря продавати вироблену електричну енергію за "зеленим" тарифом.

3. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

не відповідає вимогам чинного законодавства

Альтернативний спосіб

спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

не відповідає вимогам чинного законодавства

Обраний спосіб

забезпечує встановлення необхідності підтвердження відповідності будівництва об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років у разі наміру власника або орендаря продавати вироблену електричну енергію за "зеленим" тарифом

відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом нормативно-правового акта планується привести Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства України та затвердити відповідно до Закону вимогу щодо підтвердження відповідності будівництва об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років у разі наміру власника або орендаря продавати вироблену електричну енергію за "зеленим" тарифом.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів, які можуть негативно впливати на виконання вимог акта, не очікується.

Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і юридичними особами.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки не очікується настання будь-яких негативних проявів за результатами прийняття запропонованих змін.

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

Державний контроль та нагляд за виконанням вимог акта здійснюватиметься постійно Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Об'єкт впливу

Вигоди

Втрати

Держава

- планомірний розвиток альтернативної енергетики, підвищення ефективності державної політики стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

- додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

- чітке нормативне визначення вимог, виконання яких є необхідним для встановлення "зеленого" тарифу, шляхом приведення Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства України

- додаткових витрат не передбачається

Громадяни

- проект акта не стосується сфери інтересів населення

- додаткових витрат не передбачається

7. Строк дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності" термін її дії необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності" її результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - надходжень не прогнозується;

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на суб'єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об'єктах електроенергетики, встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, у разі наміру власника або орендаря продавати вироблену електричну енергію за "зеленим" тарифом;

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - прийняття акта не передбачає додаткових витрат коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 88 Плану діяльності НКРЕКП з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11.12.2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики після набрання ним чинності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей шляхом використання виключно статистичної звітності, наданої суб'єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії: обсяги виробленої електричної енергії, потужність об'єктів електроенергетики, їх кількість та ін.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності, будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта на підставі аналізу наведених вище статистичних даних.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено управлінням генеруючих підприємств НКРЕКП.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

06.02.2015

 

Опрос