Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения работ в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.02.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 37 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2013 р., N 48, ст. 682) викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування

Розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт, які впливають на реалізацію програм розвитку дорожнього господарства, виникнення небезпечної дорожньої обстановки, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг, у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, здійснюються на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами за погодженням з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Вичерпний перелік робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг, які потребують одержання відповідного дозволу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Заява для отримання відповідного дозволу подається заявником в паперовій формі - особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою або у випадках, передбачених законом, - в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).

До заяви про видачу дозволу додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій виконуватимуться роботи, а якщо заявник не є власником або користувачем - викопіювання з кадастрової карти (плану) та план такої земельної ділянки (масштаб 1:500) із зазначенням її меж;

2) передпроектні пропозиції (схема організації дорожнього руху, ескіз об'єкта із зазначенням його габаритів);

3) комп'ютерний макет місця із фрагментом місцевості (розміри не менш ніж 6 х 9 см).

Видача дозволів здійснюється на платній основі. Розмір плати за видачу дозволів становить 12,07 мінімальної заробітної плати, які сплачуються під час отримання дозволу. Видача дублікату дозволу та переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Підставами для переоформлення дозволу є:

1) зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи, або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

2) зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;

3) у випадку набуття права власності на об'єкт, на розміщення якого надавався дозвіл, іншою особою або передачі його в оренду;

4) зміна адресної прив'язки об'єкта, на розміщення якого надавався дозвіл, у зв'язку зі зміною індексу та/або назви автомобільної дороги загального користування.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами протягом 30 днів з дати надходження необхідних документів надає, без залучення суб'єкта господарювання, за попереднім погодженням з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху відповідний дозвіл або надсилає письмове повідомлення про відмову у його видачі.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

раніше виданий дозвіл для розміщення, будівництва споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт на вказаній земельній ділянці;

віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;

невідповідність місця розташування об'єкта, споруди або виконання робіт, які не відповідають, вимогам Державних будівельних норм, Національних стандартів та планів розвитку автомобільних доріг загального користування, визначених Кабінетом Міністрів України;

у разі встановлення за результатами перевірки порушення умов, визначених відповідним дозволом;

погіршення умов безпеки дорожнього руху, видимості на дорозі, затемнення або зниження ефективності сприймання дорожніх знаків, світлофорів та інших технічних засобів організації дорожнього руху, створення звукових ефектів, що негативно впливатимуть на умови руху, засліплення учасників дорожнього руху, ускладнення руху пішоходів;

зменшення габаритів шляхопроводів та інших інженерних споруд.

Підстави для анулювання дозволу визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Дозвіл видається строком на п'ять років.

Під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об'єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника з подальшим їх розміщенням на земельних ділянках, які перебувають у власності чи користуванні цих власників, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт.

Усі спори, пов'язані з виконанням робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, вирішуються в судовому порядку.".

2. Пункт 64 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 із наступними змінами), викласти в такій редакції:

"64. Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт, які впливають на реалізацію програм розвитку дорожнього господарства, виникнення небезпечної дорожньої обстановки, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг, у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено Державним агентством автомобільних доріг України на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 20.03.2014 N 8603/0/1-14, від 15.04.2014 N 8603/7/1-14 щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні та з метою приведення норм Закону України "Про автомобільні дороги" у відповідність до законодавства України з питань дозвільної системи, а також забезпеченням безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху.

Згідно з нормами статті 37 Закону України "Про автомобільні дороги" дозволи на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг повинні надаватися Укравтодором.

Дозволи на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг нерозривно пов'язані із повноваженнями власника автомобільних доріг загального користування - Укравтодору, а тому передача повноважень щодо їх видачі іншим органам влади значно ускладнює дозвільну процедуру та спричиняє вчинення зайвих бюрократичних заходів щодо отримання документів дозвільного характеру.

Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 387/2011 повноваження щодо видачі вищезазначених дозволів були передані Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

Укртрансінспекція здійснюючи вказані повноваження змушена звертатись до Укравтодору для отримання інформації щодо планів розвитку дорожньої інфраструктури.

У той же час, рішенням Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва України від 11.09.2012 N 3 та наказом Мінінфраструктури від 16.11.2012 N 688 було визнано таким, що втратив чинність, наказ Державної служби автомобільних доріг України N 414 від 29.09.2005, який довгий час регламентував порядок видачі вищезазначених дозволів.

Таким чином, з грудня 2012 року Укравтодор вже не має права здійснювати дозвільну діяльність та на сьогодні відсутній будь-який акт, який би визначав порядок такої дозвільної діяльності, а Укртрансінспекція, в свою чергу, з того часу не забезпечила прийняття необхідних актів та не розпочала такої діяльності взагалі.

Більше того, суб'єкти господарювання змушені звертатися до органів правосуддя про визнання протиправною бездіяльності Укравтодору та балансоутримувачів відповідних доріг в областях щодо неможливості видавати заявникам дозволи на виконання навіть найнеобхідніших та термінових робіт у смузі відведення автомобільних доріг.

Для розблокування цієї ситуації в силу норм статті 37 Закону України "Про автомобільні дороги" необхідно привести вищевказані статті до вимог статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", згідно якої виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

- необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

- дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

- платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

- строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру;

- строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є приведення норм Закону України "Про автомобільні дороги" до вимог Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги", а також забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху.

3. Правові аспекти

Законопроектом передбачається викладення статті 37 Закону України "Про автомобільні дороги" в новій редакції шляхом визначення загальних умов розміщення, будівництва, реконструкції споруд, автозаправних станцій, об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж та виконання робіт.

Встановлюються строки дії документів дозвільного характеру на діяльність у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Передбачено видачу дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Також визначаються підстави для відмови у наданні та анулювання дозволів, їх переоформленні та випадки видачі дублікатів вищевказаних дозволів.

Передбачається, що видача дозволів здійснюється на платній основі.

У цій сфері державного регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Закон України "Про автомобільні дороги";

- Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

- Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

- постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 N 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує витрат з Державного бюджету України.

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" розмір плати за надання адміністративної послуги і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення.

Проектом Закону також пропонується визначити розміри плати за надання адміністративної послуги (12,07 мінімальної заробітної плати), платність якої установлена законом, що регулює суспільні відносини у сфері дорожнього господарства. Розмір плати за надання такої послуги передбачається визначити відповідно до розмірів, установлених законами або актами Кабінету Міністрів України, якщо таке передбачено законом.

Таким актом на даний час є постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 N 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг", якою передбачено розмір плати за видачу дозволу на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування споруд, об'єктів дорожнього сервісу, зокрема автозаправних станцій.

При цьому розмір плати з метою врахування інфляційної складової та встановлення єдиного виміру визначено відносно мінімальної заробітної плати (в основу розрахунку покладено розмір мінімальної заробітної плати, що був визначений законодавством станом на 01.01.2013, а саме - 1147 грн.). Розмір плати, який сплачуватиме суб'єкт звернення за надання адміністративної послуги, буде розраховуватися виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату прийняття суб'єктом надання адміністративної послуги рішення про її надання.

5. Позиція заінтересованих органів

У квітні - листопаді 2014 року проект тричі погоджувався з міністерствами.

У зв'язку із формуванням нового складу Уряду проект повторно погоджено Мінінфраструктури без зауважень листом від 14.01.2015 N 316/25/10-15.

Проект підлягає погодженню із Мінекономрозвитку, Мінфіном, Міністерством внутрішніх справ, Мінагрополітики та Держпідприємництвом.

6. Регіональний аспект

Цей проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61 Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект у 2014 році двічі було оприлюднено на офіційному сайті Укравтодору - www.ukravtodor.gov.ua.

Проект буде повторно розміщено на офіційному сайті Укравтодору - www.ukravtodor.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект не стосується соціально-трудової сфери, тому не підлягає погодженню з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Отримано рішення Держпідприємництва від 22.09.2014 N 714 про погодження проекту регуляторного акта.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта позитивно впливатиме на ринок праці. Адже при розміщенні об'єктів дорожнього сервісу у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування створюватимуться нові робочі місця.

11. Прогноз результатів

Реалізація цього Закону дозволить привести статтю 37 Закону України "Про автомобільні дороги" до вимог статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та систематизувати назву дозволу, вказаного у пункті 64 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

Також буде забезпечено правильність розміщення об'єктів дорожнього сервісу вздовж автомобільних доріг загального користування, що суттєво впливає на безпеку дорожнього руху, земельні відносини, раціональне використання земель дорожнього господарства, екологію, технічний та санітарний стан доріг, кількість та якість послуг, що надаються учасникам дорожнього руху.

Прогнозується підвищення залучення приватних інвестицій у розвиток придорожньої сервісної інфраструктури, що наблизить якість автомобільних доріг до Європейського рівня, а також зменшення кількості випадків по перенесенню об'єктів дорожнього сервісу та інших об'єктів, що відбуваються внаслідок реконструкції автомобільних доріг загального користування.

 

Голова Державного агентства
автомобільних доріг України

С. Підгайний

Опрос