Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Службы единого времени и эталонных частот (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.02.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                        2014 р. N

Київ

Питання Служби єдиного часу і еталонних частот

Відповідно до статті 13 Закону України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Службу єдиного часу і еталонних частот, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу єдиного часу і еталонних частот

1. Служба єдиного часу і еталонних частот (далі - СЧЧ) - це система структурних підрозділів підприємств, установ і організацій, об'єднаних постійною науково-метрологічною діяльністю щодо вимірювань часу і частоти в єдиних на всій території України одиницях і шкалах та забезпечення споживачів часо-частотною інформацією з відповідною технічною базою.

2. Завданнями СЧЧ є міжгалузева координація та виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначення параметрів обертання Землі та надання часо-частотної інформації споживачам в економіці, у сфері науки та оборони, а також фізичним та юридичним особам, у тому числі надання інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-звітного часу.

3. Координацію діяльності щодо забезпечення функціонування СЧЧ здійснює Мінекономрозвитку.

Мінекономрозвитку визначає із наукових метрологічних центрів, що входять до складу системи СЧЧ, Головний центр СЧЧ, який

забезпечує відтворення та зберігання одиниць часу і частоти з найвищою можливою точністю в Україні;

здійснює координацію науково-метрологічної діяльності, пов'язаної з вимірюванням та обчисленням часу на території України;

взаємодіє із структурними підрозділами підприємств, установ і організацій, що складають систему СЧЧ та які подають інформацію про свою діяльність в СЧЧ до 15 січня року, що настає за звітним періодом, Головному центру СЧЧ;

подає Мінекономрозвитку щороку до 1 лютого року, що настає за звітним періодом, узагальнений звіт про діяльність СЧЧ;

розміщує на веб-сайті інформацію про точний час і дату в Україні, інформацію про діяльність СЧЧ;

співпрацює з іншими підприємствами, установами і організаціями, що підтримують функціонування систем передавання, прийому та контролю еталонних сигналів часу і частоти (далі - ЕСЧЧ).

4. СЧЧ здійснює свою діяльність з дотриманням принципів:

метрологічної простежуваності вимірювань часу і частоти;

єдності вимірювань часу і частоти;

застосування єдиного обліково-звітного часу.

5. СЧЧ відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

відтворення та зберігання одиниць часу і частоти з найвищою можливою точністю в Україні;

відтворення та зберігання національної шкали часу UTC(UA) та порівняння її зі шкалою Всесвітнього координованого часу UTC;

формування та передавання ЕСЧЧ каналами радіо, телебачення, зв'язку та мережі Інтернет, а також забезпечення споживачів цих сигналів необхідною інформацією довідкового характеру;

оцінку точності передавання ЕСЧЧ, у тому числі технічними засобами недержавних організацій, та доведення цієї інформації до споживачів ЕСЧЧ;

визначення всесвітнього часу та параметрів обертання Землі і забезпечення споживачів відповідною інформацією;

аналіз простежуваності вимірювань часу і частоти та постійне вдосконалення методів аналізу;

участь у розробленні та впровадженні нормативних документів щодо вимірювань часу і частоти;

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з метою підвищення точності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, передавання ЕСЧЧ, створення високоточних засобів вимірювальної техніки для вимірювань часу і частоти;

міжнародне співробітництво щодо вимірювань часу і частоти;

надання в межах компетенції науково-методичних консультацій;

надання інформації про час, еталонні частоти та параметри обертання Землі, яка є вихідною для застосування в Україні.

6. Систему СЧЧ складають:

1) структурний підрозділ Національного наукового центру "Інститут метрології", що належить до сфери управління Мінекономрозвитку та

виконує роботи з відтворення та зберігання одиниць часу і частоти, відтворення та зберігання національної шкали часу UTC(UA) та порівняння її зі шкалою Всесвітнього координованого часу UTC;

виконує роботи з формування та передавання ЕСЧЧ каналами радіо, телебачення, зв'язку та мережі Інтернет, а також забезпечення споживачів цих сигналів необхідною інформацією довідкового характеру;

оцінює точність передавання ЕСЧЧ, у тому числі технічними засобами недержавних організацій, та доводить цю інформацію до споживачів ЕСЧЧ;

виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з метою підвищення точності відтворення і зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, удосконалює методи передавання ЕСЧЧ, створює нову вимірювальну техніку;

здійснює аналіз простежуваності вимірювань часу і частоти та постійне вдосконалення методів аналізу;

здійснює міжнародне співробітництво щодо вимірювань часу і частоти та бере участь у міжнародній кооперації з формування шкали атомного часу TAI;

забезпечує виконання фундаментальних наукових досліджень з метою підвищення точності вимірювань часу і частоти на основі використання нових фізичних принципів та нових наукових технологій;

2) структурний підрозділ державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів", що належить до сфери управління Мінекономрозвитку та здійснює зберігання шкали координованого часу UTC(UC) вторинного еталона одиниць часу і частоти, синхронізованої з національною шкалою часу UTC(UA), формування та передавання каналами зв'язку ЕСЧЧ науково-технічним комплексам і засобам вимірювальної техніки споживачів;

3) структурний підрозділ Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України Міноборони, що здійснює оперативний контроль ЕСЧЧ, які використовуються Збройними Силами, забезпечує єдність та точність вимірювань часу і частоти у Збройних Силах та інших військових формуваннях;

4) структурний підрозділ Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук, що здійснює координацію робіт з визначення всесвітнього часу та параметрів обертання Землі, які виконуються астрономічними обсерваторіями, станціями лазерних спостережень штучних супутників Землі, пунктами приймання сигналів космічних навігаційних систем, пунктами радіоінтерферометрів з наддовгими базами, що здійснюють спостереження з метою визначення параметрів обертання Землі, і забезпечує споживачів відповідною інформацією;

5) структурні підрозділи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку і забезпечують передавання ЕСЧЧ різними каналами зв'язку;

6) структурні підрозділи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо і забезпечують формування та впровадження ЕСЧЧ у програми телебачення та радіомовлення України;

7) структурні підрозділи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління ДКА і забезпечують використання супутникових каналів зв'язку для передавання, прийому та контролю ЕСЧЧ.

7. Технічну базу СЧЧ складають:

еталонна база СЧЧ - національний первинний еталон одиниць часу і частоти, а також вторинні еталони одиниць часу і частоти Національного наукового центру "Інститут метрології" та державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів";

система передавання ЕСЧЧ - комплекси технічних засобів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, Держкомтелерадіо, ДКА, які забезпечують передавання ЕСЧЧ на всій території України через радіо, телебачення, супутникові канали зв'язку тощо;

система контролю сигналів ЕСЧЧ - технічні засоби Національного наукового центру "Інститут метрології", Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України Міноборони, які забезпечують контроль і управління передаванням ЕСЧЧ та інформаційне обслуговування споживачів цих сигналів;

система визначення всесвітнього часу та параметрів обертання Землі - науково-технічні комплекси підприємств, установ та організацій Національної академії наук, Мінекономрозвитку, ДКА, МОН та Міноборони, за допомогою яких визначаються параметри обертання Землі.

8. Фінансування діяльності СЧЧ здійснюється відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 509 "Про порядок обчислення часу на території України" (Зібрання постанов Уряду України, 1996 р., N 11, ст. 328) викласти в такій редакції:

"4. Мінекономрозвитку надавати інформацію Держкомтелерадіо для інформування населення через засоби масової інформації про перехід на літній час і про його скасування не менше ніж за 45 днів.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. N 486 "Про утворення державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем":

1) у підпункті 1 пункту 2 слова "Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";

2) абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 викласти в такій редакції:

"Міністерству економічного розвитку і торгівлі - із забезпечення простежуваності результатів вимірювань до одиниць SI і забезпечення синхронної роботи технічних засобів державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем з державним еталоном часу і частоти.";

3) пункт 11 додатка до постанови викласти в такій редакції:

"11. Національний науковий центр "Інститут метрології"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі".

3. У абзаці другому пункту 5 Положення про державну мережу моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 470 "Про затвердження Положення про державну мережу моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем і Програми забезпечення функціонування і розвитку державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем на період до 2010 року" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 52, ст. 1764), слова "Український метрологічний центр Державної служби єдиного часу та еталонних частот Держспоживстандарту" замінити словами "Національний науковий центр "Інститут метрології", що належить до сфери управління Мінекономрозвитку".

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 1993 р. N 191 "Про утворення Державної комісії єдиного часу і еталонних частот" (Зібрання постанов Уряду України, 1993 р., N 9, ст. 166).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 1993 р. N 846 "Про заступників голови Державної комісії єдиного часу і еталонних частот".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1996 р. N 122 "Про призначення Яцківа Я. С. головою Державної комісії єдиного часу і еталонних частот".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 570 "Про перших заступників голови Державної комісії єдиного часу і еталонних частот".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 566 "Питання Державної комісії єдиного часу і еталонних частот" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 68).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1312 "Про внесення зміни до Положення про Державну комісію єдиного часу і еталонних частот" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 417).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. N 1121 "Про затвердження Положення про Державну службу єдиного часу і еталонних частот" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 29, ст. 1097).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2000 р. N 1245 "Про заступників голови Державної комісії єдиного часу і еталонних частот".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2000 р. N 1246 "Про керівників Державної програми створення та розвитку Державної служби єдиного часу і еталонних частот".

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 309 "Про внесення змін до Положення про Державну службу єдиного часу і еталонних частот" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 11, ст. 479).

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 р. N 332 "Про фінансування робіт, пов'язаних з діяльністю Державних служб єдиного часу і еталонних частот, стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів".

12. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1127 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 3004).

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Питання Служби єдиного часу і еталонних частот

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Питання Служби єдиного часу і еталонних частот" (далі - проект постанови) розроблений на виконання вимог статті 13 Закону України від 5 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон) з метою адаптації законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу з питань метрології.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту постанови є визначення завдання та основні засади діяльності Служби єдиного часу і еталонних частот (далі - СЧЧ), які визначаються положенням про неї, головними з яких є міжгалузева координація та виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначення параметрів обертання Землі та надання часо-частотної інформації споживачам в економіці, у сфері науки та оборони, а також фізичним та юридичним особам, у тому числі надання інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-звітного часу.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Зазначена проблема не може бути врегульована шляхом альтернативних способів досягнення встановлених цілей, зокрема шляхом внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метрології.

З огляду на викладене видання регуляторного акта є найбільш обґрунтованим та ефективним способом досягнення зазначених цілей.

4. Механізм і заходи, які забезпечуватимуть розв'язання визначеної проблеми

Питання функціонування СЧЧ врегулюється шляхом прийняття проекту постанови.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного проекту постанови забезпечить функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот, яка забезпечить надання часо-частотної інформації споживачам в економіці, у сфері науки та оборони, а також фізичним та юридичним особам, у тому числі надання інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-звітного часу.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови дозволить визначити завдання та основні засади діяльності СЧЧ.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Адаптації законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу з питань метрології

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Отримання часо-частотної інформації (еталонні сигнали часу і частоти).

Відсутні

Населення

Отримання інформації щодо єдиного обліково-звітного часу.

Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії постанови не може бути обмежений у часі.

8. Визначення показників результативності акта

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Достатньо високий. Зокрема, проект акта оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку www.me.gov.ua в розділі "Обговорення проектів актів"

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Зазначений показник залежить від кількості суб'єктів господарювання, що використовують еталонні сигнали часу і частоти.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності постановою. Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання і споживачів.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік після набрання чинності цією постановою шляхом аналізу аналогічних показників, установлених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиме один раз на три роки після закінчення заходів повторного відстеження.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос