Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно крупных плательщиков налогов) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо великих платників податків)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:

"14.1.24. великий платник податків - юридична особа, у якої загальний обсяг операцій з постачання товарів/послуг від усіх видів діяльності за дванадцять послідовних календарних місяців перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує п'ятнадцять мільйонів гривень (крім неприбуткових організацій).";

2. Пункт 63.1 статті 63 доповнити реченням такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику, визначає порядок обліку платників податків у контролюючих органах";

3. Пункт 63.3 статті 63 доповнити словами "у контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків)" після слів "місцем проживання особи," та перед словами "(основне місце обліку)";

4. Пункт 64.7 статті 64 викласти у такій редакції:

"64.7. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, визначає порядок формування Реєстру великих платників податків з урахуванням критеріїв, встановлених цим Кодексом для великих платників податків.

Реєстр великих платників податків на наступний календарний рік формується та затверджується центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, та оприлюднюється на офіційному порталі.

Після оприлюднення Реєстру великих платників податків на платників податків, яких до нього включено, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр, поширюються особливості, визначені цим Кодексом для великих платників податків.

Платники податків, які включені до Реєстру великих платників податків та не перебувають на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, зобов'язані стати на облік у такому контролюючому органі з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр.

Щодо великих платників податків, які самостійно не стали на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, приймає рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у контролюючі органи, що здійснюють супроводження великих платників податків.

У разі переведення великого платника податків на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків чи інший контролюючий орган, відповідні контролюючі органи зобов'язані здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр. Після взяття на облік такий великий платник податків зобов'язаний з початку року, на який сформовано Реєстр великих платників податків, виконувати обов'язки, передбачені цим Кодексом, у тому числі подавати податкову звітність, сплачувати загальнодержавні податки та збори за новим місцем обліку (крім податку на доходи фізичних осіб та тих податків і зборів, адміністрування яких відповідно до цього Кодексу не здійснюється за основним місцем обліку)".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо великих платників податків)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Цей законопроект враховує вимоги щодо виконання Україною зобов'язань у сфері економічної та фінансової політики за Програмою співробітництва за угодою фінансування "Стенд-бай" та викладені у спільному Листі про наміри Уряду України та Національного банку України до Міжнародного валютного фонду і у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

На сьогодні реорганізація роботи з обслуговування великих платників податків є важливим напрямом забезпечення реалізації програмних завдань щодо удосконалення обслуговування платників. Критерії віднесення платників податків до категорії великих, визначені підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПК України), не відповідають сучасним умовам у зв'язку із запровадженням щорічного подання декларації з податку на прибуток підприємств, проведенням адміністративної реформи і утворенням Державної фіскальної служби України.

Пунктом 64.7 статті 64 розділу I ПК України передбачено щорічне формування Реєстру великих платників податків (далі - Реєстр) та направлення платникам податків відповідних повідомлень про таке включення. На сьогодні вартість одного відправлення повідомлення про включення/виключення платника до/з Реєстру ВПП або Рішення про переведення платника податків на податковий облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників, становить 9 грн. 96 копійок. З урахуванням кількості платників, яким необхідно направити такі листи, ця сума щороку становить не менше 50 тис. гривень.

Довідково: кількість великих платників податків і, відповідно, направлених повідомлень про включення до Реєстру: у 2011 році - 1146; 2012 році - 1382; 2013 році - 1480; 2014 році - 2121; 2015 році - 1978.

Законопроектом передбачено обов'язок великих платників податків стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр великих платників податків та завершення всіх процедур переведення платників податків не пізніше останнього робочого дня звітного року, тобто до початку нового бюджетного періоду (бюджетного року).

Облік великих платників податків у контролюючих органах, що здійснюють їх податкове супроводження, а також сплата ними загальнодержавних податків, які відносяться до доходів державного бюджету за місцем податкового обліку, відповідає чинним законодавчим та нормативно-правовим актам та не призводить до розбалансованості державного та місцевих бюджетів.

Проведення оптимізації системи органів державної влади, а саме утворення Державної фіскальної служби України, зумовило необхідність внесення змін до критеріїв визначення великих платників податків, спрощення процедур відбору платників до категорії "великий платник податків", упорядкування визначення місця їх обліку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета законопроекту: усунення недоліків чинного законодавства у частині, що стосується великих платників податків, поліпшення ефективності використання державних фінансових ресурсів, підвищення показників України в міжнародних рейтингах, дотримання Україною зобов'язань у сфері економічної та фінансової політики за Програмою співробітництва за угодою фінансування "Стенд-бай".

Шляхи досягнення: внесення змін до Податкового кодексу України, а саме:

збільшення порогу сплати платежів до державного бюджету за платежами, що контролюються ДФС України, з 12 до 15 млн. грн., що спричинено необхідністю додаткового врахування платежів, що сплачуються при митному оформленні товарів (робіт, послуг);

заміна критерію доходів суб'єктів господарювання на критерій загального обсягу постачання спричинена запровадженням щорічного подання декларації з податку на прибуток підприємств та унеможливленням проведення коректних розрахунків відповідності платників за критерієм рівня доходів;

визначення місця податкового обліку великих платників податків у межах бюджетного року, що сприятиме коректності податкового та бюджетного планування, а також належному адмініструванню податків і зборів та контролю за повнотою збору платежів до Зведеного бюджету України.

3. Правові аспекти

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту не потребують виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

Реалізація норм законопроекту дозволить зекономити державні кошти - близько 50 тис. грн. у розрахунку на рік.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується інтересів інших органів, а саме: Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України потребує проведення консультацій з громадськістю. З метою отримання зауважень і пропозицій проект Закону оприлюднено на офіційному порталі ДФС України (sfs.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить удосконалення процесів відбору великих платників податків та формування відповідного Реєстру; спрощення процедур визначення місця обліку великих платників податків; зменшення документообігу; економію фінансових та трудових ресурсів.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

"___" ____________ 20__ р.

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо великих платників податків)"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Прийняття зазначеного регуляторного акта обумовлено необхідністю:

удосконалення діючих критеріїв віднесення платників податків до категорії великих;

спрощення процедур відбору платників до категорії "великий платник податків" (далі - ВПП) та формування Реєстру великих платників податків (далі - Реєстр);

упорядкування визначення місця їх обліку.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою зазначеного проекту є внесення комплексних змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення критеріїв віднесення платників податків до категорії ВПП, порядку відбору ВПП і формування Реєстру, зокрема: забезпечення щорічного формування Реєстру за актуальними критеріями, урахування об'єднаних у ДФС інформацій податкової та митних служб щодо адміністрування податкових та митних платежів і процедур, інтеграція інформаційних баз даних податкової та митної служб при запровадженні щорічного подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Зменшення документообігу шляхом відміни направлення ВПП повідомлень про включення до Реєстру та оприлюднення Реєстру через офіційний портал ДФС України (sfs.gov.ua).

Законодавче визначення місця податкового обліку ВПП у межах бюджетного року.

3. Визначення альтернативних способів досягнення основної мети

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, крім прийняття зазначеного регуляторного акта, не існує.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Досягнення цілей державного регулювання у цьому випадку відбувається шляхом розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо великих платників податків)".

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Запровадження норм законопроекту сприятиме забезпеченню принципу релевантності відбору ВПП; забезпечить можливість додаткового врахування під час формування Реєстру платежів, що сплачуються платниками податків при митному оформленні товарів (робіт, послуг);

заміна критерію доходів суб'єктів господарювання на критерій загального обсягу постачання усуне некоректність визначення приналежності платників податків до категорії ВПП за критерієм рівня доходів;

визначення місця податкового обліку великих платників податків у межах бюджетного року, що сприятиме коректності податкового та бюджетного планування, а також належному адмініструванню податків і зборів та контролю за повнотою збору платежів до Зведеного бюджету України.

Перешкоди для впровадження регуляторного акта та виконання його вимог органами ДФС і платниками податків відсутні.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення якісного обслуговування великих платників податків, оптимізація адміністрування сплати податків бюджетоформуючими платниками, підвищення рівня управління бюджетними коштами;
зменшення документообігу та оприлюднення Реєстру через офіційний портал ДФС України (sfs.gov.ua)

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні
Економія державних коштів - близько 50 тис. грн. у розрахунку на рік

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Визначення місця обліку ВПП у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП, забезпечить можливість платникам податків отримувати якісні адміністративні послуги засобами електронного зв'язку (подання звітності, отримання консультацій, звірок по рахунках тощо)

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

Норми регуляторного акта стосуються юридичних осіб

Витрати громадян відсутні

7. Строки дії акта

Термін дії проекту Закону є необмеженим.

8. Показники результативності акта

Оскільки проект розроблено з метою внесення комплексних змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення критеріїв віднесення платників податків до категорії великих, оптимізації порядку відбору і формування Реєстру для поліпшення якості обслуговування великих платників податків, кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта, відповідає кількості платників, включених до Реєстру.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних витрат з бюджету.

Результативність регуляторного акта характеризуватиметься забезпеченням дотримання органами ДФС строків переведення платників податків, яких включено до Реєстру на наступний календарний рік, до контролюючих органів, що здійснюють супроводження великих платників податків, до початку цього року.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - середній. З цією метою зазначений акт розміщено на офіційному порталі ДФС України (sfs.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом збору та аналізу статистичних даних щодо:

кількості великих платників податків, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;

кількості отриманих ДФС від ВПП листів щодо визначення основного місця обліку.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності, повторне - через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

У разі виявлення проблемних питань за результатами аналізу показників дії цього акта, їх врегулювання здійснюватиметься шляхом внесення відповідних змін.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Опрос