Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 декабря 2011 г. N 1386 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 "Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 3, ст. 81; N 79, ст. 3198; N 93, ст. 3789) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 "Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів"

1) У постанові:

1) у назві і тексті постанови слово "податкової" замінити словом "фіскальної";

2) вступну частину після слів та цифр "пункту 286.1 статті 286" доповнити словами та цифрами "пункту 2921.3 статті 2921".

2) У Порядку, затвердженому постановою:

1) у назві і тексті слово "податкової" замінити словом "фіскальної";

2) у тексті слово "ДПС" замінити словом "ДФС";

3) абзац другий пункту 1 після слів "фізичні особи - підприємці" доповнити словами "самозайняті особи";

4) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого і нерухомого майна та інших активів, які є об'єктом оподаткування, подають органам державної фіскальної служби щомісяця до 10 числа інформацію про власників та/або користувачів таких майна та активів, розміщених на відповідній території, транспортні засоби, зареєстровані у зазначених органах, та їх власників, а також щокварталу до 15 числа - про нерухоме майно, у тому числі:";

5) підпункт 1 пункту 3 після слова "фізичних" доповнити словами "та юридичних";

6) у підпункті 3 пункту 3 слова "Державна служба морського та річкового транспорту" замінити словом "Укрморрічінспекція";

7) підпункт 1 пункту 31 після слова "фізичних" доповнити словами "та юридичних";

8) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру та Укрдержреєстр подають щомісяця до 10 числа, а також за запитом органу державної фіскальної служби за місцезнаходженням земельної ділянки або ДФС, інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю та єдиного податку, у тому числі:

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру - про земельні ділянки, зокрема кадастровий номер земельної ділянки, дата реєстрації у Державному земельному кадастрі або дата проведення інвентаризації землі, дата державної реєстрації відповідно до свідоцтва про право власності або договору оренди, площа відповідно до правовстановлюючих документів та/або матеріалів інвентаризації, категорія та місце розташування земельної ділянки, дата та розмір нормативної грошової оцінки, розмір частки, а також про землевласників або землекористувачів, зокрема назва (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) землевласника або землекористувача;

Укрдержреєстр - про землевласників, які отримали та/або набули право власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових договорів або свідоцтв про право на спадщину, про землекористувачів відповідно до договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, зокрема повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) землевласника або землекористувача, кадастровий номер земельної ділянки, площа відповідно до правовстановлюючих документів, дата державної реєстрації відповідно до свідоцтва про право власності або договору оренди, категорія та місце розташування земельної ділянки, а також про об'єкти незавершеного будівництва.";

9) абзац перший та підпункт перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Укрдержреєстр та ДМС подають щомісяця до 10 числа ДФС інформацію про внесення або зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, громадянство, серія та номер свідоцтва про народження, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий документ), у тому числі:

1) Укрдержреєстр - про:

зміну прізвища, імені, по батькові із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження до і після змін, місце проживання, серії та номера свідоцтва про зміну імені чи іншого документа, ким і коли виданий документ;

фізичних осіб, які померли, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження і смерті, місця народження, останнього місця проживання, серії та номера паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження для неповнолітніх, ким і коли виданий документ (у разі подання таких документів для державної реєстрації смерті);

повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, виданих у зв'язку зі зміною прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, не пов'язану з відомостями, вказаними в абзаці другому цього підпункту, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження особи, про яку повторно видане таке свідоцтво, серії та номера свідоцтва, ким і коли видане, дати реєстрації акта цивільного стану";

10) в абзаці першому підпункту 2 пункту 5 слова "територіальні органи і підрозділи ДМС" замінити словом "ДМС";

11) в абзаці першому пункту 8 слова "через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті" замінити словами "мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта";

12) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Подання інформації органам державної фіскальної служби здійснюється на безоплатній основі в електронній формі";

13) у абзаці другому пункту 9:

після слів "щодо яких у фізичних" доповнити словами "та юридичних";

після слів "припиняється право власності" доповнити словами "а також про зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків";

14) абзац перший Примітки вилучити;

15) доповнити Примітку абзацом другим такого змісту:

"Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечує подання інформації про державну реєстрацію прав на земельні ділянки, права власності (оренди) на які зареєстровані до 1 січня 2013 року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 "Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Проект постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 "Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів" (далі - проект) розроблено відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" для ефективної реалізації податкової політики у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України в частині врегулювання інформаційних відносин між органами виконавчої влади та органами державної фіскальної служби щодо подання інформації, необхідної для забезпечення повноти обліку платників, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, а також обчислення і справляння податків та зборів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розробки проекту є удосконалення інформаційних відносин між органами виконавчої влади та органами державної фіскальної служби щодо подання інформації, необхідної для забезпечення повноти обліку платників, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, а також обчислення і справляння податків та зборів.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються пунктом 68.3 статті 68, пунктами 70.6 і 70.16 статті 70, пунктом 286.1 статті 286, пункту 2921.3 статті 2921 Податкового кодексу України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація передбачених проектом норм не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат Державного бюджету України та платників податку.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті не зазначено положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект оприлюднено для громадського обговорення на веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) у підрозділі "Проекти регуляторних актів" розділу "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження результативності згідно зі статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 "Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів" сприятиме поліпшенню контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків органами державної фіскальної служби.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 "Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Для забезпечення реалізації норм пункту 68.3 статті 68, пунктів 70.6 та 70.16 статті 70 глави II, пункту 286.1 статті 286 розділу XIII Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розроблено Порядок подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 (далі - Порядок).

У зв'язку із набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71), враховуючи положення постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та від 21 травня 2014 р. N 160 "Про утворення Державної фіскальної служби", виникла необхідність внести зміни до Порядку.

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 "Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів" (далі - проект) є виконання вимог пункту 68.3 статті 68, пунктів 70.6 та 70.16 статті 70, пункту 286.1 статті 286, пункту 2921.3 статті 2921 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом N 71, з метою вдосконалення інформаційних відносин між органами виконавчої влади та органами державної фіскальної служби щодо подання інформації, необхідної для забезпечення повноти обліку платників, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, а також обчислення і справляння податків та зборів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки необхідність розробки проекту визначено прямою нормою Кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом N 71), альтернативних способів досягнення зазначених цілей не існує.

Отже, забезпечення зазначених цілей державного регулювання можна досягти лише шляхом внесення змін до нормативно-правового акта. Неприйняття такого акта призведе до невідповідності положень Порядку нормам Закону N 71.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Єдиним можливим механізмом досягнення цілей державного регулювання є прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України, що є найбільш ефективним способом забезпечення правильного застосування чинного законодавства з питань інформаційних відносин між органами виконавчої влади та органами державної фіскальної служби щодо подання інформації, необхідної для забезпечення повноти обліку платників, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, а також обчислення і справляння податків та зборів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу внести зміни до Порядку, що відповідатиме вимогам Кодексу.

Враховуючи те, що проект є підзаконним актом, єдиним зовнішнім фактором впливу на дію акта є внесення змін до норм Кодексу, які регламентують порядок подання інформації.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту забезпечить виконання норм Кодексу, згідно з яким вносяться зміни до Порядку, та надасть можливість забезпечити повноту обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, а також вдосконалити систему контролю за нарахуванням, своєчасністю та повнотою сплати податків шляхом отримання визначеної Порядком інформації.

7. Термін дії акта

Термін дії акта є необмеженим, оскільки законодавчі акти вищого рівня, на виконання яких розроблено проект, мають необмежений термін дії.

8. Показники результативності акта

Дія проекту поширюватиметься на суб'єктів інформаційних відносин.

Рівень поінформованості суб'єктів інформаційних відносин щодо основних положень проекту є високим, оскільки документ з метою громадського обговорення оприлюднено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua).

Результативність проекту характеризуватиметься ефективністю застосування норм Кодексу, повнотою та своєчасністю забезпечення суб'єктами інформаційних відносин органів ДФС інформацією.

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку держави. Суб'єкти інформаційних відносин не витрачатимуть додаткові кошти та час на реалізацію норм цього документа.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження результативності згідно із статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

Для відстеження результативності регуляторного акта використовується наявна інформація органів державної фіскальної служби щодо міжвідомчої взаємодії.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом здійснення контролю органами державної фіскальної служби за правильністю дотримання відповідних норм Кодексу, а також моніторингу звернень суб'єктів взаємодії з питань, врегульованих вказаним проектом.

Повторне відстеження буде здійснюватися через один рік після набрання документом чинності шляхом аналізу якісних показників дії цього акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесенням відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

За результатами кожного відстеження готується звіт про відстеження результативності регуляторного акта, який не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання оприлюднюється на сайті центрального органу державної фіскальної служби та не пізніше наступного робочого дня з дня його оприлюднення направляється до Державної регуляторної служби України.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Опрос