Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об использовании воздушного пространства Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про затвердження Положення про використання повітряного простору України

Відповідно до частини 1 статті 23 Повітряного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про використання повітряного простору України, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 401 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 727).

3. Міністерству інфраструктури, Міністерству оборони, Державній авіаційній службі в межах своїх повноважень, передбачених законами України, до 01 січня 2016 року розробити та затвердити нормативно-правові акти, які передбачені Положенням, затвердженим цією постановою.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади до 01 січня 2016 року привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2016 року, крім пункту 3, який набирає чинності з дня офіційного опублікування цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОЛОЖЕННЯ
про використання повітряного простору України

Загальні положення

1. Це Положення, базуючись на повному і виключному суверенітеті над повітряним простором України, що є частиною території України, визначає організацію і порядок використання повітряного простору України в інтересах національної економіки та безпеки, з метою задоволення потреб користувачів повітряного простору, забезпечення безпеки використання повітряного простору України. Положення також регулює порядок провадження діяльності, пов'язаної з використанням повітряного простору, що може спричинити загрозу безпеці польотів повітряних суден.

2. Організація і порядок використання повітряного простору (далі - ВПП) над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну, здійснюється відповідно до міжнародного права.

Нормативно-правове регулювання ВПП у міжнародному повітряному просторі, де відповідальність за обслуговування повітряного простору (далі - ОПР) міжнародними договорами України покладена на Україну, здійснюється шляхом прямого застосування норм міжнародного права, зазначених у міжнародних договорах України, стандартах та рекомендованій практиці Міжнародної організації цивільної авіації (далі - ІКАО), Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Європейської організації з безпеки аеронавігації (далі - ЄВРОКОНТРОЛЮ), інших міжнародних авіаційних організацій та з урахуванням законодавства Європейського Союзу у галузі цивільної авіації.

3. Дія цього Положення поширюється на фізичних та юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми власності та відомчої підпорядкованості, які проводять діяльність в галузі авіації та використання повітряного простору, а також діяльності, яка може вплинути на безпеку авіації та створити перешкоди для роботи наземних засобів зв'язку, навігації та спостереження.

4. Виконання польотів державними повітряними суднами та провадження іншої військової діяльності з використання повітряного простору України іноземними державами здійснюється у відповідності до вимог міжнародних договорів України, Повітряного кодексу України, цього Положення та інших нормативно-правових актів України.

5. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

безпосереднє управління повітряним рухом (безпосереднє управління польотами повітряних суден) - у цивільній авіації цей термін рівнозначний з терміном "диспетчерське обслуговування повітряного руху", у державній авіації - управління повітряним рухом (далі - УПР) повітряних суден, що перебувають під управлінням відомчого органу УПР;

відомчий орган УПР - орган, на який покладено здійснення управління повітряним рухом у спеціально встановлених зонах (районах) та за спеціально встановленими маршрутами;

державний кордон - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору;

диспетчерська зона - контрольований повітряний простір, що простягається вверх від земної поверхні до встановленої верхньої межі;

диспетчерське обслуговування повітряного руху (диспетчерське ОПР) - обслуговування, що здійснюється з метою запобігання зіткненню повітряних суден між собою та з іншими перешкодами у площині маневрування, прискорення та регулювання повітряного руху;

диспетчерський район - контрольований повітряний простір, що простягається від межі, встановленої над земною поверхнею, до встановленої верхньої межі;

дозвіл на виконання польоту - надання експлуатанту права виконувати політ в повітряному просторі України відповідно до встановленого порядку Державіаслужбою або Генеральним штабом Збройних Сил. Дозволом на виконання польоту є дозвіл на виліт повітряного судна з аеродрому України, приліт повітряного судна до аеродрому України, на проліт територією України, на виконання авіаційних робіт тощо;

дозвіл на ВПП - офіційна інформація про надання користувачам повітряного простору відповідних прав на використання визначеної дозволом на ВПП частини (об'єму) повітряного простору України для провадження діяльності, пов'язаної з ВПП, у порядку, що визначається відповідним органом об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (далі - ОЦВС);

заборонена зона - частина повітряного простору України, в межах якої польоти повітряних суден заборонені;

заявка на ВПП - повідомлення встановленої форми, що надається користувачем повітряного простору до відповідного органу ОЦВС для отримання дозволу на ВПП;

збірник аеронавігаційної інформації (АІР) - випущена або санкціонована державою публікація, що містить довготермінову аеронавігаційну інформацію, яка має важливе значення для аеронавігації;

зона з особливим режимом ВПП - частина повітряного простору, що межує із забороненою зоною, та/або повітряний простір над смугою земної поверхні завширшки 25 кілометрів углиб території України, яка проходить уздовж державного сухопутного кордону та/або берегової смуги прикордонних озер та інших водойм, прилеглих до державного кордону, а також над смугою завширшки 22,2 кілометри (12 морських миль), яка проходить по береговій лінії Чорного та Азовського морів углиб цих морів;

зона обмеження польотів - частина повітряного простору України, в межах якої польоти повітряних суден обмежуються відповідно до встановлених умов;

контрольований повітряний простір ОПР - частина повітряного простору, в межах якої забезпечується диспетчерське ОПР відповідно до встановленої класифікації повітряного простору обслуговування повітряного руху (далі - повітряний простір ОПР) України;

координація ВПП - процес розроблення і погодження органами ОЦВС умов та порядку ВПП з відповідними органами ОПР, відомчими органами УПР, заінтересованими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями для забезпечення ефективності та безпеки ВПП;

маршрут ОПР - визначений маршрут, призначений для спрямування потоку руху з метою забезпечення ОПР (повітряні траси, консультаційні маршрути, контрольовані та неконтрольовані маршрути, умовні маршрути, маршрути прибуття або вильоту тощо);

небезпечна зона - частина повітряного простору, в межах якої у визначені періоди часу може провадитися діяльність, що є небезпечною для польотів повітряних суден;

операційний повітряний рух - польоти, на які не поширюються положення, установлені для загального повітряного руху, і які виконуються відповідно до правил і процедур, визначених уповноваженим органом з питань цивільної авіації та Міністерством оборони України в межах їх повноважень, визначеними законами України.

орган ОПР - орган диспетчерського ОПР, центр польотної інформації або пункт збору повідомлень щодо ОПР;

органи контролю за дотриманням порядку ВПП України - оперативні органи ОЦВС, відповідні органи військового управління Збройних Сил України, підрозділи правоохоронних органів та інших військових формувань, утворені відповідно до законів України, підрозділи ОПР (УПР) державних органів та органів місцевого самоврядування, які здійснюють контроль в межах своїх повноважень, визначеними законами України;

орган ОЦВС - оперативний орган, що входить до складу відповідного підрозділу ОЦВС, повноваження і діяльність якого пов'язана з плануванням та координацією діяльності з ВПП, забезпечення дозвільного порядку ВПП, організації повітряного руху, забезпечення контролю за дотриманням порядку та правил ВПП та/або метеорологічним обслуговуванням на маршруті;

організація ВПП - комплекс заходів, який вживається для забезпечення безпечного, економічного та регулярного повітряного руху, а також будь-якої іншої діяльності, пов'язаної з ВПП;

перешкода - усі нерухомі (тимчасові або постійні) і рухомі об'єкти або їх частини, які розташовані в зоні, призначеній для руху повітряних суден по поверхні або знаходяться над відповідною поверхнею, призначеною для забезпечення безпеки повітряних суден у польоті, перебувають за межами цієї відповідної поверхні та визначені як такі, що можуть представляти небезпеку для повітряної навігації;

планування ВПП - діяльність органів ОЦВС, пов'язана з опрацюванням, узагальненням та публікацією даних щодо ВПП на підставі заявок на ВПП та проведеної координації ВПП;

польотно-інформаційне обслуговування - обслуговування, що здійснюється з метою надання інформації, необхідної для забезпечення безпечного та ефективного виконання польотів;

район польотної інформації - частина повітряного простору, у межах якого забезпечується польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування (сповіщення);

районний диспетчерський центр - орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих польотів у диспетчерських районах, що перебувають під його контролем;

регулювання ВПП - встановлення державними уповноваженими органами порядку, правил та процедур організації та ВПП, а також визначення органами ОЦВС умов та порядку ВПП одночасно двома або більше користувачами;

рекомендована практика ІКАО - вимоги до фізичних і технічних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, персоналу або правил, однакове застосування яких визнається бажаним для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності міжнародної аеронавігації;

спеціально виділений маршрут ОПР для перетинання державного кордону - обмежена за висотою і шириною частина повітряного простору, призначена для перетинання державного кордону повітряними суднами;

спеціально встановлені зони та маршрути - постійні або тимчасові зони та маршрути польотів повітряних суден, які встановлюються для забезпечення специфічних операційних потреб;

стандарт ІКАО - вимоги до фізичних і технічних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, персоналу або правил, однакове застосування яких визнається необхідним для забезпечення безпеки та регулярності міжнародної аеронавігації;

структура повітряного простору - визначені частини повітряного простору, призначені для гарантування безпечної та ефективної експлуатації повітряних суден при виконанні польотів та проведенні іншої діяльності з ВПП;

тимчасово зарезервований повітряний простір - частина повітряного простору, в межах якого у визначений час може провадитися діяльність, що становить загрозу для виконання польотів авіації або для ВПП в інших цілях;

умови ВПП - обов'язкові вимоги щодо місця, часу та висоти під час провадження діяльності з використання повітряного простору, інформація про які надається користувачеві органами ОЦВС з метою забезпечення безпеки та ефективності ВПП;

управління ВПП (менеджмент повітряного простору) - діяльність з планування, основною метою якої є забезпечення максимального використання доступного повітряного простору на основі динамічного розподілу за часом та, в окремих випадках, резервування повітряного простору для різних категорій користувачів з метою задоволення короткострокових потреб;

управління повітряним рухом (УПР) - у державній авіації цей термін означає комплекс заходів з організації управління операційним повітряним рухом;

цивільно-військова координація - координація між цивільними та військовими органами, уповноваженими приймати відповідні рішення та узгоджувати відповідні дії стосовно організації ВПП.

Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються значеннях, наведених в Повітряному кодексі України.

6. Для цілей аеронавігації в Україні використовуються системи вимірів відповідно до стандартів та рекомендованої практики ІКАО.

7. Діяльність, пов'язана з ВПП на аеродромах, вертодромах та постійних злітно-посадкових майданчиках (далі - ЗПМ), пунктах запуску куль-пілотів здійснюється за умови наявності чинної Інструкції з виконання польотів (ВПП) на аеродромах, вертодромах та ЗПМ, пунктах запуску куль-пілотів.

Польоти на цивільних аеродромах, вертодромах, постійних ЗПМ та цивільних повітряних суден на аеродромах спільного використання, здійснюється за наявністю чинного сертифіката аеродрому, вертодрому або посвідчення ЗПМ.

Діяльність, пов'язана з ВПП полігонів, кар'єрів, пунктів запуску метеорологічних радіозондів, здійснюється за умови наявності чинної Інструкції з використання повітряного простору полігонів, кар'єрів, пунктів запуску метеорологічних радіозондів та пунктів проведення стрільб, зокрема з метою здійснення впливу на метеорологічні процеси.

8. Контроль за організацією та здійсненням польотів на аеродромах, що мають чинний сертифікат аеродрому та постійних ЗПМ цивільної авіації, здійснює уповноважений орган з питань цивільної авіації.

Контроль за здійсненням польотів на аеродромах цивільної авіації, які не внесені до Державного реєстру аеродромів цивільної авіації України та не мають чинного сертифіката, а також на постійних ЗПМ цивільної авіації, що не мають відповідного посвідчення, здійснюють територіальні органи Міністерства внутрішніх справ в межах своїх повноважень, визначених законами України.

Контроль за організацією та здійсненням польотів на аеродромах та ЗПМ державної авіації, військових полігонах здійснює Міністерство оборони України, інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень, визначених законами України.

Контроль за організацією та здійсненням польотів на аеродромах спільного використання здійснює Державіаслужба, в частині, що стосується цивільної авіації, та Міністерство оборони в частині, що стосується державної авіації.

9. Цивільні аеродроми використовуються в якості запасних для повітряних суден як цивільної, так і державної авіації.

Аеродроми державної авіації використовуються в якості запасних за погодженням з державними органами до сфери управління яких вони належать, або за непередбачених обставин під час польоту повітряного судна.

Порядок використання аеродромів в якості запасних визначається правилами спільного використання аеродромів України.

Структура повітряного простору України

10. Структура повітряного простору України визначається на підставі обґрунтованих потреб з ВПП, відповідно до вимог цього Положення, класифікації повітряного простору ОПР, стандартів та рекомендованої практики ІКАО, документів ЄВРОКОНТРОЛЮ, з урахуванням законодавства Європейського Союзу щодо проектування елементів структури повітряного простору та з урахуванням встановлених вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

11. Повітряний простір України та міжнародний повітряний простір поділяється на верхній повітряний простір та нижній повітряний простір. Межа розподілу між верхнім та нижнім повітряним простором визначається правилами використання повітряного простору України, які затверджуються спільним наказом Державіаслужби та Міністерства оборони.

12. У повітряному просторі України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами України покладена на Україну, встановлюється верхній район польотної інформації.

13. Структурно повітряний простір складається з районів, зон та маршрутів, призначення яких пов'язане з відповідною діяльністю з ВПП, класифікацією повітряного простору ОПР та визначеним видом ОПР (УПР).

Для кожного елемента структури повітряного простору України визначається період часу його використання.

14. Принципи позначення елементів структури повітряного простору на аеронавігаційних картах та документах аеронавігаційної інформації встановлюються відповідно до стандартів та рекомендованої практики ІКАО та документів ЄВРОКОНТРОЛЮ.

Класифікація повітряного простору

15. Класифікації підлягає увесь повітряний простір України, де здійснюється ОПР.

16. Класифікація повітряного простору ОПР, кількісні та якісні показники критеріїв класифікації повітряного простору ОПР, визначаються Державіаслужбою.

При визначенні загальних критеріїв класифікації повітряного простору ОПР в рамках Єдиного європейського неба, класифікація повітряного простору України може бути гармонізована з класифікацією повітряного простору суміжних держав Європейського Союзу.

17. Повітряний простір поділяється на контрольований повітряний простір ОПР та повітряний простір поза межами контрольованого простору ОПР.

До контрольованого повітряного простору відноситься повітряний простір ОПР класів A, B, C, D та E за класифікацією ІКАО, у межах якого можуть забезпечуватись усі види ОПР.

Повітряний простір поза межами контрольованого повітряного простору ОПР поділяється на повітряний простір ОПР, в якому надається за запитом польотно-інформаційне та аварійне обслуговування (повітряний простір ОПР класу G за класифікацією ІКАО), та некласифікований повітряний простір, де обслуговування повітряного руху не надається.

Планування та координація використання повітряного простору

18. Планування діяльності з ВПП здійснюється користувачами відповідно до визначеної структури повітряного простору.

19. Користувач повітряного простору з метою провадження діяльності з ВПП повинен подати в установленому порядку заявку на ВПП та/або заявку на виконання польотів.

У разі виконання польотів цивільних повітряних суден як загальний повітряний рух поза межами контрольованого повітряного простору ОПР, заявка на ВПП не подаються, крім польотів, що виконуються:

з використанням спеціально встановлених зон;

у межах аеродромних зон і районів УПР відомчих органів УПР;

у межах зони з особливим режимом ВПП, крім її частини що межує із забороненою зоною;

з перетином державного кордону.

20. Заявки на виконання польотів повітряних суден іноземних держав в повітряному просторі України, пов'язаних з перевезенням глав держав, урядів та очолюваних ними делегацій, міністрів закордонних справ і міністрів оборони, а також з перевезенням небезпечних вантажів, подаються через Міністерство закордонних справ до Державіаслужби. У випадках виконання зазначених польотів на державних повітряних суднах та повітряних суднах, на яких встановлено озброєння або фото (відео) знімальна апаратура, заявка також надсилається до Генерального штабу Збройних Сил.

Дозвіл або відмова на виконання таких польотів передаються заявнику через Міністерство закордонних справ.

21. Порядок та терміни подачі заявок на ВПП (планів польоту) та заявок на виконання польотів визначаються правилами використання повітряного простору України, правилами надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України та публікуються в документах аеронавігаційної інформації України.

22. Органи ОЦВС забезпечують планування та координацію ВПП за принципами гнучкого ВПП з урахуванням державних пріоритетів у ВПП відповідно до Повітряного кодексу України, цього Положення та правил використання повітряного простору України.

23. Користувач повітряного простору зобов'язаний інформувати органи контролю за дотриманням порядку ВПП України про початок, закінчення, перенесення або скасування діяльності з ВПП. Порядок інформування визначаються правилами використання повітряного простору України.

Користувач повітряного простору несе відповідальність за точність та об'єктивність інформації щодо планування та провадження діяльності з ВПП.

Забезпечення дозвільного порядку використання повітряного простору

24. ВПП користувачами повітряного простору України дозволяється за наявності дозволу та умов ВПП.

Дозвіл та умови ВПП надаються органами ОЦВС на підставі заявки на ВПП, крім випадків передбачених Повітряним кодексом України, в порядку визначеному правилами використання повітряного простору України.

Дозвіл на ВПП з метою виконання польотів надається на підставі відповідної заявки за наявності дозволу на виконання польотів повітряних суден, якщо такий дозвіл вимагається відповідно до правил надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України, які затверджуються авіаційними правилами України.

Органи ОЦВС можуть заборонити ВПП користувачу повітряного простору України в порядку визначеному правилами використання повітряного простору України.

25. Термінова діяльність з ВПП, що визначена пунктами 1 - 5 частини другої статті 24 Повітряного кодексу України, виконуються за рішенням, що видають командні пункти видів Збройних Сил, регіональні управління Державної прикордонної служби, Головний авіаційний координаційний центр пошуку та рятування Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також центр управління польотами і перельотами авіації внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, та може здійснюватись без подання заявок на виконання польотів та на ВПП (планів польотів).

Інформація щодо термінової діяльності надається до відповідних органів ОЦВС негайно після прийняття рішення про здійснення такої діяльності.

26. Кожний політ повітряного судна у контрольованому повітряному просторі ОПР України, а також політ повітряного судна з перетином державного кордону, виконується відповідно до поданого плану польоту.

Вимушене відхилення від плану польоту дозволяється, якщо виникла реальна загроза для повітряного судна, людей на борту або довкілля.

27. Користувач повітряного простору, що здійснює політ в повітряному просторі поза межами контрольованого повітряного простору ОПР (повітряний простір класу G) повинен своєчасно здійснити передпольотну підготовку та, у разі створення загрози безпеці польотів, несе відповідальність відповідно до законів України.

28. Транзитні польоти цивільних повітряних суден, що виконуються у повітряному просторі України та у міжнародному повітряному просторі, забезпечуються аеронавігаційним обслуговуванням на підставі поданого плану польоту.

Інші польоти повітряних суден в повітряному просторі України забезпечуються аеронавігаційним обслуговуванням за наявності відповідного дозволу на виконання польотів, якщо він вимагається відповідно до вимог правил надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України, та на підставі поданого плану польоту (заявки на ВПП).

29. Польоти повітряних суден у повітряному просторі України можуть бути обмежені у встановленому законодавством України порядку з урахуванням вимог міжнародних договорів України. Інформація щодо обмеження польотів повітряних суден, має бути завчасно доведена органами ОЦВС до користувачів повітряного простору України з обов'язковим зазначенням причини такого обмеження.

Заборона та обмеження використання повітряного простору України

30. ВПП може бути заборонене або обмежене Державіаслужбою та/або органами ОЦВС відповідно до вимог цього Положення.

31. Заборона ВПП або його частини, на підставі інформації наданої відповідними державними органами, встановлюється шляхом опублікування аеронавігаційної інформації у разі виникнення загрози національній безпеці, суверенітету над повітряним простором України, територіальній цілісності України, під час збройних конфліктів, проведення військових або інших спеціальних операцій.

У випадку передбаченому абзацом першим цього пункту заборона ВПП розробляється органами ОЦВС, погоджується Генеральним штабом Збройних Сил, Службою безпеки та затверджується Державіаслужбою.

Заборона та обмеження ВПП, пов'язані з перехопленням повітряних суден - порушників, перехопленням або супроводженням нерозпізнаних цілей, проведенням пошукових заходів, вильотами повітряних суден для подання допомоги у разі виникнення стихійного лиха, катастрофи, аварій, аварійних ситуацій та в інших випадках, що загрожують життю і здоров'ю людей, встановлюються органами ОЦВС негайно.

32. Заборона ВПП встановлюється на постійній основі. Обмеження ВПП встановлюються на постійній або тимчасовій основі.

33. У повітряному просторі над атомними станціями, гідроелектростанціями, греблями, важливими державними об'єктами, природними заповідниками та над об'єктами або промисловими підприємствами підвищеної екологічної небезпеки встановлюються заборони ВПП.

33. З метою проведення пошуково-рятувальних робіт, запуску та посадки космічних об'єктів, забезпечення польотів повітряних суден, що виконують рейси літери "А", польотів безпілотних повітряних суден, навчань, повітряних парадів, показу нової авіатехніки, виконання випробувальних (дослідницьких) польотів, польотів на встановлення рекордів, практичних пусків ракет, стрільб, бомбометань і десантування, вибухових робіт, проведення перевірки бойової готовності авіаційних частин і чергових сил з протиповітряної оборони Збройних Сил, захисту об'єктів підвищеної небезпеки, здійснення іншої діяльності, яка може створити загрозу безпеці польотів встановлюються обмеження ВПП.

34. Тимчасові обмеження ВПП встановлюються з урахуванням державних пріоритетів ВПП, що визначені Повітряним кодексом України.

35. У повітряному просторі України чи окремих його частинах, де встановлено заборону або обмеження використання повітряного простору, не забороняється:

діяльність, що провадиться підприємствами, установами або організаціями, в інтересах яких встановлено заборону ВПП, або за їх погодженням;

діяльність, що провадиться підприємствами, установами, організаціями або користувачами повітряного простору, в інтересах яких було встановлено обмеження ВПП, а також іншими користувачами відповідно до умов обмежень;

діяльність, що визначена пунктами 1 - 5 частини 2 статті 24 Повітряного кодексу України;

виконання спостережних польотів згідно з Договором про відкрите небо.

У разі провадження діяльності, зазначеної в абзацах четвертому та п'ятому цього пункту, органи ОЦВС інформують підприємства, установи, організації та користувачів повітряного простору, в інтересах яких встановлено заборону або обмеження, та забороняють будь-яку іншу діяльність у повітряному просторі чи окремих його частинах, де встановлено заборону або обмеження використання повітряного простору України.

Порядок розроблення, погодження та встановлення заборон і обмежень ВПП, провадження діяльності в їх межах, а також опублікування та інформування визначаються правилами використання повітряного простору України.

Управління використання повітряного простору та цивільно-військова координація при організації повітряного руху

36. Управління ВПП (менеджмент повітряного простору) здійснюється за принципами гнучкого ВПП на трьох рівнях - стратегічному, передтактичному та тактичному.

Стратегічний рівень передбачає заходи, спрямовані на визначення і, за потребою, перегляд національної політики щодо менеджменту повітряного простору, стратегічного планування, враховуючи потреби національних й міжнародних користувачів повітряного простору, а також провайдерів аеронавігаційного обслуговування.

Передтактичний рівень передбачає заходи щодо координації та щоденного розподілу повітряного простору між користувачами повітряного простору на тимчасовій основі відповідно до державних пріоритетів у ВПП України та правил й процедур, встановлених на стратегічному рівні.

Тактичний рівень передбачає заходи у день виконання діяльності щодо активації, деактивації та перерозподілу у реальному часі повітряного простору, розподіленого на передтактичному рівні, а також вирішення специфічних проблем під час обслуговування органами ОПР загального повітряного руху й управління відомчими органами УПР операційним повітряним рухом у реальному часі.

37. Управління ВПП (менеджмент повітряного простору) на стратегічному рівні здійснюється Державіаслужбою та Міністерством оборони на підставі пропозицій (проектів рішень) координаційної комісії з питань організації ВПП.

Управління ВПП (менеджмент повітряного простору) на передтактичному та тактичному рівнях здійснюється органами ОЦВС.

Управління ВПП (менеджмент повітряного простору) охоплюють завдання цивільно-військової координації при організації повітряного руху. Правила і процедури управління ВПП (менеджменту повітряного простору) визначаються правилами використання повітряного простору України.

38. Цивільно-військова координація при організації повітряного руху здійснюється на міжнародному, міжвідомчому, оперативному рівнях та у рамках ОЦВС.

38. Цивільно-військова координація при організації повітряного руху на міжнародному рівні здійснюється в робочих групах, комісіях та комітетах ІКАО, Європейського Союзу, ЄВРОКОНТРОЛЮ та НАТО.

39. Цивільно-військова координація при організації повітряного руху на міжвідомчому рівні здійснюється в рамках роботи координаційної комісії з питань організації ВПП, яка створюється на підставі спільних рішень Державіаслужби та Міністерства оборони.

40. Цивільно-військова координація при організації повітряного руху на оперативному рівні здійснюється під час взаємодії органів ОЦВС з відповідними органами управління Збройних Сил, правоохоронних органів та інших органів виконавчої влади в межах своїх повноважень, визначених законами України.

41. Цивільно-військова координація при організації повітряного руху в рамках ОЦВС здійснюється між органами ОЦВС під час забезпечення виконання завдань щодо організації ВПП, безпечного і регулярного повітряного руху.

42. Цивільно-військова координація між органами ОЦВС та іншими органами контролю за дотриманням порядку та правил ВПП України повинна забезпечувати оперативний обмін своєчасною та достовірною інформацією та координацію дій щодо ВПП.

Забезпечення контролю за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору

43. Контроль за дотриманням порядку та правил ВПП України здійснюється відповідно до вимог Повітряного кодексу України.

44. До порушень порядку ВПП України належать:

1) ВПП без подання заявок, отримання дозволу та/або умов його використання, крім випадків, що передбачені цим Положенням;

2) недотримання умов ВПП або плану польоту (відхилення від маршруту, заданого рівня польоту, зліт чи посадка повітряного судна з/на незапланований або закритий аеродром, тощо) без дозволу або погодження органу ОПР (органу УПР), крім аварійних випадків;

3) політ групи повітряних суден, кількість яких більша ніж зазначена у заявці;

4) порушення вимог щодо порядку перетинання державного кордону та виконання польоту в зоні з особливим режимом ВПП;

5) виконання повітряним судном польоту в забороненій зоні або в зонах обмеження польотів та тимчасово зарезервованого повітряного простору, під час їх використання, без відповідного дозволу;

6) політ повітряного судна, яке не відповідає на запит засобів радіолокаційної системи державного розпізнавання, крім суден, на яких апаратура радіолокаційної системи державного розпізнавання не передбачена або які повертаються з несправною апаратурою радіолокаційної системи державного розпізнавання з аеродромів (ЗПМ), де ремонт такої апаратури неможливий;

7) невиконання встановлених вимог щодо інформування органів контролю за дотриманням порядку ВПП України про виконання польотів та провадження іншої діяльності з ВПП.

Обслуговування повітряного руху

45. Для ОПР можуть створюватися такі органи ОПР:

районні диспетчерські центри - для надання обслуговування у межах диспетчерських районів та зон польотної інформації;

центри польотної інформації - для надання обслуговування у межах зон польотної інформації;

диспетчерські органи підходу - для надання обслуговування у межах термінальних диспетчерських районах;

аеродромні диспетчерські вишки - для надання обслуговування у межах диспетчерських зон та термінальних диспетчерських районах;

органи аеродромного польотно-інформаційного обслуговування - для надання обслуговування у межах аеродромних зон польотної інформації;

пункт збору повідомлень щодо ОПР.

46. Органами ОПР можуть надаватися такі види ОПР:

диспетчерське обслуговування;

польотно-інформаційне обслуговування;

аварійне обслуговування (сповіщення).

Диспетчерське ОПР передбачає безпосереднє управління повітряним рухом.

47. Районні диспетчерські центри та центри польотної інформації організовуються на підставі визначених уповноваженим органом з питань цивільної авіації критеріїв за погодженням Міністерства оборони України.

48. Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства інфраструктури України формує державне замовлення на ОПР терміном на п'ять років для аеродромів цивільної авіації України та спільного використання, які перебувають в державній чи комунальній власності. Коригування діючого державного замовлення здійснюється щонайменше за рік до введення змін в дію.

49. Державіаслужба на підставі рішення Кабінету Міністрів України щодо державного замовлення на ОПР на аеродромах цивільної авіації України та спільного використання визначає відповідний вид ОПР та призначає сертифікованих провайдерів аеронавігаційного обслуговування.

50. Забезпечення ОПР на аеродромах цивільної авіації України та спільного використання, які не перебувають в державній чи комунальній власності, покладається на експлуатанта аеродрому.

Експлуатант такого аеродрому утворює у своєму складі структурний підрозділ з ОПР, який підлягає сертифікації відповідно до вимог Повітряного кодексу України, або, за погодженням з Державіаслужбою, укладає договір з сертифікованим провайдером аеронавігаційного обслуговування для виконання функцій ОПР.

51. Органи ОПР здійснюють функції згідно з затвердженими робочими інструкціями, які розробляються у відповідності до вимог, визначених Державіаслужбою.

Порядок перетинання повітряними суднами державного кордону та використання повітряного простору зони з особливим режимом використання повітряного простору

52. Повітряні судна перетинають державний кордон за спеціально виділеними маршрутами ОПР.

53. Перетинання державного кордону поза спеціально виділеними маршрутами ОПР забороняється, крім випадків, визначених Повітряним кодексом України.

54. Підставою для перетинання державного кордону цивільними та державними повітряними суднами, що виконують міжнародні польоти з посадкою (вильотом) на (з) території України, є дозвіл на виконання польотів.

55. Підставою для перетинання державного кордону цивільними повітряними суднами, що прямують транзитом через повітряний простір України, є поданий у встановленому порядку план польоту, за винятком польотів, що вимагають спеціального дозволу на виконання польотів.

56. Польоти повітряних суден у межах зони з особливим режимом ВПП дозволяються за наявності на державних повітряних суднах справної апаратури радіолокаційної системи державного розпізнавання, а на цивільних повітряних суднах, якщо це передбачено їх конструкцією, - прийомовідповідача вторинної радіолокації.

Порядок погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів та роботу засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення)

57. Місце розташування та висота об'єктів на приаеродромній території та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації погоджуються з керівником експлуатанта аеродрому, уповноваженим органом з питань цивільної авіації або з Міністерством оборони України (за належністю аеродрому) відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації та Міністерство оборони України здійснюють погодження будівництва (реконструкції) з метою забезпечення вільного від перешкод повітряного простору для безпечного маневрування повітряних суден.

58. Підлягає погодженню з уповноваженим органом з питань цивільної авіації та Міністерством оборони України місце розташування та висота об'єкту будівництва та реконструкції:

аеродромів, вертодромів, постійних ЗПМ;

об'єктів, що перетинають поверхні обмеження перешкод аеродромів, вертодромів;

об'єктів заввишки 45 метрів і більше відносно перевищення аеродрому в радіусі до 50 кілометрів від контрольної точки аеродрому;

повітряних ліній зв'язку та електропередач, вибухонебезпечних, радіотехнічних, світлотехнічних та інших об'єктів (залізничних колій, автомобільних шляхів, кар'єрів тощо), які можуть створити загрозу безпеці повітряного руху або перешкоджати роботі аеродрому або засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) незалежно від їх розміщення;

об'єктів незалежно від їх розміщення заввишки 100 метрів і більше відносно рівня землі;

об'єктів з викидом відкритого полум'я, газів та диму, діяльність яких може призвести до погіршення видимості в районах аеродромів незалежно від їх розміщення;

вибухонебезпечних об'єктів незалежно від їх розміщення.

59. Підприємства, установи та організації, що здійснюють будівництво, реконструкцію аеродромів, вертодромів, ЗПМ до початку проектних робіт, в установленому порядку погоджують умови проведення робіт з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, на діяльність яких може здійснити вплив виконання польотів з побудованого (реконструйованого) аеродрому.

60. З метою запобігання забрудненню атмосферного повітря транспортними та іншими пересувними засобами й установками та зменшення впливу пов'язаних з ними фізичних факторів на здоров'я людей, діяльність підприємств, установ та організацій для кожного аеродрому встановлюються зони обмеження житлово-цивільного, культурно-побутового та промислового будівництва, межі яких повідомляються експлуатантом аеродрому чи уповноваженою ним особою відповідним органам місцевого самоврядування для врахування під час планування, будівництва і розвитку населених пунктів, а також будівництва і реконструкції промислових, сільськогосподарських та інших об'єктів.

61. Підприємства, установи та організації, заінтересовані в розміщенні об'єктів на приаеродромній території, повинні погоджувати таке розміщення з експлуатантом аеродрому, відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування, та дотримуватися умов погодження будівництва.

62. Якщо протягом 3 років відповідні підприємства, установи та організації не розпочали забудову об'єкта, висновки про його погодження вважаються не дійсними.

63. З метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден особи, яким належать, або в користуванні яких знаходяться постійні і тимчасові висотні споруди, зобов'язані розмістити на цих спорудах за власний рахунок нічні і денні маркувальні знаки відповідно до авіаційних правил України та забезпечити їх утримувати в експлуатаційно-придатному стані.

64. Лінійні споруди (лінії зв'язку, електропередачі, канатні дороги тощо) заввишки 50 метрів і більше над земною поверхнею, а лінії електропередачі загальнодержавного значення незалежно від їх висоти маркуються через кожні 100 метрів макетами куль діаметром 0,5 метра білого та оранжевого кольору з обох боків від місць перетину з лінійними орієнтирами (річками, автомобільними дорогами, залізницями) на відстані не менше ніж 500 метрів.

65. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та експлуатанти аеродромів у межах своїх повноважень забезпечують контроль за виконанням вимог цього Положення.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

З прийняттям нової редакції Повітряного кодексу України виникла необхідність приведення нормативно-правових актів з питань організації використання повітряного простору України у відповідність із вимогами цього кодексу.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України" (далі - проект постанови) дозволить привести нормативно-правову базу України в галузі організації використання повітряного простору у відповідність із вимогами Повітряного кодексу України, з урахуванням стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), законодавства Європейського Союзу, документів Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ).

2. Визначення цілей державного регулювання

Одним із основних завдань Програми розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010 - 2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 року N 44, є приведення законодавства з питань аеронавігаційного обслуговування у відповідність із вимогами ІКАО, ЄВРОКОНТРОЛЮ.

Основною ціллю прийняття проекту постанови є необхідність приведення нормативно-правових актів в галузі організації використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну, у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, з урахуванням стандартів та рекомендованої практики ІКАО, законодавства ЄС, документів ЄВРОКОНТРОЛЮ.

3. Визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей та аргументація переваг обраного способу

Першим альтернативним способом є збереження існуючого Положення про використання повітряного простору. При цьому будуть зберігатися відмінності від стандартів та рекомендованої практики ІКАО та потреба опублікування таких відмінностей у Збірнику аеронавігаційної інформації України.

Другим способом є прийняття запропонованого регуляторного акта. Цей спосіб є на сьогодні оптимальним рішенням, що дозволить привести нормативно-правову базу у відповідність до міжнародних вимог.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проект постанови визначає організацію і порядок використання повітряного простору в інтересах економіки та національної безпеки держави, з метою задоволення потреб користувачів повітряного простору, забезпечення безпеки та ефективності використання повітряного простору України, а також повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну.

Проект постанови також регулює провадження діяльності, пов'язане з використанням повітряного простору, що може спричинити загрозу безпеці польотів повітряних суден.

Вимоги проекту постанови обов'язкові для керівництва та виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади всіх рівнів, органами місцевого самоврядування, користувачами повітряного простору, органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та органами обслуговування повітряного руху (відомчими органами управління повітряним рухом).

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови дозволить привести нормативно-правову базу України в галузі організації використання повітряного простору у відповідність із вимогами Повітряного кодексу України, з урахуванням стандартів та рекомендованої практики ІКАО, законодавства ЄС, документів ЄВРОКОНТРОЛЮ.

Економічною мотивацією є те, що реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

Загальнодержавною мотивацією є позитивний вплив від реалізації акта на роботу авіаційного транспорту та забезпечення безпеки польотів, а також на безпечне і ефективне використання повітряного простору.

Головною мотивацією регуляторного акта є приведення нормативно-правових актів в галузі авіації у відповідність до міжнародних стандартів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Сфера дії

Вигоди

Витрати

Держава

Адаптація національного законодавства в галузі цивільної авіації до міжнародних вимог, інтеграція системи організації повітряного руху України до Європейської системи організації повітряного руху

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Підвищення безпеки та ефективності використання повітряного простору

Відсутні

Громадяни

Поліпшення рівня безпеки при виконанні польотів

Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Запровадження цього регуляторного акта передбачається на необмежений термін дії з внесенням до нього необхідних змін, у разі необхідності, в зв'язку із розвитком українського законодавства та законодавства ЄС та змін у документах ІКАО.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Найменування показника

Розмір показника

Суб'єкти господарювання, на яких поширюється дія акта

Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, діяльність яких пов'язана з використанням повітряного простору та організацією використання повітряного простору

Розмір часу, що витрачатиметься суб'єктами господарювання на виконання вимог акта

Не передбачається

Рівень поінформованості суб'єктів

Проект постанови та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України

Розмір надходжень до Державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Передбачається збільшення надходжень до державного бюджету

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Державіаслужбою України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторним актом.

Для відстеження будуть використовуватися статистичні дані стосовно використання повітряного простору, кількості зльотів, посадок повітряних суден, а також кількості повітряних суден, що використовують повітряний простір України для прольотів за транзитними маршрутами.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з його повторного відстеження з метою оцінки ступеня досягнення цілей державного регулювання.

 

Міністр інфраструктури України

А. М. Пивоварський

___ ____________ 2015 року

 

Опрос