Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины в сфере обращения с отработанными маслами (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від __ __________ 2015 р. N ___

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 78, ст. 2883; 2012 р., N 40, ст. 1547; 2013 р., N 44, ст. 1575; 2014 р., N 43, ст. 1126):

після позиції

"2710 19 99 00

Інші мастильні матеріали та інші дистиляти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0"

доповнити новою позицією такого змісту

"2710 20 90 00

Нафта та нафтопродукти, одержані з бутомінозних порід (мінералів), крім сирих, та продукти, в іншому місті не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бутомінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, що містять біодизель, крім відпрацьованих нафтопродуктів: - інші нафтопродукти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0";

позиції

"3403 19 10 00

Мастильні матеріали із вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3403 19 91 00

Засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3403 99 10 00

Інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0"

викласти у такій редакції:

"3403 19 10 00

Мастильні матеріали із вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3403 19 90 10

Засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3403 99 00 10

Інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. N 1221 "Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 44, ст. 1575):

1. у тексті постанови:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи) за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД 2710 19 81 00, 2710 19 83 00, 2710 19 87 00, 2710 19 91 00, 2710 19 93 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 00, 3403 19 10 00, 3403 19 91 00 і 3403 99 10 00, внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), зобов'язані самостійно відповідно до законодавства забезпечити збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив) або укласти договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством, що належить до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів, з урахуванням установленої цією постановою мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);";

у пункті 3 слова "Міністерству доходів і зборів" замінити словами "Державній фіскальній службі";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Державній екологічній інспекції забезпечити здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями вимог, зазначених в абзаці другому пункту 2 цієї постанови та затвердженого цією постановою Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)";.

доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству інфраструктури, обласним державним адміністраціям, Київській міській державній адміністрації у межах визначених законодавством повноважень сприяти залученню інвестицій в розвиток системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) у регіонах, створення відповідних потужностей і впровадження новітніх технологій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами).".

2. У тексті Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

у підпункті 7 після слова "пунктів" доповнити словами "відповідно до норми збирання, передбаченої в пункті 10 цього порядку";

підпункт 8 викласти у такій редакції:

"8) спеціалізоване підприємство - суб'єкт господарювання, його філія, інший відокремлений підрозділ, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження із небезпечними відходами, зокрема, на здійснення операцій збирання та утилізації відпрацьованих мастил (олив), та здійснюють зазначені операції з відпрацьованими мастилами (оливами)";

у підпункті 9 слова "проведення операцій поводження із зазначеними відходами на підставі відповідної ліцензії" замінити словами "виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)";

доповнити підпунктами 10, 11, 12, такого змісту:

"10) суб'єкти господарювання - споживачі мастил (олив) - суб'єкти господарювання, внаслідок діяльності яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), пункти заміни мастил (олив);

11) вільне використання мастил (олив) - етапи руху мастил (олив) від виробника (імпортера) мастил (олив) до споживача мастил (олив), які проходять мастила (оливи) після випуску їх в обіг;

12) паспорт якості відпрацьованих мастил (олив) - документ, який встановлює відповідність чисельних значень показників якості відпрацьованих мастил (олив), отриманих в результаті лабораторних випробувань, вимогам нормативної документації";

пункт 3 доповнити новим абзацом:

"які здійснюють послуги із заміни відпрацьованих мастил (олив);";

доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:

"31. Дія цього Порядку не поширюється на ті обсяги мастил (олив), які:

експортуються за межі митної території України;

поставляються у рамках оборонного замовлення;

поступають на митну територію України в режимі транзиту відповідно до глав 16 - 17 Митного кодексу;

збирання та утилізацію яких неможливо організувати на території України, в разі надання виробником (імпортером) уповноваженому підприємству відповідних підтвердних документів, на те, що вироблені (імпортовані) мастила (оливи) у випадках, що наведені нижче:

будуть використані у продукції, яка не дозволяє здійснювати заміну та збирання використаних мастил;

будуть експортовані з території України у вигляді готової продукції або у її складі";

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Виробники та імпортери мастил (олив):

самостійно забезпечують відповідно до норми збирання, передбаченої в пункті 10 цього порядку, збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання вироблених чи ввезених ними в Україну мастил (олив), або укладають договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);

подають щоквартально протягом 10 днів після закінчення звітного періоду Мінприроди, Держекоінспекції, уповноваженому підприємству інформацію за звітний квартал про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив), за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"ведуть первинний поточний облік кількості відпрацьованих мастил (олив) та подають щоквартально протягом 10 днів після закінчення звітного періоду Мінприроди, Держекоінспекції, уповноваженому підприємству інформацію про стан поводженням з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку";

у пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

"здійснюють операції поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) на підставі відповідної ліцензії згідно з вимогами, визначеними в пунктах 8 - 15 цього Порядку, та відповідно до умов договорів, укладених з суб'єктами господарювання - споживачами мастил (олив) або з уповноваженим підприємством";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"ведуть первинний поточний облік кількості відпрацьованих мастил (олив) та подають щоквартально протягом 10 днів після закінчення звітного періоду Мінприроди, Держекоінспекції, уповноваженому підприємству інформацію про стан поводженням з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку";

у пункті 6:

абзац другий після слів "мастил (олив)" доповнити словами "на підставі договору, укладеного з виробником (імпортером) мастил (олив)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"веде первинний поточний облік кількості відпрацьованих мастил (олив) та подає щоквартально протягом місяця після закінчення звітного періоду Мінприроди і Держекоінспекції узагальнену інформацію за звітний квартал про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив), стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"сплачує спеціалізованим підприємствам за відповідними договорами кошти як плату за послуги, пов'язані із збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив)";

у пункті 7:

абзац перший після слів "мастила (оливи)" доповнити словами "або який здійснює послугу із заміни мастил (олив) в транспортних засобах";

абзац другий викласти в такій редакції:

"здійснює первинний облік щодо придбаних мастил (олив), їх використання, подальшого поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) та подає щоквартально протягом 10 днів після закінчення звітного періоду Мінприроди, Держекоінспекції, уповноваженому підприємству інформацію про стан поводженням з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"на підставі проведення аналізу проб відпрацьованих мастил (олив) в лабораторіях, акредитованих в установленому законодавством порядку, встановлює їх якісний склад;

забезпечує здавання відпрацьованих мастил (олив) на приймальні пункти або безпосередньо спеціалізованим підприємствам;

власними силами та засобами забезпечує збирання, зберігання та здавання відпрацьованих мастил (олив) та проведення аналізу їх проб";

у пункті 10 слова "та утилізації" виключити;

у пункті 11 після слів "для читання місцях" доповнити словами "та в мережі Інтернет";

у пункті 14:

у другому реченні після слів "у суб'єкта господарювання" доповнити словами та знаками "(спеціалізованого підприємства)";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"До акта обов'язково додається паспорт якості із зазначенням групи відпрацьованих мастил (олив), їх маси і показників якості (густини, в'язкості, наявності води, механічних домішок, температури спалаху у відкритому тиглі) з відповідним висновком лабораторії, яка здійснювала аналіз. За потреби якість відпрацьованих мастил (олив), які здаються, уточнюється на підставі аналізу, що провадиться лабораторією спеціалізованого підприємства, яке їх приймає. У цьому випадку паспорт якості прийнятих відпрацьованих мастил (олив) спеціалізоване підприємство вручає представникові здавача відпрацьованих мастил (олив)";

у пункті 15:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"змішування відпрацьованих мастил (олив) з нафтою (газовим конденсатом), бензином, гасом, паливом (дизельним, судновим, котлово-пічним, мазутом) з метою отримання палива, призначеного для енергетичних установок";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"застосовування відпрацьованих мастил (олив) в якості антиадгезійних матеріалів і засобів для просочення будівельних матеріалів;

змішування відпрацьованих мастил (олив) з продукцією, що містить галогенорганічні сполуки;

вивезення відпрацьованих мастил (олив) на полігони побутових і промислових відходів з подальшим захороненням";

у пункті 16:

в абзаці першому слова "Для здійснення державного екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" замінити словами "При здійсненні державного екологічного контролю, що передує завершенню митного оформлення";

в абзаці другому слова "чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"у разі самостійного збирання та утилізації відпрацьованих мастил (олив) - дві копії підтвердних документів (ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження із небезпечними відходами, зокрема, на здійснення операцій збирання та утилізації відпрацьованих мастил (олив) та дві копії товаросупровідних документів.";

пункт 17 викласти у такій редакції:

"17. Після перевірки документів на відповідність товаросупровідним документам державний інспектор вносить відповідні дані до журналу обліку імпорту мастил (олив), що ведеться в електронному вигляді за формою, встановленою Держекоінспекцією.";

додаток 1 до Порядку викласти у такій редакції:

ПЕРЕЛІК
мастил (олив), що виробляються або ввозяться в Україну

Код згідно з УКТЗЕД

Назва продукції

2710 19 81 00

Масла моторні, компресорні, турбінні

2710 19 83 00

Рідини для гідравлічних передач

2710 19 87 00

Масла трансмісійні та редукторні

2710 19 91 00

Засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла

2710 19 93 00

Електроізоляційні масла

2710 19 99 00

Мастильні матеріали та дистиляти

2710 20 90 00

Нафта та нафтопродукти, одержані з бутомінозних порід (мінералів), крім сирих, та продукти, в іншому місті не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бутомінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, що містять біодизель, крім відпрацьованих нафтопродуктів: - інші нафтопродукти

3403 19 10 00

Мастильні матеріали із вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

3403 19 90 10

Засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

3403 99 00 10

Інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

доповнити Порядок додатками 4 - 5 такого змісту:

Інформація за ___ квартал _____ року про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив)

Код продукції за УКТЗЕД

Назва продукції

Ввезено
(л)

Вироблено
(л)

 

 

 

 

Усього

Х

 

 

 

Інформація за ___ квартал _____ року
про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)

Таблиця 1. Загальна балансова форма щодо збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення та знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

(графи 1 + 4 - 6 - 7 - 8 = 9)

Код відпрацьованих мастил (олив) за ДК 005-96

Назва відпрацьованих мастил (олив) за ДК 005-96

Залишок на початок звітного періоду
(л)

Зібрано у суб'єктів господарювання
(л)

Утворено від власного споживання
(л)

Отримано (усього)
(л)

Оброблено на власних потужностях (очищено, підготовлено для утилізації)
(л)

Передано іншим організаціям
(на утилізацію чи видалення)
(л)

Утилізовано на власних потужностях
(використано як вторинні ресурси для випуску продукції тощо)
(л)

Видалено на власних потужностях
(л)

Залишок на кінець звітного періоду
(л)
гр. (3 + 6 - 8 - 9 - 10)

1

2

3

4

5

6 = 4 + 5

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Інформація про збирання відпрацьованих мастил (олив) (акти приймання від суб'єктів господарювання - кінцевих споживачів)

N з/п

Дата акта

Номер акта

Найменування організації, у якої закуповувались відпрацьовані мастила (оливи)

Код підприємства за ЄДРПОУ

Код підприємства за КОАТУУ

Закуплено відпрацьованих мастил (олив)
(л)

Вартість закуплених відпрацьованих мастил (олив)
(тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Таблиця 3. Інформація про передачу відпрацьованих мастил (олив) іншим підприємствам (на утилізацію чи видалення)

N з/п

Код відпрацьованих мастил (олив) за ДК 005-96

Назва відпрацьованих мастил (олив) за ДК 005-96

Передано на утилізацію до утилізатора
(л)

Отримано коштів за утилізацію
(тис. грн.)

Передано на видалення
(л)

Сплачено коштів за видалення
(тис. грн)

Код ЄДРПОУ організації, що отримала на утилізацію або видалення відпрацьованих мастил (олив)

Найменування організації, що отримала на утилізацію або видалення відпрацьовані мастила (оливи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Х

Х

 

 

 

 

Х

Х

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблений у рамках виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України В. М. Вощевського від 15.12.2014 р. N 44872/1/1-14.

Необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року N 1221 "Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)" виникла на підставі аналізу ходу реалізації постанови за період з моменту її оприлюднення в червні 2013 року.

Зазначений аналіз свідчить:

в основному через інертність центральних органів виконавчої влади, від яких залежить виконання положень зазначеної постанови (Мінприроди, Держекоінпекція, Державна фіскальна служба), її дієвість є низькою, що призвело до численних звернень до Мінприроди імпортерів (виробників) мастил (олив), Європейської бізнес-асоціації, інших суб'єктів господарювання з вимогами надати роз'яснення деяких положень постанови N 1221 і Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) та судових позовів до центральних органів виконавчої влади Кабінету Міністрів України, Мінприроди щодо скасування зазначеної постанови;

кошти, які сплачуються імпортерами за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), розмиваються в недержавних структурах і напрямки їх використання не контролюються;

вітчизняні виробники мастил (олив) з боку контролюючих органів взагалі поки залишаються поза увагою дії положень постанови;

про відсутність дієвого державного контролю за якістю виконання робіт з надання послуг із збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) спеціалізованими підприємствами, які здійснюються на кошти імпортерів мастил (олив);

кошти, які отримують спеціалізовані підприємства, за зазначених послуг використовуються ними на свій розсуд, що спотворює основну мету постанови щодо акумулювання ресурсів на відбудову інфраструктури поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), реалізацію інвестиційних проектів в регіонах України, що має призвести до легалізації потоків відпрацьованих мастил (олив) та оздоровлення екологічної ситуації в країні.

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України" викликане необхідністю виправлення редакційної помилки.

Таким чином, з метою забезпечення дієвого контролю за виконанням вимог Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) та відповідних положень Закону України "Про відходи", захисту кордонів України від неконтрольованого на безкомпенсаційній основі ввезення товарів, які в короткий термін у значних обсягах становляться небезпечними відходами, якими є відпрацьовані мастила (оливи), необхідно внести запропоновані зміни до згаданих постанов Кабінету Міністрів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є внесення змін, які спрямовані на усунення тих недоліків, які наведені вище, шляхом:

у постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року N 1221:

вилучення із тексту постанови позиції щодо можливості укладання договорів про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами, що дозволить акумулювати кошти на рахунку уповноваженого підприємства в Казначействі і під державним контролем спрямувати їх на визначені положеннями постанови цілі;

доповнення тексту Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) низкою положень, які вироблені з урахуванням пропозицій суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з мастилами (оливами) та відпрацьованими мастилами (оливами), що має значно покращити механізм дії постанови та усунути недоречності її положень, які викликали негативний резонанс у суб'єктів підприємницької діяльності;

у постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року N 1031:

внесення необхідних редакційних змін у текст додатка до постанови.

Запропоновані зміни в ніякому разі не зачіпають бізнес-інтереси суб'єктів господарювання, які здійснюють операції поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) та надають послуги, пов'язані із збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив), на підставі відповідної ліцензії у їх виробничих стосунках з імпортерами (виробниками) мастил (олив), позаяк їх основна підприємницька діяльність провадиться на об'єктах утворення (накопичення) відпрацьованих мастил (олив).

Окрім цього, ці підприємства обов'язково будуть залучені у співпраці з уповноваженим Мінприродою державним підприємством до виконання завдань, поставлених Урядом у справі впровадження в країні системи поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), і зможуть отримати додаткові кошти на укріплення своєї матеріально-технічної бази та розвитку господарської діяльності.

3. Правові аспекти

В Україні відносини у сфері діяльності, пов'язаної із поводженням з відпрацьованих мастилами (оливами), врегульовані Законами України "Про відходи", "Ліцензування певних видів господарської діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. N 1221 "Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)", наказом Мінприроди від 04.11.2011 N 433 (зареєстрований в Мін'юсті 27.12.2011 за N 1549/20287), яким затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Проект не суперечить нормам Конституції України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проектом постанови не передбачається бюджетне фінансування на її практичну реалізацію.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мін'юстом, Державною фіскальною службою, Антимонопольним комітетом та Держекоінспекцією.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не потребує опрацювання місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків. У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на веб-сайті Мінприроди за адресою http\www.menr.gov.ua\.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

В Україні щорічно утворюється близько 400 тисяч тонн відпрацьованих технічних олив, які за законодавством України відносяться до небезпечних відходів, поводження з якими потребує наявність відповідної ліцензії.

Зазначені відходи становлять серйозну небезпеку для навколишнього природного середовища.

У наступних роках споживання товарних олив в Україні за прогнозами буде зростати на 5 - 10 % на рік, відповідно зростуть і обсяги утворюваних відпрацьованих технічних олив, що ще більше загострить цю економічну і екологічну проблему. Крім того, існуючі підприємства, що мають відповідні ліцензії на роботу з відпрацьованими маслами, здебільшого зводять свою діяльність до їх змішування з пальним та спалювання, що, в свою чергу, ще більше наносить шкоду навколишньому середовищу через випадання продуктів горіння мастил на землю та викиди їх у повітря.

В Україні майже не розвинуті потужності, що використовують новітні технології регенерації відпрацьованих мастил, тоді як в розвинутих країнах світу регенерація мастил досягає 70 %, що дає змогу повертати відпрацьовані мастила у вторинний товарообіг. В Україні жоден власник не оцінює реальний стан відпрацьованих мастил, його залишкову ресурсну цінність і безпеку його подальшого використання.

В той же час в Україні створена досить розгалужена нормативно-правова база, що регулює відносини у зазначеному секторі охорони довкілля, в першу чергу, це Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Господарський кодекс України.

Виходячи із аналізу існуючої ситуації, найбільш прийнятною моделлю для України для впровадження системи поводження із відпрацьованими мастилами (оливами) є модель, що базується на відповідальності виробників і імпортерів, що випускають у вільний обіг мастильні матеріали, яка діє у більшості європейських країнах відповідно до Директиви Ради ЄС від 16 червня 1975 "Про утилізацію відпрацьованих олив" (75/439/ЄЕС), основні положення якої увійшли окремим розділом до рамкової директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2008/98/ЄС "Про відходи та скасування деяких Директив".

Указом Президента України N 31/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 січня 2010 року "Про державне регулювання у сфері поводження з відходами" визначено, що наслідками незадовільного державного управління є наявність в Україні низки проблем і негативних тенденції у вказаній сфері, а саме: не забезпечується повне збирання, максимальна утилізація, своєчасне знешкодження та видалення відходів, не впроваджуються екологічно безпечні методи та засоби поводження з ними, через що підвищується небезпечність відходів, зростають техногенні та екологічні ризики, повільними темпами створюється інфраструктура поводження з відходами, насамперед з небезпечними.

Прийняття запропонованого проекту постанови сприятиме прискоренню впровадження та підвищенню ефективності функціонування системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) в Україні.

101 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не матиме впливу на ринок праці

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови та реалізація її положень дозволить:

1. Впровадити в Україні цивілізовану систему поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) відповідно до світових і європейських стандартів.

2. Захистити кордони України від неконтрольованого на безкомпенсаційній основі ввезення мастил (олив), які в короткий термін у значних обсягах становляться небезпечними відходами.

3. Розвинути матеріально-технічну базу спеціалізованих підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з відпрацьованими нафтопродуктами (до Мінприроди не надійшло жодного негативного висновку суб'єктів господарювання на проект постанови).

4. Закумулювати та спрямувати під державними контролем значні кошти на розбудову інфраструктури поводження з відпрацьованими мастилами (оливами).

5. Зменшити негативну дію небезпечних відходів на довкілля та здоров'я населення, а також поліпшити екологічний стан регіонів України.

6. Додатково залучати щорічно у господарський обіг значні обсяги відпрацьованих мастил (олив).

7. Зменшити імпорт в Україну сировини, зокрема, нафти, у тому числі масляної нафти, та її продукції на суму понад 200 млн. грн.

8. Покращити інвестиційний клімат у сфері поводження з відпрацьованими нафтопродуктами.

9. Створити нові робочі місця.

10. Збільшити щорічні надходження до бюджету понад 130 млн. грн.

 

Міністр екології
та природних ресурсів України

І. Шевченко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)"

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати

В Україні щорічно утворюється близько 400 тисяч тонн відпрацьованих технічних олив, які за законодавством України відносяться до небезпечних відходів, поводження з якими потребує наявність відповідної ліцензії. Зазначені відходи становлять серйозну небезпеку для навколишнього природного середовища.

У наступних роках споживання товарних олив в Україні за прогнозами буде зростати на 5 - 10 % на рік, відповідно зростуть і обсяги утворюваних відпрацьованих технічних олив, що ще більше загострить цю економічну і екологічну проблему. Крім того, існуючі підприємства, що мають відповідні ліцензії на роботу з відпрацьованими маслами, здебільшого зводять свою діяльність до їх змішування з пальним та спалювання, що, в свою чергу, ще більше наносить шкоду навколишньому середовищу через випадання продуктів горіння мастил на землю та викиди їх у повітря.

В Україні майже не розвинуті потужності, що використовують новітні технології регенерації відпрацьованих мастил, тоді як в розвинутих країнах світу регенерація мастил досягає 70 %, що дає змогу повертати відпрацьовані мастила у вторинний товарообіг. В Україні жоден власник не оцінює реальний стан відпрацьованих мастил, його залишкову ресурсну цінність і безпеку його подальшого використання.

В той же час в Україні створена досить розгалужена нормативно-правова база, що регулює відносини у зазначеному секторі охорони довкілля, в першу чергу, це Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Господарський кодекс України.

Виходячи із аналізу існуючої ситуації, найбільш прийнятною моделлю для України для впровадження системи поводження із відпрацьованими мастилами (оливами) є модель, що базується на відповідальності виробників і імпортерів, що випускають у вільний обіг мастильні матеріали, яка діє у більшості європейських країнах відповідно до Директиви Ради ЄС від 16 червня 1975 "Про утилізацію відпрацьованих олив" (75/439/ЄЕС).

Указом Президента України N 31/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 січня 2010 року "Про державне регулювання у сфері поводження з відходами" визначено, що наслідками незадовільного державного управління є наявність в Україні низки проблем і негативних тенденції у вказаній сфері, а саме: не забезпечується повне збирання, максимальна утилізація, своєчасне знешкодження та видалення відходів, не впроваджуються екологічно безпечні методи та засоби поводження з ними, через що підвищується небезпечність відходів, зростають техногенні та екологічні ризики, повільними темпами створюється інфраструктура поводження з відходами, насамперед з небезпечними.

Прийняття запропонованого проекту постанови сприятиме прискоренню впровадження та підвищенню ефективності функціонування системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) в Україні.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою проекту постанови є удосконалення механізму поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), заснованого на відповідальності їх виробників та імпортерів, які виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи), внаслідок чого утворюються відпрацьовані мастила (оливи).

Зазначений організаційно-економічний механізм виконання вимог законодавства підприємствами, що випускають у вільний обіг мастильні матеріали, а також підприємствами, що надають послуги з їх збирання, видалення, знешкодження та утилізації, дозволить підвищити ефективність функціонування системи поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), збільшити обсяг їх використання, зменшити негативний вплив цих небезпечних відходів на навколишнє природне середовище.

3. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту

Перший альтернативний спосіб.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто залишення ситуації такою, якою вона є. Це призведе лише до погіршення існуючого стану проблеми і жодним чином не сприятиме її вирішенню, оскільки об'єктивно стимулюватиме виробників відходів до нехтування нормами законодавства.

Оскільки на даний час нормативно-правовими актами не врегульовано ряд ключових питань поводження з відпрацьованими оливами (мастилами), відсутня сувора звітність про обсяги виготовлених або імпортованих мастил (олив) та обсяги їх збирання, видалення, знешкодження та утилізації, подальше зволікання із впровадженням цієї системи матиме наслідком поглиблення негативних тенденцій у сфері поводження з відходами в країні.

Тому цей спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб.

Спосіб саморегулювання, який передбачає встановлення стандартів поведінки самими учасниками ринку, їх застосування і захист без будь-якого державного втручання. У зв'язку з відсутністю певної галузі або певної професійної групи, яка б взяла на себе взаємні зобов'язання, мала професійний кодекс та механізм забезпечення дотримання такого кодексу, моніторинг учасників та санкції за порушення норм такого кодексу, ефективної системи вирішення спорів, спосіб саморегулювання не може бути застосовано.

Тому цей спосіб є також недоцільним.

Запропонований механізм, який закладений в положеннях проекту Порядку, який пропонується затвердити, є на даний час оптимальним рішенням, який направлено на безпосереднє виконання вимог вищезазначених Законів та урядових актів, які прийняті на реалізацію положень цих Законів.

Удосконалення організаційно-економічних механізмів поводження з відходами, стимулювання заходів щодо їх утилізації, встановлення прозорих зрозумілих правил поведінки для суб'єктів господарської діяльності, які працюють у цій сфері, в тому числі в напрямку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), сприяє наближенню вітчизняної нормативно-правової бази до законодавства і стандартів ЄС, зокрема, відповідності вимогам щодо пріоритетного залучення зазначених відходів до їх рециклінгу і повторного використання як вторинної сировини.

Це дозволить суттєво зменшити вплив цих відходів на навколишнє природне середовище та скоротити питомі енергоресурсні втрати у сфері виробництва і споживання.

4. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

Проектом Порядку передбачено, що виробники і імпортери, що випускають у вільний обіг мастильні матеріали, зобов'язані самостійно з дотриманням законодавства забезпечити збирання (приймання), зберігання, перевезення, оброблення (переробку), утилізацію, знешкодження і видалення відпрацьованих мастил (олив), що утворюються внаслідок виробництва чи використання мастил (олив), або укласти договори з уповноваженим підприємством з урахуванням встановленого мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил.

Запропонований механізм в ніякому разі не зачіпає бізнес-інтереси суб'єктів господарювання, які здійснюють операції поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) та надають послуги, пов'язані із збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив), на підставі відповідної ліцензії у їх виробничих стосунках з імпортерами (виробниками) мастил (олив), позаяк їх основна підприємницька діяльність провадиться на об'єктах утворення (накопичення) відпрацьованих мастил (олив).

Окрім цього, ці підприємства обов'язково будуть залучені у співпраці з уповноваженим Мінприродою державним підприємством до виконання завдань, поставлених Урядом у справі впровадження в країні системи поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), і зможуть отримати додаткові кошти на укріплення своєї матеріально-технічної бази та розвитку господарської діяльності.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить:

прискорити впровадження системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);

збільшити обсяги недержавних інвестицій у зазначений сектор поводження з небезпечними відходами для створення інфраструктури поводження з ними;

закумулювати та спрямувати під державними контролем значні кошти на розбудову інфраструктури поводження з відпрацьованими мастилами (оливами);

додатково залучати щорічно у господарський обіг значні обсяги відпрацьованих мастил (олив);

зменшити імпорт в Україну сировини, зокрема, нафти, у тому числі масляної нафти, та її продукції;

захистити кордони України від неконтрольованого на безкомпенсаційній основі ввезення товарів, які в короткий термін у значних обсягах становляться небезпечними відходами.

На досягнення цілей у разі прийняття даного регуляторного акта можуть вплинути такі позитивні чинники:

створення системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) дозволить оперативно вирішувати питання поводження з неякісною та небезпечною продукцією в нафтопереробному секторі промисловості;

наявність достовірної інформації у зазначеному секторі поводження з відходами відпрацьованих нафтопродуктів дозволить удосконалити систему адміністративних санкцій за порушення природоохоронного законодавства, що призведе до невідворотності відповідальності суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з цими небезпечними відходами, а також стане надійним підґрунтям для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо поводження з цими категоріями відходів згідно з основними положеннями законодавства України та ЄС.

На досягнення цілей у разі прийняття даного регуляторного акта можуть вплинути такі негативні чинники:

недостатність і недосконалість існуючих технологій поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) в Україні;

діючи штрафні санкції за порушення природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами не стимулюють в достатній мірі технологічні зміни, інновації та впровадження ресурсозберігаючих технологій.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Удосконалення системи поводження з відпрацьованими нафтопродуктами, в тому числі відпрацьованими мастилами (оливами), покращить умови реалізації головної мети законодавства України про відходи - мінімізації утворення відходів, максимального залучення їх у господарський обіг, цивілізованого знешкодження і видалення.

Це створить дієві передумови запобіганню втратам матеріально-енергетичних ресурсів та негативному впливу зазначених відходів на довкілля і здоров'я людей з одночасним покращенням конкурентоспроможності вітчизняних виробництв і послуг та спонукатиме виробників відходів і органи місцевої влади до послідовної реалізації необхідних для цього інноваційно-інвестиційних заходів. Водночас це стимулюватиме залучення до вітчизняного виробництва і сфери послуг кращих доступних технологій (ВАТ).

 

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачаються

Реалізація вимог державної політики у сфері поводження з відходами, зокрема, з відпрацьованими мастилами (оливами). Створення системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив). Удосконалення фінансово-економічного механізму у цьому напрямку та посилення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у сфері поводження з відходами.

Суб'єкти господарювання

Зменшення штрафних санкцій, пов'язаних з порушенням природоохоронного законодавства.

Після запровадження цієї системи суб'єкт господарювання зможе самостійно забезпечити виконання положень проекту цього Порядку або укласти відповідну угоду на організацію послуг із збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); контролювати та прораховувати, як найбільш раціонально поводитись із цими небезпечними відходами.

Населення

Не передбачаються

Не передбачаються.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежений. У разі внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), можливе внесення змін до цього регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

• розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - передбачаються додаткові надходження. Адміністративні штрафи за порушення природоохоронного законодавства залишаються на існуючому рівні;

• кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, - суб'єкти господарювання, у процесі діяльності яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи) і які надають послуги з їх збирання, видалення, знешкодження та утилізації;

• розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язані з виконанням вимог акта, - додаткових витрат від вимог, передбачених зазначеним регуляторним актом, не передбачається, оскільки штрафні санкції за недотримання природоохоронного законодавства залишаються на попередньому рівні;

• рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - середній рівень. Проект регуляторного акта був розміщений на офіційному веб-сайті Мінприроди України.

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності запропонованого регуляторного акта здійснювало Міністерство екології і природних ресурсів до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу інформаційно-аналітичних матеріалів і статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Мінприроди через рік з дня набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Мінприроди раз на кожні три роки, починаючи з дня завершення виконання заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися Мінприроди за показниками його ефективності.

 

Міністр екології
та природних ресурсів України

І. А. Шевченко

Опрос