Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка дачи разрешений на осуществление операций в сфере обращения с отходами, Порядка представления декларации об отходах и ее формы (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ ____ N ___

Київ

Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, Порядку подання декларації про відходи та її форми

Відповідно до статті 18 Закону України "Про відходи" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

Порядок подання декларації про відходи та її форму.

2. Установити, що суб'єкти господарювання, які отримали дозволи на розміщення відходів і ліміти на утворення та розміщення відходів, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 97), звільняються від отримання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами до закінчення терміну дії отриманих дозволів та лімітів.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

1. Порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (далі - Порядок) встановлює механізм надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Господарському кодексі України, Законі України "Про відходи" та інших актах законодавства.

3. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (далі - Дозвіл) надає право на провадження господарської діяльності щодо збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, а також утворення відходів суб'єктами господарювання, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів (далі - Пзув) перевищує 1000.

Метою видачі Дозволу є встановлення номенклатури, кількості відходів, технології та місця здійснення відповідної операції у сфері поводження з відходами, а також погодження напрямів передачі відходів для суб'єктів господарювання, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів (далі - Пзув) перевищує 1000.

4. Дозволи суб'єктам господарювання, які здійснюють операції у сфері поводження з відходами (далі - Оператори), а також суб'єктам господарювання, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, та для яких Пзув перевищує 1000 (далі - Утворювачі відходів), видають орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі - Дозвільний орган).

Якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі філії та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які розташовані у різних регіонах України, то Дозвіл видається філії або іншому відокремленому підрозділу Дозвільним органом регіону, в якому цей підрозділ розташований.

5. Для отримання Дозволу Оператор, Утворювач відходів подає дозвільному центру, центру надання адміністративних послуг заяву про надання Дозволу за формою, що наводиться у додатку 1, яка відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року N 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 62).

До заяви додаються:

а) Оператором:

проект Дозволу згідно із додатком 2;

відомості про склад і властивості відходів, з якими здійснюються відповідні операції, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини згідно із додатком 3;

перелік технологічних процесів, які застосовуються для здійснення операцій у сфері поводження з відходами (у довільній формі);

відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій у сфері поводження з відходами згідно із додатком 4;

відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень) для здійснення відповідної операції у сфері поводження з відходами згідно із додатком 5;

засвідчені Оператором копії діючих договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам; державним та комунальним підприємствам, у яких не затверджено фінансові плани, гарантійний лист щодо обов'язку укладення договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам.

б) Утворювачем відходів:

проект Дозволу згідно із додатком 2;

відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини згідно із додатком 3;

довідка про питомі та граничні показники утворення відходів у технологічних процесах згідно із додатком 6;

засвідчені Утворювачем копії діючих договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам; державним та комунальним підприємствам, в яких не затверджено фінансові плани, гарантійний лист щодо обов'язку укладення договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам.

У разі, якщо суб'єкт господарювання є одночасно Оператором та Утворювачем відходів до заяви додаються документи, передбачені підпунктами "а" та "б" пункту 5 цього Порядку.

Заяви про надання Дозволу та додатки до них подаються Оператором та Утворювачем відходів у паперовому та в електронному вигляді.

Дозвільний центр, центр надання адміністративних послуг передають Дозвільному органу Заяви про надання Дозволу разом з додатками та електронними версіями документів.

6. Дозвільний орган долучає до документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, необхідні матеріали (або їх копії) для надання Дозволу:

а) Оператору:

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

звіт за формою державного статистичного спостереження N 1-відходи "Поводження з відходами" за останній звітний рік;

ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (у разі здійснення операцій з небезпечними відходами);

висновок державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами (у разі здійснення операцій з небезпечними відходами);

реєстрову карту об'єкта оброблення та утилізації відходів (у разі здійснення операцій оброблення та утилізації відходів та з урахуванням критеріїв, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року N 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів") (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 25);

паспорт місця видалення відходів (у разі здійснення операцій видалення відходів).

б) Утворювачу відходів:

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

звіт за формою державного статистичного спостереження N 1-відходи "Поводження з відходами" за останній звітний рік;

реєстрову карту об'єкта утворення відходів (з урахуванням критеріїв, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року N 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів") (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 25).

У разі, якщо суб'єкт господарювання є одночасно Оператором та Утворювачем відходів, Дозвільний орган долучає до документів, зазначених у п. 5 Порядку, необхідні матеріали (або їх копії) передбачені підпунктами "а" та "б" пункту 6 Порядку.

Заява про видачу Дозволу разом з додатками та матеріалами, зазначеними у пунктах 5, 6 цього Порядку є пакетом документів.

7. Дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, наведених у пункті 6 цього Порядку, необхідних для надання Дозволу, вчиняються Дозвільним органом без залучення суб'єкта господарювання.

8. Дозвільний орган розглядає пакет документів та в десятиденний строк надає Дозвіл за формою, наведеною у додатку 2 або надсилає обґрунтовану відмову у наданні Дозволу.

9. Дозвільним органом може бути відмовлено у наданні Дозволу за таких підстав:

подання Оператором або Утворювачем відходів неповного пакета документів, необхідних для одержання Дозволу відповідно до пункту 5 цього Порядку;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведених експертиз, обстежень, наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі Дозволу.

10. Строк дії Дозволу становить три роки.

11. З метою оптимізації зберігання, оброблення та пошуку інформації Дозволи мають єдиний формат номерів, який складається із трьох блоків, розділених знаками підкреслення:

N

Перший блок - три знаки. Перший знак - вид документа: D - Декларація; P - Дозвіл. Другий та третій знаки номеру заповнюються першими двома цифрами коду КОАТУУ згідно з додатком 7.

Другий блок - п'ять знаків у форматі 00001, 00002, ..., - порядковий номер внутрішньої реєстрації Дозвільного органу.

Третій блок - шість знаків у форматі ДДММРР - для Декларацій - дата реєстрації, для Дозволів - дата видачі.

12. Дозвільний орган здійснює анулювання, переоформлення та видачу дубліката Дозволу відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

13. Інформаційне забезпечення щодо надання Дозволів здійснює Дозвільний орган шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформаційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізується перелік Операторів та Утворювачів відходів, яким надано Дозволи з інформацією щодо номенклатури та кількості відходів, перелік дозволених операцій.

14. Дозвільний орган щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає Мінприроди інформацію виданих Дозволів разом з електронними версіями дозвільних пакетів документів, виданих Дозволів.

15. Оператори та Утворювачі відходів щорічно до 01 лютого року, що настає за звітним, надають Дозвільному органу інформацію щодо утворення та передачі відходів, здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Форма, зміст та порядок надання інформації затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

16. Контроль за дотриманням умов Дозволів здійснює Держекоінспекція та її територіальні органи.

 

______________________________
           (керівнику дозвільного органу)
______________________________

ЗАЯВА
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закону України "Про відходи" та Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та подання декларації про відходи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ ____ N ___

прошу видати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на 20__ - 20__ роки

_____________________________________________________________________________________
                                                                                (об'єкт, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (вид діяльності згідно з КВЕД)
_____________________________________________________________________________________
                      (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / ім'я, по батькові та прізвище
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________________________________________________________________
                 ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)
_____________________________________________________________________________________
           (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця / уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________________
                                (місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця)

________________
          (телефон)

________________
           (телефакс)

"___" ____________ 200_ р.

__________________________________
                   (підпис керівника юридичної
           особи / фізичної особи - підприємця,
                          уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________________

Контактні дані:

код КОАТУУ

 

Поштова адреса

 

Відповідальний у сфері поводження з відходами, телефон

 

Контактна особа, телефон

 

Документи, що додаються до заяви:

1. _________________________________________________________________________ на ___ арк.
2. _________________________________________________________________________ на ___ арк.
3. _________________________________________________________________________ на ___ арк.
4. _________________________________________________________________________ на ___ арк.
5. _________________________________________________________________________ на ___ арк.
6. _________________________________________________________________________ на ___ арк.
7. _________________________________________________________________________ на ___ арк.
8. _________________________________________________________________________ на ___ арк.
9. _________________________________________________________________________ на ___ арк.

Заповнюється державним адміністратором:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___" ____________ 200_ р. Реєстраційний номер _______________
       (дата надходження заяви)

                                             ___________________________________
____________________                                    (ініціали та прізвище
                  (підпис)                                                 державного адміністратора)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Дозвіл
на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на ____ ____ роки

N Р

Назва суб'єкта господарювання

 

код ЄДРПОУ

 

код КОАТУУ

 

Юридична адреса

 

Поштова адреса

 

Електронна пошта, телефон

 

Таблиця 1. Сфера дії дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

N
з/п

Назва відходів за ДК 005-96

Код відходів за ДК 005-96

Інша назва відходів

Клас небезпеки відходів

Утворення відходів, тонн/рік1

Назва, адреса, код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, якому передаються відходи1

Дозволені операції, коди D, R2

Дозволена кількість, тонн/рік
(за кожною операцією для кожного виду відходів)

Фактична адреса проведення операцій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

____________
1 - заповнюється для Утворювачів відходів;

2 - згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120.

Таблиця 2. Характеристика технологій для здійснення операцій у сфері поводження з відходами3

N
з/п

Назва технології, рік введення в експлуатацію

Короткий опис технологічного процесу

Проектна потужність, тонн/рік

Основні технологічні дільниці

Основне технологічне обладнання

Назва операції, коди D, R2

Назва та код відходів за ДК 005-96, з якими здійснюється операції

Результат (продукт) операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
3 - заповнюється для операцій сортування, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження.

Таблиця 3. Характеристика технічних та транспортних засобів, приміщень, площ для здійснення операцій у сфері поводження з відходами4

N
з/п

Назва технічного засобу, приміщень, площ; для транспортних засобів - марка, державний номерний знак

Проектна потужність, тонн/рік

Максимальна проектна потужність об'єктів зберігання та захоронення відходів, тонн

Документи, що підтверджують право власності (оренди)

Назва операції, коди D, R2

Назва та код відходів за ДК 005-96, з якими здійснюється операції

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

____________
4 - заповнюється для операцій збирання, перевезення, зберігання, захоронення.

Посада уповноваженої особи органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 
 
__________________
(підпис)

 
 
____________________
М. П.               (П. І. Б.)

 

Відомості про склад і властивості відходів, ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини

N
з/п

Назва відходів за ДК 005-96

Код відходів за ДК 005-96

Інша назва відходів

Клас небезпеки відходів

Хімічний склад

Небезпечні властивості1

Небезпечні складники2

Назва речовини

Хімічна формула

Вміст, %

Назва компонента

Код

Вміст, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

____________
1 - згідно з Переліком небезпечних властивостей, затвердженим наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.10.2000 N 165, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2000 р. за N 770/4991.

2 - згідно з додатком Ж до Класифікатора відходів ДК 005-96, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 29 лютого 1996 р. N 89.

______________________
(посада керівника)

__________________
(підпис)

М. П.

____________________________
(П. І. Б.)

___ ____________ 20__ року

 

Відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Таблиця 1. Виробниче обладнання

Назва цехів, дільниць, де розташовано обладнання

Основне технологічне обладнання

Документ, що підтверджує право власності або оренди

назва обладнання

інвентарний номер

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 2. Наявність транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів

Марка транспортного засобу

Державний номерний знак транспортного засобу

Номер та строк дії свідоцтва про допуск до перевезення небезпечних вантажів

Документи, що підтверджують право власності або оренди

1

2

3

4

 

 

 

 

_______________________
(посада керівника)

___________________
(підпис)

М. П.

________________________
(П. І. Б.)

___ ____________ 20__ року

 

Відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень) для здійснення відповідної операції у сфері поводження з відходами

Назва цехів, дільниць

Основні об'єкти нерухомості

Документи, що підтверджують право власності або оренди

назва приміщень

інвентарний номер

1

2

3

4

 

 

 

 

_______________________
(посада керівника)

________________
(підпис)

М. П.

____________________________
(П. І. Б.)

___ ____________ 20__ року

 

Довідка про питомі та граничні показники утворення відходів в технологічних процесах

Назва продукції, що випускається та/або послуг, що надаються

Обсяг продукції, що випускається, послуг, що надаються

Одиниця виміру

Назва відходів за ДК 005-96

Код відходів за ДК 005-96

Інша назва відходів

Питомий показник утворення відходів, тонн / одиницю виміру1

Нормативний документ, за яким визначено питомий показник утворення відходів

Граничний показник утворення відходів, тонн2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

____________
1 - обсяг відходів конкретного виду, який утворюється при виробництві одиниці продукції, переробленні одиниці сировини, наданні одиниці послуги тощо.

2 - максимальний обсяг відходів, що може утворитися в результаті технологічного процесу за умови дотримання встановленого технологічного регламенту.

______________________
(посада керівника)

________________
(підпис)

М. П.

__________________________
(П. І. Б.)

___ ____________ 20__ року

 

Коди КОАТУУ адміністративно-територіальних одиниць України

Код КОАТУУ

Адміністративно-територіальна одиниця

01

Автономна Республіка Крим

05

Вінницька

07

Волинська

12

Дніпропетровська

14

Донецька

18

Житомирська

21

Закарпатська

23

Запорізька

26

Івано-Франківська

32

Київська

35

Кіровоградська

44

Луганська

46

Львівська

48

Миколаївська

51

Одеська

53

Полтавська

56

Рівненська

59

Сумська

61

Тернопільська

63

Харківська

65

Херсонська

68

Хмельницька

71

Черкаська

73

Чернівецька

74

Чернігівська

80

м. Київ

85

м. Севастополь

 

ПОРЯДОК
подання декларації про відходи

1. Порядок подання декларації про відходи (далі - Порядок) встановлює механізм подання декларації про відходи.

2. Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув становить від 50 до 1000, щороку подають Декларацію про відходи (далі - Декларація) Дозвільному органу за затвердженою формою.

Декларація подається в паперовому та в електронному вигляді до 20 січня року, що настає за звітним, дозвільному центру, центру надання адміністративних послуг, які передають її Дозвільному органу.

Якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі філії та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які розташовані у різних регіонах України, то філія або інший відокремлений підрозділ подає Декларацію Дозвільному органу регіону, в якому цей підрозділ розташований.

3. Дозвільний орган розглядає Декларацію та у разі відсутності підстав для відмови у її реєстрації у триденний строк здійснює її реєстрацію.

Якщо під час розгляду Декларації виявлено підстави для відмови у її реєстрації або/та необхідність уточнення інформації Дозвільний орган в десятиденний термін надсилає лист та/або повідомлення електронною поштою на адресу суб'єкта господарювання, що подав Декларацію, з вичерпним переліком зауважень.

Суб'єкт господарювання, що подав Декларацію, в десятиденний термін з дня отримання такого листа/повідомлення надає Дозвільному органу виправлену Декларацію або уточнену інформацію з порушених питань.

Підставами для відмови у реєстрації декларації про відходи є виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей, у тому числі порушення умов, які визначають необхідність отримання документів дозвільного характеру або подання декларації;

Повідомлення про відмову у реєстрації Декларації про відходи передається до дозвільного центру (центру надання адміністративних послуг).

4. З метою оптимізації зберігання, оброблення та пошуку інформації Декларації мають єдиний формат номерів, який складається із трьох блоків, розділених знаками підкреслення:

N

Перший блок - три знаки. Перший знак - вид документа: D - Декларація; P - Дозвіл. Другий та третій знаки номеру заповнюються першими двома цифрами коду КОАТУУ згідно з додатком 7.

Другий блок - п'ять знаків у форматі 00001, 00002, ..., - порядковий номер внутрішньої реєстрації Дозвільного органу.

Третій блок - шість знаків у форматі ДДММРР - для Декларацій - дата реєстрації, для Дозволів - дата видачі.

5. Інформаційне забезпечення щодо реєстрації Декларацій здійснює Дозвільний орган шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформаційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізується перелік суб'єктів господарювання, яким зареєстровано Декларації.

6. Дозвільний орган щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає Мінприроди інформацію щодо зареєстрованих Декларацій разом з електронними версіями зареєстрованих Декларацій.

7. Відповідальність за достовірність заповнення Декларації та інформації, наданої у документах, зазначених у пункті 5 цього Порядку, покладається на суб'єкта господарювання.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відходи за 20_ рік

N D

Назва суб'єкта господарювання

 

код ЄДРПОУ

 

код КОАТУУ

 

Юридична адреса

 

Поштова адреса

 

Електронна пошта, телефон

 

Таблиця 1. Показник загального утворення відходів (Пзув)

 

Пзув

Фактичний/прогнозний обсяг утворення відходів I класу небезпеки, тонн

Фактичний/прогнозний обсяг утворення відходів II класу небезпеки, тонн

Фактичний/прогнозний обсяг утворення відходів III класу небезпеки, тонн

Фактичний/прогнозний обсяг утворення відходів IV класу небезпеки, тонн

За 20__ (звітний) рік

 

 

 

 

 

На 20__ (поточний) рік

 

 

 

 

 

 

 

(х5000)

(х500)

(х50)

(х1)

Таблиця 2. Утворення та напрями передачі відходів

N
з/п

Назва відходів за ДК 005-96

Код відходів за ДК 005-96

Інша назва відходів

Клас небезпеки

Накопичено на початок звітного року,тонн

Обсяг утворення у звітному році, тонн

Обсяг утворення у поточному році (прогноз), тонн

Передача відходів іншому власнику

Назва, адреса, код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, якому передаються відходи;
додатково серія та номер ліцензії у разі передачі небезпечних відходів

Кількість переданих відходів у звітному році, тонн

Передано для здійснення операції з відходами
(навести код операції D, R)*

Опис операції з відходами
(заповнюється, якщо код у колонці 11 не відображає повний зміст операції)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

Х

Х

____________
* згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120.

Достовірність відомостей в Декларації підтверджую.

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)

М. П.

___________________________
(П. І. Б.)

___ ____________ 20__ року

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 р. N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1183).

2. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1518 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1935).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 289 "Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 28, ст. 1049).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 р. N 748 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3041).

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, Порядку подання декларації про відходи та її форми"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, Порядку подання декларації про відходи та її форми" (далі - проект акта) розроблений на виконання пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру".

Прийняття проекту акта уможливить встановити Порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та Порядку подання декларації про відходи, забезпечити виконання вимог Закону України "Про відходи" суб'єктами господарювання щодо запобігання та зменшення обсягів утворення відходів, проведення організаційних, науково-технічних та технологічних заходів для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим власникам, що здійснюють збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення відходів.

Проектом акта передбачається визнати такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" та інші акти Уряду щодо внесення змін до зазначеної постанови, у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є вдосконалення управління у сфері поводження з відходами на державному та регіональному рівні шляхом встановлення відповідних дозвільних процедур та порядку подання декларації про відходи.

Положеннями проекту акта оптимізується кількість документів, які необхідно подавати суб'єктам господарювання для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, встановлюється трирічний строк його дії, а також запроваджується механізм подання декларацій про відходи, що створить умови для дерегуляції у цій сфері.

3. Правові аспекти регулювання

У сфері поводження з відходами діють такі нормативно-правові акти: закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів", від 31.08.98 N 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів", від 01.11.99 N 2034 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів", від 03.08.98 N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту постанови не потребує матеріальних та інших витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном, МОЗ, Антимонопольним комітетом, Держекоінспекцією, Держпідприємництвом, Мінекономрозвитку, Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Проект постанови погоджено обласними державними адміністраціями і державною адміністрацією м. Києва і м. Севастополя.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не встановлює правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою забезпечення громадського обговорення проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Зазначеним регуляторним актом буде перейдено на нову процедуру оформлення дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, що забезпечить створення ефективної системи управління відходами на державному та регіональному рівнях та сприятиме дерегуляції відносин у сфері поводження з відходами та спрощенню дозвільних процедур для суб'єктів господарювання.

Суб'єкти

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачаються

Реалізація державної політики у сфері поводження з відходами, спрощення дозвільних процедур

Суб'єкти господарювання

Звільнення значної частини суб'єктів господарювання від одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Спрощення, пришвидшення та уніфікація дозвільних процедур для суб'єктів господарювання, які повинні отримувати документи дозвільного характеру у сфері поводження з відходами.

Після запровадження цього проекту акта суб'єкти господарювання, що утворюють незначну кількість відходів, і які врегулювали поводження з ними належним чином, подаватимуть декларацію про відходи, не отримуючи дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Населення

Не передбачаються

Підвищиться інформованість населення шляхом розміщення відомостей щодо поводження з відходами на загальнодоступних інформаційних ресурсах

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутність впливу реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови уможливить значно спростити дозвільні процедури при наданні дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, запровадити механізм подання декларацій про відходи, що створить умови для дерегуляції у цій сфері.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

І. А. Шевченко

___ грудня 2014 року

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, Порядку подання декларації про відходи та її форми"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, Порядку подання декларації про відходи та її форми" (далі - проект постанови) передбачається розв'язати такі проблеми:

прийняття актів Кабінету Міністрів України на виконання пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру";

встановлення порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та порядку подання декларації про відходи суб'єктами господарювання;

забезпечення виконання вимог Закону України "Про відходи" суб'єктами господарювання щодо запобігання та зменшення обсягів утворення відходів, здійснення організаційних, науково-технічних та технологічних заходів для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим власникам, що здійснюють щодо збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

встановлення форми дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та форми декларації про відходи, що відповідають вимогам сьогодення.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою проекту постанови є вдосконалення управління у сфері поводження з відходами на державному та регіональному рівні.

Запропоновані зміни у системі документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами спрямовані на:

удосконалення дозвільної процедури у сфері поводження з відходами, у тому числі на їх спрощення;

встановлення процедур видачі, реєстрації, коригування дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та інформаційного забезпечення цієї сфери.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та подання декларації про відходи", розроблений на виконання пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру".

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Перший альтернативний спосіб. Залишення ситуації без змін. Такий спосіб є недоцільним з огляду на необхідність приведення актів Уряду до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру".

Другий спосіб - прийняти запропонований проект постанови. На сьогодні є оптимальним рішенням, спрямованим на безпосереднє виконання вимог Законів України "Про відходи", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру".

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Перехід на нові процедури оформлення дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами забезпечить створення ефективної системи управління відходами на державному та регіональному рівнях.

Положеннями проекту оптимізується кількість документів, яку необхідно подавати суб'єктам господарювання для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, встановлюється трирічний термін його дії, а також запроваджується механізм подання декларацій про відходи, що створить умови для дерегуляції у цій сфері.

Передбачено вдосконалити систему інформаційного забезпечення щодо надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та реєстрації декларацій про відходи, яке здійснюватимуть орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, місцеві державні адміністрації шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформаційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізуватиметься:

перелік суб'єктів господарювання, яким зареєстровано Декларації;

перелік Операторів та Утворювачів відходів, яким надано Дозволи з інформацією щодо номенклатури та кількості відходів, перелік дозволених операцій тощо.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дасть змогу удосконалити систему видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, що стане частиною функціонування регіональних систем управління відходами.

На досягнення цілей у разі прийняття цього регуляторного акта можуть вплинути такі позитивні чинники:

вдосконалення системи дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та реєстрації декларацій про відходи;

використання цілісного інформаційно-методичного забезпечення.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Зазначеним регуляторним актом буде здійснено перехід на нову процедуру оформлення дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, що забезпечить створення ефективної системи управління відходами на державному та регіональному рівнях та сприятиме дерегуляції відносин у сфері поводження з відходами та спрощенню дозвільних процедур для суб'єктів господарювання.

Суб'єкти

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачаються

Реалізація державної політики у сфері поводження з відходами, спрощення дозвільних процедур

Суб'єкти господарювання

Звільнення значної частини суб'єктів господарювання від одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Спрощення, прискорення та уніфікація дозвільних процедур для суб'єктів господарювання, які повинні отримувати документи дозвільного характеру у сфері поводження з відходами.

Після запровадження цього Порядку суб'єкти господарювання, що утворюють незначну кількість відходів, і які врегулювали поводження з ними належним чином, подаватимуть декларацію про відходи, не отримуючи дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Населення

Не передбачаються

Підвищиться інформованість населення шляхом розміщення відомостей щодо поводження з відходами на загальнодоступних інформаційних ресурсах

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежений. У разі внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання у сфері поводження з відходами можливе внесення змін до цього регуляторного акта.

8. Визначення показників результативності регулятивного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такий показник - кількість суб'єктів господарювання, яким надано дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та зареєстровано декларації про відходи за рік.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання про основні положення акта - середній. Проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Міністерство екології та природних ресурсів здійснюватиме відстеження результативності цього регуляторного акта за показниками результативності:

базове - до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних;

повторне - через рік із дня набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням;

періодичні - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення проведення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

І. А. Шевченко

___ грудня 2014 року

 

Опрос