Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об утилизации транспортных средств" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 719) такі зміни:

1. Абзац восьмий частини першої статті 4 виключити.

2. Абзац восьмий частини четвертої статті 5 виключити.

3. Статтю 6 виключити.

4. Частини шосту та сьому статті 7 виключити.

5. Статті 8 і 9 викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Контроль і нагляд у сфері утилізації транспортних засобів

1. Державний нагляд (контроль) у сфері утилізації транспортних засобів здійснює у межах повноважень, визначених законом, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Стаття 9. Відповідальність за порушення правил утилізації транспортних засобів

1. Порушення правил утилізації транспортних засобів тягне за собою відповідальність, установлену законодавством.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" розроблений на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 30.04.2014 N 15122/1/1-14 з метою узгодження нормативно-правових актів із Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль".

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.

Завданням законопроекту є внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" щодо вилучення положення, пов'язаних зі сплатою екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, які діють у цій сфері правового регулювання, є:

Податковий кодекс України;

Митний кодекс України;

Закон України "Про утилізацію транспортних засобів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, ДФС, Держпідприємництвом, Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання пропозицій проект розміщено на офіційному сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується відносин у соціально-трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутність впливу реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме реалізації Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.

 

Міністр екології
та природних ресурсів України

І. А. Шевченко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів"

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (далі - проект Закону) розроблений Міністерством екології та природних ресурсів України.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 30.04.2014 N 15122/1/1-14 стосовно приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль".

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону розроблено з метою забезпечення реалізації Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.

Завданням законопроекту є внесення змін до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" щодо виключення положення, пов'язаних зі сплатою екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Під час розробки законопроекту було розглянуто альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший альтернативний спосіб. Залишення ситуації без змін. Такий спосіб є недоцільним з огляду на необхідність приведення актів Уряду до вимог Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль".

Другий спосіб - прийняти запропонований проект Закону. На сьогодні є оптимальним рішенням, спрямованим на безпосереднє виконання вимог законодавства України у сфері поводження з відходами.

Таким чином розробка законопроекту є оптимальним варіантом, який дозволить розв'язати вищезазначені проблеми.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Проект Закону передбачає виключення положень, пов'язаних зі сплатою екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а також усунення надмірних вимог до суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати діяльність з розбирання транспортних засобів, що утилізуються, зокрема вимоги щодо наявності у пунктах розбирання транспортних засобів системи екологічного менеджменту, сертифікованої за стандартами Міжнародної організації із стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічним національним стандартом та визначає механізм державного контролю і нагляду у сфері господарської діяльності з утилізації транспортних засобів відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання відносин між органами державної влади та суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з утилізації транспортних засобів.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Визначення чіткого механізму державного контролю і нагляду у сфері господарської діяльності з утилізації транспортних засобів відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Усунення надмірних вимог до суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати діяльність з розбирання транспортних засобів, що утилізуються, зокрема вимоги щодо наявності у пунктах розбирання транспортних засобів системи екологічного менеджменту, сертифікованої за стандартами Міжнародної організації із стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічним національним стандартом

Не передбачено

Інтереси громадян

Покращення стану навколишнього природного середовища

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

статистичні показники:

- кількість суб'єктів господарювання, які будуть звертатися до Мінприроди з метою включення до Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються;

- кількість скарг суб'єктів господарювання на дії посадових осіб органів Мінприроди щодо порушення вимог положень цього регуляторного акта під час включення суб'єктів господарювання до Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються.

показники соціологічних опитувань:

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта - включення суб'єктів господарювання до Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються проводитиметься на безоплатній основі, а тому це не призведе до обтяження фізичних та юридичних осіб.

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб про основні положення регуляторного акта - з положеннями акта можна буде ознайомитися на офіційному сайті Мінприроди та Верховної Ради України.

Проектом акта не передбачається надходження платежів до державного бюджету.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Міністр екології
та природних ресурсів України

І. А. Шевченко

Опрос