Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно представления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце (контролере) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

в абзаці дев'ятому частини першої статті 16611 слова "вигодоодержувача (вигодоодержувачів)" замінити словами "кінцевого бенефіціарного власника (контролера)".

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

у статті 6411:

у назві статті слова "Кінцевий вигодоодержувач" замінити словами "Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)";

у частині першій:

в абзаці першому слова "кінцевого вигодоодержувача" замінити словами "кінцевого бенефіціарного власника (контролера)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".".

3. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами):

1) абзац п'ятнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".";

2) частину шосту статті 11 після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"Обсяг, порядок надання інформації з реєстраційної справи та надання доступу до документів, які знаходяться в реєстраційній справі, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Кабінетом Міністрів України.";

3) у частині другій статті 17:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером);";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятдесят перший вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятдесятим;

4) абзац третій частини другої статті 19 викласти в такій редакції:

"При зміні кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, подаються документи, передбачені частиною першою цієї статті.";

5) частину третю статті 20 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Обсяг, порядок надання відомостей та надання доступу до таких відомостей центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Кабінетом Міністрів України.";

6) у частині першій статті 24:

абзаци шостий, сьомий, восьмий викласти в такій редакції:

"інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером);".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати відповідно абзацом шостим;

7) в абзаці шостому частини першої статті 27 слова "вигодоодержувача (вигодоодержувачів)" замінити словами "бенефіціарного власника (контролера)".

4. У розділі II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 46, стор. 3032, ст. 2048) пункт другий виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

2. Юридичні особи, які зареєстровані до набрання чинності цим Законом та не подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців містяться відомості щодо юридичної особи, зокрема:

інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" терміни "істотна участь" та "кінцевий вигодоодержувач" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Відповідно до статті 6411 Господарського кодексу України підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Статтею 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність за неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи.

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України N 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон N 1702-VII), яким визнано таким, що втратив чинність, Закон України від 29 листопада 2014 року N 249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", що містив термінологію "істотна участь" та "кінцевий вигодоодержувач юридичної особи".

Разом із цим Законом N 1702-VII введено поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" та "структура власності".

При цьому термін "структура власності" за своєю правовою природою відмінний від аналогічного терміна в розумінні Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", оскільки інформація про структуру власності в розумінні Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" спрямована на встановлення фізичних осіб - власників істотної участі, а інформація про структуру власності в розумінні Закону N 1702-VII - на встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Закон N 1702-VII набирає чинності 07 лютого 2015 року.

Ураховуючи зазначене, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" (далі - проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є приведення Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у відповідність до Закону N 1702-VII шляхом внесення до них відповідних змін.

3. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року N 8073-X;

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV;

Закони України від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття Закону забезпечить приведення Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у відповідність до Закону N 1702-VII.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Сфери впливу

Вплив, який справлятиме регуляторний акт

Ринкове середовище

Відсутній

Забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання

Створення умов для реалізація права на отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Забезпечення прав та інтересів громадян

Створення умов для реалізації права на отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Забезпечення прав та інтересів держави

1. Реалізація єдиної державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
2. Створення умов для прозорості ведення бізнесу в Україні

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть впливати на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить приведення Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у відповідність до Закону N 1702-VII.

 

Міністр

П. Петренко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

1.1. Причини та умови виникнення проблеми

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців містяться відомості щодо юридичної особи, зокрема:

інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" терміни "істотна участь" та "кінцевий вигодоодержувач" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Відповідно до статті 6411 Господарського кодексу України підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Статтею 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року N 8073-X встановлена відповідальність за неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи.

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України N 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон N 1702-VII), яким визнано таким, що втратив чинність, Закон України від 28 листопада 2014 року N 249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", що містив терміни та визначення термінів "істотна участь" та "кінцевий вигодоодержувач юридичної особи".

Разом із цим Законом N 1702-VII введено поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" та "структура власності".

При цьому термін "структура власності" за своєю правовою природою відмінний від аналогічного терміна в розумінні Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", оскільки інформація про структуру власності в розумінні Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" спрямована на встановлення фізичних осіб - власників істотної участі, а інформація про структуру власності в розумінні Закону N 1702-VII - на встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Закон N 1702-VII набирає чинності 07 лютого 2015 року.

Ураховуючи зазначене, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" (далі - проект Закону).

1.2. Обґрунтування неможливості розв'язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта

Оскільки на сьогодні є потреб у приведенні Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Кодексу України про адміністративні правопорушення та Господарського кодексу України у відповідність до Закону N 1702-VII, вищевказана проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного акта.

1.3. Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив

Юридичні особи (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів місцевого самоврядування та їх асоціацій).

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою проекту Закону є приведення Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Кодексу України про адміністративні правопорушення та Господарського кодексу України у відповідність до Закону N 1702-VII.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розробки нормативно-правового акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей:

1. Збереження так званого "статусу-кво", що не розв'яже вищевказаної проблеми. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

2. Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)", що забезпечить приведення Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Кодексу України про адміністративні правопорушення та Господарського кодексу України у відповідність до Закону N 1702-VII.

Таким чином, єдиним способом вирішення вищезазначених проблем є прийняття проекту Закону. Такий спосіб відповідає вимогам чинного законодавства. Завдяки прийняттю проекту Закону розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі.

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом Закону передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", якими забезпечується:

1) заміна термінів "кінцевий вигодоодержувач (вигодоодержувачі)" на термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" у відповідних відмінках;

2) виключення з переліку відомостей, які відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, інформації про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону забезпечить приведення Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у відповідність до Закону N 1702-VII.

Впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних наслідків у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог державними органами (посадовими особами) та органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими заінтересованими особами висока.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує фінансування з Державного бюджету України.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону забезпечить приведення Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у відповідність до Закону N 1702-VII.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта:

Вигоди

Витрати

У сфері держави

1. Реалізація єдиної державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2. Створення умов для прозорості ведення бізнесу в Україні

Не потребує витрат з Державного бюджету

У сфері суб'єктів господарювання

Реалізація акта дозволить забезпечити створення умов для реалізації права на отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

У сфері громадян

Реалізація акта дозволить забезпечити створення умов для реалізації права на отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Витрати громадян відсутні

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

7. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Вплив зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

8. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

Оскільки проект Закону спрямований на удосконалення процедур державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, потреба у його дії є постійною.

9. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - надходження відсутні;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - не визначено;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - не витрачатимуться;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий. З цією метою проект акта буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції у мережі Інтернет.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше 2-х років, у результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані за допомогою внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, у тому числі у разі коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні показники результативності акта порівнюються з аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть здійснюватися статистичним методом.

Відстеження будуть узагальнюватися та вноситись як пропозиції до плану роботи Державної реєстраційної служби України на відповідний рік.

 

Міністр

П. Петренко

Опрос