Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления, рассмотрения, утверждения и основные требования к исполнению смет бюджетных учреждений (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ ____ N ___

Київ

Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414; N 15, ст. 806; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30, ст. 1546; 2004 р., N 17, ст. 1182; N 49, ст. 3206; 2005 р., N 4, ст. 230; 2006 р., N 7 ст. 367; 2007 р., N 6, ст. 227; 2009 р., N 23, ст. 730; 2011 р., N 5, ст. 248, N 97, ст. 3547; 2012 р., N 13, ст. 466, N 22, ст. 837; 2013 р., N 51, ст. 18), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

1. У пункті 2:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Помісячний план використання бюджетних коштів - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету, який регламентує для вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та наукових установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі - вищі навчальні заклади та наукові установи), протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.".

2. У тексті Порядку слова "заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а також заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах" в усіх відмінках виключити.

3. Пункти 3, 27, абзаци перший і четвертий пункту 29, абзац сьомий пункту 30, пункт 37, абзац одинадцятий пункту 47 та пункт 51 після слів "плани спеціального фонду" у всіх відмінках доповнити словами "зведення показників спеціального фонду кошторису" у відповідних відмінках.

4. У пункті 8 слова "для їх здійснення" замінити словами "на їх виконання".

5. Абзац перший пункту 28 викласти у такій редакції:

"Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувача), помісячних планів використання бюджетних коштів і подають їх головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених кошторисів і складення проектів зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету та зведених планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, а також проектів зведених планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувача) і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.".

6. У пункті 31:

абзац третій доповнити словами "та складання зведення показників спеціального фонду кошторису";

в абзаці п'ятому слова "головних фінансових управлінь обласної, Київської міської та фінансового управління" замінити словами "структурних підрозділів з питань фінансів обласної, Київської та".

7. У пункті 33:

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) міністерств і відомств Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями після погодження з Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;";

у підпункті 7 слова "за погодженням з Мінфіном" виключити.

8. У пункті 34 слово "одержувачами" замінити словом "одержувачів".

9. Пункт 42 доповнити словами "та складання зведення показників спеціального фонду кошторису".

10. Абзац перший пункту 43 викласти у такій редакції:

"Для здійснення контролю за відповідністю бюджетних асигнувань, визначених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду бюджету, планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах спеціального фонду, зведенні показників спеціального фонду кошторису, планах використання бюджетних коштів, помісячних планах використання бюджетних коштів розпорядників бюджетним асигнуванням, затвердженим розписами відповідних бюджетів, органи Казначейства обліковують розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, показників планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів.".

11. В абзаці п'ятому пункту 43 цифри "1160" замінити цифрами "2270".

12. Абзац дванадцятий пункту 47 доповнити словами "та складаються зведення показників спеціального фонду кошторису".

13. У пункті 49:

речення перше абзацу п'ятого після слів "довідки про зміни до кошторису" доповнити словами "зі зведенням показників спеціального фонду кошторису";

речення п'яте абзацу п'ятого після слів "внести зміни до спеціального фонду кошторису" доповнити словами "зі зведенням показників спеціального фонду кошторису";

абзац сьомий доповнити словами "зведення показників спеціального фонду кошторису";

в абзаці дванадцятому слова в дужках "(рішення про місцевий бюджет)" виключити.

____________

Опрос