Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев и Порядка предоставления эталонам статуса национальных эталонов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2014 р. N ____

Київ

Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів

Відповідно до статті 6 Закону України від 5 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

критерії надання еталонам статусу національних еталонів;

Порядок надання еталонам статусу національних еталонів.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

КРИТЕРІЇ
надання еталонам статусу національних еталонів

1. Критерії надання первинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів:

1) еталон забезпечує відтворення, зберігання та передачу значень одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць SI з найвищою в державі точністю;

2) еталон є ідентифікованим, а його метрологічні і технічні характеристики - документально оформленими;

3) еталон забезпечено умовами для його тривалої роботи і документально оформленими правилами зберігання та застосування.

2. Критерії надання вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів:

1) відсутність у державі відповідного первинного еталона;

2) найвищі метрологічні властивості еталона серед еталонів зазначеної одиниці, що є в державі;

3) задокументована простежуваність значення величини еталона;

4) невизначеність вимірювання еталона за результатами його калібрування відповідає застосуванню еталона за призначенням;

5) еталон є ідентифікованим, а його метрологічні і технічні характеристики - документально оформленими;

6) еталон забезпечено умовами для його тривалої роботи і документально оформленими правилами зберігання та застосування.

 

ПОРЯДОК
надання еталонам статусу національних еталонів

1. Цей Порядок визначає процедуру надання первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів.

2. Для надання первинним і вторинним еталонам статусу національних еталонів науковий метрологічний центр, підприємство чи організація, яка зберігає еталон (далі - організація-зберігач), подає до Мінекономрозвитку у двох примірниках такі документи:

1) паспорт еталона;

2) правила зберігання та застосування еталона, що визначаються організацією-зберігачем еталона;

3) пропозиції щодо призначення вченого зберігача еталона;

4) матеріали дослідження еталона стосовно визначення його метрологічних властивостей.

Визначення метрологічних властивостей еталона може підтверджуватися результатами його звірень з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;

5) позитивний експертний висновок Національного наукового центру "Інститут метрології" за результатами науково-технічної експертизи;

6) довідку про додержання критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів, затверджених зазначеною постановою, та науково-технічну і техніко-економічну ефективність упровадження еталона в національну економіку та невиробничу сферу, яка складається організацією-зберігачем у довільній формі.

Форми паспорта еталона, правил зберігання та застосування еталона і пропозиції щодо призначення вченого зберігача еталона визначаються ДСТУ 3231.

3. Мінекономрозвитку протягом 60 робочих днів із дня одержання документів, визначених у пункті 2 цього Порядку, розглядає їх та приймає відповідне рішення.

У разі подання неповного пакета документів або їх невідповідності встановленій формі Мінекономрозвитку залишає їх без розгляду, про що не пізніше 15 робочих днів із дня одержання цих документів письмово повідомляє організацію-зберігача еталона із зазначенням підстав.

4. Рішення про визнання еталона як основи для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі, та надання йому статусу національного еталона затверджується наказом Мінекономрозвитку.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів" (далі - проект постанови) розроблено з метою реалізації статті 6 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (N 1314-VII) (далі - Закон).

Законом передбачається гармонізація законодавчих актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології, звуження сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності (мінімізація викладення основних положень з метрології та метрологічної діяльності у формі нормативних документів шляхом переведення їх на рівень нормативно-правових актів).

На сьогодні порядок затвердження еталонів визначений ДСТУ 3231:2007 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування".

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту постанови є визначення на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України критеріїв та порядку надання еталонам статусу національних еталонів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (N 1314-VII), наказ Держспоживстандарту від 23.01.2006 N 3, зареєстрований в Мін'юсті 07.02.2006 за N 101/11975, "Про затвердження Положення про Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань", ДСТУ 3231:2007 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткового фінансування з державного бюджету, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з МОН, Мінфіном, Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

Відсутність ознак дискримінації (крім позитивних дій).

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови буде оприлюднено Мінекономрозвитку шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства. Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови дає можливість збереження існуючих робочих місць.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови забезпечить визначення на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України критеріїв та порядку надання еталонам статусу національних.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

В. Пятницький

____ ____________ 2014 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

На сьогодні порядок затвердження еталонів та надання їм статусу державного визначений ДСТУ 3231:2007 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування" (далі - ДСТУ 3231:2007).

ДСТУ 3231:2007 не передбачає процедуру та не визначає порядок та критерії надання еталону статусу національного.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів" (далі - проект постанови) передбачається визначення на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України критеріїв та порядку надання первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів. Надання еталонам статусу національних еталонів здійснюватиметься центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, відповідно до критеріїв та порядку, визначених проектом постанови.

Розроблений проект постанови забезпечить реалізацію статті 6 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (N 1314-VII) з метою адаптації законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу з питань метрології.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту постанови є визначення на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України критеріїв та порядку надання еталонам статусу національних еталонів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Зазначена проблема не може бути врегульована шляхом альтернативних способів досягнення встановлених цілей, зокрема шляхом внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метрології.

З огляду на викладене видання регуляторного акта є найбільш обґрунтованим та ефективним способом досягнення зазначених цілей.

4. Механізм і заходи, які забезпечуватимуть розв'язання визначеної проблеми

Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів" буде визначено механізм на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України критеріїв та порядку надання первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів, що відповідає у повному обсязі документам Міжнародної організації законодавчої метрології, актам законодавства Європейського Союзу з питань метрології.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Національний еталон є основою для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі. Метою створення і застосування еталонів є забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань, які виконуються в державі за допомогою засобів вимірювальної техніки.

З метою гарантії прийнятної точності використовуваних засобів вимірювань їх характеристики точності звіряються з характеристиками об'єктів найвищої точності, тобто еталонами. Еталони використовуються для передачі розміру одиниць величин робочим еталонам і далі робочим засобам вимірювань, використовуваних на виробництві, для обліку енергоресурсів, в охороні здоров'я, моніторингу навколишнього середовища і так далі. Лише забезпечивши зв'язок результатів вимірювань з еталонами можна говорити про їх достовірність і точність.

Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить підприємствам усіх форм власності, які створюють, вдосконалюють еталони, претендувати відповідно до порядку, зазначеному в проекті постанови, на надання цим еталонам статусу національних, які забезпечать простежуваність, достовірність та точність результатів вимірювань, що сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови забезпечить визначення на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України процедури надання первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів, що сприятиме захисту прав споживачів, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку та забезпечить можливість доступу вітчизняних товарів на ринок Європейського Союзу.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Усунення технічних бар'єрів у торгівлі

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку та забезпечення доступу вітчизняних товарів на ринок Європейського Союзу

Відсутні

Населення

Захист прав споживачів, попередження дій, що вводять в оману споживачів з метою гарантії прийнятної точності використовуваних засобів вимірювань

Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмежень строку регуляторного акта немає. Термін чинності регуляторного акта - відповідно до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності акта

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Достатньо високий. Зокрема, проект акта оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку www.me.gov.ua в розділі "Обговорення проектів актів"

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Зазначений показник залежить від кількості суб'єктів господарювання, що займаються створенням, вдосконаленням первинних і вторинних еталонів

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності постановою. Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання і споживачів.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік після набрання чинності цією постановою шляхом аналізу аналогічних показників, установлених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиме один раз на три роки після закінчення заходів повторного відстеження.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос