Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях поставки электрической энергии потребителям в осенне-зимний период 2014/2015 годов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.12.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від "     "                 2014 N _____

Про особливості постачання електричної енергії споживачам в осінньо-зимовий період 2014/2015 років

1. З метою забезпечення надійної, безперебійної роботи об'єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України), запобігання порушення балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії та виникнення системної аварії Головам Київської міської та обласних державних адміністрацій забезпечити відповідно до Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року N 441 (із змінами), безумовне дотримання встановлених Міністерством енергетики та вугільної промисловості України граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України.

2. Погодитись з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та дозволити:

- енергопостачальним компаніям розробити графіки періодичного тимчасового відключення електричної енергії, які складаюся з трьох черг, кожна з яких в обсязі не менше 15 % від максимального споживання електричної потужності згідно з результатами вимірів режимного дня 2013 року;

- енергопостачальним компаніям застосовувати графіки тимчасового відключення електричної енергії у період з 0900 до 2200 у разі перевищення граничних величин споживання електричної потужності. Години та тривалість відключень погодити з Київською міською та обласними державними адміністраціями.

- державному підприємству "Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснювати часткове або повне відключення від магістральних та міждержавних мереж у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасово окупованій території Криму.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про особливості постачання електричної енергії споживачам в осінньо-зимовий період 2014/2015 років"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України у відповідності до вимог Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 N 441 (зі змінами).

Впровадження графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії споживачам, а також часткове або повне відключення від магістральних та міждержавних мереж у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму, забезпечить надійну, безперебійну роботу об'єднаної енергетичної системи України, запобігання порушення балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії та виникнення системної аварії, а також уникнення застосування відключень електроенергії споживачам без попереджень.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про особливості постачання електричної енергії споживачам в осінньо-зимовий період 2014/2015 років" (далі - проект розпорядження) розроблено з метою забезпечення надійної, безперебійної роботи об'єднаної енергетичної системи України, запобігання порушення балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії та виникнення системної аварії, за рахунок залучення споживачів електричної енергії до графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії, а також за рахунок часткового або повного відключення від магістральних та міждержавних мереж у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму.

3. Аргументація переваг обраного способу досягнення встановлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Не забезпечує належне регулювання в галузі

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України

Обраний спосіб

• Відповідає вимогам чинного законодавства України.
• Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

• Відповідає вимогам чинного законодавства України.
• Відповідає принципам державної регуляторної політики.

4. Механізм впровадження заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Впровадження проекту дозволить врегулювати питання, пов'язані із залученням споживачів електричної енергії до графіків тимчасового відключення електричної енергії, а також частковим або повним відключенням від магістральних та міждержавних мереж у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання: регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики та основних принципів державного нагляду (контролю) та відповідає вимогам чинного законодавства.

Ефективність способів досягнення цілей: запропоновані способи забезпечують досягнення цілей регулювання шляхом удосконалення процедури залучення споживачів електричної енергії до графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії, а також процедури часткового або повного відключення від магістральних та міждержавних мереж у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму.

5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

- чинне законодавство. Запропоновані підходи до залучення споживачів електричної енергії до графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії, а також до часткового або повного відключення від магістральних та міждержавних мереж у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму, можуть бути змінені під впливом зовнішніх факторів.

- рівень поінформованості. Прийняття та оприлюднення проекту акта у встановленому порядку забезпечить доведення до відома суб'єктів господарювання та населення щодо внесення їх до графіків тимчасового відключення електричної енергії, а також до часткового або повного відключення від магістральних та міждержавних мережу у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Зважаючи на сучасний стан у галузі регулювання електроспоживання впровадження проекту акта має достатні можливості для врегулювання взаємин між суб'єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії, які залучені до графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії, а також до часткового або повного відключення від магістральних та міждержавних мережу у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту акта дозволить зменшити дефіцит електричної потужності в пікові періоди навантаження об'єднаної енергетичної системи України за рахунок залучення споживачів до графіків тимчасового відключення електричної енергії, а також часткового або повного відключення від магістральних та міждержавних мережу у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму.

7. Обґрунтування строків чинності регуляторного акта

Термін дії акта необмежений у часі. Зміни та доповнення до даного проекту можуть встановити його термін дії, змінити положення з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта є підвищення ефективності застосування графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії споживачам.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачається направлення до бюджету надходжень. Не передбачається створення державних цільових фондів.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: суб'єкти електроенергетики, споживачі електричної енергії.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог проекту постанови: виконання вимог проекту акта не пов'язано з витрачанням коштів і часу фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: проект акта буде оприлюднене у встановленому порядку.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься досягнення результативності.

Відстеження результативності акта здійснюватиметься Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності даного акта здійснюватиметься у відповідності до чинного законодавства враховуючи показники.

Джерелом інформації для моніторингу впровадження запропонованих рішень є звітні дані суб'єктів електроенергетики щодо дотримання граничних величин споживання електричної потужності при застосуванні графіків обмеження споживання електричної потужності та графіків тимчасового відключення електричної енергії споживачам, які щоденно надаються електроенергетичними системами НЕК "Укренерго".

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про особливості постачання електричної енергії споживачам в осінньо-зимовий період 2014/2015 років"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України у відповідності до вимог Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 N 441 (зі змінами).

Впровадження графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії споживачам, а також часткове або повне відключення від магістральних та міждержавних мереж у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму, забезпечить надійну, безперебійну роботу об'єднаної енергетичної системи України, запобігання порушення балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії та виникнення системної аварії, а також уникнення застосування відключень електроенергії споживачам без попереджень.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про особливості постачання електричної енергії споживачам в осінньо-зимовий період 2014/2015 років" (далі - проект розпорядження) розроблено з метою забезпечення надійної, безперебійної роботи об'єднаної енергетичної системи України, запобігання порушення балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії та виникнення системної аварії, за рахунок залучення споживачів електричної енергії до графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії, а також за рахунок часткового або повного відключення від магістральних та міждержавних мереж у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Закон України "Про електроенергетику";

- постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року N 441 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі" (із змінами);

- постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 "Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії";

- наказ Мінпаливенерго від 23 листопада 2006 року N 456 "Про затвердження Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2007 р. за N 151/13418 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міненерговугілля від 12 лютого 2014 року N 142).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження немає положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект розпорядження не містить правил і процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою оприлюднення проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості (http://mpe.kmu.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціальної сфери, у зв'язку з цим не потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження є регуляторним актом. Метою прийняття акту є врегулювання питань, пов'язаних з взаєминами між суб'єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії, які залучені до графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії, а також до часткового або повного відключення від магістральних та міждержавних мережу у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму.

Проект розпорядження розроблено відповідно до принципів державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту розпорядження не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту розпорядження дозволить зменшити дефіцит електричної потужності в пікові періоди навантаження об'єднаної енергетичної системи України за рахунок залучення споживачів до графіків періодичного тимчасового відключення електричної енергії, а також часткового або повного відключення від магістральних та міждержавних мережу у випадку не дотримання граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження ОЕС України споживачів, розташованих на територіях непідконтрольних українській владі та на тимчасовій окупованій території Криму.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

Опрос