Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возвращения излишне и/или ошибочно уплаченных средств (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.12.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

Відповідно до статей 9, 11, 26 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

1. Затвердити Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, що додається.

Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року N 450 "Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2013 року за N 1601/24133;

наказ Міністерства доходів і зборів України від 14 січня 2014 року N 12 "Про затвердження Змін до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за N 186/24963.

Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Державної фіскальної служби України (Видиборець А. П.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

Державній фіскальній службі України (Білоус І. О.) надавати роз'яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цим наказом.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

Цей Порядок розроблено на виконання статей 9, 11, 26 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон).

Цей Порядок визначає процедуру зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення платникам, на яких згідно із Законом покладено обов'язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску), сум надміру та/або помилково сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).

У випадку помилкової сплати сум єдиного внеску на відповідні небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719), відкриті в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) відповідно до законодавства, територіальними органами в областях, місті Києві, Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників, державними податковими інспекціями в районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, об'єднаними та спеціалізованими державними податковими інспекціями ДФС (далі - фіскальні органи) здійснюється зарахування помилково сплачених сум єдиного внеску у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком відповідно до встановленого розміру єдиного внеску у порядку календарної черговості виникнення зобов'язань платника з цього платежу.

Повернення коштів здійснюється у випадках:

надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску, безпідставно стягнених сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій або інших коштів (далі - кошти) на відповідний рахунок 3719;

помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок 3719.

До сум помилково сплачених коштів не включаються суми авансових платежів, сплачені відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 9 Закону.

Повернення коштів у випадках, передбачених пунктом 4 цього Порядку (окрім випадку надходження до фіскального органу рішення суду про визнання безпідставним стягнення ним з юридичних і фізичних осіб сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій), здійснюється виключно на підставі заяви платника про повернення надміру або помилково сплачених коштів (далі - заява), яка подається до фіскального органу за формою, визначеною у додатку 1, або в довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: найменування платника (суб'єкта господарювання); код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); місцезнаходження та номер контактного телефону; сума коштів, що підлягає поверненню; напрям перерахування коштів із зазначенням реквізитів рахунка одержувача коштів; причини повернення коштів.

До заяви платник обов'язково додає оригінал або завірену ним копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), який підтверджує сплату коштів на рахунок відповідного фіскального органу.

Структурний підрозділ фіскального органу, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, одержавши від платника заяву, у строк не більше ніж десять робочих днів проводить перевірку викладених у ній даних.

У разі наявності у платника єдиного внеску заборгованості зі сплати єдиного внеску або фінансових санкцій за іншими рахунками, повернення надміру або помилково сплачених коштів здійснюється після погашення платником такої заборгованості.

У разі відмови в задоволенні заяви, платнику єдиного внеску структурним підрозділом фіскального органу, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, надається (надсилається) повідомлення за підписом посадової особи фіскального органу із зазначенням причин відмови.

У разі задоволення заяви, заява з відміткою про підтвердження повернення надміру або помилково сплачених коштів структурного підрозділу фіскального органу, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, передається до координаційно-моніторингового підрозділу фіскального органу для підготовки висновку.

Координаційно-моніторинговий підрозділ фіскального органу у строк не більше ніж три робочі дні з дня отримання заяви з відміткою структурного підрозділу фіскального органу, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, про підтвердження повернення надміру або помилково сплачених коштів, на підставі даних інформаційної системи готує висновки за формою, визначеною у додатку 2, та два примірники Реєстру висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів (далі - Реєстр висновків) за формою, визначеною у додатку 3. Висновки реєструються в журналі обліку висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску за формою, визначеною у додатку 4, та протягом одного робочого дня від дати реєстрації передаються до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку фіскального органу згідно з Реєстром висновків для підготовки розрахункових документів.

На підставі висновку у строк не пізніше ніж три робочі дні з дня отримання Реєстру, до якого включено такий висновок, підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку фіскального органу здійснює повернення надміру або помилково сплачених коштів з рахунку, на який їх було сплачено, шляхом оформлення розрахункових документів та направлення їх відповідному органу Казначейства.

Орган Казначейства на підставі розрахункових документів фіскального органу перераховує кошти за належністю за рахунок поточних надходжень за день з відповідного рахунку фіскального органу.

Повернення коштів здійснюється на рахунки платників єдиного внеску, відкриті в банках або органах Казначейства, зазначені в заяві платника. Платникам, які сплатили кошти готівкою, повернення коштів здійснюється на рахунки, вказані у заяві платника.

Помилково сплачені суми єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок фіскального органу перераховуються шляхом оформлення підрозділом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку фіскального органу розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок фіскального органу за заявою платника не пізніше двох робочих днів з дня надходження висновку, зазначеного у пункті 7 цього Порядку.

У разі помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок фіскального органу, в якому платник не перебуває на обліку, такі кошти перераховуються шляхом оформлення підрозділом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку фіскального органу розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок фіскального органу, у якому платник перебуває на обліку, за заявою платника не пізніше двох робочих днів з дня надходження висновку, зазначеного у пункті 7 цього Порядку.

10. Повернення платникам єдиного внеску надміру або помилково сплачених коштів здійснюється підрозділами фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку фіскального органу за рахунок поточних надходжень на рахунок 3719, на який сплачено кошти, що повертаються.

У разі, якщо дата повернення платникам єдиного внеску надміру або помилково сплачених коштів припадає на два останні робочі дні поточного місяця, то таке повернення переноситься на перший робочий день наступного місяця.

У разі неможливості здійснення повернення одноразово на загальну суму, підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку здійснює повернення частковими сумами шляхом оформлення відповідних розрахункових документів.

10.1. У разі недостатності або відсутності на відповідному рахунку 3719 поточних надходжень для здійснення повернення, підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку фіскального органу направляє звернення за формою, визначеною у додатку 5, для підкріплення коштами цього рахунка до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку територіального органу ДФС в областях, місті Києві (далі - Головне управління ДФС). Підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Головного управління ДФС на підставі звернення оформлює розрахункові документи для перерахування необхідної суми коштів на рахунок фіскального органу з відповідного рахунка 3719, відкритого на ім'я Головного управління ДФС у відповідному головному управлінні Державної казначейської служби України (далі - Головне управління Казначейства). Зазначені розрахункові документи передаються для виконання відповідному Головному управлінню Казначейства.

Головне управління Казначейства на підставі розрахункових документів Головного управління ДФС перераховує суми єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій у межах поточних надходжень за день у цілому по регіону за відповідним видом надходжень на рахунок фіскального органу для здійснення повернення.

Звернення реєструються підрозділами фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку в Журналі реєстрації звернень про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску (далі - Журнал реєстрації) за формою, визначеною у додатку 6 до Порядку.

10.2. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3719 Головного управління ДФС його підкріплення здійснюється Департаментом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ДФС шляхом оформлення розрахункових документів про перерахування коштів з відповідного рахунка, відкритого в Державній казначейській службі України (далі - Казначейство України) для зарахування сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій за відповідним видом надходжень, до розмежування цих коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Підставою для оформлення розрахункових документів є звернення підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Головного управління ДФС за формою, визначеною у додатку 5, до Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ДФС.

Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ДФС оформлює розрахункові документи на перерахування необхідної суми коштів відповідному фіскальному органу для здійснення повернення та надає їх до Казначейства України.

Казначейство України на підставі розрахункових документів ДФС до здійснення розмежування коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування перераховує ці кошти за належністю у межах залишку коштів, що склався на початок дня.

10.3. У разі недостатності або відсутності протягом 30 календарних днів з дня направлення розрахункових документів ДФС до Казначейства України надходжень за попередній день на відповідному рахунку 3719 для здійснення повернення, Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ДФС направляє звернення до Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування за частиною платежу, що надміру або помилково перерахована до відповідного фонду.

Звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків подається за формою, визначеною у додатку 5. До звернення додаються копія Реєстру висновків, за формою, наведеною у додатку 3, копія розрахункового документа платника (квитанція, платіжне доручення тощо), який підтверджує сплату коштів, та копія розрахункового документа ДФС.

Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ДФС письмово інформує Казначейство України про направлення зазначеного вище звернення протягом одного робочого дня.

Пенсійний фонд України та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування у термін не більше ніж п'ять робочих днів з дня отримання звернення від ДФС оформлюють розрахункові документи на перерахування необхідної суми коштів з відповідного небюджетного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" в Казначействі України, на рахунок 3719, відкритий на ім'я ДФС, для здійснення повернення та надають їх до Казначейства України.

У разі ненадання підкріплення коштами протягом п'яти робочих днів після отримання звернення, Пенсійний фонд України та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування письмово інформують Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ДФС про причини невиконання звернення.

Направлення звернення про підкріплення коштами не є підставою для зупинення операцій з повернення коштів за рахунок надходжень за попередній день. При здійсненні повернення коштів за рахунок поточних надходжень на всю суму або її частку після направлення звернення про підкріплення коштами Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ДФС інформує про це Пенсійний фонд України та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, до яких було направлено звернення, протягом наступного робочого дня. Невикористана сума наданого підкріплення коштами повертається Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, які надавали підкріплення, протягом наступного робочого дня.

11. Кошти, помилково сплачені платником єдиного внеску на рахунок територіального органу Пенсійного фонду України, відкритий в органі Казначейства, підлягають поверненню з урахуванням вимог пункту 5 цього Порядку та згідно з реєстрами сум неповернутих коштів, отриманих від територіальних органів Пенсійного фонду України фіскальними органами відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 04 липня 2013 року N 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи", або зараховуються у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску за згодою платника.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 160 утворено Державну фіскальну службу України. Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, ДФС розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну з питань, що належать до сфери діяльності ДФС. Отже, виникла необхідність приведення відомчих актів у відповідність до актів вищої юридичної сили.

На виконання вимог статей 9, 11, 26 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів" (далі - проект наказу).

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є приведення відомчих актів у відповідність до актів вищої юридичної сили, що забезпечить реалізацію законних прав платників єдиного внеску, створення дієвого механізму зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску, повернення платникам або перерахування на відповідні рахунки помилково сплачених коштів єдиного внеску.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Прийняття наказу забезпечить досягнення встановлених цілей державного регулювання.

Неприйняття наказу призведе до неможливості практичної реалізації норм Закону, наслідком чого буде порушення прав платників єдиного внеску.

Альтернативних способів досягнення цілей немає.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

У процесі підготовки проекту наказу було вивчено та проаналізовано проблемні питання, які виникали під час практичного застосування діючого відомчого акта, з метою їх усунення.

Отже, основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки проект наказу передбачає створення дієвого механізму повернення платникам або перерахування на відповідні рахунки помилково сплачених коштів єдиного внеску, зокрема чітке розмежування обов'язків, покладених на структурні підрозділи фіскального органу та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, визначення термінів виконання цих обов'язків, перелік необхідних документів тощо, то у разі затвердження акта очікується досягнення поставленої мети.

Для впровадження та виконання вимог акта фіскальними органами, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування чи суб'єктами господарювання перешкод немає.

Негативними обставинами, які можуть впливати на виконання вимог акта, може бути ухилення від його виконання.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Приведення відомчих актів у відповідність до актів вищої юридичної сили
Механізм підкріплення коштами відповідних рахунків фіскального органу, у разі недостатності або відсутності поточних надходжень для здійснення повернення, надасть змогу попередити появу скарг платників щодо затягування фіскальним органом термінів повернення помилково сплачених коштів єдиного внеску

Додаткові витрати державного бюджету відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Зменшення витрат матеріальних, часових та людських ресурсів для реалізації права на повернення помилково сплачених коштів єдиного внеску, попередження виникнення недоїмки зі сплати єдиного внеску
Спрощення розуміння чинного законодавства

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

Забезпечення реалізації соціальних прав застрахованих осіб, визначених Законом

Витрати громадян відсутні

7. Строк чинності регуляторного акта

Пунктом 4 проекту наказу встановлено, що наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

При прийнятті регуляторного акта строк чинності не визначається. Чинність регуляторного акта може бути припинено у зв'язку зі змінами у нормативно-правових актах, що мають вищу юридичну силу та належать до сфери правового регулювання цього наказу.

8. Визначення результативності регуляторного акта

Визначити розмір надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пов'язаних з дією регуляторного акта, неможливо.

Дія регуляторного акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, які беруть участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних витрат суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта високий. З метою забезпечення громадського обговорення проект наказу оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС та Урядовому порталі "Громадянське суспільство і влада".

Результативність регуляторного акта характеризуватиметься забезпеченням дотримання законодавства при зарахуванні у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повернення платникам, на яких згідно із Законом покладено обов'язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, сум помилково сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу виключно статистичних показників.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта буде внесено відповідні зміни.

 

Міністр

Н. Яресько

"___"____________ 20__ р.

 

Опрос