Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О приведении некоторых нормативно-правовых актов Минприроды в соответствие с законодательством Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.11.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

"___" __________ 2014 року N ___

Про приведення деяких нормативно-правових актів Мінприроди у відповідність до законодавства України

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 452, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Мінприроди від 08.11.2006 N 490 "Про затвердження зразків Посвідчення про державну реєстрацію, дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, дозволу на виготовлення та застосування дослідних партій вітчизняних пестицидів і агрохімікатів і зразка етикетки", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.11.2006 за N 1226/13100, такі зміни:

1.1. У пункті 1 слова та знаки "- Дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів (додаток 2);";

1.2. Слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "Міністерство екології та природних ресурсів України";

1.3. Додаток 2 вилучити.

1.4. У зразку дозволу на виготовлення та застосування дослідних партій вітчизняних пестицидів і агрохімікатів (додаток 3) слова "Погоджено, погодження МОЗ, Мінагрополітики" вилучити.

2. У додатку до наказу Мінприроди від 08.11.2006 N 491 "Про затвердження зразка Дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.11.2006 за N 1227/13101, слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "Міністерство екології та природних ресурсів України", а також слова "Погоджено, погодження МОЗ, Мінагрополітики" вилучити.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної комісії у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив від 15.06.95 N 22 "Про затвердження Тимчасового положення про державні випробування та реєстрацію хімічних, біологічних засобів захисту, феромонів та регуляторів росту рослин і добрив в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.95 р. за N 234/770.

4. Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики (Кіндратів В. З.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Настасенка О. Г.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. В. Мохник

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про приведення деяких нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів у відповідність до законодавства України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів розроблений відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 452, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до вимог законодавства України.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" внесені зміни до законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", а також спеціальних законів, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, зокрема, в частині скасування документів дозвільного характеру, а також деяких документів (погоджень) необхідних для отримання документів дозвільного характеру.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до вимог законодавства України.

3. Правові аспекти

Дана сфера регулюється Законом України "Про пестициди і агрохімікати"; постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні", Порядком надання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.96 р. N 288.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу не потребує погодження з центральним органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу з метою забезпечення громадського обговорення розміщений на веб-сайті та Мінприроди (www.menr.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Разом з цим буде справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізації проекту наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме вдосконаленню механізму державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів, дотриманню прав та інтересів споживачів і виробників агрохімічної продукції.

 

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України -
керівник апарату

О. Г. Настасенко

"___" __________ 2014 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про приведення деяких нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до законодавства України"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про приведення деяких нормативно-правових актів Мінприроди у відповідність до законодавства України" (далі - проект наказу) розроблено відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 452, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731, з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до вимог законодавства України.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" внесені зміни до законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", а також спеціальних законів, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, зокрема, в частині скасування документів дозвільного характеру, а також деяких документів (погоджень) необхідних для отримання документів дозвільного характеру.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання є приведення нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до вимог законодавства України.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Під час розробки проекту наказу було розглянуто альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший спосіб - залишення без змін норм чинних нормативно-правових актів Мінприроди без змін.

Другий спосіб - прийняття наказу Мінприроди України "Про приведення деяких нормативно-правових актів Мінприроди у відповідність до законодавства України", який не містить суперечностей законодавству, забезпечує приведення нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до актів законодавства України, які мають вищу юридичну силу.

Таким чином, розробка проекту наказу є оптимальним варіантом, який дозволить розв'язати вищезазначені проблеми.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом наказу передбачається внести зміни до наказу Мінприроди від 08.11.2006 N 490 "Про затвердження зразків Посвідчення про державну реєстрацію, дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, дозволу на виготовлення та застосування дослідних партій вітчизняних пестицидів і агрохімікатів і зразка етикетки", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.11.2006 за N 1226/13100, а також до наказу Мінприроди від 08.11.2006 N 491 "Про затвердження зразка Дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.11.2006 за N 1227/13101. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної комісії у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив від 15.06.95 N 22 "Про затвердження Тимчасового положення про державні випробування та реєстрацію хімічних, біологічних засобів захисту, феромонів та регуляторів росту рослин і добрив в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.95 р. за N 234/770.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Прийняття наказу вирішить питання врегулювання відносин щодо приведення нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до вимог законодавства України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України у відповідність до вимог законодавства України

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Забезпечення дотримання законодавства у сфері державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів

Не передбачено

Інтереси громадян

Можливість взяти участь в обговоренні проектів регуляторних актів

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений строк. Зазначене викликане необхідністю удосконалення відносин в регулюванні випробування та державної реєстрації біопрепаратів.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 цього Аналізу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

статистичні показники:

кількість суб'єктів - заявників на проведення випробувань та державної реєстрації.

показники соціологічних опитувань:

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб, які здійснюють державну реєстрацію біопрепаратів.

Проектом акта не передбачається надходження платежів до державного бюджету.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України -
керівник апарату

О. Г. Настасенко

___ ____________ 2014 року

 

Опрос