Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения порядка открытия бизнеса (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.11.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) підпункт 14.1.214 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:

"14.1.214. Режим реального часу - режим обробки інформації з використанням засобів безперервного взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж банку або іншої фінансової установи і контролюючого органу та передавання і приймання інформації, з урахуванням часових обмежень функціонування таких мереж.";

2) у статті 69:

у пункті 69.1 слова "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців")" замінити словами "запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у абзаці першому пункту 69.2 слова "не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття)" замінити словами "у день відкриття/закриття рахунка в режимі реального часу";

пункт 69.3 викласти у такій редакції:

"69.3. Після отримання повідомлення від банку або іншої фінансової установи про відкриття рахунка контролюючий орган зобов'язаний в режимі реального часу направити повідомлення про взяття або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному цим Кодексом.";

3) пункт 183.9 статті 183 викласти у такій редакції:

"183.9. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку контролюючий орган зобов'язаний внести до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку:

з дня, зазначеного у його реєстраційній заяві, але не раніше дня надходження реєстраційної заяви;

або з дня, наступного за днем надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено.".

2. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 37, ст. 310; 2011 р., N 10, ст. 67, N 23, ст. 160, N 41, ст. 413; 2013 р., N 15, ст. 115, N 25, ст. 252; 2014 р., N 24, ст. 885):

1) у абзаці третьому частини першої статті 1 слова "і використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку" виключити;

2) частину першу статті 10 викласти у такій редакції:

"1. За проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця реєстраційний збір не справляється.

За проведення державної реєстрації змін:

що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється реєстраційний збір у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

імені або місця проживання фізичної особи - підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.";

3) статтю 18 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, або фізичної особи - підприємця, під час провадження ними господарської діяльності, а також відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.";

4) абзац п'ятий частини першої статті 24 виключити;

5) у статті 25:

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження передбачених цим Законом документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.";

у частині шостій слова "Не пізніше наступного робочого дня після" замінити словами "У день";

6) у статті 42:

абзац третій частини першої виключити;

абзаци третій і четвертий частини другої виключити;

7) у статті 43:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця здійснюється у день надходження передбачених цим Законом документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.";

у частині четвертій слова "Не пізніше наступного робочого дня після" замінити словами "У день";

у абзаці першому частини п'ятої слова "не пізніше наступного робочого дня з дати" замінити словами "у день".

3. Частину першу статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст. 392) після слів "їх копій" доповнити словами "чи відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу"
(далі - проект Закону)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 N 799, щодо розширення свободи підприємницької діяльності, відновлення довіри з боку інвесторів до України, заохочення іноземних інвестицій та запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб'єктів економічної діяльності.

Одним із індикаторів стану регулювання процедури відкриття бізнесу є рейтинг Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації "Ведення бізнесу", де Україна за напрямом "Реєстрація підприємств" займає 76 позицію. Серед країн, які займають кращі позиції, - Вірменія, Грузія, Азербайджан, Киргизія, Білорусь, Узбекистан, Казахстан тощо.

На сьогодні, з урахуванням методології розрахунку рейтингу "Ведення бізнесу", процес відкриття бізнесу в Україні може займати від 18 до 21 дня та включає наступні процедури:

реєстрація суб'єкта господарювання державним реєстратором;

реєстрація платника податку на додану вартість;

відкриття рахунку в банку;

сповіщення податкових органів про відкриття рахунку.

Законом України від 15.04.2014 N 1206 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" створені правові умови для широкого застосування електронних технологій при реєстрації підприємств. Проте строки здійснення реєстраційних процедур не зазнали суттєвих змін.

Запровадження запропонованих законопроектом змін дозволяє додатково спростити та прискорити процес відкриття бізнесу.

Залишення існуючих процедур та строків створює ризики погіршення позиції України в рейтингу "Ведення бізнесу" за напрямом "Реєстрація підприємств" та відповідно зниження рівня привабливості економіки України для інвестицій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою спрощення та прискорення процесу відкриття бізнесу шляхом скорочення строків реєстрації суб'єктів господарювання і платників податку на додану вартість, а також скорочення строків і об'єднання процедур відкриття рахунку в банку і сповіщення податкових органів про відкриття рахунку.

Внесення відповідних змін до актів законодавства сприятиме підвищенню позиції України в рейтингу "Ведення бізнесу" за напрямом "Реєстрація підприємств" та відповідно рівня привабливості економіки для інвестицій.

3. Правові аспекти

Законодавчі акти у даній сфері правового регулювання:

Податковий кодекс України;

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством доходів і зборів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національним банком України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом і відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень проекту Закону позитивно вплине на ринок праці шляхом створення нових робочих місць.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону забезпечить спрощення та прискорення процесу відкриття бізнесу.

Скорочення на законодавчому рівні строків реєстрації суб'єктів господарювання і платників податку на додану вартість, а також скорочення строків і об'єднання процедур відкриття рахунку в банку і сповіщення податкових органів про відкриття рахунку сприятиме підвищенню привабливості економіки України для інвестицій та досягненню більш високих позицій України в рейтингу "Ведення бізнесу" за напрямом "Реєстрація підприємств".

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

В. Пятницький

"___" ____________ 20__ р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Одним із індикаторів стану регулювання процедури відкриття бізнесу є рейтинг Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації "Ведення бізнесу", де Україна за напрямом "Реєстрація підприємств" займає 76 позицію. Серед країн, які займають кращі позиції, - Вірменія, Грузія, Азербайджан, Киргизія, Білорусь, Узбекистан, Казахстан тощо.

На сьогодні, з урахуванням методології розрахунку рейтингу "Ведення бізнесу", однією з головних проблем є витрати часу на відкриття власної справи. Процес відкриття бізнесу в Україні може займати від 18 до 21 дня та включає наступні процедури:

реєстрація суб'єкта господарювання державним реєстратором;

реєстрація платника податку на додану вартість;

відкриття рахунку в банку;

сповіщення податкових органів про відкриття рахунку.

Законом України від 15.04.2014 N 1206 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" створені правові умови для широкого застосування електронних технологій при реєстрації підприємств. Проте строки здійснення реєстраційних процедур не зазнали суттєвих змін.

Враховуючи вищенаведене, пропонується внести зміни до законодавчих актів, якими встановлено загальні вимоги щодо відкриття бізнесу.

2. Цілі державного регулювання

Ціль державного регулювання - спрощення порядку відкриття бізнесу.

Додаткова ціль - можливість підвищення позиції України у рейтингу "Doing Business" та покращення інвестиційного клімату.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

З метою вирішення проблеми часу, необхідного для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, пропонується скоротити його до 1 дня.

Альтернативними способами досягнення цілей регуляторного акта є:

- державна реєстрація суб'єкта господарювання протягом 10 хвилин;

- "статус-кво", тобто залишення законодавства без змін.

Як свідчить міжнародний досвід, для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності достатньо 1 дня. Тому, більша кількість днів не вирішує проблеми та не дасть можливості підвищити позицію України у рейтингу "Ведення бізнесу".

Враховуючи те, що обмін інформацією між державним реєстратором, фінансовими установами та органами державної фіскальної служби здійснюється без залучення суб'єкта підприємницької діяльності, єдиним можливим варіантом скорочення часу, необхідного для державної реєстрації суб'єкта господарювання, є встановлення режиму обробки інформації в режимі реального часу.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проект регуляторного акта визначає комплекс заходів та механізмів їх реалізації для врегулювання відносин між державними реєстраторами, фінансовими установами та органами Державної фіскальної служби.

Зараз суб'єкт господарювання звертається до державного реєстратора із заявою та пакетом документів, що подаються для проведення державної реєстрації. Відповідно до чинного законодавства граничний строк державної реєстрації юридичної особи становить 3 дні, фізичної особи - підприємця - 2 дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації. Додатково державному реєстратору вимагається час для передачі відповідної інформації фінансовим установам та органам Державної фіскальної служби.

Пропонується законодавчо закріплюються вимоги щодо обробки інформації у режимі реального часу, що дасть можливість скоротити часові витрати на державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Регулюється (впорядковується) діяльність органів виконавчої влади, установ, організацій, на суб'єктів господарювання регулювання не поширюється.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 N 799. Разом з тим, негативно на дію регуляторного акта можуть вплинути зміни до законодавчих актів, до яких ним пропонується внести зміни, а також форс-мажорні обставини (зокрема, ситуація, що пов'язана з проведенням антитерористичної операції). Також упродовж деякого часу негативно на дію регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб'єктів господарювання.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади не потребує витрат з бюджетів усіх рівнів.

Впровадження регуляторного акта призведе до зменшення матеріальних та часових витрат при започаткуванні бізнесу.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Додержання вимог регуляторного акта не потребує запровадження державного нагляду та контролю.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Немає

Підвищення привабливості економіки України для інвестицій та досягнення більш високих позицій України в рейтингу "Ведення бізнесу" за напрямом "Реєстрація підприємств"

Суб'єкти господарювання

Немає

Скорочення на законодавчому рівні строків реєстрації суб'єктів господарювання і платників податку на додану вартість

Скорочення строків і об'єднання процедур відкриття рахунку в банку і сповіщення податкових органів про відкриття рахунку

Громадяни

Немає

Підвищення привабливості започаткування підприємницької діяльності

Оскільки не передбачається виникнення витрат в жодній із сфер інтересів, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

Прийняття проекту Закону забезпечить розширення свободи підприємницької діяльності, відновлення довіри з боку інвесторів до України, заохочення іноземних інвестицій та запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб'єктів економічної діяльності.

7. Строки дії акта

Термін дії Закону не обмежено.

8. Показники результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належить:

розмір надходжень до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - додаткових витрат з державного бюджету не передбачається;

розмір коштів і час, що витрачатимуться особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - не передбачається додаткових витрат коштів та часу фізичними, юридичними особами щодо впровадження запропонованих норм, які регламентовані в проекті Закону;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - суб'єкти господарювання та/або фізичні особи - необмежена кількість;

рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акта - високий, проект Закону розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове та повторне відстеження результативності зазначеного акта здійснюється відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом збору пропозицій та зауважень.

Метод проведення відстеження результативності - статистичний.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Строк виконання заходів - 30 робочих днів.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Мінекономрозвитку.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

В. Пятницький

"___" ____________ 20__ р.

 

Опрос