Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 года N 1246 "Об утверждении Порядка ведения Единого реестра налоговых накладных" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.11.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2014 р. N ____

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних"

На виконання вимог Закону України від 31 липня 2014 року N 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" у частині впровадження електронного адміністрування податку на додану вартість Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2015 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

1) у тексті вказаного Порядку:

слова "Державна податкова служба" в усіх відмінках замінити

словами "Державна фіскальна служба" у відповідному відмінку;

слово "продавець" в усіх відмінках замінити словами "постачальник (продавець)" у відповідному відмінку;

слово "покупець" в усіх відмінках замінити словами "отримувач (покупець)" у відповідному відмінку;

2) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї (далі - податкова накладна та/або розрахунок коригування), до Єдиного реєстру податкових накладних (далі - Реєстр) платників податку на додану вартість, звіряння даних, що містяться у виданих платникам такого податку - отримувачам (покупцям) товарів/послуг податковій накладній та розрахунку коригування з відомостями, які містяться у Реєстрі.";

3) пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

"3. Усі податкові накладні (в тому числі які не видаються отримувачу (покупцеві) та залишаються у постачальника (продавця); складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України; складені в межах виконання угод про розподіл продукції), складені після 1 січня 2015 року, та розрахунки коригування до них підлягають обов'язковій реєстрації в Реєстрі з дотриманням вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України.

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається зареєстрованим на території України платником податку - отримувачем (покупцем) та відповідно реєструється в Реєстрі таким платником податку.

Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу (покупцю) - платнику податку, підлягає реєстрації в Реєстрі:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь їх постачальника (продавця).

Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю), а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації у Реєстрі таким платником податку.

4. Розрахунок коригування, складений після 1 січня 2015 року, до податкової накладної, складеної до 1 січня 2015 року та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру, у зв'язку з не досягненням обсягу, визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, підлягає реєстрації в Реєстрі після реєстрації такої накладної.

Для цього постачальник (продавець) повинен протягом доби зареєструвати в Реєстрі таку податкову накладну (незалежно від дати її складання з урахуванням строків давності визначених статтею 102 Податкового кодексу України) та розрахунок коригування до неї.";

4) у пункті 5:

у абзаці другому слова "платника податку" замінити словом "постачальника (продавця)";

доповнити абзацами п'ятим - восьмим такого змісту:

"При реєстрації податкової накладної отримувачем (покупцем) товарів/послуг в Реєстрі (у разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України), накладання електронного цифрового підпису відбувається у порядку, що зазначено вище для постачальника (продавця).

При реєстрації розрахунку коригування отримувачем (покупцем) товарів/послуг в Реєстрі (якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь їх постачальника (продавця)), накладання електронного цифрового підпису відбувається таким чином:

постачальник (продавець) після складання розрахунку коригування накладає електронний цифровий підпис у порядку, що зазначено вище, та надсилає цей розрахунок коригування отримувачу (покупцю);

отримувач (покупець) після отримання від постачальника (продавця) розрахунку коригування накладає на такий розрахунок коригування власний електронний цифровий підпис у порядку, що зазначено вище для постачальника (продавця).";

у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом дев'ятим;

у абзаці дев'ятому слово "продавець" у всіх відмінках замінити словами "платник податку" у відповідному відмінку.

5) у пункті 6 слово "продавець" у всіх відмінках замінити словами "платник податку" у відповідному відмінку;

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі до Державної фіскальної служби здійснюється їх розшифрування, перевіряється електронний цифровий підпис, визначається відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому Державною фіскальною службою, та у разі відсутності причин відмов проводиться їх реєстрація."

7) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Для підтвердження прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації платнику податку, який здійснює таку реєстрацію, видається квитанція в електронній формі у текстовому форматі, у якій зазначаються реквізити зазначених документів, відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому Державною фіскальною службою, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про постачальника (продавця), дата та час прийняття, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова накладна та/або розрахунок коригування. Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис Державної фіскальної служби, підлягає шифруванню та надсилається платнику податку, який здійснює таку реєстрацію, засобами телекомунікаційного зв'язку. В разі реєстрації розрахунку коригування отримувачем (покупцем) товарів/послуг в Реєстрі квитанція надсилається отримувачу (покупцю) та постачальнику (продавцю). Примірник квитанції в електронній формі зберігається в Державній фіскальній службі.";

8) у пункті 9:

доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"4) порушення вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України (для операцій після 1 січня 2015 року);

5) порушення вимог, передбачених пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України.";

у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;

у абзаці сьомому слово "продавцеві" замінити словами "платнику податку";

9) у пункті 11:

у абзацах першому і другому слово "продавцеві" замінити словами "платнику податку";

у абзаці другому слова "такі податкова накладна та/або розрахунок коригування вважаються зареєстрованими" замінити словами "такі податкову накладну та/або розрахунок коригування необхідно надіслати повторно";

10) у пункті 12:

слово "продавець" замінити словами "платник податку";

11) у пунктах 13 - 17 слово "покупець" у всіх відмінках замінити словами "платник податку" у відповідному відмінку;

12) у пункті 13 додати шостий абзац:

"про суму податку, на яку він має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Реєстрі станом на дату та час отримання Державною фіскальною службою запиту, в розрізі складових формули, наведеної у пункті 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України, для обчислення такої суми - витяг з Реєстру.".

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" (далі - Постанова) розроблено відповідно до вимог Закону України від 31 липня 2014 року N 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" у частині впровадження електронного адміністрування податку на додану вартість.

Статтею 201 Розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) передбачено, що всі податкові накладні (в тому числі, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця), складені після 1 січня 2015 року, та розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу.

Згідно зі статтею 201 Розділу V Кодексу порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, виникає необхідність у затвердженні змін, що вносяться до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки акта є внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних в умовах дії системи електронного адміністрування податку на додану вартість, яке здійснюється відповідно до вимог Кодексу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки необхідність розробки проекту акта визначена прямою нормою Кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом N 1621), альтернативних способів досягнення зазначених цілей не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Єдиним можливим механізмом досягнення цілей державного регулювання є прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України, що є найбільш ефективним способом забезпечення правильного застосування чинного законодавства з питань ведення Єдиного реєстру податкових накладних в умовах дії системи електронного адміністрування податку на додану вартість.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу внести зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, який буде відповідати вимогам Кодексу.

Враховуючи те, що Постанова є підзаконним актом, єдиним зовнішнім фактором впливу на дію акта є внесення змін до норм Кодексу, які регламентують механізм електронного адміністрування податку на додану вартість.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття Постанови забезпечить виконання норм Кодексу, згідно з яким вносяться зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних в умовах дії електронного адміністрування податку на додану вартість, та сприятиме правильному застосуванню чинного законодавства з податку на додану вартість, що дасть змогу уникнути непорозумінь між органами державної фіскальної служби та платниками податку.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений, оскільки нормативно - правові акти вищого рівня, на виконання яких розроблено Постанову, мають необмежений термін дії.

8. Показники результативності акта

Дія Постанови поширюватиметься на суб'єктів господарювання усіх форм власності, які зареєстровані як платники податку на додану вартість.

Рівень поінформованості зареєстрованих платниками податку на додану вартість суб'єктів господарювання щодо основних положень Постанови має бути високим, оскільки проект Постанови розміщено на офіційному веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua).

Результативність Постанови характеризуватиметься ефективним застосуванням норм Кодексу, забезпеченням ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

У зв'язку з прийняттям Постанови держава та суб'єкти господарювання не витрачатимуть додаткові кошти та час на реалізацію її норм.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом здійснення контролю органами державної фіскальної служби за правильністю дотримання відповідних норм Кодексу, а також моніторингу звернень як платників податків, так і контролюючих органів з питань, врегульованих вказаним проектом.

Повторне відстеження буде здійснюватися через один рік після набрання чинності Постановою шляхом аналізу якісних показників дії цього акта та у разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення внесенням відповідних змін.

 

Голова Державної фіскальної
служби України

І. О. Білоус

Опрос