Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 25 января 2012 г. N 73 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.11.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2014 р. N _____

Київ

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 73

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 73 "Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію" (Урядовий кур'єр, 2012 р., N 30; Офіційний вісник України, 2012 р., N 11, ст. 414);

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2015 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 73"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 73" (далі - проект постанови) розроблено на виконання абзацу 11 підпункту 13 пункту 1 розділу I Закону України від 31 липня 2014 року N 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України", яким з 1 січня 2015 року виключено пункт 200.22 статті 200 Податкового кодексу України, відповідно до якого для отримання статусу платника з позитивною податковою історією платник податку на додану вартість повинен відповідати критеріям, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року N 73 "Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію".

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю видання проекту постанови є приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Державної фіскальної служби України у відповідність до вимог Податкового кодексу України.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки необхідність розробки проекту акта визначена прямою нормою Кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом N 1621), альтернативних способів досягнення зазначених цілей не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Єдиним можливим механізмом досягнення цілей державного регулювання є прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України, яким визнається втрата чинності з 1 січня 2015 року постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 73 "Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію", що є найбільш ефективним способом забезпечення правильного застосування вимог абзацу 11 підпункту 13 пункту 1 розділу I Закону України від 31 липня 2014 року N 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України", яким з 1 січня 2015 року виключено пункт 200.22 статті 200 Податкового кодексу України.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація вказаного проекту постанови сприятиме уникненню колізій у законодавстві та попередженню виникнення конфліктних ситуацій між державними органами та платниками податків, поліпшенню роботи органів державної фіскальної служби.

Не передбачається впливу будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеного проекту.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Витрати, пов'язані із виданням проекту постанови, у суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

Дія проекту постанови на громадян не розповсюджується

Витрати, пов'язані із виданням проекту постанови, у громадян відсутні

7. Термін дії акта

Термін дії є необмеженим, оскільки Кодекс, на виконання вимог якого розроблено проект, має необмежений термін дії.

8. Показники результативності акта

Дія регуляторного акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання усіх форм власності, які зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Рівень поінформованості платників податку щодо основних положень постанови буде середнім. Після прийняття акта будуть вжиті заходи з його оприлюднення.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності шляхом збору та аналізу пропозицій і зауважень до проекту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу якісних показників дії цього акта та у разі виявлення неврегульованих і проблемних моментів розглядатиметься можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

Неврегульовані та проблемні питання у разі виявлення буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Опрос