Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сравнительная таблица к проекту постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Типовые правила размещения наружной рекламы" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.11.2014

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами"

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від "___" ____________ 2014 р. N ___

Київ

Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. N 2067 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2817; 2009 р., N 70, ст. 2430, 2012 р., N 43, ст. 1659), зміни, що додаються.

2. Установити, що вимоги пункту 341 цих правил не поширюються на зовнішню рекламу, дозволи на розміщення якої видані до набрання чинності цією постановою.

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет сільської (сільський голова), селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

Відсутній
  
  
  
  
  

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб'єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Відсутній
  
  
  

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу".

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет сільської (сільський голова), селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будівлі, споруди, елемента вуличного обладнання або відповідної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

відкрита електронна база даних заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - База даних) - це база даних, що містить відомості про подані заяви, заявників, встановлені пріоритети, відмови в у встановленні пріоритету, видані дозволи, відмови у видачі дозволів, анулювання дозволів, продовження, переоформлення дозволів та підстави прийняття таких рішень.

Виключити
  
  
  
  
  
  
  
  
  

заявлене місце - територія в радіусі 10 м навколо точки, позначеної заявником на фотокартці і комп'ютерному макеті, що додаються ним до заяви, в межах якої робочим органом визначається можливість розміщення рекламного засобу.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу".

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих Правил.
  
  

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами сільських, селищних, міських рад забороняється.

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих Правил та Законів України, які встановлюють обов'язкові для виконання вимоги щодо дозволів на розміщення такої реклами.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами сільських, селищних, міських рад забороняється.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

4. На територіях, будівлях і спорудах зовнішня реклама розміщується з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

На територіях, будівлях і спорудах державної та приватної власності зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочий орган залучає на громадських засадах представників суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері зовнішньої реклами, їх об'єднань та громадських організацій для розгляду проблемних питань щодо регулювання рекламної діяльності.

Робочий орган проводить щокварталу спільні наради із залученням зазначених представників.

6. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

відсутній
  

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

6. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, анулювання дозволу, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

виключити
  
  
  

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні, про анулювання дозволу.

видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

ведення відкритої електронної бази даних заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

Виключити
  
  

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

9. Для одержання дозволу заявник подає через державного адміністратора дозвільного центру або адміністратора центру надання адміністративних послуг (далі - адміністратор) робочому органу заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3074) (далі - заява).

До заяви додаються фотокартка і комп'ютерний макет з позначенням місця (розміром не менш як 10 х 15 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

10. За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

10. Заява і документи, що додаються до неї, у день її реєстрації адміністратором чи протягом наступного робочого дня передається робочому органу, який вносить відомості до Бази даних. Робочий орган забезпечує відкритий доступ до Бази даних.
  
  
  
  

Робочий орган протягом п'яти днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу та на відповідність Схемі розміщення рекламних засобів (в разі її наявності). Протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце (в межах заявленого місця - для наземних рекламних засобів) або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган одночасно з повідомленням про його встановлення, у якому зазначаються органи, що беруть участь в оформленні дозволу, у день прийняття такого рішення або протягом наступного робочого дня видає заявнику через адміністратора:

викопіювання з топографо-геодезичної підоснови М 1:500 (розміром не менше 20 х 30 сантиметрів) із нанесенням місця встановлення пріоритету в межах заявленого місця розміщення рекламного засобу (для наземних рекламних засобів);

проект договору на тимчасове користування місцем (в разі, якщо місце розташування рекламного засобу перебуває в комунальній власності).

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган у день прийняття такого рішення або протягом наступного робочого дня видає заявнику через адміністратора вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

11. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

11. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

12. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

12. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься до Бази даних.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і може бути отримана в Базі даних будь-якою особою, або повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

13. Протягом строку, зазначеного у пункті 11 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

  
  
  
  
  
  
  

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.
  

Протягом строку, передбаченого абзацами першим - третім пункту 11 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 11 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджетів територіальних громад сіл, селищ і міст.

13. Протягом строку, зазначеного у пункті 11 цих Правил, робочий орган оформлює обидва примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 за участю органів, що визначені у пункті 16 цих Правил.

Заявник має право (письмово повідомивши про це робочий орган) оформити самостійно обидва примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 за участю органів, що визначені у пункті 16 цих Правил. Після оформлення примірників дозволу заявник подає їх робочому органу безпосередньо або через адміністратора разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів з дня отримання проекту договору укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого абзацами першим - третім пункту 11 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 11 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

Протягом п'яти робочих днів з дня прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем. Виключити.

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджетів територіальних громад сіл, селищ і міст.

14. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.

  
  
  

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

14. Під час подання заяви на одержання дозволу або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в дозвільному центрі або центрі надання адміністративних послуг перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення.

Заява та документи, що додаються до неї, оформлені примірники дозволу приймаються адміністратором за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

15. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 11 цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 13 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

15. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 11 цих Правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 13 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику через адміністратора, про що робочий орган робить відповідний запис в Базі даних.

16. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені в абзацах першому, третьому - п'ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

16. Оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами проводиться за участю:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху (у разі розміщення зовнішньої реклами у межах червоних ліній міських вулиць і доріг);

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини (у разі розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць);

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами (у разі розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, що суміщаються з вулицями і дорогами населених пунктів).

Органи та особи, зазначені у цьому пункті, беруть участь в оформленні дозволу шляхом здійснення погодження бланків дозволу протягом п'яти робочих днів з дати звернення робочого органу або заявника.

В разі, якщо у встановлений строк орган, який бере участь в оформленні дозволу, не надав своє погодження або вмотивовану відмову в погодженні, дозвіл вважаються погодженим цим органом за принципом мовчазної згоди, про що робиться відповідна відмітка на бланках дозволу.

Погодження органів та осіб, які беруть участь в оформленні дозволу, є дійсним протягом строку дії дозволу.

На територіях, будівлях і спорудах державної та приватної власності зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб). Згода власника або уповноваженого ним органу (особи) отримується заявником самостійно.

Перелік органів та осіб, які беруть участь в оформленні дозволу, є вичерпним.

Вимагати від заявника надання додаткових висновків, погоджень та інших документів для видачі та оформлення дозволу заборонено.

17. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому - п'ятому пункту 16 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

17. У разі відмови в оформленні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах другому - четвертому пункту 16 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації в термін, визначений п. 16 цих Правил.

Відмова в оформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

18. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

18. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

19. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

19. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дня одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

20. Виконавчий орган ради протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
  

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

20. Виконавчий орган ради протягом десяти робочих днів з дня одержання від робочого органу пропозицій щодо видачі дозволу приймає рішення про його видачу або про відмову у видачі.

У разі прийняття рішення про видачу дозволу керівник робочого органу протягом двох робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу видається заявникові адміністратором протягом одного робочого дня після підписання керівником робочого органу обох примірників дозволу, а другий примірник залишається в робочому органі.

Рішення про відмову у наданні дозволу видається заявникові адміністратором протягом п'яти днів з дати його прийняття.

21. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

Виключити

22. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

22. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

23. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

23. Дозвіл надається та продовжується строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

24. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

Відсутній

24. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

Виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу в межах охоронних зон інженерних комунікацій, проводиться на підставі письмового погодження (згоди) утримувача цих комунікацій, яке розповсюджувач отримує самостійно на етапі проведення таких робіт.

25. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

25. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

26. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

26. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

27. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

27. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

28. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

28. У разі одержання робочим органом інформації про зміну містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у десятиденний строк з дати одержання такої інформації письмово надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше місце у тій самій територіальній зоні. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
  

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

виключити

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання іншого місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

29. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.
  
  

  
  

  
  

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

29. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. В разі розміщення зовнішньої реклами на територіях, будівлях і спорудах державної та приватної власності до заяви додається згода їх власників або уповноважених ними органів (осіб) щодо продовження строку дії дозволу.

Продовження строку дії дозволу здійснюється без залучення органів, які брали участь в його оформленні або погодженні.

Продовження строку дії дозволу фіксується в Базі даних з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

30. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

оригінал зареєстрованого дозволу;

письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

30. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду, дозвіл підлягає переоформленню.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу, заявник протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подає через адміністратора робочому органу заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, та копією документа, завіреного заявником, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб.

У разі розміщення рекламного засобу на місці, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів з дня подання заяви про переоформлення дозволу укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

  
  

  
  

  
 
 
  

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в Базі даних.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

31. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

31. Дозвіл анулюється до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для анулювання дозволу є вичерпним.

Рішення про анулювання дозволу фіксується в Базі даних та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

32. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

32. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування з додержанням вимог Закону України "Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

33. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

33. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

34. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 38 - 41 цих Правил;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

34. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 38 - 41 цих Правил;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

Відсутній

341. Розміщення зовнішньої реклами відбувається з дотриманням Схеми розміщення рекламних засобів.

Схема розміщення рекламних засобів - документ (графічні та текстові матеріали), що визначає місця розміщення, типи та види рекламних засобів, встановлення яких допускається на місцях в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), населеного пункту.

Схема розміщення рекламних засобів повинна відповідати документам територіального планування і забезпечувати дотримання зовнішнього архітектурного вигляду сформованої забудови, містобудівних норм і правил.

Схема розміщення рекламних засобів розробляється виконавчим органом ради або уповноваженим ним органом (особою) за участю представників галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами та розповсюджувачів, що мають діючі дозволи на розташовані рекламні засоби в межах відповідної території, щодо якої розробляється схема.

Схема розміщення рекламних засобів затверджується виконавчим органом ради та підлягає опублікуванню (оприлюдненню) у порядку, встановленому законодавством і розміщенню на офіційному сайті (порталі) органу місцевого самоврядування відповідного міста, селища, села.

35. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

35. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

36. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

Виключити

37. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 34 - 37 цих Правил, є вичерпним.

Виключити
  
  
  
  
  
  

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 34 - 37 цих Правил, є вичерпним.

38. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

38. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

39. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

39. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

40. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

40. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

41. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

41. Розповсюджувач, в разі розміщення рекламного засобу в межах охоронних зон інженерних комунікацій (мереж), зобов'язаний безперешкодно допускати працівників підприємств-утримувачів цих мереж для здійснення контролю їх технічного стану та виконання планових і аварійно-відновлювальних робіт.

42. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

42. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки, державних норм і стандартів під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

43. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

Виключити

44. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

44. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

45. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та інші органи відповідно до законодавства.

45. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та інші органи відповідно до законодавства.

46. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

46. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

47. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

47. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законом.

48. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об'єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

Виключити

49. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

Виключити

Відсутні

471 Рекламний засіб, розміщений без дозволу, є самовільно розміщеним та підлягає демонтажу в установленому законом порядку.

Рекламний засіб не вважається самовільно розміщеним до прийняття відповідного рішення за поданою заявою у випадках, передбачених пунктами 29 та 30 цих Правил.

Додаток 1

Виключити

Додаток 2

Виключити

Додаток 3

Зразок

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий _________ р. на підставі рішення _______________________
                       (дата видачі)
____________________________________________________________
          (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
____________________________________________________________
  (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
                    для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________
               (місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),
                             банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу ____________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________________________________________
                 (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу

Відповідальний за топогеодезичне знімання

____________ ________________________ М. П.
          (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Погоджувальна частина

1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)
____________________________________________________________
                    (для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника,
                   для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані)

М. П.
  

2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури

_______________________
(підпис уповноваженої особи)

___________________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

3. На вимогу робочого органу:

Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування

_______________________
(підпис уповноваженої особи)

___________________________
(ініціали та прізвище)


центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії і архітектури та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду

_______________________
(підпис уповноваженої особи)

___________________________
(ініціали та прізвище)


утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій

_______________________
(підпис уповноваженої особи)

___________________________
(ініціали та прізвище)


Строк дії дозволу з ________

до ___________

Продовжено з ________

до ___________

Продовжено з ________

до ___________

Продовжено з ________

до ___________


Керівник робочого органу

___________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 3

Зразок

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий _________ р. на підставі рішення _______________________
                       (дата видачі)
____________________________________________________________
          (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
____________________________________________________________
  (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
                    для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________
               (місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),
                             банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу ____________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________________________________________
                 (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 10 х 15 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу

Відповідальний за топогеодезичне знімання

____________ ________________________ М. П.
          (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Відмітка про оформлення дозволу за участю:

1. Згода власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особа) (для державної та приватної власності)
____________________________________________________________
                    (для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника,
                   для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані)

М. П.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху (у разі розміщення зовнішньої реклами у межах червоних ліній міських вулиць і доріг);

_______________________
(підпис уповноваженої особи)

___________________________
(ініціали та прізвище)


3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини (у разі розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць);

_______________________
(підпис уповноваженої особи)

___________________________
(ініціали та прізвище)


 
4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами (у разі розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, що суміщаються з вулицями і дорогами населених пунктів).

_______________________
(підпис уповноваженої особи)

___________________________
(ініціали та прізвище)


  
  
  
  

Строк дії дозволу з ________

до ___________

Продовжено з ________

до ___________

Продовжено з ________

до ___________

Продовжено з ________

до ___________


Керівник робочого органу

___________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 10 х 15 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 4

Виключити

____________

Опрос