Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предложения по усовершенствованию проекта Закона Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно бюджетной децентрализации)" (реестр. N 4435а) и к Налоговому кодексу Украины (в части укрепления финансовой основы местного самоуправления) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.10.2014

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Пропозиції щодо удосконалення проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації)" (реєстр. N 4435а) та до Податкового кодексу України (в частині зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування)

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

 

 
Забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостійності місцевих бюджетів
 


I

Стимулювання громад
до об'єднання та
формування
спроможних
територіальних
громад


II

 

Закріплення за
місцевими бюджетами стабільних джерел
доходів та
розширення дохідної
бази місцевих
бюджетів


III

 

КЛЮЧОВІ
НАПРЯМИ
ЗМІН


 

IV

Децентралізація
видаткових
повноважень та
чіткий розподіл компетенцій,
сформований за
принципом
субсидіарності


 

V

Надання нових видів
трансфертів та
посилення
відповідальності
профільних міністерств
за реалізацію
державної політики у
відповідних галузях


VI

Визначення нового механізму бюджетного регулювання та вирівнювання

 


 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ АВТОНОМІЇ ТА ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Основні зміни

Закріплено можливості для:
- самооподаткування територіальних громад;
- встановлення пільг із сплати місцевих податків і зборів лише органом місцевого самоврядування, до бюджету якого зараховуються такі податки і збори.


Формування бюджету розвитку не менше 10 % від загального фонду відповідного місцевого бюджету.


Вилучено зміни щодо втрати статусу бюджетної установи у разі розміщення нею коштів в банківських установах.


Скорочено терміни виконання платіжних доручень казначейською службою
• з 3 до 2 операційних днів - по захищених статтях
• з 10 до 5 - по незахищених статтях.

Встановлено тимчасовий обов'язковий трансферт з районного бюджету до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення для здійснення видатків на виконання відповідних повноважень у соціально-культурній сфері.

Встановлено сплату акцизного збору за місцем розміщення об'єктів, в яких провадиться діяльність, що підлягає оподаткуванню.

Врегульовано питання стягнення земельного податку з власників нерухомості, що не оформили право на землю.

СТИМУЛЮВАННЯ ГРОМАД ДО ОБ'ЄДНАННЯ ТА
ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Шляхи реалізації


Ю

Запровадження прямих міжбюджетних відносин на двох рівнях:
I рівень - область;
II рівень - міста обласного значення / об'єднані громади / райони.


Ю

Громади, об'єднані відповідно до критеріїв, визначених Законом про добровільне об'єднання територіальних громад, матимуть такі ж повноваження, як міста обласного значення.


Ю

Територіальні громади, які об'єднаються до 1 січня 2015 року, зможуть перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, починаючи з 2015 року.


Ю

Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об'єдналися, позбавляються права на виконання делегованих державою повноважень.


Ю

Органи місцевого самоврядування матимуть чітко визначений перелік повноважень, що їм делегуються для виконання, та фінансовий ресурс, необхідний для реалізапії таких повноважень.


Ю

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів громад з одночасним стимулюванням до нарощування дохідної бази.


ЗАКРІПЛЕННЯ ЗА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ СТАБІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ДОХОДІВ

Ю

Встановлення єдиних нормативів відрахувань загальнодержавних податків (податку на доходи фізичних осіб (слайд 5) та податку на прибуток підприємств) за кожною ланкою бюджету


Ю

Формування єдиного кошика доходів загального фонду та розширення його джерел


Ю

Відміна індикативного планування Мінфіном показників місцевих бюджетів та доведення їх до місцевих бюджетів


Ю

Закріплення довгострокових стабільних джерел для запровадження в подальшому середньострокового планування на місцевому рівні


Ю

Надання базової дотації для підвищення фіскальної спроможності місцевих бюджетів


Ю

Отримання освітньої, медичної, дорожньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів, на забезпечення медичних заходів окремих державних програм


Ю

Скасування, як інструменту бюджетної підтримки, - надання середньо-строкових позик. Списання заборгованості минулих років по цих позиках.


НОРМАТИВИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Надходження на території міст обласного значення, районів,
бюджетів об'єднаних територіальних громад

60 %

15 %

25 %

Я

Я

Я

Бюджет міста обласного значення,
району, об'єднаної громади
 


 
Обласні бюджети
 


 
Державний бюджет
 


Надходження на території м. Києва*

40 %

60 %

Я

Я

Бюджет м. Києва


Державний бюджет


____________
* Надходження на території м. Києва не враховуються у формулі вирівнювання.

НОВІ ВИДИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ

 

25

Обласні
бюджети,
бюджет
м. Києва
 


642

Бюджети
міст
обласного
значення,
районів


Бюджети
об'єднаних
територіальних
громад
 


Державний бюджет


 

Я

 

Базова дотація


Ю

  

 

  

  

Освітня субвенція


Ю

  

 

  

  

Субвенція на
підготовку робітничих кадрів


Ю

  

 

 

 

Медична субвенція


Ю

  

 

  

  

Субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм


Ю

  

 

 

 

  

   Довгострокові порядки використання коштів по субвенціях
  Невикористані кошти субвенцій в кінці року не вилучаються до держбюджету та спрямовуються на оновлення матеріально-технічної бази відповідних закладів

СКЛАДОВІ РОЗРАХУНКУ ТА НАДАННЯ БАЗОВОЇ ДОТАЦІЇ

БАЗОВА ДОТАЦІЯ


  

Інструмент підвищення фіскальної спроможності місцевих бюджетів


Основні джерела перерахування дотації


  

  

  

ДОХОДИ,
отримані від оподаткування
податком на доходи фізичних осіб процентів на вклади (депозити) на рахунках в банках та в кредитних спілках


КОШТИ,
що передаються до державного бюджету для горизонтального вирівнювання
податкового потенціалу територій
(реверсна дотація)


ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ,
що надходять
до загального фонду
державного бюджету
 


Головні компоненти дотації


Механізм перерахування


 

 

 

Обсяг коштів для вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів по податку на прибуток підприємств


+

Обсяг коштів для вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів по податку на доходи фізичних осіб


Дотація перераховуватиметься
Держказначейством щодекадно відповідно до помісячного розпису державного бюджету


МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНІХ СУБВЕНЦІЙ

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ

Ю

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України


Ю

Обсяги зазначеної субвенції затверджуються окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів


Ю

Передбачається резерв коштів - 1 % обсягу субвенції для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час розподілу субвенції


Ю

Субвенція (крім резерву) розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує такі параметри: кількість учнів, наповнюваність класів, коригуючі коефіцієнти приведення


Ю

Субвенція спрямовується на оплату видатків поточного характеру (оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тощо)


Ю

Субвенція спрямовується наступним типам навчальних закладів: загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів, спеціалізовані школи (школи-інтернати), вечірні (змінні) школи, ЗНЗ для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації


Ю

Залишки коштів субвенції у кінці року у дохід бюджету не вилучаються і можуть використовуватися на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів


МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНІХ СУБВЕНЦІЙ

СУБВЕНЦІЯ НА ПІГОТОВКУ РОБІТНИХ КАДРІВ

Ю

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України


Ю

Обсяги зазначеної субвенції затверджуються окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя бюджетів


Ю

Передбачається резерв коштів - 1 % обсягу субвенції для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час розподілу субвенції


Ю
 
 
 
Ю

Субвенція (крім резерву) розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує такі параметри: кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, включаючи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та в залежності від місцевості, в якій знаходиться заклад (гірська)


Ю

Субвенція спрямовується на оплату видатків поточного характеру (оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тощо)


Ю

Залишки коштів субвенції у кінці року у дохід бюджету не вилучаються і можуть використовуватися на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів


МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОЇ СУБВЕНЦІЇ

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ

Ю

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України


Ю

Обсяги зазначеної субвенції затверджуються окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів


Ю

Передбачається резерв коштів - 1 % обсягу субвенції для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час розподілу субвенції


Ю

 
 
Ю

Субвенція (крім резерву) розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує такі параметри: чисельність наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому; коригуючі коефіцієнти, які враховують відмінності від вартості надання медичної допомоги; обсяги видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно із Законом України "Про статус населених пунктів в Україні"


Ю

Субвенція спрямовується на оплату видатків поточного характеру (оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тощо)


Ю

Залишки коштів субвенції у кінці року у дохід бюджету не вилучаються і можуть використовуватися на оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів


ВИРІВНЮВАННЯ ПОДАТКОСПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ЗАМІСТЬ СИСТЕМИ БАЛАНСУВАННЯ

Вирівнювання здійснюється окремо по податках:

• податку на доходи фізичних осіб

Я

Я

Я

Обласні
бюджети


бюджети міст
обласного
значення і районів


бюджети
об'єднаних
територіальний
громад


• податку на прибуток підприємств

Ю

Обласні
бюджети


Механізм вирівнювання:

 
Індекс податко-
спроможності -
обсяг
надходжень
відповідного
податку на 1
жителя до
середнього
значення по
Україні
 


 
Категорія 1
 


  

 
більше 1,1
 


  

50 % обсягу перевищення спрямовується для надання базової дотації


Ю

 
Категорія 2
 


  

 
0,9 - 1,1
 


  

 
- - -
 


Ю

 
Категорія 3
 


  

 
менше 0,9
 


  

Базова дотація в обсязі 80 %
до 0,9


Ю

Податок на нерухоме майно (житло)

Виключено пільги по сплаті податку в залежності від розміру площі об'єкта

Я

Я

Я

Зменшено ставки оподаткування житлової нерухомості з 2,7 % до 0,5 % від розміру мінімальної ЗП за 1 кв. м загальної площі


Закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати коефіцієнти для оподаткування
 


  Ѕ                                             Ї  

Передбачено можливість запровадження пільг органами місцевого самоврядування по категоріях об'єктів та видах діяльності


  Ї

ЗОНАЛЬНИЙ


КАТЕГОРІАЛЬНИЙ


 

Податок на нерухоме майно (нежитлова нерухомість)

Розподіл об'єктів оподаткування


                            Я

Я                             

Комерційна нерухомість


Виробнича нерухомість


Я

Я

від 0,2 % до 2,0 %
від розміру
мінімальної ЗП
за 1 кв. м загальної
площі


від 0,05 % до 1,0 %
від розміру
мінімальної ЗП
за 1 кв. м загальної
площі


____________

Опрос