Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования фиксированного сельскохозяйственного налога (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.10.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування фіксованого сільськогосподарського податку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 302.1 статті 302 викласти у такій редакції:

"302.1. Об'єктом оподаткування є:

а) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції рослинництва - площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень); що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди;

б) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції тваринництва та/або птахівництва - скоригований дохід сільськогосподарського товаровиробника;

в) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції рибництва - землі водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надані йому у користування, у тому числі на умовах оренди".

2. Доповнити статтю 302 пунктом 302.2 наступного змісту:

"302.2. Правовстановлюючі документи на земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, договори оренди земельних ділянок державної і комунальної власності та земельних ділянок, що перебувають у власності або постійному користуванні, в тому числі договори оренди земельних часток (паїв), повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства".

3. Пункт 303.1 статті 303 викласти у такій редакції:

"303.1. Базою оподаткування податком є:

а) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції рослинництва - нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XIII цього Кодексу;

б) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції тваринництва та/або птахівництва - скоригований дохід сільськогосподарського товаровиробника;

в) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XIII цього Кодексу".

4. Доповнити статтю 303 пунктом 303.1 наступного змісту:

"303.1. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухому майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

5. У пункті 304.1 статті 303 абзац перший викласти у наступній редакції:

"304.1. Розмір ставок податку становить (у відсотках бази оподаткування):

а) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції тваринництва - 3;

б) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції птахівництва - 5".

Підпункти "а" - "д" вважати підпунктами "в" - "ж".

6. У статті 306:

6.1. у підпункті 306.1 слова "не пізнішу" замінити словом "до";

6.2. доповнити пунктами 306.9, 306.10 наступного змісту:

"306.9. Доходом сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції тваринництва та/або птахівництва, є будь-який дохід, включаючи дохід філій, відділень, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій) формі, матеріальній або нематеріальній формі.

Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки включає дохід, отриманий від:

реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг:

послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

До доходу включаються:

вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг);

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

306.10. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом".

7. У статті 308:

7.1. пункт 308.1 викласти у наступній редакції:

"308.1. Сільськогосподарські товаровиробники для набуття а також для щорічного підтвердження статусу платника податку до 20 лютого подають станом на 1 січня поточного року:

1) загальну податкову декларацію з податку на поточний рік - контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку):

а) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції рослинництва та/або рибництва - щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ);

б) для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції тваринництва та/або птахівництва:

- щодо площі земельних ділянок, які використовуються у виробництві сільськогосподарської продукції;

- щодо скоригованого доходу сільськогосподарського товаровиробника;

2) звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

3) розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

4) відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомості (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються відомості про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю)".

7.2. пункт 308.3 викласти у наступній редакції:

"308.3. Довідка про набуття або підтвердження статусу платника податку видається контролюючим органом за місцезнаходженням такого платника (місцем перебування на податковому обліку) протягом 10 робочих днів з дати подання сільськогосподарським товаровиробником декларації та заяви".

7.3. пункт 308.5 доповнити першим абзацом наступного змісту:

"У разі, якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах".

7.4. у пункт "б" підпункту 308.6.2 пункту 308.6 викласти у наступній редакції:

"б) у разі встановлення за результатами документальної виїзної перевірки недотримання платником податку положень статті 301 цієї глави.

Такий платник за період, починаючи з дня порушення ним статті 301 Кодексу, має нарахувати та сплатити податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник фіксованого сільськогосподарського податку. Донарахування цих податків і зборів за період невідповідності здійснюється разом зі штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), передбаченими главою 11 цього Кодексу.

При цьому такий платник податку зобов'язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного місяця після місяця, у якому було встановлено таке порушення";

7.5. доповнити пункт 308.6 підпунктом 308.6.3 наступного змісту:

"308.6.3. Рішення контролюючого органу щодо скасування реєстрації сільськогосподарського товаровиробника платником податку оформлюється актом за підписом керівника контролюючого органу".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування фіксованого сільськогосподарського податку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування фіксованого сільськогосподарського податку" розроблено з метою законодавчого врегулювання питання забезпечення рівних умов для здійснення діяльності як виробникам продукції тваринництва, так і виробникам продукції рослинництва.

Згідно з Податковим кодексом України фіксований сільськогосподарський податок (далі - ФСП) визначається залежно від площі сільськогосподарських угідь та їх грошової оцінки.

Проведеним аналізом співставлення розмірів об'єкта оподаткування ФСП з даними сум доходу, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, встановлено, що деякі платники при значних сумах доходу мають незначні площі сільськогосподарських угідь. При цьому ФСП сплачується у незначних розмірах. Основним видом діяльності таких підприємств є тваринництво (птахівництво).

Таким чином, зазначені підприємства мають мізерне податкове навантаження при значних обсягах доходів, отриманих від реалізації продукції тваринництва, що надає їм найбільш вигідні умови для господарювання у порівнянні з сільгоспвиробниками, основним видом діяльності яких є рослинництво.

У зв'язку з цим для забезпечення рівних умов для здійснення діяльності як виробникам продукції тваринництва, так і виробникам продукції рослинництва, необхідно розмежувати порядок оподаткування (встановити окремо об'єкт та базу оподаткування) цим податком для підприємств, які займаються рослинництвом, та встановити для підприємств, які займаються птахівництвом та тваринництвом, окрему ставку оподаткування ФСП - у відсотках від суми валового доходу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання забезпечення платникам ФСП (як виробникам продукції тваринництва, так і виробникам продукції рослинництва), які перебувають на спеціальному пільговому режимі оподаткування, рівних умов для здійснення діяльності.

Законопроектом передбачається внести зміни до статей 302, 303, 304, 306, 308 Податкового кодексу України, а саме пропонується розмежувати порядок оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком (встановити окремо об'єкт та базу оподаткування) для підприємств, які займаються рослинництвом, птахівництвом та тваринництвом, та встановити для підприємств, які займаються птахівництвом та тваринництвом, окрему ставку оподаткування ФСП - у відсотках від суми валового доходу.

3. Правові аспекти

Основу нормативно-правової бази в цій сфері становлять Конституція України, Податковий кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про оцінку землі".

Для реалізації положень запропонованого законопроекту немає потреби вносити зміни до інших законодавчих актів, окрім змін, передбачених у цьому проекті.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України і створить умови для наповнення місцевих бюджетів у сільській місцевості.

Розрахункові очікувані додаткові надходження складають біля 600 млн. гривень.

Прийняття законопроекту дасть можливість відновити принцип соціальної справедливості, законодавчо врегулювати питання забезпечення рівних умов для здійснення діяльності як виробникам продукції тваринництва, так і виробникам продукції рослинництва.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Норми законопроекту не передбачають правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України буде розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України потребує проведення консультацій із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект має на меті зменшення адміністративних бар'єрів ведення бізнесу, поліпшення рейтингу України у оцінці "Ведення бізнесу" та удосконалення процесу адміністрування податків.

11. Прогноз результатів

Запровадження норм проекту Закону України сприятиме дотриманню по відношенню до платників ФСП принципів нейтральності оподаткування (установлення податків і зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентноздатності платника податків) та соціальної справедливості (установлення податків і зборів відповідно до платоспроможності платників податків).

Прийняття законопроекту на законодавчому рівні врегулює питання забезпечення платникам ФСП (як виробникам продукції тваринництва, так і виробникам продукції рослинництва), які перебувають на спеціальному пільговому режимі оподаткування, рівних умов для здійснення діяльності.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Опрос