Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно особенностей взимания платы за землю) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.10.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння плати за землю)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112):

1. Доповнити підпункт 14.1.125 пункту 14.1 статті 14 абзацом наступного змісту:

"у разі не проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у встановлені законодавством терміни, до діючої нормативної грошової оцінки застосовується коефіцієнт 1,25".

2. Пункт 271.2 статті 271 викласти у наступній редакції:

"271.2. Рішення рад щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом".

3. Статтю 275 виключити.

4. У пункті 284.1 статті 284 абзац другий викласти у наступній редакції:

"Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам".

5. У статті 286:

5.1. у пункті 286.1 у другому абзаці слова "Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва";

5.2. у пункті 286.6 у абзаці першому після слів "податок нараховується" додати слова "власникам/користувачам такої земельної ділянки".

6. У статті 287:

6.1. у пункті 287.4 слова "новій звітній" виключити;

6.2. у пункті 287.6 слова "права власності на нерухоме майно" замінити словами "переходу права власності на таку земельну ділянку".

6.3. пункт 287.8 виключити.

7. Пункт 288.1 статті 288 доповнити абзацом наступного змісту:

"Форма надання інформації затверджується Кабінетом Міністрів України".

8. Підпункт 288.5 статті 288 викласти у наступній редакції:

"288.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди у відсотках до нормативної грошової оцінки".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Внести зміни до Земельного кодексу України:

2.1. У статті 206 частину другу доповнити реченням наступного змісту:

"З моменту державної реєстрації прав власності на земельну ділянку, а також прав постійного користування та прав оренди земельної ділянки плата за землю справляється відповідно до Податкового кодексу України".

3. Внести зміни до Закону України "Про оренду землі":

3.1. статтю 14 доповнити абзацом наступного змісту:

"Договори оренди земель державної та комунальної власності укладаються виключно за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України".

3.2. у статті 15 у абзаці тринадцятому після цифр "4 - 6, 11" додати цифру "14";

3.3. у статті 24 у абзаці дванадцятому слова "органу доходів і зборів" та "орган доходів і зборів" замінити словами "контролюючому органу" та "контролюючий орган" відповідно.

3.4. у статті 31 доповнити перелік випадків припинення договору оренди умовою:

"систематичної (протягом 6 календарних місяців) несплати орендної плати";

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння плати за землю)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння плати за землю)" розроблено з метою законодавчого врегулювання питання сплати платежів за землекористування.

Податковим кодексом України (далі - Кодекс) визначено, що підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (стаття 286), а підставою для нарахування орендної плати є договір оренди земельної ділянки (стаття 288).

Потребує врегулювання питання оподаткування земельних ділянок за умови відсутності державної реєстрації правовстановлюючих документів або їх відсутності взагалі.

Крім того, у зв'язку з відмінностями у оподаткуванні земельних ділянок під завершеним та незавершеним будівництвом потребує законодавчого врегулювання питання обміну інформацією між органами Державної фіскальної служби України та органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері будівництва.

Також законопроектом норми Кодексу приводяться у відповідність до норм Земельного кодексу України (в частині затвердження відповідним органом місцевого самоврядування технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок).

Крім цього, до Кодексу вносяться зміни, що стосуються деяких питань адміністрування плати за землю та потреба у яких виникла за рекомендаціями і зауваженнями громадськості.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є врегулювання питань адміністрування плати за землю, приведення норм Кодексу у відповідність до іншого законодавства України.

Законопроектом передбачається внести зміни до розділу XIII Кодексу, до Земельного кодексу України, до Закону України "Про оренду землі".

3. Правові аспекти

Основу нормативно-правової бази в цій сфері становлять Конституція України, Податковий кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про оренду землі".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України і створить умови для наповнення місцевих бюджетів.

Прийняття законопроекту дасть змогу відновити принцип соціальної справедливості, законодавчо урегулювати питання забезпечення рівних умов для здійснення діяльності і відносин у сфері землекористування.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державним агентством земельних ресурсів України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Норми законопроекту не передбачають правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України буде розміщено для обговорення на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України потребує проведення консультацій із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект має на меті удосконалення процесу адміністрування плати за землю.

11. Прогноз результатів

Запровадження норм проекту Закону України сприятиме на законодавчому рівні врегулюванню питань адміністрування плати за землю, запровадженню прозорості механізму оподаткування земельних ділянок.

 

Голова Державної фіскальної
служби України

І. О. Білоус

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ
регуляторного акта до проекту Закону України до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння плати за землю)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння плати за землю)" розроблено з метою законодавчого врегулювання питання сплати платежів за землекористування.

Податковим кодексом України (далі - Кодекс) визначено, що підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (стаття 286), а підставою для нарахування орендної плати є договір оренди земельної ділянки (стаття 288).

Потребує врегулювання питання оподаткування земельних ділянок за умови відсутності державної реєстрації правовстановлюючих документів або їх відсутності взагалі.

Крім того, у зв'язку з відмінностями у оподаткуванні земельних ділянок під завершеним та незавершеним будівництвом потребує законодавчого врегулювання питання обміну інформацією між органами Державної фіскальної служби України та органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері будівництва.

Також законопроектом норми Кодексу приводяться у відповідність до норм Земельного кодексу України (в частині затвердження відповідним органом місцевого самоврядування технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок).

Крім цього до Кодексу вносяться зміни, що стосуються деяких питань адміністрування плати за землю та потреба у яких виникла за рекомендаціями і зауваженнями громадськості.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою законопроекту є врегулювання питань адміністрування плати за землю, приведення норм Кодексу у відповідність до іншого законодавства України.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Як альтернативу до запропонованого проекту Закону України може бути розглянуто варіант, за яким порядок адміністрування плати за землю залишиться без змін з існуючими питаннями, що мають неоднозначне тлумачення.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Законопроектом передбачається внести зміни до розділу XIII Кодексу, до Земельного кодексу України, до Закону України "Про оренду землі".

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття законопроекту на законодавчому рівні буде врегульовано проблемні питання щодо адміністрування плати за землю.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття проекту Закону сприятиме запровадженню більш прозорого механізму адміністрування плати за землю

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Запровадження більш прозорого механізму адміністрування плати за землю

Реалізація положень проекту Закону не призведе до збільшення витрат суб'єктів господарювання

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

7. Строк дії акта

Строк дії цього акта може бути обмежено в разі втрати чинності розділом XIII Кодексу.

8. Показники результативності акта

Прийняття Закону дасть можливість законодавчо урегулювати питання забезпечення рівних умов для здійснення діяльності і відносин у сфері землекористування.

Проект Закону не впливає на інтереси інших суб'єктів господарювання - платників податків, отже, не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання, а також не може чинити вплив на ведення господарської діяльності.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим. З цією метою друкуватимуться листи, роз'яснення, статті у періодичних виданнях "Вісник Міністерства доходів і зборів України" та "Податковий, банківський, митний консультант" і розміщуватимуться на офіційному сайті Державної фіскальної служби України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників дії цього акта буде внесено відповідні зміни.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Опрос