Идет загрузка документа (219 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Дорожная Карта Реформ для Будущего Парламента (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.09.2014

Реанімаційний пакет реформ

Дорожня Карта Реформ для Майбутнього Парламенту

МЕМОРАНДУМ
на підтримку законодавчих пропозицій громадської ініціативи Реанімаційний Пакет Реформ

Революція Гідності, творцями якої стали різні покоління українців, дає нам унікальний шанс на зміни, який ми зобов'язані використати.

Громадська ініціатива Реанімаційний пакет реформ виникла із активних середовищ Євромайдану та об'єднала знання й енергію сотень людей, які готові діяти для того, щоб просувати ці зміни.

Експерти ініціативи, виражаючи потребу невідкладних перетворень у відповідності до духу права, демократії та спільного блага, бачачи Україну цілісною й сильною, взяли на себе роль співтворців та промоутерів такого поступу.

Ніколи до цього ми не були такими згуртованими і спраглими до дії. Революція гідності має тривати!

Ми пропонуємо Дорожню Карту Реформ у 18 сферах державної політики, яка є баченням об'єднаним колом експертів того, які зміни потрібні Україні.

Ми знаємо, що слід робити, аби держава ставала партнером суспільства, а її ціллю було забезпечення прав громадян.

Ми свідомі того, що запитані зміни потребують щоденної копіткої праці, але впевнені, що вони досяжні.

Ми переконані, що запорукою успіху є спільна дія і спільна відповідальність, і ми готові до активної співпраці.

Наше завдання - заручитися у Верховній Раді наступного скликання широким колом однодумців, до якого можете долучитися Ви і ваша політична сила. Просимо підтримати пропоновану Дорожню Карту Реформ і вже в стінах Парламенту долучитися до лобіювання відповідних напрямків реформ.

Визнання Вами як українським політиком, який має намір працювати депутатом Верховної Ради, цінностей громадянського суспільства, прихильність ідеї утвердження України як європейської держави, підтримка наших підходів до реформ дозволить Вам мати надійне коло партнерів.

Але найголовніше - єдність наших зусиль дозволить у найближчому майбутньому говорити про українців як неймовірну спільноту, що забезпечує своє зростання.

Слава Україні!

 

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА

Опис реформи

Конституційна реформа має визначальне значення для проведення усіх галузевих реформ. Одним із її основних завдань є встановлення механізму державної влади, який би унеможливлював узурпацію влади будь-ким із вищих посадових осіб держави і при цьому забезпечував би єдність державної політики.

Реформа повинна гарантувати забезпечення незалежності і професійності суддів, а також закласти основи для реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади.

Основні завдання реформи

1) Підвищення суспільного авторитету Конституції шляхом проведення конституційної реформи відкрито, прозоро, з максимальним залученням громадянського суспільства на всіх її етапах.

2) Забезпечення дієвості Конституції. Фактично функціонуючий механізм державної влади має відповідати конституційно встановленому механізму державної влади. Конституційні права мають гарантуватися державою, а не бути декларацією.

3) Встановлення балансу трьох гілок влади за принципом стримувань та противаг.

4) Забезпечення єдності державної політики.

5) Закріплення статусу Уряду, який би надав можливість ефективно розробляти та впроваджувати державну політику.

6) Забезпечення конституційних гарантій незалежності і професійності суддів та справедливого правосуддя.

7) Приведення статусу прокуратури до європейський стандартів. Ліквідація розділу "Прокуратура" в Конституції та обмеження її повноважень кримінальною юстицією.

8) Забезпечення незалежності Конституційного Суду України та його спроможності захистити Конституцію, а також вирішувати політичні конфлікти правовим шляхом.

Шляхи досягнення завдань реформи

Крок 1

Проведення всебічного громадського обговорення ідейних засад конституційної реформи, забезпечення відповідності її проведення стандартам прозорості та публічності

Крок 2

Розробка та узгодження реформи на фахово-експертному рівні із залученням провідних фахівців-конституціоналістів.

Крок 3

Представлення та громадське обговорення тексту, напрацьованого фахівцями. Внесення змін до тексту шляхом імплементації слушних пропозицій від громадськості.

Крок 4

Широке висвітлення в ЗМІ змісту реформи, роз'яснення реформи.

Крок 5

Прийняття Закону "Про всеукраїнський референдум" в редакції, що відповідає Конституції України та європейським стандартам і підготовлена громадською робочою групою під керівництвом В. Шаповала.

Крок 6

Внесення змін до Конституції відповідно до конституційної процедури.

Стан реалізації реформи

Парламент виявився неспроможним напрацювати та внести узгоджений законопроект щодо конституційних змін. Також Парламент не зміг скасувати неконституційний Закон "Про всеукраїнський референдум", який залишається чинним на цього часу.

Президентом України було внесено законопроект N 4178а "Про внесення змін до Конституції України" (як невідкладний). Через відсутність згоди в Парламенті щодо основних конституційних змін, на сьогодні Законопроект відсутній у порядку денному ВРУ.

Загалом, факт внесення законопроекту з пропозиціями комплексних конституційних змін можна визнати позитивним. Є ціла низка причин, які обумовлюють необхідність проведення конституційної реформи в Україні.

Водночас варто наголосити, що конституційна реформа має відповідати критеріям легітимності, прозорості та публічності. Відсутність прогресу у здійсненні конституційної реформи після внесення законопроекту Президента була зумовлена насамперед тим, що не була дотримана послідовність кроків досягнення цілей реформи, зокрема громадськість та фахово-експертні кола не були допущені до розробки та обговорення реформи.

Внаслідок цього необхідно:

1) Відкликати законопроект Президента для подальшого доопрацювання або організувати належне доопрацювання в межах парламентських процедур. Законопроект потребує істотних концептуальних та техніко-юридичних змін;

2) Долучити науково-експертне середовище до роботи над законопроектом;

3) Максимально широко залучити громадянське суспільство на всіх етапах роботи з законопроектом;

4) Негайно скасувати неконституційний Закон "Про всеукраїнський референдум" та прийняти його у новій редакції, взявши за основу законопроект, підготовлений громадською робочою групою.

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Опис реформи:

Концентрація влади у центрі призводить до соціальних та економічних катастроф, а централізована система управління є неефективною та не стійкою. Децентралізація та передача влади на місця збільшує ефективність використання ресурсів та є гарантією незворотності демократичних процесів.

Ефективна місцева влада базується на трьох головних складових: 1) повноваження - оптимальний розподіл повноважень між різними рівнями влади; 2) ресурси - обсяг ресурсів повинен відповідати повноваженням; 3) відповідальність - влада має відповідати за ефективність перед народом та за законність перед державою.

Основні завдання реформи:

1. Створити ефективну та збалансовану систему органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, що мають необхідні повноваження, достатні ресурси та є відповідальними перед суспільством і державою.

2. Визначити оптимальну для України систему адміністративно-територіального устрою.

3. Розмежувати повноваження у системі органів місцевого самоврядування та системі органів виконавчої влади на місцях за принципом субсидіарності.

4. Розмежувати повноваження між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади.

5. Створити належні матеріальні, фінансові (фінансова децентралізація) та організаційні умови для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

6. Забезпечити прогнозоване фінансування регіонального розвитку.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Підготувати конституційні засади реформи місцевого самоврядування.

Опис: Внести зміни до Конституції у частині формування трирівневого адміністративно-територіального устрою, розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування (ОМС) та місцевими державними адміністраціями (МДА). Визначити функції МДА як контрольні щодо ОМС та координаційні щодо територіальних органів ЦОВВ.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Конституції України", поданий Президентом України, потребує доопрацювання у частині підпорядкування МДА Кабінету Міністрів України, а не Президенту України.

2

Завдання: Започаткувати зміни до адміністративно-територіального устрою України.

Опис: Запровадити механізм добровільного об'єднання територіальних громад та створити умови проведення реформи адміністративно-територіального устрою - визначити територіальну основу діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (реєстр. N 4070а від 13.06.2014 р.), підготовлений до другого читання.

3

Завдання: Створити основи державної регіональної політики.

Опис: Визначити суть та основні засади державної регіональної політики, повноваження державних та місцевих органів, процедури підготовки проектів та програм, стабільні джерела їх фінансування.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про засади державної регіональної політики" (реєстр. N 4069а від 13.06.2014 р.). Підготовлений до другого читання.

4

Завдання: Упорядкувати адміністративно-територіальний устрій України.

Опис: Визначити засади формування адміністративно-територіального устрою, умови та порядок утворення адміністративно-територіальних одиниць, їх реорганізації, статус поселень, порядок найменування та перейменування поселень та адміністративно-територіальних одиниць.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про адміністративно-територіальний устрій України". Готовий для внесення до парламенту.

5

Завдання: Створити дієздатне місцеве самоврядування.

Опис: Визначити статус місцевого самоврядування, порядок формування органів місцевого самоврядування, їх повноваження, відповідальність, взаємовідносини з органами державної влади. Забезпечити участь громадян в управлінні місцевими справами через місцеві ініціативи, загальні збори, громадські слухання, створення та діяльність органів самоорганізації населення.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про місцеве самоврядування в Україні" (нова редакція"). Готовий для внесення до парламенту.

6

Завдання: Створити дієздатні органи державної влади на місцевому рівні

Опис: Визначити: статус, функції та повноваження МДА; статус голови МДА, його функції, повноваження та порядок призначення; процедури контролю за актами ОМС та координації територіальних органів ЦОВВ з боку МДА; взаємодію голови МДА з Кабінетом Міністрів України та Президентом України.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про місцеві державні адміністрації" (нова редакція). Готовий для внесення до парламенту.

7

Завдання: Упорядкувати систему органів влади у місті Києві.

Опис: Розмежувати повноваження між Київською міською державною адміністрацією та виконавчим органом Київської міської ради, який очолює міський голова. Визначити статус Київського міського голови - посада міського голови не сумісна з будь-якою іншого посадою. Створити районні у місті Києві ради, розмежувати повноваження між ними та Київською міською радою. Визначити порядок взаємодії ОМС міста Києва з органами влади сусідніх територій.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про столицю України - місто-герой Київ" (нова редакція) (реєстр. N 4289 від 26.02.2014 р.).

8

Завдання: Здійснити бюджетну децентралізацію в Україні.

Опис: Перейти від жорсткої системи балансування видатків до м'якої системи вирівнювання по доходах, що стимулюватиме нарощування доходів. Полегшити оперативне управління місцевими фінансами та створити передумови для формування дієздатних ОМС. Визначити порядок розрахунку обсягів видатків на делеговані повноваження, посилити відповідальність посадових осіб та органів за порушення бюджетного законодавства.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації)", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. N 4435а від 08.08.2014 р.).

9

Завдання: Забезпечити фінансову стабільність місцевих бюджетів.

Опис: Розширити базу оподаткування та можливості регулювання ставок по місцевих податках та зборах. Передати адміністрування місцевих податків органам місцевого самоврядування.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України". Готується для внесення до парламенту.

10

Завдання: Забезпечити участь громадян в управлінні місцевими справами.

Опис: Забезпечити громадянам України реалізувати право на прийняття рішень з найважливіших питань місцевого значення через інструмент місцевого референдуму.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про місцевий референдум" (реєстр. N 0867 від 12.12.2012 р.).

СУДОВА РЕФОРМА І РЕФОРМА ПРОКУРАТУРИ

Опис реформи

Справедливість, доброчесність і незалежність будуть ключовими цінностями для оновленого суддівського корпусу. Головними інструментами утвердження нової якості судді стануть: прозорий конкурсний добір на всі суддівські посади; справедливі механізми відповідальності; реальне суддівське самоврядування; громадський контроль за судовою системою і судочинством. У результаті успішної судової реформи зросте довіра до суду. Україна підніметься до рівня європейських держав у міжнародних рейтингах щодо незалежності правосуддя, доступності суду, подолання корупції, що суттєво позначиться на інвестиційному кліматі та притоку інвестицій.

Статус прокуратури буде приведено у відповідність до європейських стандартів. Вона перестане бути інструментом для виконання політичних замовлень. Повноваження цього органу буде обмежено сферою кримінальної юстиції.

Основні завдання реформи:

1. Оновити суддівський і прокурорський корпуси. Досягнути незалежності суддів і прокурорів з посиленням механізмів відповідальності за недоброчесну поведінку.

2. Забезпечити кращу доступність правосуддя і виконання судових рішень.

3. Позбавити прокуратуру повноважень "совєтського" зразка.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Привести механізм формування Вищої ради юстиції, а також механізм дисциплінарної відповідальності до європейських стандартів, аби звільнені з посади судді не могли поновлюватися на формальних підставах. Позбавити на певний час колишніх голів судів, призначених за часів В. Януковича, можливості обіймати керівні посади в судах, аби на ці посади судді змогли обрати нових голів.

Опис: Встановити прозорий механізм скликання і формування з'їзду суддів, чіткий порядок скликання з'їзду юридичних вищих навчальних закладів для обрання членів Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Забезпечити, щоб у складі Вищої ради юстиції більшість становили судді або судді у відставці, призначені за участю з'їзду суддів України. Внести мінімально необхідні зміни у системі дисциплінарної відповідальності суддів, які випливають із рішення Європейського суду з прав людини у справі "Олександр Волков проти України".

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення заходів з відновлення довіри до судової влади" (доопрацьований) (реєстр. N 4829 від 30.05.2014).

2

Завдання: Спростити судову систему та посилити її інституційну спроможність. Удосконалити механізми добору і дисциплінарної відповідальності суддів з метою зміцнити їх незалежність та посилити відповідальність. Спростити та посилити суддівське самоврядування.

Опис: Зменшити кількість адміністративних посад у судах шляхом відмови від посад заступників голови суду у невеликих за кількістю суддів судах, а також від великої кількості заступників голови суду у більших судах.
Ліквідувати окремі господарські суди, оскільки вони розглядають ті самі приватноправові спори, що й суди цивільної юрисдикції, виділені лише за суб'єктною ознакою. Місцеві господарські суди будуть реорганізовані в окружні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ. Це дасть можливість зменшити навантаження на місцеві загальні суди.
Позбавити Президента України і Верховну Раду України не передбаченого для них Конституцією України повноваження переводити суддів. Впровадити конкурсні засади для призначення суддів на усі посади в судах загальної юрисдикції, у тому числі в судах вищого рівня. Вищі навчальні заклади не будуть залучені до проведення спеціальної підготовки суддів, як того вимагають європейські стандарти, оскільки здійснення такої підготовки є функцією Національної школи суддів.
Установити чіткий перелік підстав для дисциплінарної відповідальності суддів, у тому числі тих, що мають наслідком звільнення судді за порушення присяги. Запровадити відокремлені від дисциплінарних органів комісії з попереднього вивчення скарг на суддів, як того вимагають європейські стандарти. Запровадити дисциплінарну комісію, яка би поряд із суддями включала також представників юридичної громадськості. Така комісія може мати мандат на вирішення певної кількості дисциплінарних справ або на розгляд таких справ впродовж певного строку.
Уніфікувати дисциплінарну процедуру як у дисциплінарній комісії, так і у Вищій раді юстиції.
Установити широку шкалу дисциплінарних стягнень та чіткі строки давності для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; звільнити суддю за порушення присяги можна буде лише внаслідок дисциплінарної процедури.
Запровадити низку нових заходів, спрямованих на забезпечення доброчесності суддів, - проведення перевірок доброчесності та моніторингу способу життя суддів. Відповідні процедури мають бути передбачені антикорупційним законодавством.
Залишити лише такі органи суддівського самоврядування як збори суддів у кожному суді, з'їзд суддів України і Раду суддів України. Наділити Раду суддів України компетенцією у сферах формування бюджету судів, добору, кар'єри і відповідальності суддів; вона шляхом жеребкування утворюватиме кваліфікаційну і дисциплінарну комісії суддів із залученням суддів і представників юридичної громадськості. Для виконання своїх функцій Рада суддів України отримає постійно діючий апарат. Натомість відмовитися від збереження Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів" (нова редакція Закону "Про судоустрій і статус суддів"). Готовий до внесення до парламенту.

3

Завдання: Покращити доступ до правосуддя.

Опис: Створити процесуальний механізм, який не даватиме суду можливості повернути заяву через непідсудність чи неналежність до юрисдикції суду, - суд, який отримав заяву, повинен буде сам передати її за належністю.
Зменшити розмір судового збору в адміністративних справах, оскільки на сьогодні він суттєво перевищує розмір судового збору в цивільних справах.
Посилити принципи гласності та відкритості судового процесу: щоби вести відеозапис судового засідання, особа не повинна буде отримувати дозвіл у суду. Суд у передбачених процесуальним законом виняткових випадках зможе лише обмежити використання технічних засобів відеозапису у відкритому судовому засіданні.
Створити законодавчі передумови для функціонування електронного правосуддя, зокрема забезпечити можливість комунікації між судом та користувачами послуг судової системи за допомогою інформаційних технологій.
Установити чіткий і уніфікований у різних видах судочинства механізм вручення судових рішень.
Уніфікувати процедури відводу судді, за яких питання про відвід вирішуватиме не той суддя, якому його заявлено, а інший суддя цього суду.
Збільшити строки на оскарження судових рішень.
Зміцнити роль Верховного Суду у формуванні послідовної судової практики - він сам вирішуватиме питання про допуск справ до перегляду, зможе переглядати справи не лише на предмет неоднакового застосування норм матеріального права, але й норм процесуального права. Підставою для перегляду справ у Верховному Суді України, крім рішень Європейського суду з прав людини стосовно України, також стануть рішення комітетів, які створені при ООН, компетенцію розглядати індивідуальні заяви яких визнала Україна. Крім того, Верховний Суд до вирішення справи по суті отримає можливість визначати юрисдикцію для проблемних під цим кутом зору справ.
Передбачити включення до Єдиного державного реєстру судових рішень усіх письмових судових рішень.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів" (Прикінцеві положення).
Готовий до внесення до парламенту.

4

Завдання: Створити ефективні механізми виконання судових рішень шляхом демонополізації державної системи примусового виконання судових рішень.

Опис: Запровадити інститут приватних виконавців, які будуть працювати паралельно з державною виконавчою службою. Приватні виконавці здійснюватимуть свою діяльність за результатами добору, який проводитиме Національна асоціація приватних виконавців - недержавна некомерційна професійна організація, яка утримується за рахунок членських внесків. Національна асоціація встановлюватиме професійні стандарти для приватних виконавців, даватиме допуск до професії і вирішуватиме питання про їх дисциплінарну відповідальність.
Стягувач зможе самостійно вибрати між приватним виконавцем і державною виконавчою службою. Усі виконавчі провадження приватний виконавець зможе здійснювати нарівні з державною виконавчою службою, крім проваджень, які відносяться до виключної компетенції останньої (наприклад, провадження, де боржником виступає орган державної влади, орган місцевого самоврядування або юридична особа, більш як 50 відсотків статутного капіталу якої належить державі; провадження з приводу примусового виселення/вселення фізичних осіб у житлове приміщення; провадження щодо відібрання дитини; провадження, в яких об'єктом стягнення виступає нерухоме майно державної або комунальної власності).
На процес виконавчого провадження, що здійснює приватний виконавець, та на його права і обов'язки за загальним правилом поширюватимуться норми Закону України "Про виконавче провадження".
Приватний виконавець матиме право на винагороду у випадку повного або часткового виконання рішення.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про приватну виконавчу діяльність". Відсутній, але може бути підготовлений протягом двох місяців.

5

Завдання: Запровадити справжній суд присяжних. Гуманізувати кримінальний процес.

Опис: Запровадити справжній суд присяжних, де присяжні вирішуватимуть питання про винуватість особи, а професійний суддя призначатиме покарання у разі визнання особи винуватою. Розширити сферу застосування суду присяжних.
Встановити судовий контроль за продовженням строків розслідування. Позбавити слідчих та прокурорів повноваження надсилати обов'язкові для свідків, потерпілих, підозрюваних виклики на допит, оскільки це повноваження суду. Запровадити обов'язкову відеофіксацію більшості процесуальних дій на досудовій стадії. Відмовитися від інституту оперативно-розшукової діяльності поза межами кримінального процесу. Передбачити обов'язкову участь захисника у всіх провадженнях на підставі угод, у спрощеному судовому провадженні. Обмежити строки тримання під вартою осіб на судовій стадії. Відмовитися від будь-яких кліток в судах для обвинувачених.
Передбачити можливість перегляду вироків щодо засуджених на підставі сфальсифікованих доказів.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України". Готується спільно з Міністерством юстиції України.

6

Завдання: Реформувати прокуратуру. Оновити прокурорський корпус.

Опис: Позбавити прокуратуру загальнонаглядових повноважень, які дають їй можливість втручатися у ведення бізнесу. Суттєво зменшити кількість прокурорів, передбачити конкурсний добір на посаду прокурорів, у тому числі на посаду Генерального прокурора України; доручити цей добір, так само як і питання дисциплінарної відповідальності незалежним самоврядним органам прокурорів із залученням представників судів і правозахисних організацій. Відмовитися від строковості призначення прокурорів.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про прокуратуру" (нова редакція) (реєстр. N 3541 від 05.11.2013). Підготовлено до другого читання (однак потрібно або врахувати поправки від представників РПР, або відправити документ на повторне друге читання).

7

Завдання: Привести конституційні положення про правосуддя і прокуратуру у відповідність до європейських стандартів. Створити умови для оновлення суддівського корпусу.

Опис: Спростити судову систему. Система судів загальної юрисдикції має бути триланковою на чолі з Верховним Судом України. Виділити окремо систему адміністративної юстиції на чолі з Адміністративним судом України. Передбачити, що у громадах судочинство у нескладних справах можуть здійснювати мирові судді, обрані громадою. Зберегти інститути народних засідателів і присяжних.
Запровадити принцип незмінюваності суддів. Президент і Верховна Рада мають бути усунуті від формування суддівського корпусу; усі рішення щодо призначення, переведення або звільнення суддів має приймати нова постійно діюча Вища рада судівництва, сформована відповідно до європейських стандартів (більшість у її складі мають становити судді, обрані органами суддівського самоврядування, іншу частину - авторитетні і висококваліфіковані представники правничої і правозахисної спільноти). Усі призначення і переведення судді до іншого суду мають здійснюватися лише за результатами конкурсу.
Вища рада судівництва має поєднати функції сьогоднішніх Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Ради суддів України.
Вища рада судівництва відповідно до закону утворюватиме кваліфікаційні, дисциплінарні та інші комісії, а також Державну судову адміністрацію, Національну школу суддів.
Призначення голів судів віднести до повноважень органів суддівського самоврядування - зборів суддів у кожному суді.
Звузити суддівський імунітет до функціонального (тобто не поширювати імунітет на злочини, які судді можуть вчинити поза своєю професійною діяльністю).
Вилучити окремий розділ про прокуратуру - урегулювати її статус окремою статтею у розділі про правосуддя; обмежити компетенцію прокуратури лише сферою кримінальної юстиції, перетворивши її у Службу державного обвинувачення. Керівника такої служби призначати за результатами конкурсу на тривалий час.
У перехідних положеннях передбачити процедуру добору і призначення для діючих суддів з метою оновлення суддівського корпусу.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Конституції України щодо реформи системи правосуддя і прокуратури". Буде готовий для внесення до парламенту у вересні 2014 р.

8

Завдання: Привести законодавство про судоустрій, статус суддів, судочинство у відповідність до змін, які має бути внесено до Конституції України.

Опис: Встановити організацію системи судів загальної юрисдикції і адміністративних судів. Забезпечити перехід до триланкової системи. Урегулювати порядок формування і діяльності Вищої ради судівництва. Врегулювати процедуру добору і кар'єри суддів з урахуванням конституційних новацій. Визначити новий зміст касаційного перегляду зважаючи на перехід до триланкової системи.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів щодо приведення у відповідність до Конституції України". Буде підготовлено впродовж двох місяців після внесення до парламенту законопроекту "Про внесення змін до Конституції України щодо реформи системи правосуддя і прокуратури".

9

Завдання: Перетворити прокуратуру в службу державного обвинувачення.

Опис: Трансформувати правила організації і діяльності прокуратури в правила стосовно Державної служби обвинувачення України з урахуванням змін до Конституції України щодо компетенції цієї служби лише у сфері кримінальної юстиції.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про Службу державного обвинувачення України". Буде підготовлено впродовж двох місяців після внесення до парламенту законопроекту "Про внесення змін до Конституції України щодо реформи системи правосуддя і прокуратури".

РЕФОРМА АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Опис реформи

Успішна боротьба проти корупції ґрунтується на трьох головних складових: 1) наявність політичної волі найвищого керівництва держави; 2) усунення (або максимальне скорочення) умов і стимулів для корупції; 3) ефективне виявлення та переслідування корупційних правопорушень, невідворотність покарання за їх вчинення. Антикорупційні заходи повинні бути спрямовані на різні прояви корупції (політична корупція, корупція в державній адміністрації, в судах, прокуратурі і правоохоронних органах, "побутова" корупція, корупція в приватному секторі тощо).

Основні завдання реформи:

1. Посилити можливості для виявлення та кримінального переслідування корупційних діянь, забезпечити невідворотність покарання за корупцію

2. Посилити доброчесність та підзвітність в публічному секторі

3. Обмежити вплив приватного капіталу на політику

4. Зруйнувати державну монополію на інформацію та гарантувати доступ до суспільно важливої інформації.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Передбачити відповідальність за незаконне збагачення

Опис: Запровадити склад злочину "незаконне збагачення" відповідно до Конвенції ООН проти корупції (наявність у публічного службовця значного майна, яке не можна пояснити його законними джерелами доходів).

Документ і стан готовності: Законопроект "Про Національне бюро антикорупційних розслідувань" (реєстр. N 4780 від 24.04.2014) або законопроект "Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції", внесений на розгляд Верховної Ради Президентом у вересні 2014 р.

2

Завдання: Створити незалежний орган для розслідування високопосадової корупції

Опис: Створити на підставі закону спеціалізований орган (Національне бюро антикорупційних розслідувань / Національне антикорупційне бюро) для виявлення та досудового розслідування корупційних злочинів у публічному секторі. Такий орган повинен відповідати міжнародним стандартам незалежності та ефективності (автономія від інших державних органів, прозорий і конкурсний відбір керівника та основного персоналу, неможливість звільнення керівника з політичних підстав, достатні ресурси) і мати справу виключно із значними корупційними злочинами, які вчинені політичними посадовцями або іншими публічними службовцями високого рівня, суддями, прокурорами тощо або які становлять особливу суспільну небезпеку у зв'язку з високим розміром предмету злочину або завданої злочином шкоди. Запровадити антикорупційну спеціалізацію прокурорів із забезпеченням їх автономії від системи органів державного обвинувачення.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про Національне бюро антикорупційних розслідувань" (реєстр. N 4780 від 24.04.2014) або законопроект "Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції", внесений на розгляд Верховної Ради Президентом у вересні 2014 р.

3

Завдання: Забезпечити невідворотність покарання за корупційні злочини

Опис: Законодавчо забезпечити можливість здійснення спеціального кримінального провадження стосовно підозрюваного (обвинуваченого), який переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини (заочне провадження).

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини" (реєстр. N 4448а від 08.08.2014).

4

Завдання: Реформувати систему запобігання корупції

Опис: Запровадити нові механізми запобігання конфліктам інтересів, декларування доходів, майна і витрат публічних службовців; створити незалежну інституцію для нагляду за дотриманням антикорупційного законодавства (Національну комісію з питань запобігання корупції - колегіальний центральний орган виконавчої влади, що відповідає вимогам незалежності та здійснює перевірку декларацій про майно і доходи, нагляд за дотриманням положень щодо конфлікту інтересів та інших вимог у сфері запобігання корупції); запровадити програми доброчесності в кожному органі влади та юридичних особах публічного права; запровадити процедуру моніторингу способу життя публічних службовців (перевірка відповідності рівня життя задекларованим доходам службовця та членів його сім'ї); забезпечити на законодавчому рівні дієвий захист осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення (захист викривачів).

Документ і стан готовності: Законопроект "Про запобігання корупції". Готовий для внесення до парламенту.

5

Завдання: Посилити підзвітність і контроль у публічному секторі

Опис: Запровадити законом процедуру перевірки на доброчесність публічних службовців (імітація ситуацій, подібних до тих, що виникають у службовій діяльності, з метою перевірки доброчесності поведінки службовця), на підставі якої робиться подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, аж до звільнення з посади (результати такої перевірки не можуть бути підставою для кримінального провадження).

Документ і стан готовності: Законопроект "Про перевірку доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Текст законопроекту буде готовий у вересні - жовтні 2014 р.

6

Завдання: Усунути корупційні стимули для публічних службовців

Опис: Реформувати систему оплати праці публічних службовців шляхом суттєвого підвищення рівня посадових окладів (з урахуванням рівня оплати праці на аналогічних посадах у приватному секторі), скасування премій (додаткових виплат), які розподіляються на розсуд керівництва, скасування необґрунтованих пільг і переваг.

Документ і стан готовності: Нова редакція закону "Про державну службу" (законопроект розроблений групою РПР з реформування публічної адміністрації).

7

Завдання: Обмежити вплив приватного капіталу на політику

Опис: Відновити пряме державне фінансування політичних партій, які здобули певну підтримку виборців за результатами парламентських виборів; обмежити розмір внеску на підтримку партії та висунутих нею кандидатів на виборах з боку приватних донорів; забезпечити прозорість і підзвітність фінансування політичних партій (не пов'язаного з виборами) та фінансування кампаній з проведення виборів і референдумів, а також запровадити незалежний державний контроль та дієві і пропорційні санкції у цій сфері відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій Україні з боку ГРЕКО та інших міжнародних організацій.

Документ і стан готовності: Законопроект буде готовий у жовтні - листопаді 2014 р.

8

Завдання: Відкрити інформацію про реальних власників компаній та посилити фінансовий контроль за національними політичними діячами

Опис: Запровадити обов'язкову фіксацію інформації про фізичних осіб - бенефіціарних власників юридичних осіб під час їх державної реєстрації та оприлюднення цієї інформації в мережі Інтернет. Поширити поняття "публічних діячів" у законодавстві про боротьбу проти легалізації злочинних доходів на національних публічних службовців.

Документ і стан готовності: Законопроект готовий для подання до парламенту.

9

Завдання: Відкрити інформацію про власників нерухомості

Опис: Забезпечити оприлюднення в мережі Інтернет інформації з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, у тому числі інформації про суб'єктів відповідних прав.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу до інформації про речові права на нерухоме майно з метою запобігання корупції та захисту права власності" (реєстр. N 4728 від 16.04.2014).

10

Завдання: Забезпечити доступ до інформації про витрати бюджетних коштів

Опис: Забезпечити оприлюднення та доступ до інформації про використання публічних коштів, якими розпоряджаються державні органи та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання державної і комунальної власності, установи загальнообов'язкового державного страхування і органи Пенсійного фонду, зокрема шляхом оприлюднення он-лайн та доступу в режимі реального часу до усіх трансакцій на рахунках Державної казначейської служби.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про відкритість використання публічних коштів" (реєстр. N 2012а від 15.05.2013; схвалений у першому читанні 03.06.2014).

11

Завдання: Забезпечити доступ до інформації у формі "відкритих даних"

Опис: Запровадити стандарти "відкритих даних" та повторного використання інформації, що передбачає оприлюднення державними органами і наступне вільне використання масивів (баз) даних, які придатні для автоматизованої обробки (наприклад, бази даних закупівель, юридичних осіб, декларацій службовців).

Документ і стан готовності: Законопроект буде готовий у вересні - жовтні 2014 р.

РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Опис реформи

Суть адміністративної реформи полягає в необхідності перетворення Уряду та міністерств у органи, спроможні ефективно формувати та впроваджувати державну політику, державної служби - у патріотичний, професійний, політично-нейтральний корпус, орієнтований на забезпечення публічних інтересів та належну реалізацію прав громадян, системи надання адміністративних послуг в зручний та прозорий механізм реалізації прав громадян.

Основні завдання реформи:

1. Реформування Уряду та міністерств, перетворення їх на ефективні органи, спроможні впроваджувати реформи.

2. Реформування системи державної служби. Перетворення державного службовця в ефективного, політично неупередженого розробника та виконавця державної політики.

3. Реформування системи надання адміністративних послуг. Децентралізація, дерегуляція, спрощення процедур та підвищення комфорту отримання адміністративних послуг громадянами і бізнесом.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Реформування Уряду та міністерств.

Опис: Реформування міністерств (укрупнення департаментів; запровадження повноцінних посад керівників апаратів міністерств - професійних державних службовців (державні секретарі), запровадження прозорих процедур підготовки і прийняття урядових рішень на основні "аналізу політики" з належними публічними консультаціями, деконцентрація і раціоналізація повноважень (заступники міністрів повинні призначатися за поданнями міністрів; керівники і заступники керівників "інших центральних органів виконавчої влади" - повинні призначатися на основі законодавства про державну службу); "інші ЦОВВ" (служби, інспекції, агентства) повинні бути перетворені у виключно адміністративні органи, які не формують державної політики; місцеві державні адміністрації повинні бути перетворені у політично-нейтральні органи з наглядовими повноваженнями; національні комісії у сфері природних монополій повинні бути виведені з-під прямого підпорядкування політичних органів (Президента, Уряду), а їх формування має здійснюватися із забезпеченням прозорих процедур добору кандидатур та дійсною колегіальністю і прозорістю у прийнятті рішень.

Документ і стан готовності: Зміни до законів "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про місцеві державні адміністрації", "Про природні монополії". Є готові тексти законопроектів для внесення їх до Верховної Ради України. Новий Регламент Кабінету Міністрів України (потребує розробки).

2

Завдання: Реформування системи державної служби

Опис: Із переліку посад державної служби необхідно виключити політичні посади та посади патронатних службовців; усім державним службовцям необхідно заборонити членство у політичних партіях; скасувати преференційну пенсійну систему; реформувати систему оплати праці службовців у напрямі суттєвого підвищення сталої частки заробітної плати та загального підвищення рівня посадових окладів (з урахуванням рівня оплати праці на аналогічних посадах у приватному секторі), скасування необгрунтованих пільг і переваг; добір на усі посади державної служби має здійснюватися виключно на конкурсних засадах; утворити новий колегіальний орган - Раду державної служби для сформування вищого корпусу державної служби та захисту державних службовців від політичної корупції.

Документ і стан готовності: Нова редакція Закону "Про державну службу". Текст готовий.

3

Завдання: Реформування системи надання адміністративних послуг. Впорядкування системи оплати за адміністративні послуги.

Опис: Децентралізація, тобто делегування органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг (реєстрація місця проживання / місця перебування громадян, видача паспортних документів; державна реєстрація юридичних та фізичних осіб - підприємців, речових прав, об'єднань громадян та актів цивільного стану; державна реєстрація земельних ділянок; реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія). На перехідному етапі потрібні зміни у законодавство, які дозволять надавати через центри надання адміністративних послуг базові адміністративні послуги органів виконавчої влади: ДМС, Укрдержреєстру, Держземагентства через представників цих органів.
Дерегуляція, тобто загальне скорочення кількості адміністративних послуг, особливо дозволів, ліцензій для бізнесу.
Впорядкування відносин щодо оплати адміністративних послуг через встановлення критеріїв платності/безоплатності адміністративних послуг та порядку визначення розмірів адміністративного збору. Крім цього необхідно встановити легітимні та обґрунтовані розміри зборів за базові адміністративні послуги. Кошти за адміністративні послуги повинні бути "прив'язані" до надавачів цих послуг.

Документ і стан готовності: Тексти законопроектів щодо децентралізації, розвитку центрів надання адміністративних послуг та плати за адміністративні послуги розроблені і готові до внесення в Верховну Раду України. Пропозиції щодо дерегуляції розробляються.

4

Завдання: Прийняття Адміністративно-процедурного кодексу

Опис: Цей законодавчий акт є основою для належного урядування і повинен врегулювати відносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадянами та суб'єктами господарювання. Має гарантувати кожній особі (в тому числі "заінтересованим особам") право бути вислуханими перед прийняттям рішення, яке обмежує її права, встановлює обов'язки; кожен орган повинен мотивувати свої несприятливі рішення. Також встановлює ефективні процедури адміністративного (несудового) оскарження адміністративних актів, скасування/відкликання таких актів тощо.

Документ і стан готовності: Законопроект готовий до подання в Верховну Раду України.

5

Завдання: Впорядкування системи видачі паспортів, в т. ч. "закордонних"

Опис: У парламенті є законопроект "Про документи, що посвідчують особу, дають право виїзду за кордон". Цей законопроект сприятиме впровадженню європейських стандартів видачі паспортних документів, з чіткими процедурами, справедливою і прозорою оплатою паспортних адміністративних послуг, належним захистом персональних даних особи, і децентралізацією повноважень з видачі "внутрішніх" паспортів" (з одночасною реформою паспортної системи) і посвідчень водія. Також передбачається скасування Єдиного державного демографічного реєстру, непотрібної інтегровано-централізованої бази інформації, що має містити персональні данні кожного громадянина, існування якої ставить під загрозу інформаційну безпеку громадянина і держави, відкриває широкі можливості маніпуляцій персональними даними та порушує права людини. Законопроект важливий для раціоналізації поступу України до безвізового режиму з ЄС і як приклад боротьби з корупцією у близькій для кожного громадянина сфері.

Документ і стан готовності: Законопроект N 4751.

РЕФОРМА ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИБОРІВ

Опис реформи:

Успіх реформування законодавства у сфері виборів ґрунтується на трьох головних складових: 1) наявність політичної волі вищого керівництва держави; 2) наявність консолідованої позиції з питання виборчих систем на виборах до парламенту і місцевих органів представницької влади; 3) невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав.

Наскрізним компонентом реформи має стати питання забезпечення виборчих прав громадян України з урахуванням ґендерного складу і міграційного фактора.

Основні завдання реформи:

1. Здійснити комплексне реформування та уніфікацію законодавства про вибори, яке забезпечить підзвітність виборних посадових осіб перед виборцями, можливість голосування виборців за конкретних кандидатів, дієвість парламенту, стабільність партійної системи, можливості для ротації політичних еліт на загальнонаціональному та місцевому рівнях.

2. Забезпечити впровадження пропорційних, ефективних та превентивних санкцій за всі порушення законодавства про вибори, а також невідворотність покарання за виборчі порушення.

3. Обмежити вплив приватного капіталу на політику.

4. Створити можливості для збалансованого представництва обох статей у виборних органах, а також належної реалізації принципів загального та рівного виборчого права.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Забезпечити впровадження на парламентських виборах пропорційної виборчої системи з можливістю голосування за окремих кандидатів у списках.

Опис: Підготувати, забезпечити широке та інклюзивне обговорення, а також прийняття парламентом не менш ніж за рік до наступних парламентських виборів проекту нової редакції Закону "Про вибори народних депутатів України", яка передбачатиме відмову від змішаної (паралельної) виборчої системи на користь пропорційної виборчої системи, за якої виборці матимуть можливість голосувати за конкретних кандидатів в багатомандатних виборчих округах, забезпечуватиметься дієвість парламенту та підзвітність народних депутатів перед виборцями.

Документ і стан готовності: Нова редакція Закону "Про вибори народних депутатів України", текст законопроекту відсутній, наявні окремі напрацювання.

2

Завдання: Удосконалити систему місцевих виборів.

Опис: Оцінити доцільність подальшого застосування змішаної (паралельної) виборчої системи на місцевих виборах та впровадження виборчих систем, які забезпечуватимуть можливість голосування виборців за конкретних кандидатів, передбачатимуть можливість самовисування кандидатів (списків незалежних кандидатів) на місцевих виборах; запровадити мажоритарну виборчу систему на виборах міських голів великих (із значною кількістю виборців) міст; забезпечити прозорість фінансування передвиборної агітації на місцевих виборах; усунути переваги парламентських партій при формуванні складу виборчих комісій.

Документ і стан готовності: Нова редакція Закону "Про вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", текст відсутній, є окремі напрацювання.

3

Завдання: Встановити ефективні, пропорційні та превентивні санкції за порушення у сфері виборів, забезпечити невідворотність покарання за такі правопорушення.

Опис: Внести законодавчі зміни, які передбачатимуть звуження підстав для оголошення попередження кандидатам/партіям); які встановлюють ефективні, пропорційні та превентивні санкції за адміністративні правопорушення і злочини проти виборчих прав, дозволятимуть забезпечувати невідворотність покарання за відповідні порушення і злочини. Забезпечити подальше удосконалення геоінформаційної системи МВС України "Вибори", яке передбачатиме можливість здійснення ефективного громадського контролю за виявленням, розкриттям правопорушень у сфері виборів, дотриманням правоохоронними органами принципу невідворотності покарання за такі правопорушення.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян)" (реєстр. N 4741 від 18.04.2014 р.). Потребує доопрацювання з метою комплексного вирішення завдання (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення). Узагальнений текст відсутній.

4

Завдання: Обмежити вплив приватного капіталу на політику (спільно з антикорупційною групою).

Опис: Відновити пряме державне фінансування політичних партій, які здобули певну підтримку виборців за результатами парламентських виборів; забезпечити прозорість і підзвітність фінансування політичних партій (не пов'язаного з виборами) та фінансування кампаній з проведення виборів і референдумів, а також незалежний державний нагляд у цій сфері відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій ГРЕКО для України.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості фінансування політичних партій в Україні та передвиборної агітації" (реєстр. N 4846 від 12.05.2014 р.). Потребує доопрацювання з метою комплексного підходу. Оновлений законопроект буде готовий у жовтні - листопаді 2014 р.

5

Завдання: Забезпечити уніфікацію положень і гармонізацію законодавства у виборчій сфері.  

Опис: Оцінити відмінності положень законів у частині організації виборів з урахуванням останніх змін до виборчого законодавства, забезпечити врахування необхідності уніфікації положень та гармонізації законодавства під час розробки нових ініціатив.

Документ і стан готовності: "Карта неузгодженостей" у виборчій сфері. Відсутня. Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері виборів щодо уніфікації та гармонізації", текст законопроекту відсутній. Проект Виборчого Кодексу. Текст відсутній. Є окремі напрацювання.

6

Завдання: Створити можливості для збалансованого представництва обох статей у виборних органах, а також належної реалізації принципів загального та рівного виборчого права.

Опис: Внести зміни до Закону "Про Державний реєстр виборців", які передбачатимуть приведення визначення поняття виборчої адреси у відповідність до визначення, закріпленого у цьому ж Законі в його первісній редакції (що усуватиме необхідність зміни місця голосування без зміни виборчої адреси перед кожними виборцями); закріпити у законодавстві про вибори та/або законодавстві про фінансування партій і передвиборної агітації механізми забезпечення збалансованого представництва обох статей у парламенті; вивчити необхідність закріплення у виборчому законодавстві положень, які розширюватимуть можливості участі у голосуванні на виборах для громадян, які проживають за межами України або з певних причин не можуть реалізувати право голосу на виборчих дільницях, до яких віднесено їх виборчі адреси (у тому числі шляхом вивчення можливості голосування через Інтернет); здійснити моніторинг зручності голосування на виборах виборців з особливими потребами та розширити можливості для участі у голосуванні таких виборців (у тому числі шляхом встановлення додаткових вимог до облаштування приміщень для голосування, забезпечення таких приміщень трафаретами з шрифтом Брайля тощо).

Документ і стан готовності: Законопроект чи концепція відсутні.

ЕКОНОМІЧНА РЕФОРМА

Опис реформи

Економічна реформа направлена на створення сприятливого бізнес-клімату, конкурентного середовища, умов для залучення іноземних інвестицій, забезпечення ефективного прозорого механізму державного регулювання господарської діяльності та унеможливлення тиску на підприємців з боку контролюючих органів, створення нових робочих місць, створення умов для виходу українських компаній на ринок ЄС.

Основні завдання реформи:

1. Створити умови для розвитку підприємництва в Україні

2. Сприяти залученню інвестицій в національну економіку

3. Забезпечити достойний рівень життя та соціального захисту населення

4. Усунути існуючі бар'єри для виходу українських товарів на ринки країн - членів ЄС шляхом імплементації Угоди про Асоціацію

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Зміна системи регулювання економіки

Опис: Забезпечити скорочення кількості регуляторних актів, збільшити ефективність державного регулювання та зменшити бюджетні витрати на бюрократичний апарат, забезпечити захист державою безпеки споживачів та права власності. Держава має регулювати тільки питання безпечності товарів і послуг у відповідності до європейських стандартів та регламентів.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про зміну системи регулювання економіки" (реєстр. N 4334а від 22.07.2014).

2

Завдання: Зниження навантаження на фонд заробітної плати

Опис: Зменшити фіскальне навантаження на фонд заробітної плати, що в свою чергу дозволить збільшити надходження до бюджету шляхом детінізації заробітних плат, створювати нові робочі місця, забезпечувати соціальні гарантії найманим працівникам.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо створення умов для детінізації роботи малого підприємництва)" (реєстр. N 1182 від 27.12.2012).

3

Завдання: Реформування податкової системи

Опис: передбачається створення прозорої системи оподаткування з семи податків:
1) Податок на прибуток із повним віднесенням на витрати вартості амортизації усіх придбаних основних фондів та усіх витрат або його повна заміна податком на доходи фізичних осіб;
2) ПДВ - ліквідація усіх корупційних можливостей;
3) Єдиний податок з обороту та з фіксованими ставками за діяльність, серед яких одна - нульова, в разі річного доходу самозайнятої особи менше 150 мінімальних заробітних плат;
4) Плата за нерухомість, в тому числі і земельну ділянку, яка диференціюється за місцезнаходженням, цільовим використанням та поліпшеннями;
5) Рентні платежі;
6) Податок з доходів фізичних осіб об'єднаний із Єдиним соціальним внеском (який де-факто є податком) сумарно;
7) Імпортне мито та акцизи. Прозоре адміністрування та сплата за місцем події (здійснення реалізації, використання, виплати доходу). Суб'єкти підприємницької діяльності в залежності від видів діяльності, від оборотів мають можливість обрати сплату: податок на прибуток з повним віднесенням на витрати вартості усіх придбаних основних фондів та усіх витрат або єдиного податку.

Документ і стан готовності: Концепції на етапі підготовки різними робочими групами, є часткові рішення у законопроектах.

4

Завдання: Захист права власності

Опис: Законодавчо передбачити, що зміни до складу засновників, зміна керівника підприємства, зміни до статутних документів будуть вносить тільки на підставі подання державному реєстратору оригіналу рішення про такі зміни. На сьогодні це можна робити на підставі нотаріальної копії та навіть звичайної копії такого рішень, що дає можливість підробляти відповідні рішення, а також не дає можливості встановити відповідального за таке шахрайство.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру за підробленими документами)" (реєстр. N 4090а від 17.06.2014).

5

Завдання: Забезпечення умов для створення та розвитку бізнесу

Опис: Скасувати відповідальність новостворених підприємств за порушення у бухгалтерському документообігу та штрафи за помилки в податковій декларації, які не призвели до зменшення надходжень до бюджету. Чиновники будуть незацікавлені в складності податкової звітності, оскільки не зможуть накладати штрафи. Це зменшить витрати виробників (штрафи закладаються у собівартість).

Документ і стан готовності: Законопроекти "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справедливої відповідальності платників податків)" (реєстр. N 2571 від 19.03.2013) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння створенню нових суб'єктів господарювання)" (реєстр. N 4089а від 17.06.2014).

6

Завдання: Встановити персональну відповідальність чиновників за незаконні дії

Опис: Встановити персональну матеріальну відповідальність посадових і службових осіб податкових органів за протиправні дії чи бездіяльність, які завдали збитків суб'єктам господарювання та забезпечити відшкодування завданої суб'єктам господарювання шкоди.

Документ і стан готовності: Законопроекти "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо посилення відповідальності посадових та службових осіб контролюючих органів" (реєстр. N 3215-1 від 19.09.2013).

7

Завдання: Податкова амністія

Опис: Звільнити платників податків від фінансової, кримінальної та адміністративної відповідальності за умови сплати незадекларованих платежів з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення можливостей для податкової угоди)" (реєстр. N 5043 від 08.09.2014).

8

Завдання: Добровільне накопичувальне пенсійне забезпечення

Опис: Запровадження добровільної персоніфікованої накопичувальної системи пенсійного та соціального страхування, з можливістю сплати внесків як робітником, так і роботодавцем в тому числі і за рахунок оподаткування.

Документ і стан готовності: Є часткові рішення.

9

Завдання: Саморегулювання господарської діяльності

Опис: Забезпечити формування саморегульованих організацій, які об'єднуватимуть учасників ринку в певній галузі та спільно визначатимуть вимоги до якості товарів чи послуг. Унеможливити створення монопольних об'єднань на ринку.

Документ і стан готовності: Готові законопроект та концепції відсутні.

10

Завдання: Врегулювати електронну комерцію

Опис: Законодавчо систематизувати та врегулювати питання здійснення електронної комерції.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про електронну комерцію" (реєстр. N 2306а від 17.06.2013).

11

Завдання: Спростити застосування та адміністрування реєстраторів розрахункових операцій

Опис: Врегулювати відносини, що виникають у сфері взаємовідносин суб'єктів господарювання, які зобов'язані використовувати РРО, виробників, постачальників та сервісних центрів, що здійснюють обслуговування РРО, а також спрощення адміністрування РРО.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (щодо державних гарантій суб'єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів)" (реєстр. N 3466-1 від 04.11.2013).

12

Завдання: Забезпечити доступ харчових продуктів українського виробництва на ринки країн - членів Європейського Союзу

Опис: Імплементувати Угоду про Асоціацію в частині усунення санітарних бар'єрів для доступу харчових продуктів тваринного походження на ринок ЄС. Адаптувати європейські стандарти безпечності харчових продуктів шляхом ухвалення нового законодавства у сфері харчових продуктів, ідентифікації тварин, регулювання ринку кормів та державного контролю.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин" (реєстр. N 4986-1 від 17.06.2014), прийнятий в першому читанні. Законопроект "Про безпечність та гігієну кормів" (реєстр. N 4280а-1 від 28.07.2014). Внесений до парламенту.

13

Завдання: Створення умов для добросовісної конкуренції в сфері поводження з упаковкою та її відходами

Опис: Встановити правові основи і гармонізувати законодавство України з законодавством Європейського Союзу у сфері поводження з упаковкою та її відходами з метою створення в Україні системи роздільного збирання, комплексної переробки та утилізації відходів упаковки, збільшення обсягів їх використання як вторинної сировини, створення умов для добросовісної конкуренції між суб'єктами господарювання у цій сфері, впровадження європейського досвіду функціонування такої системи.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про упаковку та відходи упаковки" (реєстр. N 4266а від 08.07.2014).

14

Завдання: Вдосконалити регулювання відносин, пов'язаних зі створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

Опис: Усунути недоліки, які існують у чинному законодавстві, та привести його у відповідність із нормами та концептуальними підходами, характерними для законодавчих актів Європейського Союзу та країн - членів ЄС. Прийняти окремий комплексний закон про товариства з обмеженою відповідальністю та споріднені з ними товариства з додатковою відповідальністю.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (реєстр. N 2011-1 від 25.01.2013).

15

Завдання: Гармонізувати митне законодавство України з митним законодавством Європейського Союзу

Опис: Привести митне законодавство України у відповідність із нормами та концептуальними підходами, характерними для законодавчих актів Європейського Союзу та країн - членів ЄС. Скоротити час митного оформлення товарів шляхом проведення процедур контролю та перевірки правильності заявленої декларантом митної вартості оцінюваних товарів після митного оформлення. Унеможливити вплив на строк митного оформлення суб'єктивних факторів, що виникають при конфлікті інтересів між посадовими особами митниці та декларантами під час декларування митної вартості товарів. Підвищити відповідальність декларантів за правильність вибору методу декларування митної вартості товарів та за достовірність відомостей про визначення митної вартості товарів, що надаються під час митного оформлення.

Документ і стан готовності: Готуються відповідні законопроекти.

16

Завдання: Забезпечити доступ промислових товарів українського виробництва на ринки країн - членів Європейського Союзу

Опис: Імплементувати Угоду про асоціацію в частині усунення технічних бар'єрів в торгівлі між Україною та ЄС (отримання доступу до європейського ринку для промислових товарів).
Привести українські технічні регламенти у відповідність до актів законодавства ЄС. Скасувати численні дублюючі документи, що містять технічні вимоги та створюють суперечливе та зарегульоване середовище для бізнесу, технічні бар'єри у торгівлі з партнерами України, а також підґрунтя для корупції. Забезпечити визнання сертифікатів відповідності для промислової продукції - ЄС визнаватиме сертифікати, видані в Україні, а ми визнаватимемо їхні сертифікати. Це дозволить уникнути додаткового навантаження на українських виробників та імпортерів.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (реєстр. N 4954 від 29.05.2014). Внесений до парламенту.

17

Завдання: Запровадити сучасні технології телекомунікацій в Україні в стандарті 3G

Опис: Впровадити конверсію частот і провести відкритий конкурс на стандарт 3G для мінімум 3-х ліцензій на ринку України

Документ і стан готовності: Указ Президента N 613/2014 від 23.07.2014 "Про забезпечення умов для впровадження сучасних телекомунікаційних технологій". Основним нормативно-правовим актом для конверсії частот є постанова Кабінету Міністрів України N 993 від 1 серпня 2007 р., якою формалізовано механізми фінансування необхідної конверсії частот.

18

Завдання: Запровадити сучасні технології телекомунікацій в Україні в стандарті 4G на ринку України

Опис: Впровадити технологічну нейтральність і рефармінг частот через необхідні зміни в законодавчій базі.

Документ і стан готовності: документ на етапі розробки.

РЕФОРМА ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ

Опис реформи

Успішність держави у сфері захисту правопорядку, боротьби проти злочинності та виконання кримінальних покарань, а також діяльність службових осіб, що відповідають за реалізацію цієї діяльності, ґрунтується на трьох головних складових:

1) професійність службових осіб;

2) усунення політичної складової у їхній діяльності;

3) усунення (або максимальне зменшення) умов і стимулів для корупції у їхній діяльності.

Основні завдання реформи:

1. Створити ефективну, контрольовану громадськістю систему органів держави із захисту правопорядку та боротьби зі злочинністю, яка буде діяти в інтересах суспільства на основі стандартів у сфері прав людини.

2. Законодавчо забезпечити максимальні гарантії прав та свобод людини під час кримінального процесу для усіх сторін відповідного процесу.

3. Забезпечити таку роботу системи виконання покарань, яка гарантує дотримання прав та свобод ув'язнених, сприяє ресоціалізації осіб, що потрапляють до установ виконання покарань, а також сприяє зниженню рівня злочинності.

4. Подолати безкарність злочинів чи злочинної бездіяльності вищих посадових осіб держави, суддів, прокурорів, правоохоронців.

5. Гуманізувати та привести до європейських стандартів систему кримінальних правопорушень.

6. Вилучити із законодавства щодо адміністративної відповідальності правопорушення, які мають кримінально-правовий або цивільно-правовий характер.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Провести комплексне реформування органів внутрішніх справ, органів податкової міліції шляхом трансформації існуючої репресивної моделі міліції в сервісну службу поліції, яка в своїй роботі у сфері попередження, припинення та розкриття правопорушень керується принципами верховенства права і неухильного дотримання прав людини і основоположних свобод.

Опис:
1. Створити поліцію як систему органів виконавчої влад, відокремлених від Міністерства внутрішніх справ.
1. Демілітаризувати органи правопорядку. Поліція - не воєнізоване формування, а служба, яка надає суспільству послуги із: 1) забезпечення публічного правопорядку; 2) охорони і забезпечення безпеки об'єктів спеціального значення і посольств, учасників кримінального провадження, державного кордону; 3) провадження у справах про адміністративні правопорушення; 4) розслідування справ про кримінальні правопорушення.
2. Деполітизувати органи правопорядку. Міністр внутрішніх справ як політична особа має бути позбавлений повноважень щодо оперативного управління поліцією. Поліцейські повинні визнаватися цивільними державними службовцями, а не військовослужбовцями.
3. Створити таку структуру поліції: 1) місцева поліція; 2) адміністративна поліція; 3) кримінальна поліція; 4) фінансова поліція; 5) прикордонна поліція. Апарат міністерства внутрішніх справ й центральних органів поліції складається виключно з цивільних державних службовців, на яких поширюється дія закону про державну службу, а на поліцейських місцевої поліції - закон про службу в органах місцевого самоврядування.
4. Децентралізувати органи правопорядку: створити місцеву поліцію, яка утримується за рахунок бюджету місцевої громади. Місцева поліція забезпечує порядок і безпеку на території населених пунктів і об'єктів місцевого значення (автошляхи, озера, парки, ліси), виконує доручення кримінальної міліції, накладає санкції за деякі адміністративні правопорушення. Держава залишає за собою розслідування кримінальних правопорушень і забезпечення безпеки на об'єктах регіонального і державного значення.
5. Визначити в законі вичерпний перелік повноважень поліцейських та розширений перелік їх обов'язків. Так само законом регулюються процесуальні гарантії для затриманих осіб, а також визначені права людей при спілкуванні з поліцейськими. Саме законом мають бути чітко визначені принципи і правила застосування заходів і засобів примусу (наручники, службові собаки, попереджувальний постріл, постріл на ураження і т. д.). Визначальна засада застосування заходів примусу - пропорційність. Таким чином, відомчі нормативні акти мають регулювати лише технічні питання - матеріальне забезпечення, обмін інформацією між підрозділами тощо, а не права та свободи людей.
6. Встановити одним законодавчим актом єдиний статус всіх поліцейських, незалежно від підрозділу поліції, де вони проходять службу. Законом встановлено максимальну загальну кількість поліцейських, структура їх центральних апаратів, єдиний підхід до розмірів заробітної плати та премій і доплат поліцейських. Наказом міністра або керівника поліції не можна буде створювати підрозділи поліції, не передбачені Законом.
7. Запровадження конкурсного добору на будь-яку посаду у поліції (в тому числі і керівного складу), що забезпечить професійність та підзвітність поліції громадськості. Добір здійснюється за допомогою анонімного тестування та складання іспиту після навчання у поліцейській школі. Конкурсний добір здійснюють поліцейські комісії, які складаються з: представника, призначеного Міністром внутрішніх справ України; депутата відповідного органу місцевого самоврядування; правозахисника громадської організації; адвоката, обраного радою адвокатів регіону; правозахисника, призначеного Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Поліцейські комісії також розглядають скарги на дії поліцейських в рамках законодавчо виписаної змагальної процедури. При виконанні дисциплінарних повноважень до складу комісії включається поліцейський, обраний зборами поліцейських.
8. Встановити чіткий перелік баз персональних даних, які можуть використовуватися поліцією у своїй діяльності, інформація з них має бути захищена. Крім того, повинні бути встановлені строки збереження персональних даних у базах даних, а також порядок їх знищення.
9. Позбавити органи правопорядку непритаманних функцій: реєстрації транспортних засобів; контролю за торгівлею транспортними засобами; приймання іспитів на право керування транспортними засобами та видачею водійських посвідчень; надання дозволів на перевезення небезпечних вантажів; оцінки майна та майнових прав; ліцензування окремих видів господарської діяльності. Всі ці функції мають бути децентралізовані (тобто делеговані органам місцевого самоврядування), а за можливості - приватизовані (передані приватному сектору).
10. Існуючі державні університети, національні академії, інститути внутрішніх справ мають бути частково ліквідовані, а інші - передані до відання МОН України. На базі шкіл та училищ міліції необхідно створити 4 поліцейські школи для: підготовки поліцейських та проведення кваліфікаційного іспиту; перепідготовку і підвищення кваліфікації поліцейських у сфері стандартів дотримання прав людини; проведення наукових досліджень з питань удосконалення поліції, вивчення міжнародного досвіду.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про поліцію та поліцейську діяльність" готовий до внесення.

2

Завдання: Реформувати структуру і функції Служби безпеки України, базуючись на провідних європейських стандартах

Опис: 1. Ліквідувати усі регіональні управління СБУ.
2. Відмовитись від функції досудового розслідування і ліквідувати відповідні підрозділи (вимога ПАРЄ).
3. Відмовитись від адміністративних повноважень, в тому числі згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення України.
4. Відмовитись від "радянського" повноваження мати інформаторів на посадах у великих підприємствах, установах, організаціях.
5. Залишити в СБУ лише дві функції - контррозвідувальну діяльність і протидію тероризму.
6. Кардинально скоротити особовий склад СБУ (наразі 33500). Наприклад, у німецькій Службі працює лише 2700 осіб. При цьому у ФРН майже вдвічі більша кількість населення.
7. Формувати особовий склад з цивільних державних службовців на конкурсній основі, окрім спеціального підрозділу. Фіксування в законі рівня оплати праці службовців.
8. Перетворити Академію СБУ в Школу СБУ. На службу приймаються особи, які мають вищу освіту, пройшли 1-річну підготовку в Школі СБУ і успішно склали іспити у вигляді анонімного тестування.
9. Щорічно публікувати звіт про діяльність, в тому числі про кількість і місця проведених контррозвідувальних заходів (прослуховування тощо).
10. Об'єднати в одному закон трьох чинних законів - про СБУ, про структуру і чисельність СБУ і про контррозвідувальну діяльність.

Документ і стан готовності. Законопроект "Про Службу безпеки України" (нова редакція) (може бути готовий протягом 2 місяців з дати узгодження основних напрямів реформування).

3

Завдання: Реформувати систему виконання кримінальних покарань

Опис:
1. Повністю демілітаризувати персонал пенітенціарної служби, крім підрозділів охорони.
2. Ліквідувати оперативні підрозділи (і позбавити відповідних повноважень) і підрозділи спеціального призначення пенітенціарної служби.
3. Підпорядкувати медичну службу органам МОЗ.
4. Скоротити 27 обласних і прирівняних управлінь пенітенціарної служби до 4 - 5 територіальних управлінь.
5. Створити службу пробації.
6. Змінити порядок застосування заохочень і дисциплінарних стягнень до арештованих і засуджених осіб - із залученням представників громадськості.

Документи і стан готовності:
1. Проект Закону України "Про пробацію" (реєстр. N 1197-1 від 18.01.2013), ухвалений в 1-му читанні.
2. Законопроект "Про систему виконання кримінальних покарань" (може бути готовий протягом 2 місяців з дати узгодження основних напрямів реформування).

4

Завдання: Створити Державне бюро розслідувань

Опис:
1. Державне бюро розслідувань (ДБР) - орган державної влади, метою створення якого є виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені на сьогодні до компетенції прокуратури та СБУ, окрім тих, які віднесені до компетенції Національного антикорупційного бюро, в тому числі розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із катуванням, вчинених працівниками органів правопорядку.
2. ДБР не буде створюватися на базі існуючих спеціальних підрозділів, зокрема МВС і СБУ, які так і не стали перешкодою на шляху поширення корупції у вищих ешелонах влади та ефективним засобом боротьби із нею.
3. Очолює ДБР Голова, якого на підставі результатів відкритого конкурсного добору і за поданням Прем'єр-міністра України (а той - за рекомендацією конкурсної комісії) призначає на посаду Кабінет Міністрів України на фіксований строком.
4. Діяльність ДБР ґрунтується на принципах незалежності та політичної нейтральності і позапартійності її працівників.
5. Встановити виключно законом умови оплати праці, преміювання та інші види заохочення службовців ДБР, що повинно забезпечити їх самостійність при виконанні повноважень.
6. Створити можливість добору до ДБР осіб, які раніше не працювали слідчими ("без заплямованої репутації" колишнього працівника правоохоронного органу) і одночасно можливість добору найкращих слідчих.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про Державне бюро розслідувань" готовий до внесення.

5

Завдання: Гуманізація кримінального права шляхом запровадження інституту кримінальних проступків

Опис:
1. Україна отримає європейську систему правопорушень: злочин - кримінальний проступок - адміністративний проступок.
2. Перетворити 100 нинішніх складів злочинів у кримінальні проступки.
3. Пом'якшити покарання за кримінальні проступки. Ними будуть штраф, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, громадські чи виправні роботи, а у виняткових випадках (зокрема за проступки насильницького характеру) - арешт на строк до трьох місяців.
4. Не застосовувати затримання і тримання під вартою до осіб, які вчинили кримінальні проступки, під час кримінального провадження.
5. Спростити і пришвидшити процедуру досудового розслідування і судового розгляду кримінальних проступків.
6. Судимості за проступки не буде.
7. Скасувати адміністративне затримання та адміністративний арешт на 15 діб.
8. Надати обвинувачені у вчиненні кримінальних проступків отримають усі права і гарантії, що характерні для кримінального процесу (яких особи позбавлені наразі при розгляді справ про адміністративні правопорушення").

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України" (реєстр. N 4712 від 16.04.2014 р.).

6

Завдання: Реформувати систему адміністративної відповідальності шляхом прийняття нового Кодексу України про адміністративні проступки

Опис:
1. Об'єднати в Кодексі всі норми, які передбачають склади адміністративних проступків. Положення щодо відповідальності за адміністративні проступки будуть вилучені з інших 60-ти нормативно-правових актів, в тому числі підзаконних.
2. Вилучити із сфери адміністративного деліктного законодавства правопорушення, які мають кримінально-правовий, цивільно-правовий характер, або є предметом розгляду адміністративних судів.
3. Визнати суб'єктами вчинення адміністративних проступків як фізичних, так і юридичних осіб.
4. Адміністративні проступки будуть підвідомчі лише органам виконавчої влади, виконавчим органам місцевого самоврядування, тобто адміністративним органам. Суди вилучаються з цього переліку.
5. Зменшити перелік адміністративних стягнень. Він включає: попередження, штраф та позбавлення права займатися певною діяльністю.
6. Змінити спосіб визначення розміру штрафів. Вони поділяються на вісім категорій, виходячи зі ступеню тяжкості адміністративних проступків.

Документ і стан готовності: Проект Кодексу України про адміністративні проступки готовий до внесення.

 

МЕДІА-РЕФОРМА

Опис реформи:

Багаторічний досвід проведення виборчих кампаній в Україні, незбалансована діяльність ЗМІ під час Євромайдану, використання державних ЗМІ терористичними організаціями ДНР та ЛНР укотре показали неефективність державних ЗМІ. Ухвалення в квітні 2014 року закону про суспільне мовлення стало лише першим кроком для впровадження реформ і потребує низки подальших дій до його фактичного запровадження. Реформування державних друкованих ЗМІ має усунути нечесну конкуренцію на ринку преси та стимулювати поширення якісних видань на регіональному рівні. Запровадження нових правил для телерадіоринку має забезпечити більш прозорий процес ліцензування, а громадяни мають отримати вільний доступ до інформації про фактичних власників ЗМІ.

Основні завдання реформи:

1. Забезпечити ухвалення законодавства щодо регулювання суспільного мовлення, роздержавлення, прозорості медіа-власності, нової редакції закону щодо регулювання електронних ЗМІ, уніфікацію правил і розширення прав ЗМІ під час виборчих кампаній.

2. Здійснити реформування державної та комунальної преси.

3. Забезпечити прозорість медіа-власності.

4. Забезпечити внесення змін до Конституції щодо права на інформацію та вилучення норм, що суперечать свободі слова.

5. Посилити захист журналістів від протиправних посягань на їхню професійну діяльність.

6. Впровадити міжнародні стандарти щодо електронних і друкованих ЗМІ як де-юре, так і де-факто.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Здійснити реформування державного ТБ шляхом переходу до суспільного мовлення.

Опис: Внести зміни до законодавства щодо забезпечення реформування державних телерадіоорганізацій в частині забезпечення формування керівних органів суспільного мовника, надання максимальної незалежності юридичній особі суспільного мовника, розширення технологічних можливостей. Провести процедури обрання Наглядової ради суспільного мовника, ухвалити підзаконні акти щодо створення Національної суспільної телерадіокомпанії та реорганізації державних телерадіокомпаній.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (щодо уточнення окремих положень) (реєстр. N 4224а від 02.07.2014 р.) - підтримано профільним комітетом ВРУ.
Положення про порядок проведення конференцій всеукраїнських громадських об'єднань та обрання членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії - виставлене на обговорення Національною радою.

2

Завдання: Удосконалити медійну частину виборчого законодавства.

Опис: Запровадити максимально узгоджені положення щодо прав і обов'язків ЗМІ під час усіх видів виборів. Встановити тривалість політичної реклами - 3 хв.

Документ і стан готовності: Існують робочі проекти, які можуть бути внесені як поправки чи долучені до єдиного виборчого проекту.

3

Завдання: Провести реформу державної та комунальної преси (роздержавлення).

Опис: Ухвалити закон про реформування державної та комунальної преси, який створить можливість для провадження реформи державної та комунальної преси. Ініціювати вихід із засновників державної преси органів виконавчої влади. Забезпечити виконання закону.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" - на обговоренні Держкомтелерадіо.

4

Завдання: Забезпечити прозорість медіа-власності.

Опис: Ухвалити законодавчі зміни, що забезпечать оприлюднення інформації про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарами (контролерами) ЗМІ, насамперед телерадіорганізацій, що мають ліцензію на мовлення, що надасть можливість громадянам отримати інформацію про власників ЗМІ.

Документ і стан готовності:
Законопроект, розроблений Інститутом Масової Інформації.
Законопроект, розроблений Антикорупційною групою РПР.
Законопроект щодо аудіовізуальних медіа-послуг, розроблений робочою групою при Комітеті ВРУ з питань свободи слова та інформації.
____________
* Примітка. Законопроекти містять аналогічні позиції і забезпечують виконання завдання.

5

Завдання: Посилити захист прав журналістів.

Опис: Внести зміни до Кримінального кодексу щодо захисту прав журналістів, а також пов'язаних з ними осіб (фотокореспондентів, операторів тощо), який дозволить притягувати осіб, що перешкоджають журналістській діяльності, до відповідальності.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо захисту прав журналістів)", готовий для розгляду.

6

Завдання: Забезпечити внесення змін до Конституції щодо права на інформацію та вилучення норм, що суперечать свободі слова.

Опис: Під час розробки нової редакції Конституції необхідно вилучити згадки про органи, що не відповідають міжнародним стандартам, а надто мають цензурну функцію, а також встановити належні гарантії свободи слова, права на доступ до публічної інформації та свободи доступу до мережі Інтернет.

Документ і стан готовності: Пропозиції розроблені.

7

Завдання: Ліквідувати органи державної влади у сфері медіа.

Опис: Ліквідувати Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі як фактично цензурний орган. Після реформи суспільного мовлення ліквідувати Держкомтелерадіо як орган, що втрачає більшість своїх функцій.

Документ і стан готовності: Звернення до Кабінету Міністрів України в процесі підготовки. Законопроект на стадії розробки.

РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

Опис Реформи:

Метою реформи є країна з прозорим енергетичним ринком, яка споживає мінімальну кількість енергії, з належним рівнем комфорту і безпеки громадян та ефективним ресурсним енергетичним забезпеченням економічних агентів, яка використовує екологічний мікс видів енергії, отримуючи доходи із переробки відходів за допомогою високоефективних новітніх технологій.

Основні завдання реформи:

1. Підвищити рівень прозорості енергетичних ринків в Україні з метою обмеження можливостей для корупції на цих ринках та забезпечення передумов для ефективності їх функціонування, зокрема шляхом забезпечення загально доступності та відкритості усіх енергетичних договорів.

2. Усунути штучні вхідні бар'єри для нових гравців та максимально скоротити монопольні сегменти на енергетичних ринках.

3. Забезпечити енергоощадність за рахунок формування стимулів та мотивацій, а також залучення державних та змішаних інвестицій до проектів з енергоощадності.

4. Знизити загальний рівень енергоємності української економіки (аж до стимулювання структурної зміни економіки).

5. Забезпечити належний рівень енергетичної безпеки України за рахунок зниження непродуктивного енергоспоживання, оптимізації використання енергетичних ресурсів та диверсифікації джерел їх забезпечення.

6. Знизити негативне навантаження енергетичного сектору на довкілля.

7. Реструктуризувати енергетичні ринки з метою: 1) запровадження максимального рівня конкуренції в усіх секторах, крім природних монополій; 2) ефективного функціонування таких ринків на довгострокову перспективу; 3) забезпечення безпеки та надійності постачання енергії та енергосистем; 4) сприяння ефективному інвестуванню у сфері надання енергетичних послуг.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Створити єдиний державний орган, відповідальний за реалізацію енергетичного розвитку.

Опис: Створити єдиний державний орган, відповідальний за реалізацію енергетичного розвитку - Агентство сталого енергетичного розвитку. Агентство - це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Агентство реалізовує єдину державну політику щодо енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Діяльність Агентства спрямована на:
1) скорочення потреби та ефективне використання енергії в житловому, бюджетному, промисловому секторах економіки та транспорті;
2) забезпечення громадян якісними і доступними енергетичними послугами;
3) впровадження технологій енергоефективності, енергозбереження та відновлювальних видів енергоресурсів;
4) розробку концепції, базових процедур та організацію роботи Державного Фонду Енергоефективності з метою зменшення споживання енергії кінцевими споживачами;
5) скорочення проектно-кошторисної документації та погоджень, а також зниження вартості проектів енергозбереження;
6) збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії в сукупному енергетичному балансі;
7) формування поведінки енергозбереження суспільства шляхом освітніх заходів та мотиваційних інструментів;
8) скорочення викидів парникових газів.

Документ і стан готовності: Концепція Державного Агентства сталого енергетичного розвитку та його структура - текст готовий, переданий в КМУ.

2

Завдання: Змінити тарифну політику в енергетичній сфері.

Опис: Ліквідувати "перехресне" субсидування на енергоносії. Встановити єдину ціну на газ та електроенергію для всіх категорій споживачів. Затвердити прозоре та зрозуміле тарифоутворення. Передбачити механізм соціального захисту малозабезпечених.

Документ і стан готовності: Текст законопроекту буде готовий у вересні - жовтні 2014 р.

3

Завдання: Заборонити продаж енергоресурсів, води і тепла без засобів обліку та забезпечення відкритості таких угод.

Опис: Встановлення споживачами приладів обліку енергії та води дозволить посилити прозорість тарифної політики, встановити рівень втрат ресурсів на шляху до споживача та стимулювати модернізацію інфраструктури житлово-комунального господарства. Крім того, запровадження на законодавчому рівні обліку кінцевого споживання тепла та води є необхідною складовою для приведення українського законодавства у відповідність до Директиви 2006/32/ЄС згідно вимог Енергетичного співтовариства та Євроінтеграційної політики.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про комерційний облік". Готовий для внесення до парламенту.

4

Завдання: Створити ефективні алгоритми прийняття рішень співвласниками у багатоквартирному житловому фонді.

Опис: Надання співвласникам можливості приймати рішення щодо спільного майна (зокрема, щодо термомодернізації) більшістю - без створення ОСББ та вирішення проблемних питань у роботі діючих ОСББ.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (реєстр. N 4463а від 11.08.2014 р.).

5

Завдання: Створити фінансові механізми стимулювання енергоощадних заходів у житловому фонді.

Опис: На законодавчому рівні створити державну систему підтримки утеплення будинків, передбачає компенсації частини кредиту за рахунок переорієнтації частини державних дотацій, здешевлення газу на утеплення будинків та теплотрас.
Ефектом запровадження закону буде очікуване скорочення споживання енергії від 25 до 75 % в житлових та бюджетних будинках, що може дати в перспективі до 5 років скорочення імпорту газу близько 7 - 8 мільярдів кубометрів.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про термомодернізацію будівель". Текст законопроекту буде готовий у вересні - жовтні 2014 р.

6

Завдання: Стимулювати зменшення енергоспоживання у бюджетних будівлях через ліквідацію бар'єрів у законодавстві та залучення енергосервісних компаній.

Опис: На законодавчому рівні передбачити: можливість для державних установ укладати договори з ЕСКО; для клієнтів можливість обирали енергосервісну компанію шляхом тендерних процедур. Необхідно змінити критерії відбору ЕСКО на тендері. Відповідно до чинних правил, на всіх тендерах держустанова має обирати послуги тієї компанії, котра пропонує ці послуги найдешевше. В найрізноманітніших сферах через такий "кількісний" підхід страждає якість послуг. Відтак, щодо ЕСКО - пропонується інший підхід - показник ефективності. Тобто, що більшу економію дасть певний проект, то більшими повинні бути його шанси.

Документ і стан готовності: Законопроекти "Про особливості здійснення закупівель енергосервісу", "Про внесення змін до Закону України "Про енергозбереження" щодо правових засад реалізації енергосервісних договорів", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах) - знаходяться на розгляді Уряду та готові для внесення до парламенту.

7

Завдання: Запровадити європейські енергетичні стандарти.

Опис: На рівні закону запровадити європейські стандарти енергетичного менеджменту, енергетичні характеристики будівель, енергетичний аудит, ліквідувати технічні бар'єри для впровадження проектів з енергоефективності та енергозбереження.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель" буде готовий у жовтні - листопаді 2014 р.

8

Завдання: Стимулювати газозаміщення, застосувати відновлювані та альтернативні джерела енергії.

Опис: На законодавчому рівні закріпити принципи ефективного використання енергоресурсів, зниження енергоємності виробництва, що позитивно вплине на фінансовий стан підприємств та збільшить конкурентоздатність виробленої продукції, покращить екологічну ситуацію, сприятиме зниженню енергозалежності України.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про газозаміщення" готовий для внесення до парламенту.

9

Завдання: Створити і впровадити системи обліку енергетичної статистики і енергобалансів.

Опис: На рівні закону запровадити Державну систему моніторингу, яка визначить основні організаційно-методологічні та правові засади формування регіональних, територіальних і загальнодержавних енергетичних балансів за всіма видами енергетичних ресурсів, в тому числі утворення повного, постійно діючого державного енергоаудиту. При впроваджені Державної системи моніторингу буде досягнуто інформаційне забезпечення та відкритість ринків енергетичних ресурсів (вугілля, газу, електричної енергії, комунальних послуг), як того вимагає положення договору про приєднання України до Енергетичного Співтовариства; створені умови для добросовісної конкуренції та забезпечення дієвого контролю на державному рівні.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про систему енергетичного обліку" готовий для подання до парламенту.

10

Завдання: Демонополізувати ринок постачальників енергоресурсів.

Опис: На законодавчому рівні закріпити зміни, що дозволяють:
1) забезпечити ринковий механізм утворення цін на електроенергію;
2) усунути процес вимивання грошей з держкомпаній в приватні структури;
3) створити механізм фінансування проектів розвитку енергетичної інфраструктури країни.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електроенергетики" готовий для внесення до парламенту.

11

Завдання: Висвітлювати інформацію щодо діяльності природних монополістів, яка впливає на тарифоутворення.

Опис: На законодавчому рівні закріпити зміни, які забезпечать прозорість діяльності підприємств-монополістів у сфері житлово-комунального господарства шляхом зобов'язання зазначених підприємств оприлюднювати інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності, реалізацію інвестиційних програм, складові тарифів та вартості товарів і послуг, їх якість й відповідність встановленим стандартам та нормам.
Виключити з визначення "комерційна таємниця" інформацію щодо економічно обґрунтованих складових цін і тарифів на житлово-комунальні послуги (чим зараз прикриваються монополісти, щоб не надавати таку інформацію).
Встановити адміністративну відповідальність за неправомірну відмову у наданні передбаченої чинним законодавством інформації щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг" (реєстр. N 4137а від 20.06.2014 р.).

12

Завдання: Забезпечити участь України у міжнародних ініціативах прозорості.

Опис: Здійснити заходи щодо активної участі України у міжнародних ініціативах прозорості та досягнення відповідності стандартам незалежної ініціативи з прозорості видобувних галузей ЕІТІ.
Забезпечити регулярну публікацію даних, які пройшли незалежну звірку, про платежі видобувних компаній на користь уряду, доходів, які отримує уряд, а також створити систему нагляду за участі громадськості за підходами до витрачання доходів від видобувної галузі.

Документ і стан готовності: Концепція в стадії розробки.

РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Опис реформи

Створення нової моделі СОЗ, яка забезпечуватиме справедливий доступ громадян до усіх видів медичних послуг, гарантованих державою, та визначатиме чіткі зобов'язання усіх учасників процесу (громадян, держави, медиків). Створення у новій моделі СОЗ системи громадського здоров'я задля забезпечення конституційних гарантій прав громадян на життя та здоров'я, санітарне та епідемічне благополуччя, повний доступ до значимої для здоров'я інформації про середовище життєдіяльності, харчові продукти, споживчі товари та послуги.

Першочергові завдання реформи:

1. Легітимізувати не заборонені Конституцією усі можливі джерела фінансування медичної допомоги. Мінімізувати (виключити) неформальні платежі в охороні здоров'я.

2. Максимально розширити права та обов'язки місцевих громад, медичних колективів щодо господарської та медичної діяльності закладів охорони здоров'я із забезпечення населення доступною медичною допомогою.

3. Врегулювати через відповідні норми Конституції та законодавства питання використання фондів суспільного споживання (коштів бюджету та медичного страхування) як основи гарантій усім громадянам загального та справедливого доступу до медичної допомоги.

4. Створити сучасну систему громадського здоров'я, забезпечити санітарне і епідемічне благополуччя, створити громадянам загальний реальний доступ до значимої для здоров'я інформації про харчові продукти, споживчі товари та послуги, середовище життєдіяльності (повітря, вода, умови праці, проживання, навчання та виховання дітей).

5. Впровадити механізми професійної відповідальності медиків через систему самоврядування медичних професій.

6. Створити дієві законодавчі механізми дотримання вимог біоетики, медичної етики та деонтології у біологічно-медичній, фармацевтичній галузі та в сфері охорони здоров'я відповідно моральним нормам та цінностям.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Приведення Конституції України у відповідність до сучасних вимог у сфері здоров'я.

Опис: Встановити обсяг зобов'язань держави щодо гарантій прав громадянина і людини на володіння найвищим досяжним рівнем здоров'я, незалежно від етнічної приналежності, статі, віку, соціального стану чи платоспроможності; безпечне для здоров'я середовище життєдіяльності та реальний доступ до значимої для здоров'я інформації; загальний, універсальний, рівний доступ до медичних послуг, який забезпечується державою через справедливі солідарні системи фінансування та організації охорони здоров'я з урахуванням можливостей всіх рівнів бюджетів і економіки країни в цілому. Запровадити відповідність статті 49 до статті 95 Конституції.

Документ і стан готовності: Законопроект буде готовий у вересні 2014 р.

2

Завдання: Розширити права медичних колективів, місцевих громад щодо господарської та медичної діяльності закладів охорони здоров'я.

Опис: Законодавчо врегулювати порядок створення, припинення, засади функціонування та особливості діяльності закладів охорони здоров'я, права та обов'язки місцевих громад, держави та інших власників закладів охорони здоров'я щодо їх фінансування та управління, права та обов'язки медичних колективів щодо управління господарською та медичною діяльністю, розпорядженням майном та участі в договірних відносинах із власниками майна та замовниками медичних послуг обслуговування населення за рахунок бюджетних коштів.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про заклади охорони здоров'я та медичну практику" буде готовий у жовтні - листопаді 2014 р.

3

Завдання: Оновлення статусів усіх учасників відносин системи охорони здоров'я.

Опис: Удосконалення Основ законодавства про охорону здоров'я - приведення у відповідність прав та обов'язків громадян, держави, системи охорони здоров'я та медиків у відповідність із сучасними політичними, соціальними та економічними реаліями.

Документ і стан готовності: Законопроект буде готовий у жовтні - листопаді 2014 р.

4

Завдання: Впровадження першого етапу медичного страхування.

Опис: Законодавче забезпечення доступності ліків громадянам України через безоплатне їх надання, як перший етап запровадження системи медичного страхування.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про медикаментозне страхування". Готовий для внесення до парламенту.

5

Завдання: Впровадження системи медичного страхування.

Опис: Створення системи медичного страхування на засадах загальності, солідарності. Впровадження додаткового страхового платежу.

Документ і стан готовності: Законопроект "Закон про обов'язкове державне медичне страхування та фінансування охорони здоров'я" буде готовий у жовтні - листопаді 2014 р.

6

Завдання: Створення сучасної системи громадського здоров'я.

Опис: Впровадження механізмів забезпечення державою конституційних гарантій громадян щодо права на життя і права на здоров'я, безпечного середовища життєдіяльності та доступу до значимої для здоров'я інформації.

Документ і стан готовності: Законопроект "Закон про громадське здоров'я, безпеку середовища життєдіяльності та забезпечення епідемічного благополуччя населення України" буде готовий у жовтні - листопаді 2014 р.

7

Завдання: Впровадити механізми професійної відповідальності медиків через систему самоврядування медичних професій.

Опис: Законодавче впровадження механізмів забезпечення професійної відповідальності лікарів, провізорів, фармацевтів, медсестер через інструменти саморегулювання та самоврядування професії.

Документ і стан готовності: Законопроект "Закон про самоврядування медичної професії" буде готовий у жовтні - листопаді 2014 р.

8

Завдання: Законодавчо врегулювати дотримання вимог біоетики, медичної етики та деонтології у біологічно-медичній, фармацевтичній галузі та в сфері охорони здоров'я.

Опис: Приведення законодавства у відповідність до міжнародних норм у сфері регулювання клінічних випробувань, зокрема встановлення вимог до закладів охорони здоров'я, в яких проводяться клінічні випробування, узгодження законодавства в питанні страхування учасників клінічних випробувань.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів" готовий для подання до парламенту.

9

Завдання: усунення неузгодженостей у нормах законодавства, що регулює проведення клінічних випробувань, шляхом приведення його у відповідність до міжнародних норм у сфері регулювання клінічних випробувань.

Опис: Забезпечити дотримання поваги гідності людини при проведенні досліджень за участю людини. Визначити етичні засади генетичного консультування та досліджень, зокрема питання генетичної конфіденційності, захисту генетичних даних, забезпечення інтелектуальної власності, з акцентом на патентоспроможності біотехнологічних винаходів. Етична оцінка впливу нанотехнологій на діагностичну, лікувальну та відновну медицину. Створення системи біоетичних комісій. Протидію корупції у сфері клінічних досліджень.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів" готовий для внесення до парламенту.

10

Завдання: Продовжити дію закону про "пілотні" регіони, у зв'язку з закінченням терміну дії останнього.

Опис: Цей Закон визначає організаційні та правові засади завершення реформування первинної медичної допомоги системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про продовження реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" готовий для подання до парламенту.

РЕФОРМА РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Опис реформи

Закон України "Про Рахункову палату" було прийнято у 1996 році, з тих пір він 10 разів редагувався і двічі окремі його положення визнавалися неконституційними. Недоліком залишається нечітко прописаний статус Рахункової палати як вищого державного аудиторського органу в країні, що обмежує у розвитку саму Рахункову палату, а також викликає правові колізії у зв'язку з поділом функцій і повноважень між різними контрольними органами. Остання редакція закону не містить поняття державного аудиту, а перелік повноважень включає проведення перевірок (фінансових, тематичних), ревізій, здійснення експертиз, аналізу і дослідження порушень і відхилень, що потребує приведення у відповідність з чинними вимогами стандартів ISSAI.

Основні завдання реформи:

Прийняття нової редакції закону дозволить забезпечити незалежний професійний контроль доходів, розподіл та прозорість використання публічних фінансів, суспільних ресурсів і підвищити ефективність державного управлінням ними шляхом:

1. визнання і закріплення статусу Рахункової палати як вищого органу державного аудиту в Україні;

2. розширення і приведення у відповідність до сучасних вимог завдань, напрямів і сфер діяльності Рахункової палати, зокрема поширення їх на аудит (контроль) доходів державного бюджету, місцеві бюджети, державні підприємства і майно у цілому;

3. зміцнення незалежності та професійності членів Рахункової палати;

4. гарантування публічності, гласності та відкритості в роботі Рахункової палати, забезпечення вільного доступу громадськості до результатів її діяльності;

5. закріплення необхідності та порядку імплементації міжнародних аудиторських стандартів ISSAI;

6. удосконалення механізмів взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою та іншими органами державної влади для підвищення результативності реалізації пропозицій і рекомендацій Рахункової палати за результатами контрольно-аналітичної діяльності.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Прийняття нової редакції Закону України "Про Рахункову палату".

Підстави для прийняття нової редакції закону:
1. Концепція розвитку системи управління державними фінансами (розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2012 N 633-р) одним із основних напрямів розвитку системи управління державними фінансами визначає розширення повноважень Рахункової палати як незалежного державного органу фінансового контролю у частині здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, а також надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів.
2. Розділ X. "Розвиток незалежного зовнішнього фінансового контролю" Стратегії розвитку системи управління державними фінансами (розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 N 774-р) передбачає "розроблення та прийняття у новій редакції закону про Рахункову палату з метою уточнення статусу Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту публічних фінансів, а також розширення її повноважень у частині здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів, збереженням та використанням державної власності, аудиту державних підприємств, а також впровадження аудиту рахунків, систем внутрішнього контролю і підтвердження річної фінансової звітності та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів".
3. П. 7 Порядку денного асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію (міжнародний документ від 20.11.2009), зокрема передбачає співпрацю з метою забезпечення розвитку зовнішнього аудиту шляхом забезпечення імплементації вищою аудиторською установою (Рахункова палата) міжнародно визнаних стандартів зовнішнього аудиту ISSAI, які є основою діяльності вищих органів державного аудиту, які є членами INTOSAI.
4. Відповідно до вимог, встановлених у главі 2 розділу 4 Угоди про асоціацію, Україна має забезпечити зближення з установленими міжнародними стандартами, які регулюють правила фінансового контролю. У сфері зовнішнього аудиту має бути забезпечена імплементація стандартів INTOSAI та методології, так само як обмін найкращими практиками ЄС у сфері зовнішнього контролю та аудиту публічних фінансів із особливою увагою до незалежності відповідних контрольних органів. Співробітництво у розробці методології зовнішнього аудиту має здійснюватися з особливим акцентом на доходах державного бюджету, відповідно до міжнародних стандартів та найкращих міжнародних практик.
5. Рахункова палата України є постійним членом INTOSAI з 1998 року і має дотримуватись вимог декларацій та інших документів, на які спирається ця організація у своїй роботі. Імплементація стандартів ISSAI потребує невідкладного внесення змін до закону про Рахункову палату.

Документ і стан готовності: Законопроект про Рахункову палату, нова редакція. Текст готовий, проходить остаточне погодження між експертами, буде готовий до подання у Верховну Раду в жовтні 2014 року.

РЕФОРМА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Опис реформи

Розбудова в Україні стійкого, прозорого та керованого фінансового сектору, який би сприяв довгостроковому економічному зростанню країни, її фінансовій безпеці, був здатним і готовим без загрози національним інтересам інтегруватися у світовий економічний простір.

Для всебічного розгляду проблем, які мають місце у банківському секторі, необхідно виявити недоліки минулої монетарної політики, визначити довгострокові орієнтири та зрозумілі (прозорі) механізми впливу для їх втілення.

Основні завдання реформи:

Прийняття Концепції дозволить забезпечити незалежний професійний контроль за діяльністю НБУ, публічність та прозорість монетарної і кредитної політики, підвищити ефективність державного управлінням шляхом:

1. визначення кола повноважень НБУ у здійсненні монетарної і кредитної політики, що передбачає чітке розмежування сфер відповідальності у макроекономічній політиці;

2. розширення і приведення у відповідність до сучасних, європейських вимог (стандартів) функціонування банківської сфери;

3. забезпечити вільний обіг капіталу з урахуванням етапів стабілізації економіки і зовнішньої кон'юнктури;

4. підвищення ефективності відсоткової політики НБУ, зміцнення зв'язку між ставками по операціям НБУ та ринковими ставками;

5. створення біржового валютного ринку спот, що дозволить збільшити ліквідність валютного ринку та зробить його більш прозорим;

6. гарантування публічності, гласності та відкритості в роботі НБУ, забезпечення вільного доступу громадськості до результатів його діяльності;

7. адаптації та імплементації європейських стандартів в роботу банківської системи;

8. створення сприятливих умов для кредитування вітчизняного бізнесу.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Визначити основні пріоритети діяльності банківської системи в умовах стагфляції.

 

Опис: Пропонуємо визначити можливий механізм впливу НБУ (в межах його повноважень) на рівень інфляції за допомогою ставки рефінансування та умов кредитування на фоні падіння промвиробництва (стагнації). Тим більше, що інфляційна складова, яка вже відбулася завдяки різкій девальвації, минула, а зараз іде через підвищення тарифів на фоні невпинного зростання грошової маси завдяки явній і неявній (через ОВГЗ) емісії НБУ. Нема сенсу таргетувати інфляцію в умовах падіння ВВП та зростання безробіття. Якщо емісія (для покриття дефіциту бюджету) є непереборним фактором політики уряду, то важливо чітко визначити її складову у процесі таргетування та зняти звинувачення з НБУ у непередбаченій інфляції.

 

Документ і стан готовності: Концепція в стані проекту, проходить остаточне погодження між експертами, буде готова до подання у жовтні 2014 року.

2

Завдання: Забезпечити публічність та прозорість процесу рефінансування банків.

 

Опис: Пропонуємо розглянути можливість щоденного розміщення на сайті НБУ даних щодо заборгованості за кредитами рефінансування з обов'язковим розподілом на овернайт, РЕПО та стабілізаційні кредити по кожному окремому банку із зазначенням типу забезпечення. Непрозорість умов видачі цих кредитів породжує негативне сприйняття суспільством вибіркової підтримки банків та породжує відчуття наявності корупційної складової в даному процесі. Також враховуємо контраргумент щодо можливого спричинення паніки серед клієнтів банків із-за надання цих даних - у засобах масової інформації вже досить давно публікуються напівлегальні роздруківки по заборгованості банків перед НБУ, йде обмін фінансовими та статистичними даними між банками та відома загальна цифра рефінансування, яка весь час тільки збільшується. З іншого боку, розуміння, що ці дані будуть публічними, має призвести до більш виваженого підходу з боку банків до отримання рефінансування. Потребує внесення змін до законодавства про банківську (комерційну) таємницю.

 

Документ і стан готовності: Проект змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" буде готовий у вересні - жовтні 2014 р.

3

Завдання: Забезпечити прозорість процесу гнучкого курсоутворення.

 

Опис: 1. пропонуємо переглянути відповідальних за розрахунок РЕОК (реального ефективного обмінного курсу), який на даний час враховує тільки паритет купівельної спроможності країн - торгівельних партнерів. В умовах стабільної економічної і політичної ситуації обмінний курс найбільш близький до конкурентних реалій, а у періоди загострення ситуації (політичних, економічних, соціальних та інших ризиків) динаміка на валютному ринку є багато в чому обумовлена емоційними чинниками, які втрачають свій ефект після стабілізації ситуації в країні. Прозорість розрахунку даного орієнтиру (РЕОК) дозволить зняти панічні настрої у зв'язку з невизначеною макроекономічною ситуацією, відвести від НБУ відповідальність за незалежну від нього макроекономічну ситуацію та налагодити конструктивне наукове обговорення задіяних підходів та параметрів розрахунку з метою його вдосконалення. Зауважуємо, що даний орієнтир не буде на заваді діючому механізму визначення ринкового (офіційного) курсу на міжбанку, на який можуть впливати інші, непередбачувані обставини;
2. опублікувати всі домовленості із МВФ, як нормативних міждержавних документів;
3. НБУ повинен чітко визначити критерії виходу з інтервенціями на міжбанк;
4. тимчасове введення адміністративних обмежень торгівлі валютою, але тільки за прозорими і зрозумілими правилами;
5. дозволити ринку використання інструментів хеджування валютних ризиків, таких як форвард, своп, опціон та ін. Їхнє запровадження може бути поступовим, задля уникнення надлишкових ризиків у роботі з новими інструментами, але потрібно надати можливість суб'єктам господарювання ефективно управляти своїми валютними ризиками та підвищувати свій професійний рівень. Поточна вимога, що потребує внесення змін до нормативів НБУ.

 

Документ і стан готовності: Проекти змін до нормативів будуть розроблені у вересні - жовтні 2014 р.

4

Завдання: Дерегуляція валютних операцій.

 

Опис: 1. відміна індивідуальних ліцензій на вкладення капіталу в іноземні компанії в країнах ОЕСР. Такий крок сприятиме розкриттю експортного потенціалу малих та середніх компаній України, дозволяючи їм легко реєструвати торгові компанії з подальшим просуванням продуктів на вказаних ринках;
2. запровадження широких можливостей ведення розрахунків з зовнішніми контрагентами через міжнародні платіжні системи (наприклад, PayPal). Як і попередній пункт, такий хід дозволить малим і середнім компаніям з України отримати додаткові конкурентні переваги на зовнішніх ринках;
3. спрощення процесу реєстрації кредитів-нерезидентів. Варто звернути увагу на обмеження в процентній ставці по таких кредитах та змінити методологію. Включення стандартних комісій та страхових платежів унеможливлює заведення капіталу для масштабних проектів через надвисоку, за методологією НБУ, процентну ставку протягом першого року дії кредиту.

 

Документ і стан готовності: Проекти змін до нормативів будуть розроблені у жовтні - листопаді 2014 р.

5

Завдання: Прийняття Концепції реформування банківського сектору України до 2020 року та на її підставі внесення відповідних змін у законодавчі та нормативні акти.

 

Опис: Необхідно узгодити та прийняти офіційний документ - комплексне висвітлення фінансового стану України, який включає експрес-аналіз реальної економіки та монетарної політики за 20 років, визначити довгострокові орієнтири та прийняти зрозумілі (прозорі) механізми впливу з розподілом їх у часі.

 

Документ і стан готовності: Протягом жовтня - листопада 2014 р. будуть розроблені проекти змін до:
- Закону України "Про Національний банк України".
- Закону України "Про банки і банківську діяльність"
- Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
- Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

ПОДАТКОВА РЕФОРМА

Опис реформи

Податкова система повинна забезпечувати три основних завдання: 1) бути ефективним інструментом для стимулювання зростання національної економіки; 2) забезпечити належним фінансовим ресурсом виконання конституційних функцій держави; 3) здійснювати справедливий розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту з метою встановлення соціальної справедливості і стабільності в державі. Для виконання цих основоположних завдань податкову систему треба максимально спростити, зменшити кількість податків, встановити прості однозначні правила їх розрахунку, легкість сплати та звітування, а також забезпечити такий процес адміністрування, коли підприємства займаються підприємницькою діяльністю, а не витрачають свій час на розрахунок і сплату податку.

Основні завдання реформи:

1. Спростити процес адміністрування, щоб мінімізувати витрати часу підприємців на розрахунок і сплату податків.

2. Зменшити навантаження на заробітну плату, стимулюючи таким чином її детінізацію і зростання надходжень до державного бюджету.

3. Провести реформу податку на прибуток, що запобігатиме подвійному обліку, зменшить вплив на підприємницьку діяльність з боку податкових органах і буде стимулювати інвестиційну діяльність, підвищить конкурентоспроможність українських підприємств.

4. Провести реформу податку на додану вартість, з метою усунення зловживань з боку податкових органів під час перевірок, а також корупції під час відшкодування; буде стимулювати виробництво, шляхом перенесення основного податкового тягаря на кінцевий етап реалізації; зменшення розміру його відшкодуванні під час експорту; стимулювання інвестицій в Україну.

5. Провести реформу інших податків з метою їх уніфікації, спрощення, підвищення їх ролі як економічного важеля стимулювання економіки.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Реформа податку на додану вартість

Опис: Запровадити новий підхід до обчислення і сплати податку на додану вартість, що дозволить мінімізувати тіньові схеми, внести зміни до прийнятої системи спец рахунків з ПДВ, з метою усунення їх негативного впливу на економіку та підвищення ефективності функціонування цього механізму.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу в частині податку на додану вартість" - готовий до подання в Парламент.

2

Завдання: Реформа податку на прибуток

Опис: Розробка законопроекту, який би встановлював новий підхід для обрахунку податку на прибуток, зокрема, відмова від податкового обліку, сплата податку не за результатами періоду, а під час використання прибутку (наприклад, під час виплати дивідендів), встановлення і обґрунтування мінімального порогу сплати цього податку в розмірі одного відсотка від вартості основного капіталу.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу в частині податку на прибуток" - готовий до подання в Парламент.

3

Завдання: Реформа єдиного соціального внеску (перший етап реформи)

Опис: Зменшити єдиний соціальний внесок в два рази з 36,76 % до 18 %, а для запобігання зменшенню надходжень до Пенсійного фонду запровадити перехідний період, протягом якого зменшену ставку мають застосовувати лише ті підприємства, які збільшать в два рази фонд оплати праці і не зменшать надходження до Пенсійного фонду.

Документ і стан готовності: Законопроект "Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо створення умов для детінізації роботи малого підприємництва)" (реєстр. N 1182 від 27.12.2012).

4

Завдання: Реформа соціального страхування в Україні

Опис: Створити єдиний Фонд соціального захисту, що об'єднає всі фонди, зменшить витрати на його адміністрування, дозволить позбутися непрофільних витрат (подарунки, путівки тощо), спростить сплату до цього фонду і виплату з нього.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про Фонд соціального захисту". Готова концепція, законопроект в стадії розробки.

5

Завдання: Реформа кількості податків

Опис: Зменшити кількість податків до 8. Реформувати їх адміністрування, визначити алгоритми встановлення податкових ставок, порядок сплати, звітності тощо.

Документ і стан готовності: Готова концепція, законопроект в стадії розробки.

6

Завдання: Реформа системи відшкодування податку на додану вартість

Опис: Встановити прозорі механізми відшкодування ПДВ, що запобігатиме корупційним діям з боку державних органів, дозволить мінімізувати або повністю виключити можливість незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Документ і стан готовності: Готова концепція, законопроект в стадії розробки.

7

Завдання: Реформа єдиного податку

Опис: Удосконалити існуючий механізм єдиного податку з метою запобігання використання цієї системи оподаткування для злочинних, корупційних схем.

Документ і стан готовності: Готова концепція, законопроект в стадії розробки.

8

Завдання: Реформа мита і удосконалення оформлення механізму митного оформлення товарів

Опис: Впровадити механізми електронного контролю за перетином товарів, автоматичної перевірки митної вартості з митницею країною походження, запобігання контрабанді і зловживанням під час митного оформлення товарів.

Документ і стан готовності: Готова концепція, законопроект в стадії розробки.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗВТ ТА ВИХІД УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА РИНОК ЄС

Опис реформи

Запровадження європейських стандартів у сфері безпечності, якості харчових продуктів та промислового виробництва нехарчової продукції стануть обов'язковою вимогою для ведення бізнесу в Україні. На практиці це означатиме:

1. наближення рівня захисту здоров'я та інтересів споживачів до європейського;

2. створення можливостей для виходу харчових продуктів (в першу чергу - тваринного походження) на ринки ЄС та багатьох країн світу;

3. суттєва дерегуляція ринку харчових продуктів тільки завдяки усуненню тих дозвільних процедур та/або документів, вимог, яких не існує в ЄС;

4. зменшення корупційних ризиків внаслідок дерегуляції;

5. підвищення конкурентоздатності вітчизняного агропромислового комплексу за рахунок адаптації законодавства щодо безпечності та якості харчових продуктів до відповідного європейського, дерегуляції;

6. підвищення результативності та ефективності державного контролю харчових продуктів, а також тварин, що використовуються в їжу, та їх кормів, з одночасним скороченням приблизно на 300 млн. грн. на рік витрат з державного бюджету на цей контроль;

7. зменшення в декілька разів витрат операторів ринку харчових продуктів, що пов'язані з проведенням державного контролю, отриманням дозвільних документів та адміністративних послуг, інших вимог законодавства - у грошовому виміру це приблизно 200 млн. грн. економії для підприємств на рік;

8. нормативні документи - стандарти для товарів стануть добровільними, більшість радянських стандартів буде ліквідовано, за європейським досвідом будуть створені нові інституції, які відповідатимуть за стандартизацію та метрологію.

Основні завдання реформи:

1. Сприяння усуненню санітарних бар'єрів для доступу харчових продуктів тваринного походження до ринку ЄС, а також сприяння експорту іншої продукції.

2. Усунення технічних бар'єрів в торгівлі між Україною та ЄС (отримання доступу до європейського ринку для промислових товарів).

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Створення законодавчого підґрунтя для реформування державної системи регулювання безпечності та якості харчових продуктів відповідно до європейських стандартів, зокрема, шляхом:
• створення єдиного державного органу з контролю харчових продуктів, тварин і кормів, інших об'єктів санітарних заходів і встановлення вимог до його діяльності;
• скасування вимог щодо одержання та/або проходження (здійснення) виробниками харчових продуктів документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які не застосовуються в практиці Європейського Союзу;
• встановлення вичерпного переліку адміністративних послуг та видів офіційного контролю, витрати на які відшкодовуються за рахунок операторів;
• проведення державної реєстрації лише тих об'єктів санітарних заходів, які підлягають відповідній реєстрації згідно із законодавством Європейського Союзу;
• за прикладом Регламенту ЄС N 852/2004 встановлення загальних вимог до гігієни харчових продуктів;
• запровадження обов'язковості впровадження операторами ринку харчових продуктів системи управління (регулювання) безпечністю харчових продуктів, заснованої на принципах НАССР;
• запровадження обов'язковості проведення випробувань харчових продуктів для перевірки параметрів їх безпечності та якості виключно акредитованими відповідно стандарту ДСТУ ISO 17025 лабораторіями;
• встановлення адекватної до шкоди здоров'ю або інтересам споживачів відповідальності операторів ринку харчових продуктів за обіг харчових продуктів, що не відповідають вимогам законодавства;
• застосування санкцій за порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів за рішенням суду;
• запровадження обов'язкової ідентифікації свійських тварин для покращення контролю за ветеринарно-санітарним станом господарств і походження м'яса тварин

Опис: ЄС має дуже високі вимоги до рівня безпечності харчових продуктів і, в першу чергу, - тваринного походження. Для того, щоб зайти на ринок ЄС, необхідно відповідати їхнім вимогам, а саме: адаптувати європейські стандарти безпечності харчових продуктів шляхом ухвалення нового законодавства у сфері харчових продуктів, ідентифікації тварин, регулювання ринку кормів та державного контролю.

Документ і стан готовності:
Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (реєстр. N 4179а). Ухвалений в цілому. Переданий на підпис Президенту України.
Законопроект про ідентифікацію тварин (реєстр. N 4987-1). Ухвалений в цілому. Переданий на підпис Президенту України.
Законопроект про державний контроль у сфері безпечності харчових продуктів (реєстр. N 4986-1). Прийнятий в першому читанні.
Законопроект "Про безпечність та гігієну кормів" (реєстр. N 4280а-1). Внесений до парламенту.

2

Завдання: Усунути технічні бар'єри в торгівлі промисловими товарами між Україною та ЄС в рамках Угоди про асоціацію. Це складне і комплексне завдання, над яким Україна працюватиме тривалий час, оскільки доведеться прийняти більше півсотні національних технічних регламентів на основі директив і регламентів ЄС та більше 3000 європейських стандартів в якості національних для промислових товарів. Проте вже зараз необхідно створити законодавче підґрунтя, щоб з'явилась можливість розпочати цей процес та усунути існуючі юридичні перешкоди. Якщо українська система технічного регулювання та її нормативно-правова база, а також вироблені в Україні промислові товари не відповідатимуть європейським вимогам - українська продукція не зможе вільно та безперешкодно зайти на європейський ринок.

Опис: Прийняття необхідного законодавства дозволить ліквідувати існуючі юридичні перешкоди, що унеможливлюють приведення українських технічних регламентів у відповідність до актів законодавства ЄС та створюють технічні бар'єри у торгівлі з Європою. Для прикладу - структура та зміст технічних регламентів, які мають в цілому відповідати директивам та регламентам ЄС, вимоги до оформлення декларації про відповідність, які в Україні є досить зарегульованими, вимоги щодо маркування продукції тощо. Згідно з визначенням Угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі, технічним регламентом повинен вважатися будь-який документ, що містить обов'язкові вимоги до продукції чи процесів її виготовлення, а не лише документ, що так називається. Це має наслідком поступове скасування в Україні численних дублюючих обов'язкових документів, що містять такі вимоги та створюють суперечливе та зарегульоване середовище для бізнесу, технічні бар'єри у торгівлі з партнерами України, а також підґрунтя для корупції. Таким чином, унаслідок запровадження європейської системи має відбутися певна дерегуляція та покращення бізнес-клімату. Крім того, у разі впровадження в Україні європейської системи технічного регулювання відбудеться взаємне визнання сертифікатів відповідності для промислової продукції - ЄС визнаватиме сертифікати, видані в Україні, а Україна визнаватиме сертифікати ЄС. Це дозволить уникнути додаткового навантаження на українських виробників та імпортерів.

Документ і стан готовності:
Законопроект "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (реєстр. N 4954). Внесений до парламенту.

РЕФОРМА ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Опис реформи

Для досягнення доброго стану довкілля найближчим часом, що дасть можливість зберегти і підтримувати його належний стан для прийдешніх поколінь, і забезпечення сталого розвитку необхідно впроваджувати політику, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, забезпечити належну систему відповідальності влади, конкретних посадових осіб та громадян за порушення норм і положень природоохоронного законодавства і достатньо фінансувати галузь.

Основні завдання реформи:

1. Забезпечити проведення необхідної і достатньої оцінки впливу на довкілля для потенційно небезпечних для довкілля видів діяльності.

2. Створити ефективну систему управління відходами, транспортування та перетворення їх на ресурс, де це можливо. Заходи мають призводити до зменшення кількості відходів, особливо тих, які довго розкладаються і забруднюють навколишнє середовище; зменшення площ сміттєзвалищ та полігонів для сміття, які не відповідають екологічним нормам (переважна більшість).

3. Забезпечити безпечне для здоров'я та довкілля поводження з небезпечними відходами шляхом прийняття відповідного законодавства щодо поводження з небезпечними відходами та їх видаленням.

4. Сформувати належну інформаційну політику щодо довкілля. Надати гарантований Конституцією України доступ усім громадянам до екологічної інформації шляхом створення єдиної всеукраїнської електронної системи екологічної інформації.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Забезпечити проведення необхідної і достатньої оцінки впливу на довкілля потенційно небезпечних для довкілля видів діяльності

Опис: нове законодавство про проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) повинно відповідати таким критеріям:
- процедура ОВД повинна повністю відповідати положенням Директиви 2011/92/ЄС (включена в Угоду про асоціацію між Україною та ЄС);
- процедура ОВД повинна узгоджуватися з діючою процедурою надання дозволів на будівництво згідно з Законом України "Про містобудування та містобудівну діяльність" та інших дозволів, не пов'язаних із будівництвом, але які підлягають цій процедурі відповідно до Директиви 85/337/ЄЕС (вона обов'язково повинна бути імплементована до 1 січня 2013 року відповідно до Угоди про Енергетичне Співтовариство) та відповідно до міжнародних угод. Особливо це стосується продовження дії дозволів;
- оскільки певні види діяльності можуть впливати на здоров'я та довкілля інших країн, процедура ОВД повинна відповідати конвенції Еспо щодо транскордонних процедур ОВД;
- механізм ОВД повинен в цілому інтегрувати відповідні вимоги в ядерне законодавство і відповідні процедури прийняття рішень щодо проектів у цій сфері в Україні;
- процедура ОВД повинна забезпечити повноцінну участь громадськості у прийнятті таких рішень, доступ до інформації і в цілому відповідати Орхуській конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
- механізм повинен бути якомога більш прозорим та не корупційним.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про оцінку впливу на довкілля" (реєстр. N 4972 від 30.05.2014) - готова доопрацьована версія цього законопроекту, оскільки не враховано ряд суттєвих необхідних елементів.

2

Завдання: Зменшити кількість відходів, що утворюються, особливо пластикових, які довго розкладаються і забруднюють навколишнє середовище.

Опис: На законодавчому рівні необхідно обмежити обіг одноразових пластикових товарів - зокрема, пакетів, іншої тари, що зменшить їх кількість та стимулюватиме збільшення кількості більш екологічних товарів

Документ і стан готовності: Законопроект лише на стадії концепції.

3

Завдання: Закрити існуючі сміттєзвалища та полігони для сміття, які не відповідають екологічним нормам (більше 90 %), та натомість відкрити нові, які відповідають європейським стандартам

Опис: На першому етапі вирішення проблеми побутових відходів в Україні критично необхідно закрити існуючі полігони, які забруднюють атмосферу, підземні води, ґрунти та одночасно створити полігони, які відповідатимуть екологічним стандартам та на першому етапі прийматимуть сміття для захоронення.

Документ і стан готовності: Головним інструментом є не зміна законодавства, а знаходження фінансування для закриття старих полігонів та відкриття нових: державні програми, міжнародне фінансування. На стадії концепції.

4

Завдання: Створити ефективну систему поводження з відходами: роздільного збору сміття, його транспортування та перетворення у ресурс, де це можливо.

Опис: Створення ефективної національної системи поводження з відходами, яка починалась би із запобігання утворення відходів, забезпечувала б роздільний збір сміття, його транспортування та перетворення у ресурс усюди, де це можливо, потребує ґрунтовно нової моделі врегулювання цих відносин в Україні - розподіл відповідальності за утворені відходи, модель фінансування збиткових етапів поводження з відходами (таким завжди є транспортування), стимулювання громадян до більш екологічної поведінки. Така модель повинна ґрунтуватися на розрахунках кількості сміття на душу населення, існуючої інфраструктури, можливого тарифу з населення і юридичних осіб та інших факторів. При цьому необхідно забезпечити окреме спеціальне поводження з небезпечними відходами.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про упаковку та відходи упаковки" (N 4266а від 08.07.2014). Ґрунтовно доопрацьовується експертами, оскільки не вирішує велику кількість проблем у цій сфері.

6

Завдання: Створити уніфіковану електронну систему доступу до екологічної інформації PRTR+ (European Pollutant Release and Transfer Register) для органів влади та громадськості з метою підвищення ефективності врядування у сфері охорони довкілля

Опис: Попри неодноразові спроби її створити, в Україні відсутня повноцінна уніфікована електронна система екологічної інформації, яка би поєднувала відомості про дозволи, звіти, перевірки та ін. у багаторозрізній площині. Для повномасштабного запровадження та функціонування даної системи необхідні законодавчі зміни.

Документ і стан готовності: Пілотні елементи системи вже працюють для Львівської і частково для Волинської та Київської областей (http://prtr.org.ua/). Законодавчі зміни на стадії концепції.

РЕФОРМА У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ

Опис реформи

Національна безпека та оборона України протягом всього періоду існування нашої держави забезпечувалась шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку законів, доктрин, концепцій, стратегій і програм в усіх сферах, зокрема й у воєнній.

Разом з тим недооцінка загроз у воєнній сфері, недостатня увага розвитку воєнної організації держави та її хронічне недофінансування призвели до значного зниження оборонного потенціалу України. Саме тому в умовах порушення геополітичної рівноваги в світі Україна виявилась нездатною протистояти новим викликам і загрозам.

У зв'язку з порушенням міжнародної системи безпеки, зміною воєнно-політичних умов в регіоні, різким загостренням воєнно-стратегічного становища поблизу кордонів України, анексією АРК, нарощуванням агресії РФ проти України, незадовільним станом воєнної організації держави воєнна сфера нашої держави потребує негайного реформування.

Крім того, необхідно розробити механізми громадського контролю в цій сфері, прозору систему використання коштів.

Основні завдання реформи:

1. Внести зміни до чинного законодавства у сфері оборони з метою приведення його у відповідність до сучасних воєнно-політичних умов.

2. На підставі оновленого законодавства у сфері оборони провести оборонне планування, а також стратегічне планування застосування ЗСУ та інших військових формувань.

3. Визначити першочергові та подальші заходи з реформування воєнної сфери.

4. Сформувати чіткий механізм взаємодії між громадянським суспільством та суб'єктами сектору безпеки України.

5. Встановити дієвий громадський контроль над діяльністю Міноборони, МВС, СБУ, Прикордонної служби та афілійованих до них структур для забезпечення прозорості їх діяльності.

6. Забезпечити прозорість і ефективність використання коштів та інших матеріальних засобів, отриманих від закордонних партнерів для покращення забезпечення силових структур України.

7. Забезпечити повноцінне і системне виконання зобов'язань, взятих Україною в рамках підготовки до підписання Плану дій щодо членства в НАТО, створити відповідну систему індикаторів їх виконання.

8. Розробити та реалізувати державну інформаційну політику в період іноземної агресії.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Змінити основи національної безпеки України

Опис: Закон України "Про основи національної безпеки України" в існуючій редакції наводить перелік загроз, які не є пріоритетними у сучасних умовах.
В першу чергу необхідно визначити реальні, виявлені на теперішній час загрози у воєнній сфері, а в подальшому і в інших сферах.
Відповідно до уточненого переліку загроз у ст. 8 Закону треба чітко визначити основні напрями державної політики з питань національної безпеки та оборони.
Законом України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" серед основних засад зовнішньої політики зокрема передбачається дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах.
Такою вимогою закону обмежуються можливості України у використанні міжнародної системи колективної безпеки для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Україна повинна використовувати всі можливості міжнародної системи безпеки, входити до будь-яких союзів, брати участь у необхідних для оборони країни системах колективної безпеки, створювати нові союзи, блоки, коаліції з іншими державами для захисту спільних інтересів і запобіганню агресії з боку Російської Федерації. В першу чергу це стосується пострадянських країн, які потерпають від агресивної політики керівництва РФ.
Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України", розробляються і затверджуються Президентом України Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України.
Розробка Стратегії національної безпеки України є нагальним і першочерговим завданням Президента України. Разом з тим реформування у воєнній сфері потребує нової Воєнної доктрини України.
Воєнна доктрина України в редакції, що введена Указом Президента України від 08.06.2012 року, носить умоглядний характер, не відповідає воєнно-політичній обстановці сьогодення, не вказує на джерела, масштаби і характер загроз у воєнній сфері. А відтак - невірно визначає шляхи підготовки держави до збройного захисту та застосування воєнної сили. Зокрема в розділі II "Воєнно-політична обстановка та характерні риси сучасних воєнних конфліктів" вказано: "Ураховуючи тенденції та умови розвитку воєнно-політичної обстановки у світі, Україна вважає, що збройна агресія, в результаті якої може виникнути локальна або регіональна війна проти неї, в середньостроковій перспективі є малоймовірною".

Документ і стан готовності: Проект змін до Закону України "Про основи національної безпеки України", Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" готовий для подання до парламенту.

2

Завдання: Підвищення відповідальності військових та цивільних осіб, які своїми діями або бездіяльністю призводять до погіршення обороноздатності держави

Опис: Забезпечити здійснення суцільної перевірки вищого керівного складу Збройних сил України та інших військових формувань щодо можливої співпраці з зовнішнім агресором та передання йому будь-якої інформації, що є зрадою національних інтересів. Створення інституту шефства окремих підприємств, організацій, населених пунктів над військовими частинами. Створення системи громадського контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що надходять як від громадськості, так і від держави. Посилення прозорості та громадського контролю у сферах закупівель для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, а також у сфері реалізації військового майна.

Документ і стан готовності: Законопроект буде готовий у жовтні 2014

3

Завдання: Забезпечити належний соціальний захист військових

Опис: Збільшення виплат учасникам бойових дій відповідно до зобов'язань, що були надані Президентом України. Прийняття програми захисту військових, що отримали поранення, їх лікування та реабілітації. Забезпечення належного фінансування цієї програми. Унеможливлення надання статусу учасника територіальної оборони в особливий період особам, які не мають до цього відношення - це можна вирішити шляхом створення єдиної бази даних учасників різного роду воєнних дій із відкритим доступом.

Документ і стан готовності: Законопроект "Про участь громадян в охороні громадського порядку, державного кордону в мирний час та участь у територіальній обороні в особливий період" буде готовий у вересні - жовтні 2014 р.

4

Завдання: Змінити державну інформаційну політику

Опис: Розробити Стратегію державної інформаційної політики в період загрози сепаратизму та іноземної агресії; забезпечити засади для подальшої відкритої участі громадянського суспільства у виробленні та реалізації державної інформаційної політики.

Документ і стан готовності: Готова концепція, законопроект в стадії розробки.

5

Завдання: Надання офіційного статусу силам територіальної оборони

Опис: Надання офіційного статусу силам Самооборони, підвищення обороноздатності України та захисту громадян України, органів державної влади та місцевого самоврядування від військової та терористичної загрози.

Документ і стан готовності: Постанова КМУ "Про створення спеціального формування - Сил оборони територіальних громад" - проект готовий.

6

Завдання: Забезпечити громадський контроль за військовими формуваннями

Опис: Проаналізувати увесь масив законодавства у даній сфері правого регулювання на предмет його корупційності та усунення можливостей для зловживань або неефективного використання коштів державного бюджету та сформувати нові стандарти на основі правил, прийнятих в державах - членах НАТО.

Документ і стан готовності: Концепція в стадії розробки.

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мета реформи

Використання переваг та можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для становлення системи ефективного, відповідального та інноваційного урядування в Україні.

Цілі реформи:

1. Електронний спосіб надання державних (адміністративних та електронних) послуг.

2. Забезпечення стандартів електронної взаємодії органів державної влади та повторного використання даних в інформаційно-комунікаційних системах органів влади.

3. Електронний доступ до урядової інформації.

4. Електронна участь громадян у формуванні державної політики.

Головні заходи реформи:

1

Завдання: Електронний спосіб надання державних послуг

Опис:
• Полегшити доступ громадян до послуг, що надаються державою.
• Створити сучасну систему електронної ідентифікації та автентифікації користувачів. Забезпечити багатоцільове використання безпечних систем електронної автентифікації;
• Вдосконалити навички державних службовців щодо використання у своїй роботі ІКТ (зокрема щодо безпеки інформації). Знання та навички в цій сфері мають стати частиною інституційної культури державних службовців.

Документ і стан готовності: Зелена та Білі книги державної політики щодо розвитку електронного врядування, концепція та законопроект про "Державну цільову програму розвитку електронного урядування в Україні в 2015 - 2020 рр.", законопроект "Про електронний підпис та електронну ідентифікацію", зміни до Закону України "Про адміністративні послуги", проект Закону України "Про адміністративну процедуру" / Кодекс адміністративних процедур, нормативні акти "Про концепцію порталу відкритих даних" та "Про технічне завдання на розробку порталу відкритих даних".

2

Завдання: Забезпечення стандартів електронної взаємодії та повторного використання даних в інформаційно-комунікаційних системах органів влади

Опис:
• Реалізувати принцип "єдиної реєстрації даних" - громадяни надають органам влади всю потрібну їм інформацію лише один раз, а державні установи будуть повторно використовувати ці дані для подальшого надання різних послуг.
• Створити спільну урядову технологічну платформу / інтегровані КТ, що функціонують узгоджено та безперешкодно в різних установах державного сектору, забезпечують безперешкодний обмін інформацією (взаємна пов'язаності систем, інтеграція даних, управління контентом метаданих та доступ до електронних послуг) між різними органами влади.
• Забезпечити захист та приватність персональних даних.
• Створити стандартизований перелік урядових термінів.

Документ і стан готовності: Зелена та Білі книги державної політики щодо розвитку електронного врядування, концепція та законопроект про "Державну цільову програму розвитку електронного урядування в Україні в 2015 - 2020 рр.", законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації у формі "відкритих даних" та повторного використання інформації", законопроект "Про єдину систему електронної взаємодії".

3

Завдання: Електронний доступ до урядової інформації

Опис:
• розширити електронний доступ громадян до персональних даних, які їх стосуються. Водночас створити просту та дієву систему електронного сповіщення громадян про випадки використання та автоматичної обробки персональних даних. Розробити та використовувати нові технології та послуги, які дозволяють користувачам стежити за тим, як органи влади збирають їх персональні дані, перевіряти тих, хто продивлявся їх адміністративні дані.
• Забезпечити оприлюднення неперсоналізованих даних (географічних, демографічних, статистичних, екологічних тощо) у форматі, придатному до електронної обробки даних.
• Забезпечити онлайн доступ до інформації про законодавство, інші нормативно-правові акти, документи державної політики, програм та бюджетів.
• Вдосконалити використання існуючих телекомунікаційних мереж для забезпечення високошвидкісним та захищеним доступом до урядової інформації.

Документ і стан готовності: Зелена та Білі книги державної політики щодо розвитку електронного врядування, концепція та законопроект про "Державну цільову програму розвитку електронного урядування в Україні в 2015 - 2020 рр.", зміни до закону "Про електронні докумсенти та електронний документообіг".

4

Завдання: Електронна участь громадян в формуванні державної політики.

Опис:
• Забезпечити залучення громадян та представників приватного сектору до процесів формування державної політики в сфері розвитку електронного урядування в Україні.
• Розробити та забезпечити використання ефективних, простих заснованих на ІКТ шляхів та способів участі заінтересованих сторін до процесів консультацій, обговорень та формування і реалізації державної політики.

Документ і стан готовності: Зелена та Білі книги державної політики щодо розвитку електронного врядування, концепція та законопроект про "Державну цільову програму розвитку електронного урядування в Україні в 2015 - 2020 рр.", внесення змін до ЗУ "Про звернення громадян".

____________

Опрос