Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере закупок (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.09.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у сфері закупівель

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р. N 24, ст. 883, 2014 р. N 39, ст. 1033)

1) частину другу статті 17 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) учасник або учасник попередньої кваліфікації, зареєстрований в країні та/або запропонував товари, виробником яких є країни, щодо яких прийнято рішення про застосування економічних та/або політичних санкцій";

2) у статті 18:

у першому реченні абзацу другого частини восьмої після слів "про призупинення процедури закупівлі" доповнити словами "(крім переговорної процедури)";

в абзаці першому частини дев'ятої слова "абзацом другим частини третьої статті 39" виключити.

3) частину другу статті 39 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) укладення договорів з вітчизняним виробником товару, який запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію".

2. Пункт 2 частини першої статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р. N 17, ст. 148, N 41 ст. 551, із змінами, внесеними Законами України від 24 жовтня 2013 року N 663-VII, від 10 квітня 2014 року N 1197-VII) після слів "для ядерних реакторів)" доповнити словами "а також товарів, робіт та послуг для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

О. В. ТУРЧИНОВ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до деяких законів України у сфері закупівель"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Закони України "Про здійснення державних закупівель" та "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" встановлюють правила закупівель товарів, робіт і послуг в державній сфері економіки, які повинні забезпечувати як здійснення прозорих та найбільш економічно вигідних закупівель, так і можливість здійснення вчасного придбання товарів, робіт і послуг для виконання головних функцій державних підприємств.

У свою чергу, існує декілька проблем, пов'язаних з необхідністю дотримання вказаних законів з одного боку, та зловживання учасниками закупівель наданими їм правами з іншого.

Так, застосування до країн, де виробляється товар, що закуповується, або зареєстрований учасник торгів, політичних та/або економічних санкцій може вплинути як на якість та своєчасність поставок товарів, так і на безпосереднє проведення процедури закупівлі.

У зв'язку з цим, здійснення закупівель, зокрема, у вітчизняних виробників та надання права замовнику не допускати до участі в процедурі закупівлі учасників, які зареєстровані або пропонують продукцію, що виробляється в країнах, до яких застосовані політичні та/або економічні санкції, дозволить проводити результативні процедури закупівель, та забезпечити вчасні поставки, виконання робіт або надання послуг за економічно вигідними цінами.

Також, враховуючи, що переговорна процедура застосовується як виняток за підстав, чітко визначених законодавством, подання скарги щодо дотримання законодавства при її проведенні веде до застосування права органом оскарження щодо призупинення закупівлі, неможливості укладення договору, що в свою чергу, призводить до несвоєчасного здійснення поставок, виконання робіт чи надання послуг.

Зазначеного можна уникнути шляхом залишення прозорості та інформованості суспільства щодо проведення переговорної процедури та права її оскарження, однак пропонується виключити право призупинення переговорної процедури закупівлі.

Крім того, враховуючи необхідність забезпечення безперебійної та безпечної експлуатації ядерних установок з метою вироблення достатньої кількості електроенергії задля забезпечення діяльності держави, та з метою уникнення блокування процедур закупівель пропонуємо поширити сферу незастосування норм вищезазначених законів на товари, роботи та послуги, які необхідні для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є забезпечення права замовника здійснювати закупівлю товарів безпосередньо у вітчизняного виробника такого товару після проведення з ним (ними) переговорів, виключивши таким чином можливість закупівлі такого товару у посередника, або вибору переможцем торгів учасника, зареєстрованого в країні, проти якої застосовано економічні та/або політичні санкції, що можуть призвести до невиконання договору та блокування подальших закупівель відповідних товарів, робіт і послуг.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері є:

Конституція України;

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

Закон України "Про здійснення державних закупівель";

Закон України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

Проектом Закону передбачається внесення змін до статей 17, 18, 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

Проект Закону не стосується прав та обов'язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту, як і його реалізація, не потребуватиме додаткових бюджетних коштів, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначений законопроект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Державною регуляторною службою, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Законопроект не містить положень дискримінаційного характеру.

7. Запобігання корупції

Проект Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не стосується соціальної сфери, а тому не потребує погодження із представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту надасть замовнику можливість зменшити ризики блокування або затягування процедур закупівель, а також зриву поставок, виконання робіт чи послуг; вчасної та належної якості закупівлі товарів, робіт та послуг для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок; скороченню витрат та запобіганню проявам корупції з дотриманням при цьому головних принципів Законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

Ю. Продан

"___" ____________ 2014 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України у сфері закупівель"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Закони України "Про здійснення державних закупівель" та "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" встановлюють правила закупівель товарів, робіт і послуг в державній сфері економіки, які повинні забезпечувати як здійснення прозорих та найбільш економічно вигідних закупівель, так і можливість здійснення вчасного придбання товарів, робіт і послуг для виконання головних функцій державних підприємств.

Однак, вказані закони не в повній мірі забезпечують викладене, одночасно надаючи учасникам можливість зловживання їх правами, визначеними законами, що блокує або затягує завершення процедур закупівель, укладення договорів та веде до зриву виробничих програм державних підприємств.

Так, застосування до країн, де виробляється товар, що закуповується, або зареєстрований учасник торгів, політичних та/або економічних санкцій може вплинути та вже впливає як на якість та своєчасність поставок товарів, так і на безпосереднє проведення процедури закупівлі.

Також, враховуючи, що переговорна процедура застосовується як виняток за підстав, чітко визначених законодавством, подання скарги щодо дотримання законодавства при її проведенні веде до застосування права органом оскарження щодо призупинення закупівлі, неможливості укладення договору, що в свою чергу, призводить до несвоєчасного здійснення поставок, виконання робіт чи надання послуг.

Все це призводить зриву виробничих програм, зокрема тих, які повинні забезпечувати безперебійну та безпечну експлуатацію ядерних установок з метою вироблення достатньої кількості електроенергії задля забезпечення діяльності держави.

Враховуючи вимоги частини 2 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", відповідно до якої умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватись або змінюватись виключно цим Законом, а зміна положень цього Закону може здійснюватись виключно шляхом внесення змін до цього Закону, вирішити вказані питань за допомогою інших ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, крім як прийняття запропонованого законопроекту, неможливо. А залишення без вирішення вказаної проблеми справляє негативний вплив як на підприємства, які є замовниками відповідно до вказаних законів, так і на державу.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання вказаних вище проблем шляхом прийняття законопроекту є забезпечення права замовника здійснювати закупівлю товарів безпосередньо у вітчизняного виробника такого товару після проведення з ним (ними) переговорів, виключивши таким чином можливість закупівлі такого товару у посередника, або вибору переможцем торгів учасника, зареєстрованого в країні, проти якої застосовано економічні та/або політичні санкції, що можуть призвести до невиконання договору та блокування подальших закупівель відповідних товарів, робіт і послуг.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час розробки вказаного законопроекту були розглянуті такі альтернативні способи досягнення зазначених цілей, як:

1. Збереження чинного регулювання. Вказаний спосіб не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, не відповідає принципам регуляторної політики, та не вирішує проблем, зазначених вище.

2. Прийняття окремого тимчасового регуляторного акту. Цей спосіб не відповідає ч. 2 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", відповідно до якої умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватись або змінюватись виключно цим Законом, а зміна положень цього Закону може здійснюватись виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

3. Обраний спосіб - повністю відповідає вимогам чинного законодавства в сфері закупівель, забезпечує досягнення цілі та вирішення вказаних проблем, відповідає принципам державної регуляторної політики.

У зв'язку з викладеним, обраний спосіб є єдиним способом для вирішення проблем.

4. Механізм і заходи, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Для досягнення цілей, вказаних вище, пропонується внести зміни до Законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", зокрема до статей 17, 18, 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

Змінами передбачається установити право замовника не допускати до участі в процедурі закупівлі учасників, які зареєстровані або пропонують продукцію, що виробляється в країнах, до яких застосовані політичні та/або економічні санкції, здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, які необхідні для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок, без застосування вищевказаних законів, а також встановити неможливість призупинення переговорної процедури органом оскарження.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

На дію вказаного законопроекту, як регуляторного акту, негативно можуть вплинути зміни до законодавства, які або скасують закони, до яких вносяться зміни, або приймуться законодавчі акти, які будуть суперечити нормам, викладеним в законопроекті.

Позитивний вплив на дію законопроекту здійснюватимуть такі фактори, як, зокрема, підвищення рівня свідомості учасників відносин.

Оскільки вимоги, встановлені актом, є простими для їх виконання, оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта є високою.

Реалізація вимог законопроекту не потребує додаткових витрат, в тому числі повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

6. Очікувані результати прийняття акта

В цілому, прийняття законопроекту дозволить при збереженні прозорості та відкритості процедур закупівель, здійснювати результативні закупівлі товарів, робіт і послуг із забезпеченням вчасних поставок, виконання робіт та надання послуг та недопущення зриву виробничих програм підприємств державної сфери економіки. Витрати при реалізації норм законопроекту, відсутні.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений у часі з моменту його прийняття.

8. Показники результативності акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених вище, для відстеження результативності цього законопроекту обрано такі показники, як прогнозні:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачається;

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта - на всіх юридичних та фізичних осіб, на яких розповсюджується, або які використовують при здійснення своєї діяльності закони України "Про здійснення державних закупівель" та "Про особливості здійснення державних закупівель";

- розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - виконання вимог акту не передбачає витрачання коштів суб'єктами господарювання;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту середній.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цього регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

Ю. Продан

"___" ____________ 2014 р.

 

 

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері закупівель"

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту

1. Закон України "Про здійснення державних закупівель"

Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі

.........

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі

.........

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4) учасник або учасник попередньої кваліфікації, зареєстрований в країні та/або запропонував товари, виробником яких є країни, щодо яких прийнято рішення про застосування економічних та/або політичних санкцій.

Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі

............

8. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду. Протягом одного робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Уповноважений орган, замовника, генерального замовника та суб'єкта оскарження та в той самий строк подає на оприлюднення таке рішення на веб-портал Уповноваженого органу.

Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником, генеральним замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, у тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

У разі усунення замовником, генеральним замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник, генеральний замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та надати документальне підтвердження.

Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі

............

8. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі (крім переговорної процедури) на строк до винесення рішення за скаргою, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду. Протягом одного робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Уповноважений орган, замовника, генерального замовника та суб'єкта оскарження та в той самий строк подає на оприлюднення таке рішення на веб-портал Уповноваженого органу.

Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником, генеральним замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, у тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

У разі усунення замовником, генеральним замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник, генеральний замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та надати документальне підтвердження.

Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі

............

9. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, встановлених абзацами третім і четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п'ятої статті 36, абзацом другим частини третьої статті 39 цього Закону.

Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Під час розгляду скарги органом оскарження Уповноважений орган повинен забезпечити неприйняття для оприлюднення інформації про закупівлю за призупиненою процедурою закупівлі, яка підлягає оприлюдненню згідно з цим Законом, крім випадків усунення замовником, генеральним замовником порушень, зазначених у скарзі.

Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі

............

9. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, встановлених абзацами третім і четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п'ятої статті 36 цього Закону.

Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Під час розгляду скарги органом оскарження Уповноважений орган повинен забезпечити неприйняття для оприлюднення інформації про закупівлю за призупиненою процедурою закупівлі, яка підлягає оприлюдненню згідно з цим Законом, крім випадків усунення замовником, генеральним замовником порушень, зазначених у скарзі.

Стаття 39. Умови застосування переговорної процедури закупівлі

.........

2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;

2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі у таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;

4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників;

5) потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням;

6) необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору;

7) закупівлі юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України, в тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України на підставі рішення Кабінету Міністрів України або Ради національної безпеки і оборони України.

Стаття 39. Умови застосування переговорної процедури закупівлі

........

2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;

2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі у таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;

4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників;

5) потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням;

6) необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору;

7) закупівлі юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України, в тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України на підставі рішення Кабінету Міністрів України або Ради національної безпеки і оборони України.

8) укладення договорів з вітчизняним виробником товару, який запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію.

2. Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"

Стаття 4. Здійснення закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та цим Законом.

1. Без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та цим Законом, замовник здійснює закупівлі:

1) товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону:

їх дочірніми підприємствами;

підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цьому замовнику;

підприємствами, господарськими товариствами, яким належить 50 і більше відсотків статутного капіталу замовника, що здійснює закупівлю за рахунок власних коштів;

підприємствами, установами в межах єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належить державі, метою діяльності яких є забезпечення перевізного процесу;

2) паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії, проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин (у тому числі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів);

3) товарів, що закуповуються для перепродажу третім сторонам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів та інші суб'єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник;

4) вуглеводневої сировини, нафтопродуктів для їх подальшої переробки і реалізації, та пов'язаних і необхідних для цього супутніх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, переміщення, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, митно-брокерських, інформаційно-аналітичних послуг щодо ринкових цін та біржових котирувань, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів;

5) товарів, робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - не перевищує 1 мільйон гривень;

6) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - не перевищує 5 мільйонів гривень;

7) товарів, робіт та послуг, якщо спеціальними законами визначений єдиний продавець (постачальник, виконавець) таких товарів, робіт та послуг;

8) товарів, робіт та послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються у порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах;

9) товарів, робіт та послуг за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції";

10) товарів та послуг на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

11) електричної енергії, яка купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, системним оператором, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

12) послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

13) послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

Стаття 4. Здійснення закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та цим Законом.

1. Без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та цим Законом, замовник здійснює закупівлі:

1) товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону:

їх дочірніми підприємствами;

підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цьому замовнику;

підприємствами, господарськими товариствами, яким належить 50 і більше відсотків статутного капіталу замовника, що здійснює закупівлю за рахунок власних коштів;

підприємствами, установами в межах єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належить державі, метою діяльності яких є забезпечення перевізного процесу;

2) паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії, проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин (у тому числі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів), а також товарів, робіт та послуг для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок;

3) товарів, що закуповуються для перепродажу третім сторонам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів та інші суб'єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник;

4) вуглеводневої сировини, нафтопродуктів для їх подальшої переробки і реалізації, та пов'язаних і необхідних для цього супутніх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, переміщення, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, митно-брокерських, інформаційно-аналітичних послуг щодо ринкових цін та біржових котирувань, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів;

5) товарів, робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - не перевищує 1 мільйон гривень;

6) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - не перевищує 5 мільйонів гривень;

7) товарів, робіт та послуг, якщо спеціальними законами визначений єдиний продавець (постачальник, виконавець) таких товарів, робіт та послуг;

8) товарів, робіт та послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються у порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах;

9) товарів, робіт та послуг за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції";

10) товарів та послуг на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

11) електричної енергії, яка купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, системним оператором, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

12) послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

13) послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

 

Заступник директора Департаменту
з питань ядерної енергетики та
атомно-промислового комплексу

О. Царьов

Опрос