Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента относительно безопасности автомобильных дорог общего пользования (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.09.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2014 N ____

Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо безпеки автомобільних доріг загального користування та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо безпеки автомобільних доріг загального користування

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент щодо безпеки автомобільних доріг загального користування (далі - Технічний регламент) визначає основні вимоги безпеки до автомобільних доріг загального користування (далі - автомобільні дороги) та їх експлуатаційного утримання, а також форми і порядок оцінки відповідності цим вимогам.

2. Цей Технічний регламент приймається з метою забезпечення на автомобільних дорогах:

- захисту життя і здоров'я громадян, та їх майна;

- безперешкодного та безпечного функціонування автомобільних доріг;

- міцності та надійності будівель і споруд;

- охорони навколишнього природного середовища під час будівництва, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

3. Правовою основою технічного регулювання у сфері безпеки автомобільних доріг та їх утримання є Закони України "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про охорону навколишнього природного середовища" інші нормативно-правові акти.

4. Вимоги цього Технічного регламенту гармонізовані з Європейською угодою про міжнародні автомагістралі (УМА) ЄЕК ООН, Женева, 15 листопада 1975 р.; Конвенцією про дорожній рух ЄЕК ООН, Відень, 9 листопада 1968 р.; Європейською угодою, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 р., Женева 1 травня 1971 р.; Конвенцією про дорожні знаки і сигнали ЄЕК ООН, Відень, 8 листопада 1968 р.; Європейською угодою, що доповнює Конвенцію про дорожні знаки і сигнали, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 р., Женева, 1 травня 1971 р.; Протоколом про розмітку доріг до Європейської угоди, що доповнює Конвенцію про дорожні знаки і сигнали, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 р., Женева, 1 березня 1973 р.; Директивою ЄС 2004/54/ЄС від 29 квітня 2004 р. "Про мінімальні вимоги щодо безпеки тунелів у транс'європейській мережі доріг"; Директивою Європейського парламенту та Ради Європейського союзу 2008/96/ЄС від 19 листопада 2008 р. про управління безпекою дорожньої інфраструктури; Угодою про маси та габарити транспортних засобів, що здійснюють міждержавні перевезення автомобільними дорогами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 4 червня 1999 р.

5. Об'єктами технічного регулювання цього Технічного регламенту є автомобільні дороги, а також пов'язані з ними процеси проектування, нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Всі автомобільні дороги, щодо яких застосовується процедура оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту, повинні бути ідентифіковані.

6. Об'єкти регулювання цього Технічного регламенту, на які поширюються норми інших технічних регламентів України, повинні відповідати також вимогам цих технічних регламентів.

7. Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності автомобільних доріг загального користування вимогам цього Технічного регламенту, формується та публікується відповідно до чинного законодавства.

8. В цьому Технічному регламенті вживаються технічні терміни визначені нормативно-правовими актами України та наступні:

аварійний (уловлювальний) з'їзд - дорожня споруда для безпечної зупинки транспортного засобу у випадку відмови його гальмівної системи під час руху на затяжному спуску;

безпека автомобільної дороги - мінімізація на автомобільній дорозі ризиків завдання шкоди життю, здоров'ю і майну людей та навколишньому природному середовищу;

ідентифікація автомобільної дороги - надання автомобільній дорозі відповідним нормативно-правовим актом найменування, індексу та значення;

малозахищені (уразливі) учасники дорожнього руху - учасники дорожнього руху, які по відношенню до інших учасників дорожнього руху не захищені спеціальними конструкціями транспортного засобу (пішоходи, велосипедисти, мотоциклісти);

напрямний острівець - острівець, обрамлений на проїзній частині, узбіччі, розділювальній смузі елементами дорожньої розмітки, блоками або бордюрами, призначений для позначення меж смуг руху;

Вимоги до безпеки автомобільних доріг

9. Безпека автомобільних доріг, а також пов'язаних з ними процесів проектування, будівництва, поточного ремонту та експлуатаційного утримання забезпечується встановленням вимог і їх дотримання, у тому числі щодо охорони навколишнього природного середовища, допустимих вагових і габаритних параметрів транспортних засобів, показників міцності, надійності та довговічності автомобільних доріг протягом усього періоду їх експлуатації.

Вимоги до проектування автомобільних доріг

10. При здійсненні інженерних вишукувань автомобільних доріг повинні виконуватися наступні вимоги:

1) розробки основних технічних рішень щодо конструктивних елементів автомобільної дороги, які забезпечують безпеку на етапах їх будівництва, поточного ремонту та експлуатаційного утримання, а також розробки проекту організації будівництва і заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

2) проведення розрахунків основ, фундаментів і конструкцій транспортних споруд, міцності і стійкості земляного полотна, дорожнього одягу та інших конструктивних елементів автомобільної дороги, а також розробки інших заходів пов'язаних з безпекою на стадіях її будівництва, поточного ремонту та експлуатаційного утримання;

3) проектування заходів інженерного захисту автомобільної дороги, споживачів транспортних послуг та населення від дії небезпечних природних і техногенних факторів на стадіях будівництва, поточного ремонту та експлуатаційного утримання;

4) розробки заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

11. Проектування автомобільних доріг виконується на підставі завдань на проектування, вихідних даних наданих замовником, матеріалів інженерних вишукувань і повинно забезпечувати споживчі властивості автомобільних доріг відповідно до встановлених вимог, а саме:

1) безпечний, економічний та комфортний рух транспортних засобів дозволених габаритних розмірів і вагових навантажень із допустимими швидкостями за наявних та прогнозованих на перспективний період інтенсивності транспортних потоків, безпеку малозахищених (уразливих) учасників дорожнього руху і мінімізацію ризику порушень міграції тварин та їх захист;

2) міцність і стійкість конструктивних елементів автомобільної дороги під дією розрахункових навантажень і впливів протягом усього періоду їх експлуатації;

3) безпечний пропуск мостовими спорудами паводкових вод і льодоходу розрахункової вірогідності перевищення протягом усього періоду їх експлуатації;

4) оптимізацію будівельних та експлуатаційних витрат протягом усього періоду їх експлуатації;

5) дотримання встановлених чинним законодавством економічних, екологічних та інших вимог до об'єктів транспортної інфраструктури, а також вимог із забезпечення збереження пам'ятників культурно-історичної спадщини;

6) дотримання мінімальних відстаней до охоронних зон ліній інженерних комунікацій об'єктів підвищеної небезпеки та інших промислових об'єктів;

7) мінімальний ризик нанесення шкоди навколишньому природному середовищу і раціональному використанню природних ресурсів;

8) умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення, однакові з рештою категорій населення.

12. При проектуванні автомобільних доріг у зонах, де неможливо виключити ризики, пов'язані з дією надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, необхідно передбачати відповідні санітарно-захисні, природоохоронні, інженерні та технічні заходи.

13. При виконанні розрахунків конструктивних елементів автомобільних доріг повинні бути враховані основні типи навантажень і впливів, які діють на зазначені елементи, а також на їх основи і фундаменти:

1) від власної ваги конструктивних елементів і дорожніх споруд;

2) від транспорту та пішоходів;

3) від дії вітру та атмосферних опадів;

4) від сейсмічних дій;

5) від дії температури;

6) від усадки матеріалів конструктивних елементів, основ і фундаментів;

7) від дії водного потоку, у тому числі хвильових та льодових навантажень;

8) від будівельно-монтажного, технологічного, ремонтного та експлуатаційного обладнання;

9) від рівня ґрунтових вод.

14. Вимогами безпеки до прокладання траси є:

1) призначення параметрів геометричних елементів плану і профілів виходячи з розрахункової швидкості транспортних засобів, яка прийнята для заданої категорії автомобільної дороги, інтенсивності руху та рельєфу місцевості;

2) проектування автомобільної дороги у плані та поздовжньому профілі слід виконувати з урахуванням естетичного поєднання з оточуючим ландшафтом місцевості;

3) забезпечення на ділянках автомобільних доріг з поздовжніми похилами безпечної реалізації допустимих швидкостей транспортних засобів для відповідних категорій автомобільних доріг та умов руху з влаштуванням додаткових смуг руху на підйом та аварійних (уловлювальних) з'їздів у гірській місцевості на затяжних спусках;

4) поєднання елементів траси у плані та поздовжньому профілі для однозначного зорового сприйняття напрямку автомобільної дороги на відстані, що забезпечує безпечний і комфортний рух із дозволеною швидкістю, своєчасне інформування водіїв про зміну напрямків руху, наближення до місць, які потребують підвищеної уваги при керуванні і виключати можливість виникнення зорових ілюзій та помилкових дій водіїв;

5) забезпечення видимості поверхні проїзної частини і зустрічного транспорту на відстанях, не менше встановлених нормативними документами для відповідних категорій автомобільних доріг та необхідну бокову видимість придорожньої смуги;

6) призначення радіусів кривих виходячи з комфортності руху, а у стислих дорожніх умовах - із стійкості транспортного засобу при русі з розрахунковою швидкістю, і їх відповідності встановленим вимогам;

7) мінімальний ризик нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, зокрема шляхам міграції диких тварин.

15. Автомобільна дорога повинна мати таку кількість смуг руху, яка дозволяє забезпечити безпечний, безперервний та зручний пропуск транспортного потоку з розрахунковою інтенсивністю.

16. Геометричні параметри смуги руху, проїзної частини, узбіччя, розділювальної смуги, укріплювальної смуги, розширення проїзної частини та перехідно-швидкісних смуг на кривих призначаються відповідно до встановлених вимог.

17. Конструкцію дорожнього одягу та матеріал покриття необхідно призначати виходячи з транспортно-експлуатаційних вимог, інтенсивності руху та складу транспортних засобів у його потоці, кліматичних, ґрунтово-геологічних умов, санітарно-гігієнічних вимог, вимог безпеки та комфортності руху, з урахуванням коефіцієнту надійності і нормативного строку служби.

18. Конструкцію земляного полотна необхідно проектувати з урахуванням:

1) категорії автомобільної дороги;

2) висоти насипу, глибини виїмки;

3) типу дорожнього одягу;

4) властивостей ґрунтів, які передбачається використовувати в земляному полотні;

5) технологій виконання робіт із спорудження земляного полотна;

6) дорожньо-кліматичного районування ділянки будівництва і особливостей її інженерно-геологічних умов;

7) досвіду експлуатації автомобільних доріг у даному районі, виходячи з необхідності забезпечення потрібних показників міцності;

8) стійкості і стабільності як самого земляного полотна, так і дорожнього одягу при мінімальних витратах на будівництво та експлуатацію;

9) максимального збереження природоохоронних об'єктів та територій, особливо цінних земель;

10) мінімального негативного впливу на стан навколишнього природного середовища.

19. На автомобільних дорогах усіх категорій необхідно передбачати влаштування узбіч з геометричними параметрами та конструкцією укріплення, які повинні забезпечити вимушену зупинку транспортних засобів та проїзд спеціального транспорту при виникненні надзвичайних ситуацій на автомобільній дорозі.

20. На автомобільних дорогах у залежності від їх категорії повинні проектуватися майданчики відпочинку із геометричними параметрами та конструкцією дорожнього покриття достатніми для розміщення прогнозованої кількості транспортних засобів.

Майданчики повинні бути облаштовані відповідною інфраструктурою для відпочинку водіїв та надання їм сервісних послуг. З'їзди до цих майданчиків та виїзди з них повинні мати перехідно-швидкісні смуги. Відстань між майданчиками відпочинку встановлюється у залежності від інтенсивності руху, але не меншою ніж передбачена державними будівельними нормами.

У проектах майданчиків відпочинку слід передбачати можливість використання мало мобільними групами населення об'єктів побутового обслуговування (питне джерело, туалет тощо).

21. Автомобільні дороги з двома і більше смугами руху в кожному напрямку, з метою перешкоджання виїзду транспорту на смугу зустрічного руху, повинні мати розділювальну смугу та/або транспортне огородження. При розробці проектів на нове будівництво та реконструкцію автомобільних доріг I-а і I-б категорії необхідно передбачати встановлення дорожнього огородження бар'єрного типу по розділювальній смузі на всьому протязі.

При проектуванні розділювальної смуги необхідно забезпечувати безпечний водовідвід із проїзної частини та земляного полотна.

22. Поперечний похил проїзної частини та узбіччя автомобільної дороги повинен забезпечувати водовідвід та стійкість транспортних засобів за умов руху з розрахунковою швидкістю.

Для захисту земляного полотна від перезволоження поверхневими водами, розмиву, а також для забезпечення виконання робіт на час спорудження земляного полотна необхідно передбачати систему поверхневого водовідведення (планування території, влаштування водовідвідних і нагірних канав, водопропускних труб, лотків, перепадів, швидкотоків, випарних басейнів, поглинальних колодязів, очисних споруд тощо).

Захист від розмивів водними потоками у результаті взаємного впливу автомобільної дороги, ярів, зсувів, необхідно здійснювати за допомогою спеціальних комплексних заходів з урахуванням місцевих умов.

23. Прийняті у проектній документації автомобільної дороги тип і несуча здатність конструкції дорожнього одягу повинні забезпечувати безпечний і безперебійний пропуск транспортних потоків заданої інтенсивності і складу з дозволеною швидкістю руху на автомобільних дорогах різних категорій та з урахуванням сучасних вагових параметрів транспортних засобів.

24. Прийняті у проектній документації технічні засоби організації дорожнього руху повинні відповідати регламентованим вимогам з безпеки дорожнього руху і складати єдину систему управління, яка дозволяє забезпечити безпечні, економічні та комфортні умови її учасникам.

25. При проектуванні автомобільних доріг, що прокладаються через населені пункти, необхідно передбачати пішохідні доріжки або тротуари, а також велосипедні доріжки та смуги. Пішохідні та велосипедні доріжки і смуги вздовж автомобільних доріг за потреби повинні проектуватися і поза межами населених пунктів.

Пішохідні переходи в різних рівнях необхідно передбачати через автомобільні дороги I-а категорії в обов'язковому порядку, а через автомобільні дороги I-б та II категорій - при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні.

Пішохідні переходи в населених пунктах необхідно проектувати з урахуванням містобудівних умов і обмежень, громадських слухань та забезпечення умов безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення.

26. Острівці безпеки і напрямні острівці повинні влаштовуватися відповідно до Правил дорожнього руху.

27. У місцях зупинок маршрутного транспорту необхідно передбачати зупинкові та посадкові майданчики, автопавільйони та тротуари. Їх розташування, геометричні параметри та обладнання повинні забезпечувати безпечне і зручне пересування населення, у тому числі і маломобільних груп.

28. У разі перехрещення автомобільної дороги з інженерними комунікаціями повинні бути передбачені заходи, які забезпечують збереження цих комунікацій та дотримання розмірів охоронних зон, відповідно до технічних умов власників комунікацій. Прокладання інженерних мереж (крім місць перехрещень) у земляному полотні автомобільних доріг забороняється.

29. На ділянках автомобільних доріг у гірській місцевості для руху на підйом із затяжними похилами понад нормативні обов'язково влаштовуються майданчики для зупинки транспортних засобів із відстанями між ними та параметрами відповідно до державних будівельних норм.

На цих ділянках на спусках обов'язково влаштовуються аварійні (уловлювальні) з'їзди із відстанями між ними та параметрами відповідно до державних будівельних норм.

30. Вибір класу і схеми розв'язок на перехрещеннях та примиканнях автомобільних доріг і обґрунтування технічних рішень необхідно виконувати на основі перспективної інтенсивності руху і складу транспортних потоків на усіх напрямках із забезпеченням максимальної пропускної спроможності, безпеки і зручності руху транспортних засобів з найменшими витратами часу на їх проїзд, вимог охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання лісових та сільськогосподарських угідь.

31. При будівництві автомобільних доріг та дорожніх споруд на них необхідно визначити клас наслідків (відповідальності) та категорію складності об'єктів і приймати проектні рішення, що забезпечують:

1) безперервний, безпечний та зручний рух транспортних засобів;

2) безпечність руху транспортних засобів і малозахищених (уразливих) учасників дорожнього руху під час експлуатації, а також будівельних машин, механізмів, обладнання та безпеку і охорону праці працівників під час будівництва;

3) безпечний пропуск води розрахункових рівнів, розрахункового льодоходу, а на судноплавних річках - вимоги безпеки судноплавства;

4) мінімальний ризик нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, збереження та раціональне використання природних ресурсів;

5) безперешкодне і зручне пересування маломобільних груп населення.

32. Вибір габаритів дорожніх споруд для доріг сільськогосподарського призначення, скотопрогонів і біопереходів на перехрещенні з автомобільними дорогами необхідно виконувати на основі перспективної інтенсивності руху із забезпеченням вимог охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання лісових та сільськогосподарських угідь.

33. Перехрещення автомобільних доріг із залізничними коліями рекомендується проектувати за межами станцій і колій маневрового руху, переважно на прямих ділянках залізничних колій. Вибір рівнів перехрещення, кутів, технічних параметрів, влаштування пішохідних доріжок та інженерного облаштування виконується відповідно до регламентованих вимог безпеки та Правил дорожнього руху.

34. На снігозаносимих ділянках необхідно передбачати впровадження заходів щодо снігозахисту автомобільних доріг, зокрема влаштування снігозахисних лісосмуг, постійних огорож, переносних щитів, сіток, снігових траншей, валів тощо.

Для захисту гірських автомобільних доріг від снігових лавин та обвалів, а також селів, на підставі спостережень і відповідних розрахунків необхідно передбачати:

1) укріплення схилів;

2) улаштування галерей, тунелів, лавинорізів, відбійних та напрямних дамб;

3) затримання снігу на схилі за допомогою різних споруд, що запобігають його пересуванню та зміщенню;

4) установлення снігозахисних щитів, постійних огорож або підпірних стінок перед лавинозборами для зменшення накопичення в них снігу.

35. У випадках, коли рівень транспортного шуму на прилеглій до автомобільної дороги забудові буде перевищувати допустимі санітарні норми, необхідно проектні рішення щодо прокладення траси та влаштування поздовжнього і поперечного профілів приймати з максимальним використанням природних перешкод - прокладання автомобільних доріг у виїмках, балках тощо, а також передбачати відповідні технічні заходи - будівництво шумозахисних споруд.

Шумозахисні споруди повинні визначатись акустичною ефективністю, бути довговічними стійкими до різних природних впливів, технологічними при будівництві та експлуатаційному утриманні, забезпечувати належне водовідведення з проїзної частини та відповідати архітектурі прилеглої забудови.

36. При розробці проектів на будівництво автомобільних доріг необхідно передбачити стаціонарне штучне освітлення відповідно до вимог державних будівельних норм.

37. Для виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг у разі необхідності передбачати будівництво будинків і споруд дорожньо-експлуатаційної служби: адміністративно-побутових корпусів та виробничих приміщень з ремонту та технічного обслуговування дорожніх машин, механізмів і транспортних засобів; місць для зберігання рухомого складу парку машин (холодні та теплі); цехів з ремонту технічних засобів організації дорожнього руху; баз для приготування та зберігання протиожеледних матеріалів.

Будинки та споруди дорожньо-експлуатаційної служби необхідно проектувати з урахуванням її організаційної структури (лінійна, територіальна, лінійно-територіальна.

Влаштування пунктів обслуговування та охорони мостів, тунелів, галерей, поромних переправ, технологічного і аварійного зв'язку та пунктів вагового контролю транспортних засобів вирішується індивідуально у кожному конкретному випадку.

38. Проектні рішення необхідно перевіряти за коефіцієнтом аварійності та коефіцієнтом безпеки.

39. Економія капітальних витрат за рахунок проектних рішень, що впливає на безпеку дорожнього руху забороняється.

Вимоги до будівництва автомобільних доріг

40. Під час будівництва автомобільних доріг повинні виконуватися наступні вимоги:

1) управління, організація і технологія будівництва автомобільної дороги повинно виконуватися відповідно до вимог проектної і технологічної документації і на землях, відведених для цього відповідними державними органами виконавчої влади;

2) розміщення виробничих баз повинні відповідати вимогам щодо містобудування, екологічним та санітарним нормам;

3) асфальтобетонні та цементобетонні заводи і бази з приготування в'яжучих, склади в'яжучих матеріалів повинні мати обладнання, яке унеможливлює перевищення встановлених нормативів забруднення атмосферного повітря, ґрунтів та вод (поверхневих і підземних);

4) на майданчиках складування мінеральних матеріалів на території асфальтобетонних та цементобетонних заводів, прирейкових баз необхідно влаштовувати тверде покриття з забезпеченням поверхневого водовідводу;

7) облаштування автомобільної дороги після завершення будівництва повинно відповідати розробленому проекту організації дорожнього руху;

8) по завершенню будівельних робіт автомобільна дорога у межах смуги відведення повинна бути звільнена від дорожньо-будівельної техніки, тимчасових споруд, дорожніх знаків та напрямних пристроїв, залишків будівельних матеріалів і виробів, а також інших предметів та інвентарю;

9) землі, що були відведені у тимчасове користування на період будівництва, повинні бути приведені до стану, який дозволяє їх використання за призначенням у відповідності до земельного законодавства.

41. Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт здійснюється відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. N 903.

Вимоги до поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг

42. Поточний середній та дрібний ремонт земляного полотна і водовідведення, дорожнього одягу та покриття, дорожніх споруд, а також інші супутні роботи повинні відповідати вимогам державних будівельних, екологічних і санітарних норм та регламентованих вимог безпеки дорожнього руху.

43. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг повинно забезпечувати безпечні умови перевезення вантажів і пасажирів та безпеку учасників дорожнього руху, у тому числі малозахищених (уразливих) та маломобільних, протягом усього періоду їх експлуатації і включає в себе:

1) збереження автомобільних доріг при дії транспортних, експлуатаційних, природно-кліматичних, техногенних та інших чинників;

2) організацію дорожнього руху з використанням комплексу технічних засобів;

3) проведення робіт з підтримання експлуатаційного стану проїзної частини для забезпечення безперервного, безпечного та зручного дорожнього руху;

4) захист ділянок автомобільних доріг від снігових або піщаних заметів, попередження утворення на покритті снігового шару і ожеледиці та ліквідацію зимової слизькості дорожніх покриттів;

5) введення тимчасових обмежень руху з метою забезпечення безпеки руху та збереження автомобільних доріг у період виникнення несприятливих природно-кліматичних умов, які викликають зниження несучої здатності конструктивних елементів автомобільних доріг; при аварійних ситуаціях на дорогах і проведенні дорожніх робіт; у випадку виявлення дефектів і пошкоджень автомобільних доріг та дорожніх споруд; при техногенних катастрофах та аваріях, сезонних міграціях тварин та інших обставинах;

6) проведення робіт з оцінки експлуатаційного стану автомобільних доріг із виконанням:

- поточних оглядів інженерно-технічними працівниками експлуатаційних організацій;

- періодичних оглядів інженерно-технічними працівниками органів управління автомобільних доріг;

- сезонних оглядів комісіями, які затверджені керівництвом органів управління автомобільних доріг;

- спеціальних обстежень спеціалізованими організаціями (які мають дозвільні документи передбачені чинним законодавством, необхідне обладнання та досвід виконання таких робіт), а також відомчими комісіями із визначенням та оцінкою геометричних параметрів автомобільних доріг, міцності дорожніх одягів, стану земляного полотна та системи водовідводу, рівності проїзної частини, зчіпних якостей проїзної частини, технічного стану дорожніх споруд тощо.

44. Автомобільна дорога при експлуатаційному утриманні має відповідати наступним вимогам безпеки:

1) на дорожньому покритті проїзної частини не повинні бути просадки, вибоїни, тріщини та інші дефекти, а також сторонні предмети, які можуть ускладнювати рух транспортних засобів з дозволеною швидкістю і являють небезпеку для користувачів транспортних послуг;

2) люки оглядових колодязів і решітки дощоприймачів повинні відповідати вимогам національних стандартів;

3) ліквідація пошкоджень та дефектів на покритті автомобільної дороги повинна бути виконана у нормативні строки. Після виявлення зазначених пошкоджень та дефектів повинні бути негайно встановлені, на період їх ліквідації, відповідні технічні засоби організації дорожнього руху, а також за необхідності уведено обмеження швидкості руху;

4) поверхневий водовідвід повинен знаходитись у стані, який виключає застій води на покритті, узбіччях і смузі відведення, а також на острівцях безпеки та напрямних острівцях;

5) зчіпні властивості дорожнього покриття повинні забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів з дозволеною правилами дорожнього руху швидкістю;

6) рівність дорожнього покриття повинна забезпечувати безпечні умови руху з встановленою для даної категорії автомобільної дороги швидкістю руху;

7) підвищення узбіччя (при відсутності бордюру) і розділювальної смуги над рівнем проїзної частини не допускається;

8) величина пониження узбіччя і розділювальні смуги від рівня прилеглої кромки проїзної частини повинна відповідати регламентованим вимогам безпеки дорожнього руху;

9) узбіччя і розділювальні смуги не повинні мати деформацій та пошкоджень, а після їх виявлення і до усунення негайно встановлюються відповідні технічні засоби організації дорожнього руху.

45. На перехрещеннях автомобільних доріг в одному рівні, кривих у плані, наземних пішохідних переходах та залізничних переїздах без чергового, у разі відсутності забудови капітальними будівлями, повинна бути забезпечена видимість.

46. Технічний стан мостів, шляхопроводів, тунелів, захисних галерей, труб та інших дорожніх споруд протягом усього періоду їх експлуатації повинен забезпечувати безперервний, безпечний та зручний рух транспортних засобів. Орган управління автомобільних доріг організовує проведення обстежень та/або випробувань транспортних споруд у визначеному порядку, строки і з документальною фіксацією.

Підмостовий габарит наближення мостів має забезпечувати безпечний пропуск високих вод встановленої вірогідності перевищення розрахункового паводку і льодоходу.

При експлуатаційному утриманні тунелів і захисних галерей необхідно дотримуватись наступних вимог:

1) своєчасно ліквідовувати пошкодження стін тунелів або захисних галерей, які створюють загрозу їх безпечній експлуатації;

2) підтримувати у робочому стані освітлення, зв'язок та гучномовне оповіщення, автоматизовані системи, що забезпечують організацію і безпеку дорожнього руху, а у разі встановлення також системи управління комплексом інженерного захисту від несанкціонованого доступу в транспортні споруди, виявлення та повідомлення про пожежу і автоматизованого пожежогасіння;

3) при загрозі виникнення надзвичайної ситуації у тунелі або захисній галереї негайно їх закривати і завчасно повідомляти користувачів транспортних послуг.

47. Технічні засоби організації і безпеки дорожнього руху повинні відповідати регламентованим вимогам безпеки.

1) Дорожні знаки та інформаційні табло зі змінною інформацією

Дорожні знаки та інформаційні табло зі змінною інформацією повинні мати технічні характеристики відповідно до регламентованих вимог безпеки. Місце розташування дорожніх знаків і інформаційних табло зі змінною інформацією повинно забезпечувати своєчасне інформування водіїв транспортних засобів та пішоходів про зміни дорожніх умов і допустимі режими руху. Встановлення дорожніх знаків, за виключенням тимчасових, і табло зі змінною інформацією не повинно допускати зменшення габаритів наближення автомобільних доріг і дорожніх споруд на них.

Контроль стану конструкцій дорожніх знаків та інформаційних табло, електротехнічних, фотометричних і колориметричних характеристик, встановлення відсутніх та заміну пошкоджених дорожніх знаків виконують у нормативні строки.

2) Дорожня розмітка

Дорожня розмітка повинна забезпечувати візуальну орієнтацію учасників дорожнього руху при виборі траєкторії, напрямку і режимів руху в різних дорожніх умовах.

Дорожня розмітка повинна бути відновлена у випадку, якщо її знос або руйнування не дозволяють однозначно сприймати закладену інформацію. Контроль стану розмітки на автомобільних дорогах та виправлення її недоліків виконують у нормативні строки.

3) Пішохідні переходи і дорожні світлофори

Типи дорожніх світлофорів та режими їх роботи призначають відповідно до Правил дорожнього руху.

Наземні пішохідні переходи необхідно облаштовувати відповідно до проекту організації дорожнього руху з урахуванням потреб маломобільних груп населення.

Дорожні світлофори мають бути розміщені відповідно до Правил дорожнього руху і легко сприймались учасниками дорожнього руху в різних погодних та світлових умовах, не були закриті будь-якими перешкодами, забезпечували зручність обслуговування та зменшення вірогідності їх пошкодження.

Мінімальна видимість сигналів дорожніх світлофорів, у тому числі символів, що використовують на розсіювачах сигналів, повинна забезпечувати водіям транспортних засобів можливість безпечного виконання маневру або зупинки, як у світлий, так і у темний час доби. Елементи дорожнього світлофора і його кріплення не повинні мати пошкоджень, які впливають на видимість сигналів.

Заміну зношеного або пошкодженого джерела світла дорожнього світлофора, а також ліквідацію пошкоджень електромонтажної схеми в корпусі дорожнього світлофора або електричного кабелю, після його виявлення дорожньо-експлуатаційною службою і документального оформлення, необхідно здійснювати в нормативні строки.

4) Напрямні пристрої

Мінімальна видимість дорожніх напрямних стовпчиків, тумб і маячків повинна забезпечувати водіям транспортних засобів можливість безпечного руху з дозволеною правилами дорожнього руху швидкістю. Дорожні напрямні стовпчики, тумби та маячки не повинні мати пошкоджень, які впливають на їх візуальне сприйняття.

Пошкоджені напрямні пристрої, після виявлення пошкоджень дорожньо-експлуатаційною службою і документального оформлення, повинні бути замінені у визначені нормативні строки.

5) Напрямні острівці та острівці безпеки

Обрамлення напрямних острівців та острівців безпеки повинно бути виконане відповідно до Правил дорожнього руху.

6) Залізничні переїзди

Не допускається відхилення верху головок рейок трамвайних або залізничних колій, розташованих у межах проїзної частини, більше нормативного.

Системи сигналізації на залізничних переїздах повинні забезпечувати сприймання їх органами зору і слуху учасників дорожнього руху при штатних умовах експлуатації автомобільних доріг.

Несправності сигналізації повинні бути ліквідовані у визначені нормативні строки.

7) Тимчасові технічні засоби організації дорожнього руху

Технічні засоби організації дорожнього руху, застосування яких викликано причинами тимчасового характеру дорожніх робіт, організація обмеження або зупинення руху транспорту у встановленому порядку в період виникнення несприятливих погодних умов, у випадку зниження несучої здатності конструктивних елементів автомобільної дороги, її ділянок та інші випадки з метою забезпечення безпеки дорожнього руху) мають бути завчасно встановлені та використані лише у період дії обмежуючих факторів.

Тимчасові дорожні знаки і дорожні світлофори, дія яких носить періодичний характер, на період, коли їх застосування не потребується, повинні бути закриті чохлами. Після усунення причин дорожніх умов, які спричинили потребу застосування тимчасових технічних засобів організації дорожнього руху, вони повинні бути негайно демонтовані.

8) Транспортне та пішохідне огородження різних типів і бортовий камінь

Пошкодженні елементи транспортного та пішохідного огородження, після їх виявлення дорожньо-експлуатаційною службою та документального оформлення, мають бути відновлені або замінені у нормативні строки. Стримувальна здатність і поперечний прогін поновленого транспортного огородження повинен відповідати регламентованим вимогам безпеки дорожнього руху.

Роботи з експлуатаційного утримання транспортного та пішохідного огородження повинні виконуватися у відповідності до технологічної карти та національних стандартів на дану конструкцію огородження.

Окремі бортові камені, які мають пошкодження або руйнування, підлягають заміні.

9) Пристрої примусового зниження швидкості

У районах розташування дитячих та навчальних закладів, зон масового відпочинку, перед нерегульованими пішохідними переходами, розташованими поза межами перехресть, перед нерегульованими перехрестями можна застосовувати пристрої примусового зниження швидкості.

48. Стаціонарне штучне освітлення

Стаціонарне штучне освітлення на автомобільних дорогах різних категорій має забезпечувати безпечні умови руху з дозволеною правилами дорожнього руху швидкістю.

Заміну пошкодженого джерела світла штучного освітлення, після його виявлення дорожньо-експлуатаційною службою та документального оформлення, слід виконувати у нормативні строки.

49. Зовнішня реклама

Встановлення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг регулюється законодавством України.

50. Об'єкти сервісу

Облаштування автомобільних доріг об'єктами сервісу (стоянок відпочинку, АЗС, торговельно-побутових пунктів тощо) здійснюється на основі техніко-економічного обґрунтування та соціальної доцільності.

51. Зелені насадження

Розміщення зелених насаджень декоративного і технічного призначення та захисних зелених насаджень повинно відповідати вимогам проектної документації та регламентованим вимогам безпеки дорожнього руху.

Забезпечення безперервності та постійності захисної, природоохоронної, санітарно-оздоровчої і естетичної дії зелених насаджень вздовж автомобільних доріг та у смугах їх відведення полягає у своєчасному проведенні комплексу організаційних, лісогосподарських, агротехнічних, лісовідновлювальних і охоронних заходів, регламентованих чинним законодавством України.

52. Очищення від снігу повинно здійснюватись з проїзної частини, зупинок маршрутного транспорту, тротуарів, узбіч, з'їздів, майданчиків для стоянки та зупинок транспортних засобів.

Транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, строки снігоочищення та ліквідації зимової слизькості повинні відповідати регламентованим вимогам безпеки дорожнього руху.

На лавинонебезпечних і селенебезпечних ділянках гірських доріг повинні бути прийняті заходи зі своєчасного попередження та ліквідації лавинної та селевої небезпеки.

53. Контроль за рухом великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами здійснюється відповідно до законодавства України.

54. При перевищенні існуючих рівнів шуму та вібрації гранично допустимих значень, стосовно до характеру території та державних санітарних норм повинні бути розроблені та впроваджені відповідні інженерні та технічні заходи.

55. Для забезпечення безпеки автомобільних доріг необхідно здійснювати організаційні заходи щодо:

1) розробки і впровадження планів, порядків/алгоритмів взаємодій і проведення навчань органів управління автомобільних доріг;

2) виявлення ділянок/місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на підставі обліку і аналізу галузевої бази даних, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг;

3) наявності на об'єктах автомобільних доріг людських та матеріальних ресурсів, визначених для гарантування їх експлуатаційного утримання;

4) проходження відповідної базової та подальшої професійної підготовки обслуговуючого персоналу та працівників дорожньо-експлуатаційних організацій;

Вимоги до дорожньо-будівельних матеріалів та виробів

56. До загальних вимог щодо безпеки дорожньо-будівельних матеріалів та виробів відноситься наступне:

1) матеріали та вироби, що використовуються протягом будівництва, поточного ремонту та експлуатаційного утримання повинні забезпечувати виконання дорожніх робіт відповідно до вимог проектної та нормативної документації і не повинні створювати небезпеку для споживачів транспортних послуг та третіх осіб, а також навколишнього природного середовища протягом усього періоду їх експлуатації;

2) використання дорожньо-будівельних матеріалів та виробів не повинно призводити до зниження головних транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільної дороги;

3) гранична концентрація кожної окремої із шкідливих речовин при застосуванні дорожньо-будівельних матеріалів і виробів у процесі будівництва, поточного ремонту та експлуатаційного утримання, а також у результаті їх спільної дії на навколишнє природне середовище, не повинні перевищувати допустимих значень, встановлених державними санітарними нормами;

4) фізико-хімічні властивості дорожньо-будівельних матеріалів і виробів не повинні створювати загрозу виникнення вибуху та (або) розвитку пожежі.

57. Будівництво, поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг повинні здійснюватись із застосуванням дорожньо- будівельних матеріалів та виробів, відповідно до вимог цього технічного регламенту та Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. N 1764.

Дорожньо-будівельні матеріали та вироби підлягають вхідному контролю на відповідність встановленим вимогам у встановленому законодавством порядку. Виконавець робіт має право провести повний перелік випробувань матеріалів та виробів на відповідність вимогам нормативних документів.

Підтвердження відповідності

58. Підтвердження відповідності документації вимогам нормативно- правових актів і нормативних документів здійснюється шляхом затвердження її замовником після проведення експертиз уповноваженими державними органами у встановленому законодавством порядку. Для підтвердження визначеного ступеня ризику під час експертизи проектної документації (внесення змін до проектної документації) об'єктів автомобільних доріг, у випадках визначених законодавством, перевіряється відповідність розроблених технічних рішень затвердженому завданню на виконання проектних робіт та наявність погоджень відповідних органів виконавчої влади.

59. Підтвердженням відповідності збудованих або відремонтованих автомобільних доріг є Декларація/Сертифікат (в залежності від категорії складності об'єкта) про готовність об'єкта до експлуатації відповідно до вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. N 1764.

60. Оцінку відповідності експлуатаційного стану автомобільної дороги загального користування вимогам цього Технічного регламенту проводить виконавець робіт на цій автомобільній дорозі або його уповноважена особа із застосуванням модулів згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 р. N 1585.

Для проведення цієї оцінки відповідності за вибором виробника або уповноваженої ним особи застосовується:

модуль B (перевірка типу) у комбінації з модулем D (відповідність типові шляхом забезпечення якості виробництва);

модуль B (перевірка типу) у комбінації з модулем E (відповідність типові шляхом забезпечення належної якості продукції);

модуль B (перевірка типу) у комбінації з модулем F (відповідність типові за результатами перевірки продукції;

модуль G (відповідність одиниці продукції);

модуль H (цілковите забезпечення якості).

Декларація про відповідність експлуатаційного стану автомобільної дороги та її окремих елементів вимогам цього Технічного регламенту та документація, яка оформлялася під час проведення оцінки відповідності, повинні зберігатися виробником протягом усього строку експлуатації і надаватися для проведення перевірки в установленому законодавством порядку.

61. Підтвердження відповідності будівельних виробів вимогам безпеки для життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища здійснюється шляхом декларування виробником відповідності виробів із складанням декларації або шляхом сертифікації відповідно до вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. N 1764.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування"

1. Визначення та аналіз проблем, які будуть розв'язані шляхом державного регулювання

Автомобільні дороги загального користування є невід'ємною складовою єдиної транспортної системи України, їх стан впливає, зокрема, на безпеку та якість перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, ступінь зайнятості населення та темпи розвитку економіки держави.

Кожна дорожньо-транспортна пригода є наслідком впливу багатьох випадкових обставин.

У більшості випадків ДТП відбувається через перевищення водієм допустимої швидкості руху, виїзд на зустрічну смугу руху, порушення правил дорожнього руху пішоходами або перехід проїзної частини у невстановлених місцях та інші порушення. Разом із зазначеними суб'єктивними факторами дорожня обстановка стає небезпечною і у сполученні з нею виявляються недоліки дорожніх умов.

При русі саме водій оцінює дорожні умови (стан проїзної частини, її видимість, інформацію, що надходить від засобів організації дорожнього руху) і, виходячи з них обирає відповідний режим керування транспортним засобом. У такій ситуації неправильні, з погляду вимог безпеки дорожнього руху, дії водіїв найчастіше виражаються в перевищенні допустимої швидкості руху, у прояві неуважності до дорожньої обстановки, у застосуванні небезпечних прийомів керування (різке гальмування, різкий поворот) тощо. Водій втрачає контроль над процесом керування транспортним засобом, і починає рухатися некеровано (виїжджає на смугу зустрічного руху, за межі проїзної частини дороги).

За статистичними даними Департаменту ДАІ МВС України на автомобільних дорогах загального користування щорічно скоюється близько 30 тис. дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), що становить 14 відсотків усіх пригод на вулично-дорожній мережі країни. При цьому щорічно гине від 2,5 до 3 тис. осіб (більше 51 відсотка усіх загиблих в таких пригодах) та 12 - 14 тис. осіб (більше 30 відсотків загальної кількості травмованих в ДТП) - отримують різного ступеню тілесні ушкодження.

Тобто, на автомобільних дорогах загального користування спостерігається високий рівень травматизму та ризик отримати несумісні з життям ушкодження.

Характеристики безпечного функціонування автомобільних доріг випливають з основних вимог до проектування, будівництва, ремонтів, введення їх в експлуатацію та утримання, що забезпечує споживчі (функціональні) властивості дороги та мінімізує ризики дорожньо-транспортного травматизму або виникнення інших надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на них.

Забезпечення безпеки дорожнього руху складається з багатьох чинників, основним з яких є безпосередньо безпека автомобільної дороги, яка забезпечується дотриманням вимог нормативно-правових актів, норм та стандартів на всіх стадіях, що передують введенню в експлуатацію дороги та подальшого її функціонування (утримання).

Шляхом технічного регулювання передбачається розв'язати проблеми безпеки автомобільних доріг загального користування на стадіях проектування, будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання.

Дотримання всього комплексу щодо вимог безпеки автомобільних доріг загального користування забезпечить захист життя і здоров'я громадян та їх майна, достатній рівень обслуговування та інформаційного забезпечення; міцність та довговічність будівель і споруд; захист навколишнього природного середовища; екологічний та естетичний стан доріг.

На теперішній час, у дорожньому господарстві України не визначено юридично закріплених у нормативних документах повного кола критеріїв оцінки відповідності автомобільних доріг умовам безпеки.

У якійсь мірі ринкові механізми впливають на відповідність проектних та будівельних робіт на безпеку автомобільних доріг при виборі їх виробників тендерними процедурами. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування виконується державними підприємствами за державними замовленням без проведення тендерів і без належної оцінки їх роботи. На даний час приймаються перші кроки щодо проведення експлуатаційного утримання приватними підприємствами, які визначаються на підставі тендерів, але проблема оцінки залишається.

Проект акта розроблено на виконання пункту 24 "Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 N 140-р, із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 739-р та відповідно до Законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

Враховуючи, що нормативна база Європейської співдружності щодо функціонування автомобільного транспорту досить розвинена і розвивається у напрямку технічного регулювання безпеки автомобільних доріг, при розробленні Технічного регламенту враховано європейський досвід забезпечення безпеки на автомобільних дорогах.

Вимоги Технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування гармонізовані з Європейською Угодою про міжнародні автомагістралі (СМА) ООН, Вена, 15 листопада 1975 р.;

Конвенцією про дорожній рух, ЕЭК ООН, Вена, 08 листопада 1968 р.; Конвенцією про дорожні знаки і сигнали, ЕЭК ООН, Вена, 08 листопада 1968 р.; Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2010 р. (A/REC/64/255).

Існуюча національна нормативно-правова база, у тому числі: закони України "Про підтвердження відповідності", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про автомобільний транспорт", "Про охорону навколишнього природного середовища" та Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1764, нормативно-технічної бази дорожньої галузі, інших нормативів та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху не в повній мірі регламентує технічні вимоги до комплексу безпеки автомобільних доріг загального користування.

Так, Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1764, був розроблений під потреби будівельників міського господарства та об'єктів промисловості, він не регламентує проведення робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. У переліку нормативних документів, які в разі застосування є доказом відповідності вимогам цього Технічного регламенту відсутня абсолютна більшість національних стандартів про будівельні матеріалів, що використовуються дорожніми підприємствами і на даний час виконання вимог значної їх кількості не є обов'язковим.

Тому виконання Закону України "Про автомобільні дороги" щодо забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху з нормативними технічними характеристиками і навантаженнями на даний час є проблематичним.

Особливо це стосується виконання новітніх національних стандартів і державних будівельних норм, які гармонізовані з вимогами європейських нормативних документів.

Крім того, згідно статті 20 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" технічні вимоги щодо безпеки є однією із складових частин технічного регламенту.

Існуюча національна нормативно-правова база не надає чіткого визначення терміну "безпека автомобільних доріг", що призводить до різного тлумачення цього поняття, зокрема помилкове сприйняття безпеки автомобільних доріг під час їх експлуатації, як безпеку дорожнього руху.

Однак забезпечення сталого і безпечного функціонування автомобільних доріг є специфічною сферою технічного регулювання, оскільки кінцевий продукт цієї діяльності - надання послуг користувачам автомобільних доріг, а проміжний - об'єкти нерухомості, якими є лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільні дороги та штучні споруди на них). Виходячи з цього, суттєві характеристики безпечного функціонування автомобільних доріг випливають з основних вимог до самих доріг починаючи зі стадії проектування та на усіх етапах, що передують введенню їх в експлуатацію.

Тому відповідно до абзацу 17 частини 1 статті 1 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Технічним регламентом введено термінологію "безпека автомобільної дороги - мінімізація на автомобільних дорогах загального користування ризиків завдання шкоди життю, здоров'ю і майну людей та навколишньому природному середовищу", що дасть можливість чіткого розуміння цього поняття.

Окремо розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" щодо деяких питань безпеки автомобільних доріг", в якому визначено термін "безпека автомобільних доріг"

Вимоги технічного регламенту стосуються підгруп:

суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на автомобільних дорогах загального користування;

громадян, що мешкають на прилеглій до автомобільних доріг загального користування території.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання у зазначеній сфері є :

- забезпечення нормативних вимог у сфері безпеки на стадіях проектування, будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування;

- створення у правовому полі умов для ефективного функціонування та утримання автомобільних доріг;

- забезпечення відповідності безпеки автомобільних доріг загального користування України вимогам вітчизняних та міжнародних стандартів і нормативів у сфері безпеки дорожнього руху.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Проблема незбалансованості повноважень і відповідальності центральних та місцевих органів виконавчої влади за стан безпеки автомобільних доріг загального користування може бути розв'язана шляхом технічного регулювання на стадіях проектування, будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання.

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає продовження робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг з використанням діючої нормативної бази, яка є недосконалою та технічно не врегульованою. Вимоги національних та галузевих стандартів використовуються відповідно до чинного законодавства.

Другий оптимальний варіант передбачає обов'язкове виконання вимог нормативів та стандартів щодо безпеки автомобільних доріг загального користування шляхом технічного регулювання.

Вимоги технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування гармонізовані з міжнародними угодами в галузі транспорту щодо підвищення та удосконалення заходів з безпеки.

Технічний регламент містить вимоги до проектування, будівництва, поточного ремонту, експлуатаційного утримання, а також термінології, що стосується безпеки автомобільних доріг.

Другий варіант, що встановлює технічне регулювання норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг - прийнятий за основу.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Відповідно до регуляторного акта удосконалення нормативно-правової бази проводитиметься за такими напрямами:

- формування та публікування в офіційному виданні переліку національних стандартів, які в разі їх добровільного застосування є доказом відповідності автомобільних доріг загального застосування вимогам Технічного регламенту безпеки автомобільних доріг загального користування;

- приведення у разі потреби нормативно-правових актів у відповідність до Технічного регламенту безпеки автомобільних доріг загального користування;

- розроблення та перегляд національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормами;

- здійснення заходів щодо підготовки дорожніх підприємств та організацій до застосування Технічного регламенту безпеки автомобільних доріг загального користування;

- добровільне застосування дорожніми підприємствами Технічного регламенту безпеки автомобільних доріг загального користування;

- призначення органів з оцінки відповідності;

- розроблення та подання у разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Технічного регламенту безпеки автомобільних доріг загального користування;

- обов'язкове застосування дорожніми підприємствами Технічного регламенту безпеки автомобільних доріг загального користування;

- організація проведення аудиторських перевірок з безпеки дорожнього руху на всіх стадіях діяльності - проектування, будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Закон України "Про автомобільні дороги" доповнюється терміном "безпека автомобільних доріг".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Прийняття та впровадження Технічного регламенту дасть можливість забезпечити виконання норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг загального користування на стадіях проектування, будівництва, ремонту та їх експлуатаційного утримання і забезпечить контроль за транспортно-експлуатаційним станом автомобільних доріг та якістю виконання дорожніх робіт.

Зовнішніми факторами, які можуть впливати на дію регуляторного акта можуть бути:

а) негативні обставини:

- зміни до законодавства, які суперечитимуть нормам викладеним у даному акті;

- недостатність фінансування дорожнього господарства;

- політична нестабільність.

б) позитивні обставини:

- технічне регулювання норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг, у тому числі за вимогами сучасних європейських норм;

- обов'язковість виконання норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг.

Зміни до законодавства можуть суттєво впливати на виконання цього Технічного регламенту. Наприклад, на даний час Укравтодором підготовлюються зміни до Закону України "Про рекламу". Цей Закон було прийнято із суттєвими порушеннями вітчизняних нормативів щодо безпеки руху та Європейської Угоди про міжнародні автомагістралі (СМА) ООН, Вена, 15 листопада 1975 р. стосовно місць розміщення реклами. У разі неприйняття змін до Закону "Про рекламу" безпеку автомобільних доріг у місцях розміщення реклами з порушенням норм неможливо буде гарантувати.

Протяжність автомобільних доріг загального користування становить 169,6 тис. км, з яких 52,0 тис. км - державного значення.

На сьогодні транспортно-експлуатаційний стан переважної більшості автомобільних доріг не відповідає сучасним вимогам за міцністю та рівністю і потребує покращення відповідно до соціально-економічних потреб держави і суспільства.

Майже 90 відсотків протяжності доріг потребують капітального ремонту.

Рівень фінансування дорожніх робіт за останні 10 років становив 14 - 34 відсотки визначеної науковцями мінімально необхідної потреби на ремонт та утримання мережі автомобільних доріг.

Через недостатнє фінансування порушувалися міжремонтні нормативні терміни, не було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції.

Внаслідок недостатнього фінансування мережі автомобільних доріг загального користування та їх незадовільного стану щорічно економіка держави недоотримує близько 5 % ВВП, а це майже 50 млрд. грн.

В поточному році фінансування дорожньої галузі забезпечено лише на 34,5 % від мінімальної розрахункової потреби і спрямовується лише на підтримку їх існуючого стану доріг.

Проект акта відповідно до § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України погоджено без зауважень із Міністерством інфраструктури України від 25.06.2014 N 6905/26/10-14.

Проект акта погоджено з Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва надано пропозиції та зауваження, які враховані при доопрацюванні проекту акта.

Можливість впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування буде позитивною, адже законопроектом передбачено встановлення охоронних зон автомобільних доріг.

Виконання вимог законопроекту фізичними та юридичними особами буде позитивним, адже ним передбачено технічне регулювання норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг;

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди, яка може виникнути у разі настання наслідків дії акта, виключає настання шкоди у зв'язку з тим, що цей Технічний регламент набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. Після набрання чинності актом буде врегульовано процедуру обов'язковості застосування норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг на стадіях проектування, будівництва, ремонту та їх експлуатаційного утримання.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватися періодично відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

У результаті прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування" буде досягнуто таких очікуваних результатів за методом аналізу вигод та витрат у простій формі:

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Врегульовано процедуру технічного регулювання норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг загального користування. Обов'язковість виконання норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг.

Витрати на проведення періодичного контролю за додержанням вимог акта будуть визначені після прийняття акта і подальшого призначення органу з оцінки відповідності

Юридичні та фізичні особи, що користуватимуться автомобільними дорогами загального користування

Рух по автомобільних дорогах, що будуть запроектовані, побудовані, реконструйовані, відремонтовані капітальним чи поточним ремонтами та утримуватися буде відповідати нормам та стандартам у сфері безпеки автомобільних доріг. Скорочення витрат на паливо та експлуатацію автомобілів за рахунок покращення якості автомобільних доріг.

Відсутні

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

З моменту набрання чинності проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування" термін його дії необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

За результатами дії регуляторного акта обов'язковими показниками результативності регуляторного акта будуть:

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

Невизначена, у зв'язку з тим, що у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільними дорогами загального користування буде різна кількість.

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

Розмір коштів невідомий, у зв'язку з тим, що оцінка розробки проектної документації, будівництво, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги або її окремої ділянки буде проводитись окремо по кожному об'єкту.

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Середній. Відповідно до § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України проект акта погоджено без зауважень Міністерства інфраструктури України 25.06.2014 N 6905/26/10-14. Проект акта надіслано на перепогодження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та розміщено на офіційному веб-сайті Укравтодору.

Ефективність регуляторного акта можна визначити сукупністю загальних і конкретних кількісних та якісних показників.

За результатами дії регуляторного акта:

- буде забезпечено технічне регулювання норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг;

- впроваджено обов'язковість виконання норм та стандартів у сфері безпеки автомобільних доріг.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування" здійснюватиметься за статистичними даними і науковими дослідженнями за участю ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна" з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта та ситуації з безпеки руху на автомобільних дорогах державного значення.

Базове відстеження здійснюватиметься протягом одного місяця з дня набуття чинності регуляторного акту. Для відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів, на яких поширюватиметься дія цього акта.

Повторне відстеження здійснюватиметься за статистичними даними і науковими дослідженнями за участю ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна" через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень.

Періодичне відстеження здійснюватиметься за статистичними даними і науковими дослідженнями за участю ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна" раз у три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

Голова

С. Підгайний

"___" ____________ 2014 р.

 

Опрос