Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О стимулировании замещения природного газа при производстве тепловой энергии для бюджетных учреждений и организаций (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.09.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______________ 2014 р. N ___

Київ

Про стимулювання заміщення природного газу при виробництві теплової енергії для бюджетних установ та організацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що для цілей цієї постанови термін "середньозважений тариф" означає тариф на виробництво теплової енергії (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням природного газу для бюджетних установ та організацій, визначений як співвідношення загальної суми доходів від провадження операційної діяльності з виробництва теплової енергії для бюджетних установ та організацій теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств до загального обсягу відпуску теплової енергії для бюджетних установ та організацій в Автономній Республіці Крим, кожній окремій області, місті Києві та Севастополі, гривень/Гкал.

2. Рекомендувати:

1) Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначати середньозважений тариф при зміні ціни природного газу для виробництва теплової енергії для бюджетних установ та організацій;

2) Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органам місцевого самоврядування встановлювати:

тариф на виробництво теплової енергії для бюджетних установ та організацій на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) на рівні діючого для таких бюджетних установ та організацій тарифу на виробництво теплової енергії з використанням природного газу та здійснювати його перегляд при зміні ціни на природний газ;

тариф на виробництво теплової енергії для бюджетних установ та організацій на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) у разі відсутності діючого для таких бюджетних установ та організацій тарифу на виробництво теплової енергії з використанням природного газу на рівні не нижче середньозваженого тарифу;

3) органам місцевого самоврядування сприяти реалізації інвестиційних проектів виробництва теплової енергії з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), в тому числі з відновлюваних джерел енергії.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2014 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про стимулювання заміщення природного газу при виробництві теплової енергії для бюджетних установ та організацій"

1. Опис проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

В умовах дефіциту природного газу, що споживається бюджетними установами та організаціями, щорічна потреба в якому складає близько 1 млрд. куб. м, існує необхідність у максимальному заміщенні його іншими видами палива та енергії.

З метою вирішення цього питання та за результатами наради у Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Гройсмана В. Б., що відбулася 28.08.2014 року, Мінрегіоном розроблено зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є заміщення використання природного газу іншими видами палива та енергії з метою виробництва теплової енергії для бюджетних установ та організацій шляхом залучення приватних інвесторів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Не є ефективним з економічної точки зору

Відсутність стимулюючих механізмів заміщення природного газу іншими видами палива та енергії, в тому числі з відновлюваних джерел енергії для виробництва теплової енергії для бюджетних установ та організацій

Інший, від запропонованого, спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не забезпечить заміщення природного газу іншими видами палива та енергії, унормування відносин підприємств теплопостачання і споживачів, підвищення якості послуг та ефективності їх надання

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства

Забезпечує запровадження стимулюючих механізмів заміщення природного газу іншими видами палива та енергії, в тому числі з відновлюваних джерел енергії для виробництва теплової енергії для бюджетних установ та організацій

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонується запровадити порядок визначення середньозваженого тарифу при зміні ціни природного газу для виробництва теплової енергії для бюджетних установ та організацій та сприяння реалізації інвестиційних проектів виробництва теплової енергії з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), в тому числі з відновлюваних джерел енергії.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні чинники: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання, підвищення добробуту та платоспроможності населення.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку органами державної влади, фізичними та юридичними особами оцінюється як висока, оскільки впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Визначення вигод та витрат, формування таблиці вигод/витрат

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає це регулювання, а саме:

- держави;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- громадян.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

1. Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства
2. Стимулювання економії споживання природного газу у сфері теплопостачання
3. Заміщення використання природного газу іншими видами палива та енергії у сфері теплопостачання
Зменшення рівня використання імпортованого природного газу

Додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

1. Покращення фінансово-економічного стану
2. Зменшення рівня використання імпортованого природного газу
3. Підвищення рівня розрахунків за енергоносії

Додаткових витрат не передбачається

Громадяни

Безперебійне надання теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води

Додаткових витрат не передбачається

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не прогнозується;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - середній;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері виробництва теплової енергії для бюджетних установ та організацій на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій);

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Перший заступник
Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

___ ____________ 2014 р.

 

Опрос