Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.09.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Повітряного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 48 - 49, ст. 536):

1. Абзац перший частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснюють державне регулювання у межах своїх повноважень за такими напрямами:".

2. У статті 12:

у частині четвертій слова "уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою виконання покладених на нього" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою виконання покладених на них";

в абзаці першому частини шостої після слів "пов'язані із забезпеченням виконання його функцій," доповнити словами "забезпечення виконання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, функцій щодо формування та реалізації державної політики у сфері цивільної авіації,".

3. Частину другу статті 71 після слів "уповноважений орган з питань цивільної авіації" доповнити словами ", за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту,".

4. Частину четверту статті 74 після слів "за погодженням з власником аеродрому" доповнити словами ", центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту,".

5. Частину третю статті 76 після слів "за погодженням з" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та".

6. У частині сьомій статті 80 останнє речення викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та уповноважений орган з питань цивільної авіації в разі потреби можуть направити своїх представників для участі в роботі зазначеного комітету.".

7. У статті 94:

абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:

"3. Право на експлуатацію повітряної лінії надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, на виконання:";

у частині четвертій слова "авіаційними правилами України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту";

абзац перший частини восьмої викласти у такій редакції:

"8. Авіаперевізнику може бути відмовлено у наданні права на експлуатацію певної повітряної лінії, призначенні, обмежено обсяг права на експлуатацію певної повітряної лінії або анульовано право на експлуатацію певної повітряної лінії у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, у разі:";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Авіаперевізник зобов'язаний інформувати центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та уповноважений орган з питань цивільної авіації про припинення регулярних повітряних перевезень на повітряній лінії, на яку він має право на експлуатацію та призначення, за 30 днів до запланованої дати припинення із зазначенням причин.".

8. У статті 95:

абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:

"6. Право на експлуатацію повітряної лінії надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, на здійснення:";

частину десяту викласти у такій редакції:

"10. Іноземному авіаперевізнику може бути відмовлено у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, призначенні, обмежено обсяг права на експлуатацію повітряної лінії та/або відмовлено у затвердженні розкладу руху у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, у разі обмежень, встановлених міжнародними договорами України та угодами між авіаційними органами влади або невідповідності заявника їх умовам.";

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"11. Право на експлуатацію повітряної лінії може бути анульовано у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, у разі якщо іноземний авіаперевізник не відповідає вимогам міжнародних договорів України та авіаційних правил України, або порушує умови чи обмеження, встановлені правом на експлуатацію повітряної лінії.";

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"12. Іноземний авіаперевізник зобов'язаний інформувати центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та уповноважений орган з питань цивільної авіації про припинення регулярних повітряних перевезень за повітряною лінією, на яку він має право на експлуатацію та призначення, за 30 днів до запланованої дати припинення із зазначенням причин.";

частину тринадцяту викласти у такій редакції:

"13. Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній іноземним перевізникам встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту.".

9. У частинах третій - шостій статті 99 слова "уповноважений орган з питань цивільної авіації" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту,".

10. Частину четверту статті 100 перед словами "уповноваженим органом з питань цивільної авіації" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України

1. Аналіз проблем, які будуть розв'язані шляхом державного регулювання господарських відносин

На сьогоднішній день Повітряний кодекс України не відповідає принципам розподілу повноважень між міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, що були закладені у нього під час проведення адміністративної реформи та викладені у Законі України "Про центральні органи виконавчої влади". Зокрема, відповідно до статті 7 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику є забезпечення нормативно-правового регулювання та визначення пріоритетних напрямків розвитку у відповідній галузі.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття запропонованого проекту Закону України "Про внесення змін до Повітряного кодексу України" (далі - проект Закону) є необхідність закріплення повноважень Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби щодо формування та реалізації державної політики та стратегії розвитку, підготовки та реалізації інфраструктурних проектів в Україні та участі в межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації тарифної політики галузі цивільної авіації.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Першим альтернативним способом є залишити чинне законодавство без змін. Проте принципи адміністративної реформи відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" у частині надання повноважень щодо видання нормативно-правових актів для формування та забезпечення реалізації державної політики, що є однією з розмежувальних ознак в повноваженнях міністерств та центральних органів виконавчої влади, не буде враховано.

Другим способом є прийняття запропонованого регуляторного акта, що дозволить на законодавчому рівні закріпити повноваження Міністерства інфраструктури у формуванні державної політики та стратегії розвитку в галузі цивільної авіації, підготовці та реалізації інфраструктурних проектів в Україні та участі в межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації тарифної політики у галузі цивільної авіації. Цей спосіб є на сьогодні оптимальним рішенням та дозволить привести Повітряний кодекс України у відповідність до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Норми проекту Закону передбачають закріплення за Міністерством інфраструктури наступних повноважень:

використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях з метою представництва України в міжнародних організаціях цивільної авіації та у міжнародних відносинах з питань цивільної авіації всіма центральними органами виконавчої влади, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у галузі цивільної авіації;

погодження будівництва, реконструкції та модернізації аеропортів, використання земель аеропортів та приаеродромної території з метою підготовки та реалізації інфраструктурних проектів в Україні, їх узгодженості із Концепцією Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року N 944 (далі - Концепція розвитку аеропортів України);

погодження визначення слот-координованих аеропортів на території України з метою підвищення ефективності реалізації Концепції розвитку аеропортів України;

визначення стратегії розвитку ринку повітряних перевезень;

здійснення тарифного регулювання на ринку повітряних перевезень у межах своїх повноважень, що здійснюються у внутрішньому та міжнародному сполученні з метою державного регулювання тарифної політики у галузі цивільної авіації.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Головна мотивація. Прийняття цього акта забезпечить закріплення повноважень Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби та надасть можливість Міністерству інфраструктури в повній мірі забезпечувати формування державної політики та стратегії розвитку в галузі цивільної авіації, формування та реалізації державної політики у сфері підготовки та реалізації інфраструктурних проектів в Україні, їх узгодженості із Концепцією розвитку аеропортів та участь в межах повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

Економічна мотивація. Регуляторний акт не потребує додаткових витрат.

Загальнодержавна мотивація. Реалізація акта забезпечить розподіл функцій щодо формування та реалізації державної політики у сфері цивільної авіації між центральними органами виконавчої влади.

Негативного впливу зовнішніх факторів на виконання вимог регуляторного акта не очікується. Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків від дії регуляторного акта не розроблялася, оскільки за результатами введення в дію його положень не очікується настання будь-яких негативних наслідків.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення ефективності формування державної політики у галузі цивільної авіації, застування принципів адміністративної реформи відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Створення умов для:
- ефективного використання експлуатаційних можливостей аеропортів;
- створення прозорої, ефективної системи розвитку повітряних перевезень.

Відсутні

Громадяни

Підвищення задоволення потреб громадян у наданні послуг з перевезень повітряним транспортом, зокрема: збільшення пунктів призначення та маршрутів для подорожей, їх доступність, рівень сервісу.

Відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта пропонується не обмежувати у часі. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни актів законодавства, що регулюють зазначені питання.

8. Показники результативності регуляторного акта

Очікуваний позитивний ефект:

Найменування показника

Розмір показника

Суб'єкти господарювання, на яких поширюється дія акта

Кількість повітряних ліній, обсяги перевезень, ефективність використання слотів у аеропортах з обмеженою пропускною спроможністю

Розмір надходжень до Державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Передбачається збільшення надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань

Повний. Проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Мінінфраструктури у розділі "Регуляторна діяльність" з метою одержання зауважень та пропозицій до нього.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Міністерством інфраструктури України (Відділом авіаційного транспорту) на підставі показників, визначених у розділі 8 аналізу.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта з метою визначення оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

 

Міністр інфраструктури України

М. Ю. Бурбак

Опрос