Идет загрузка документа (127 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных электрических сетей (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.08.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

від ________________ N _____

м. Київ

Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж (додається).

2. Управлінню енергоринку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім розділів IV, VI - XVIII, які набирають чинності з 1 грудня 2014 року.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 

Порядок
проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до положень Законів України "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та визначає процедуру організації та проведення електронних аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту та/або імпорту електричної енергії.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

адміністратор аукціонної платформи - працівник аукціонного офісу, який має повноваження здійснювати контроль за дотриманням цього Порядку, правил та умов проведення аукціонів, проводити аукціони, зняття (відкликання) всіх наявних Заявок на участь в аукціоні у випадку виникнення технологічного порушення або технічних проблем у роботі аукціонної платформи та/або форс-мажорних обставин, перевірку надходження гарантійних внесків/подання банківських гарантій, контроль укладання договорів про доступ до пропускної спроможності та додаткових угод до них, підписання протоколів проведення аукціонів за допомогою електронного цифрового підпису та виконувати інші дії, передбачені цим Порядком;

аукціонний офіс (АО) - підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України;

аукціонна платформа - інформаційна система, що включає апаратне та програмне забезпечення (зокрема сукупність баз даних, технічних,

програмних, апаратних, телекомунікаційних комплексів, систем моніторингу, систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису та інших засобів, що забезпечують можливість збору, введення, зберігання, обробки і розповсюдження інформації, необхідної для проведення аукціонів та підтвердження фактів здійснення операцій, передбачених цим Порядком), і використовується для проведення електронних аукціонів відповідно до цього Порядку;

банківська гарантія - вид забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов'язання перед аукціонним офісом сплатити кошти за учасника розподілення вільної пропускної спроможності в разі невиконання останнім у повному обсязі або частково своїх фінансових зобов'язань перед аукціонним офісом. Банківська гарантія має бути безвідкличною та покритою;

відкриття торгів - час дня, з настанням якого до аукціонного офісу можуть надходити Заявки від учасників розподілення;

вільна пропускна спроможність (ВПС) (available transfer capacity, АТС) - доступна пропускна спроможність за вирахуванням розподіленої на аукціонах величини пропускної спроможності та пропускної спроможності, щодо якої, відповідно до законодавства, надано пріоритетний доступ. При розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на попередніх аукціонах;

гарантійний внесок - вид забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого учасник розподілення вільної пропускної спроможності вносить на рахунок аукціонного офісу грошовий внесок як засіб забезпечення своїх фінансових зобов'язань перед аукціонним офісом з оплати доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

гранична ціна доступу - визначена програмним забезпеченням аукціонної платформи мінімальна із задоволених Заявок учасників аукціону ціна доступу до пропускної спроможності по кожному з резервів кожного міждержавного перетину;

графік аукціонів - графік проведення річних, місячних та добових аукціонів, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті аукціонного офісу;

Д - день, протягом якого надається доступ до пропускної спроможності;

Д-1 - день, що передує Д;

Д-2 - день, що передує Д-1;

добовий резерв - вільна пропускна спроможність, гарантована протягом одного календарного дня (доби), яка пропонується до розподілу на добових аукціонах та виражена у мегаватах (МВт);

деталі аукціону - інформація щодо параметрів аукціону, визначених підпунктом 3.1.7 пункту 3.1 цього Порядку;

договір про доступ до пропускної спроможності - публічний договір аукціонного офісу, який визначає умови та порядок надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для учасників аукціону за результатами аукціону та укладається шляхом приєднання учасників аукціону до такого публічного договору в цілому;

доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж - право енергопостачальника на отримання послуги з передачі електричної енергії міждержавними електричними мережами з метою експорту та/або імпорту електричної енергії, набуте відповідно до цього Порядку;

доступна пропускна спроможність (ДПС) (net transfer capacity, NTC) - величина максимальної потужності електричної енергії, що може бути передана з енергетичної системи однієї країни до енергетичної системи іншої країни у відповідному напрямку (міждержавному перетину) за умови гарантованого забезпечення безпеки і надійності функціонування об'єднаної енергетичної системи України;

електронний аукціон (аукціон) - врегульована цим Порядком система суспільних відносин між учасниками електронної взаємодії розміщеної в мережі Інтернет аукціонної платформи, з використанням якої такі учасники на конкурсній основі здійснюють правочини щодо розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для експорту та/або імпорту електричної енергії. Учасниками електронної взаємодії розміщеної в мережі Інтернет аукціонної платформи є учасники розподілення та аукціонний офіс;

енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або імпорту;

закриття торгів - визначений цим Порядком точний час дня, з настанням якого аукціонний офіс припиняє приймати від учасників розподілення Заявки;

заява про набуття статусу учасника розподілення - заява, підписана та подана енергопостачальником до аукціонного офісу, за результатами розгляду якої аукціонний офіс надає такому енергопостачальнику статус учасника розподілення. Форма заяви про набуття статусу учасника розподілення наводиться у Додатку 1 до цього Порядку;

заявка на участь в аукціоні (Заявка) - подана до аукціонного офісу в порядку і строки, визначені цим Порядком, невідклична на час закриття торгів пропозиція (оферта) учасника розподілення щодо придбання певної величини ВПС, запропонованої до розподілу на електронному аукціоні;

київський час - центральноєвропейський час (CET) + 1 година;

компенсація - кошти, що належать до повернення користувачу розподіленої пропускної спроможності відповідно до величини обмеження доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, яка застосована аукціонним офісом;

користувач розподіленої пропускної спроможності (користувач РПС) - переможець аукціону або отримувач РПС, який набув прав і обов'язків щодо використання РПС;

міждержавний перетин - сукупність міждержавних ліній електропередачі, що з'єднують об'єднану енергетичну систему України (або її частину) з іншими зонами регулювання;

місячний резерв - вільна пропускна спроможність, гарантована протягом більше ніж однієї доби, але не більше кількості календарних днів у відповідному календарному місяці, яка пропонується до розподілу на місячних аукціонах та виражена у мегаватах (МВт);

обмеження РПС - скорочення аукціонним офісом розподіленої пропускної спроможності у випадку технологічного порушення та/або форс-мажорних обставин, а також за вимогою сусіднього системного оператора;

отримувач РПС - учасник розподілення вільної пропускної спроможності, який на договірних засадах набуває доступу до розподіленої пропускної спроможності в результаті його передачі від передавача РПС;

оптовий постачальник електричної енергії (ОПЕЕ) - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на оптове постачання електричної енергії та здійснює ліцензовану діяльність;

передавач РПС - користувач РПС, який на договірних засадах здійснює передачу отриманого за результатами аукціону доступу до пропускної спроможності іншому учаснику розподілення;

передача РПС - визначений цим Порядком спосіб передачі від користувача РПС до отримувача РПС права на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

переможець аукціону - учасник аукціону, заявка на участь в аукціоні якого була задоволена;

повідомлення - будь-яка офіційна інформація, що надсилається аукціонним офісом учасникам розподілення або учасникам аукціону про будь-які процеси, що проходять за їхньою участю в аукціонній платформі, або інша інформація, що має бути направлена аукціонним офісом у випадках, в порядку та строки, визначені цим Порядком. Належним вважається повідомлення, розміщене/оприлюднене/направлене аукціонним офісом за допомогою доступних каналів зв'язку (через аукціонну платформу за умови її функціонування у звичайному режимі, а в разі використання резервного механізму - за допомогою електронної пошти або факсимільним зв'язком) за реквізитами, наданими учасниками розподілення до аукціонного офісу. Всі повідомлення аукціонного офісу мають бути розміщені на аукціонній платформі та опубліковані на офіційному веб-сайті аукціонного офісу;

правила оптового ринку електричної енергії України (Правила ОРЕ) - додаток 2 до Договору між членами оптового ринку електроенергії (ДЧОРЕ);

пріоритетний доступ - доступ до додаткового (збільшеного) обсягу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, створеного за рахунок інвестиції юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, який може бути звільнений від дії положень частини сьомої статті 30 Закону України "Про електроенергетику";

припинення використання РПС - визначений цим Порядком спосіб добровільного припинення користувачем РПС використання отриманої ним пропускної спроможності;

резервний механізм - порядок розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, передачі РПС та припинення використання доступу до пропускної спроможності, що застосовується аукціонним офісом через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи з використанням електронної пошти або факсимільного зв'язку;

реєстр учасників розподілення вільної пропускної спроможності (Реєстр) - електронна база даних, розміщена на офіційному веб-сайті аукціонного офісу, що призначена для накопичення, систематизації і зберігання відомостей щодо учасників розподілення;

річний резерв - вільна пропускна спроможність, гарантована в одному календарному році протягом більше тридцяти календарних днів та не більше 365 або 366 (у високосному році) календарних днів, яка пропонується до розподілу на річному аукціоні та виражена у мегаватах (МВт);

розподілена пропускна спроможність (РПС) - розподілена за результатами аукціону пропускна спроможність, щодо якої переможець аукціону набув прав та обов'язків щодо доступу до пропускної спроможності;

системний час аукціонної платформи - вказує поточні дату та час для кожної дії, що здійснюється всіма користувачами аукціонної платформи. Системний час аукціонної платформи відповідає київському часу;

сусідній системний оператор - системний оператор або оператор системи передачі Словацької Республіки, Румунії, Польської Республіки, Угорщини, Республіки Молдова, Республіки Білорусь чи Російської Федерації;

технічні проблеми в роботі аукціонної платформи - технічне та/або технологічне порушення належного функціонування апаратного та/або програмного забезпечення, що використовується для проведення електронних аукціонів, повне відключення від мережі Інтернет та/або втрата усіх Інтернет-додатків та/або відмова роботи аукціонної платформи (серверів, бази даних або системної помилки аукціонної платформи);

технологічне порушення - ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема внаслідок дефіциту електричної енергії та/або потужності, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня;

уповноважена особа - особа, яка відповідно до вимог законодавства має повноваження вчиняти правочини від імені та за рахунок енергопостачальника, який планує брати участь в аукціоні;

учасник аукціону - учасник розподілення, який подав Заявку на участь в аукціоні;

учасник розподілення вільної пропускної спроможності (учасник розподілення) - енергопостачальник, який відповідає визначеним цим Порядком вимогам та внесений до Реєстру;

унікальний ідентифікатор - набір цифр та букв, який аукціонна платформа автоматично присвоює будь-який РПС, яка була розподілена за результатами електронного аукціону;

форс-мажорні обставини - надзвичайні, непередбачені та непереборні за даних умов події, що відбуваються незалежно від бажання та знаходяться поза контролем аукціонного офісу та енергопостачальників (незалежно від статусу, в якому вони перебувають відповідно до положень цього Порядку) і які є обставинами, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов'язань;

часова відмітка - системний час аукціонної платформи, що присвоюється будь-якій дії будь-якого з учасників розподілення або аукціонного офісу;

СЕТ (CentralEuropeanTime) - центральноєвропейський час;

ЕІС-код (EnergyIdentificationCode) - персональний ідентифікаційний код енергопостачальника, необхідний для участі в розподіленні пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у напрямку Угорщини, Словацької Республіки, Румунії та Польської Республіки.

Терміни "міждержавна електрична мережа", "об'єднана енергетична система України" вживаються у значенні відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

1.3. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж учасники аукціону отримують виключно за результатами електронного аукціону, передбаченого цим Порядком, за виключенням пропускної спроможності, щодо якої відповідно до законодавства надано пріоритетний доступ.

1.4. Аукціонний офіс визначає доступну пропускну спроможність відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі. Величина доступної пропускної спроможності узгоджується з сусіднім системним оператором.

1.5. Аукціонний офіс здійснює розподілення всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на річних, місячних і добових аукціонах за процедурою електронного аукціону з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису відповідно до цього Порядку, якщо інше не визначено законом.

1.6. Вільна пропускна спроможність визначається аукціонним офісом шляхом вирахування з величини доступної пропускної спроможності величини пропускної спроможності, розподіленої на аукціонах, та пропускної спроможності, щодо якої, відповідно до законодавства, надано пріоритетний доступ. При розрахунку місячної вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на річних аукціонах. При розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на річних та місячних аукціонах.

1.7. У випадку якщо попит на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж перевищує величину вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, аукціон на доступ проводиться за принципом першочергового задоволення заявок учасників аукціону, які пропонують найвищу ціну. В такому разі ціна доступу до пропускної спроможності за відповідним напрямом визначається за мінімальною ціною із задоволених заявок учасників аукціону.

1.8. Якщо попит на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж не перевищує або дорівнює величині вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, аукціонний офіс надає учасникам такого аукціону доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на безоплатній основі.

1.9. У разі якщо переможець річного аукціону протягом календарного місяця використовує отриману в результаті річного аукціону пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України по кожному окремому резерву кожного міждержавного перетину за сумою задоволених Заявок менше, ніж на сімдесят відсотків (з урахуванням переданих РПС та за вирахуванням РПС, щодо яких припинено використання), такий учасник аукціону втрачає отриманий доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, а така величина розподіленої пропускної спроможності стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на місячні та добові аукціони. При цьому користувач РПС не звільняється від зобов'язань перед аукціонним офісом щодо оплати права на доступ до пропускної спроможності, отриманого за результатами річного аукціону.

1.10. Річні та місячні аукціони проводяться відповідно до графіка аукціонів, який щороку оприлюднюється аукціонним офісом не пізніше 1 листопада поточного року шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті, в якому також зазначаються терміни оприлюднення деталей аукціону(ів).

1.11. Учасники аукціону повинні утримуватись від неправомірних дій, що можуть призвести до порушення законодавства про захист економічної конкуренції, чи поведінки, яка може мати негативний вплив на конкуренцію.

1.12. Мовою проведення аукціонів, листування та діловодства є українська мова.

1.13. Аукціонна платформа є доступною всім учасникам розподілення для вчинення дій щодо підготовки та участі в аукціонах, перегляду інформації про результати аукціонів, перевірки величин гарантійних внесків та банківських гарантій учасників аукціону, а також інших дій відповідно до цього Порядку.

Підтримання функціонування аукціонної платформи забезпечується аукціонним офісом. Учасник розподілення для доступу до аукціонної платформи повинен мати доступ до Інтернет-мережі та використовувати електронний сертифікат.

1.14. Аукціонний офіс співпрацюватиме з сусідніми системними операторами з координації механізмів розподілу перевантаженнями та реалізації спільних процедур розподілу міждержавної пропускної спроможності для створення у майбутньому єдиної платформи проведення аукціонів.

1.15. Аукціонний офіс, ОПЕЕ та учасники розподілення мають право ініціювати внесення змін до цього Порядку.

1.16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, здійснює моніторинг виконання правил щодо проведення розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

II. Аукціонний офіс

2.1. Аукціонний офіс здійснює організацію і проведення електронних аукціонів з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для експорту та/або імпорту електричної енергії.

2.2. Для цього аукціонний офіс:

забезпечує недискримінаційні умови доступу енергопостачальників до магістральних та міждержавних електричних мереж для здійснення експорту та/або імпорту електричної енергії;

складає та оприлюднює графік аукціонів;

розглядає заяви про набуття статусу учасника розподілення;

здійснює реєстрацію і ведення реєстру учасників розподілення;

здійснює прийом заявок на участь в аукціоні через аукціонну платформу;

забезпечує оформлення відповідних аукціонних документів за підсумками проведених аукціонів;

здійснює координацію розподілення пропускної спроможності з сусідніми системними операторами;

виконує функції адміністратора аукціонної платформи, оприлюднює на офіційному веб-сайті передбачену цим Порядком інформацію;

здійснює реєстрацію повідомлень про передачу/припинення використання пропускної спроможності;

здійснює розподіл ВПС;

здійснює обмеження РПС;

здійснює контроль відсотка використання отриманої в результаті річного аукціону пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

здійснює компенсацію користувачу РПС;

здійснює оприлюднення повідомлень про реєстрацію учасників розподілення вільної пропускної спроможності за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, повідомлень про втрату користувачем РПС отриманого доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України за формою, наведеною в додатку 5, повідомлень про перехід на резервний механізм за формою, наведеною в додатку 6;

вирішує оперативні питання, що виникають у процесі проведення аукціону;

застосовує, в разі необхідності, резервний механізм;

встановлює на дату відкриття торгів для річних та місячних аукціонів наявність/відсутність в учасників розподілення статусу члена оптового ринку електричної енергії України шляхом направлення відповідного запиту до ОПЕЕ;

визначає ДПС і ВПС;

узгоджує доступну пропускну спроможність з сусідніми системними операторами;

встановлює наявність простроченої заборгованості в учасників розподілення за електричну енергію, закуплену останніми на оптовому ринку електричної енергії України, шляхом направлення відповідного запиту ОПЕЕ, на кінцевий термін подачі заяви про набуття статусу учасника розподілення;

на дату відкриття торгів для річних та місячних аукціонів встановлює наявність/відсутність ліцензії на здійснення діяльності з постачання електричної енергії шляхом перевірки інформації на офіційному сайті НКРЕ;

надає консультаційну допомогу всім учасникам розподілення щодо роботи з аукціонною платформою.

III. Оприлюднення на офіційному веб-сайті

3.1. Аукціонний офіс оприлюднює таку інформацію шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті:

1) цей Порядок та інші нормативно-правові акти, що регулюють питання розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

2) графік проведення аукціонів;

3) контактні дані (П. І. Б., номери факсів та телефонів, електронні адреси) працівників аукціонного офісу, які відповідальні за організацію та проведення аукціонів, контактну інформацію та години роботи служби підтримки аукціонної платформи;

4) щодобово результати визначення доступної пропускної спроможності та величини вільної пропускної спроможності, яка виставляється на аукціон, а також інформацію щодо поточного завантаження кожного з міждержавних перетинів;

5) повідомлення, передбачені положеннями цього Порядку;

6) договір про доступ до пропускної спроможності;

7) деталі аукціону:

вільна пропускна спроможність з розбивкою по резервах;

період (рік/місяць/доба);

міждержавний перетин;

напрямок (експорт/імпорт);

час відкриття та закриття торгів (проміжок часу від відкриття до закриття торгів для річного та місячних аукціонів не може бути меншим 72 годин);

час оприлюднення результатів аукціону;

іншу інформацію.

8) результати аукціону по кожному міждержавному перетину з розбивкою по резервах:

ВПС в мегаватах (МВт);

РПС в мегаватах (МВт);

перелік переможців аукціону по кожному міждержавному перетину із зазначенням величини набутих РПС;

граничну ціну доступу, виражену в національній валюті за 1 мегават (грн/МВт).

9) інформацію щодо обмежень РПС.

10) інформацію щодо передачі/припинення використання РПС.

11) іншу інформацію, передбачену цим Порядком.

3.2. Деталі річного аукціону оприлюднюються не раніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів та не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати його проведення.

3.3. Деталі місячного аукціону оприлюднюються не раніше ніж за 10 (десять) календарних днів та не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати його проведення.

3.4. Деталі добового аукціону оприлюднюються до 9:45 за київським часом Д-1 (відповідно, до 8:45 СЕТ) кожного календарного дня року, окрім визначених Кодексом законів про працю України святкових і неробочих днів. Деталі добового аукціону, який проводиться на період святкових і неробочих днів та першого календарного дня після святкових і неробочих днів, оприлюднюються до 9:45 за київським часом дня, який передує святковим і неробочим дням.

3.5. У випадку розбіжностей даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті аукціонного офісу, та даних, направлених учаснику аукціону, дані, направлені учаснику аукціону, мають пріоритет.

3.6. Аукціонний офіс повинен оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті дати проведення аукціонів та дати оголошення (оприлюднення) деталей аукціонів, що відрізняються від дат, зазначених у графіку аукціонів. Обґрунтування таких змін має бути оприлюднене на офіційному веб-сайті аукціонного офісу та в аукціонній платформі одночасно з перенесенням дати проведення відповідного аукціону. При цьому у випадку перенесення дати проведення річного аукціону аукціонний офіс повинен забезпечити оприлюднення інформації щодо оновлених дат проведення відповідного аукціону з дотриманням мінімальних граничних строків, встановлених для оприлюднення деталей аукціону та передбачених пунктами 3.2 та 3.3 цього Порядку.

IV. Річний, місячний та добові аукціони

4.1. На річний аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж потужністю, що відповідає величині всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу тривалістю більше тридцяти календарних днів та не більше кількості календарних днів року (річний резерв).

4.2. На місячний аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж потужністю, що відповідає величині вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу тривалістю більше однієї доби та не більше кількості календарних днів відповідного місяця (місячний резерв).

4.3. При визначенні річного та місячних резервів аукціонний офіс керується принципом максимального безперервного надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж. Аукціонному офісу забороняється здійснювати дії щодо ділення безперервного періоду надання доступу.

4.4. На добовий аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж потужністю, що відповідає величині вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу протягом 24 годин відповідного дня (23 або 25 у випадках, коли годинники переводять на літній/зимовий час) (добовий резерв).

4.5. Річний та місячні аукціони проводяться в строки, які мають забезпечувати, відповідно до цього Порядку, можливість підготовки та надання учасниками розподілення Заявки(ок), внесення банківських гарантій або перерахування гарантійних внесків, сплати вартості доступу за результатами проведеного аукціону та на підставі виставленого аукціонним офісом рахунку і надання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії користувачами РПС.

4.6. Мінімальна величина пропускної спроможності при розрахунку величини резерву на річному, місячних та добових аукціонах складає 1 МВт. При цьому, враховуючи особливості роботи ОЕС України та енергосистеми Польської Республіки, величина мінімального резерву по міждержавному перетину ОЕС України - енергосистема Польської Республіки складає 50 МВт.

V. Порядок реєстрації енергопостачальників для участі в аукціоні та внесення змін до інформації енергопостачальників

5.1. З метою участі в аукціонах та/або отримання РПС через механізм передачі РПС енергопостачальник має набути статус учасника розподілення.

5.2. Для набуття статусу учасника розподілення енергопостачальник подає до аукціонного офісу належним чином оформлену заяву про набуття статусу учасника розподілення за формою, наведеною у додатку 1. Усі реквізити заяви про набуття статусу учасника розподілення мають бути заповнені. Заява про набуття статусу учасника розподілення не може містити будь-яких застережень.

Заява про набуття статусу учасника розподілення має бути підписана уповноваженою особою енергопостачальника. До заяви про набуття статусу учасника розподілення додаються засвідчені підписом уповноваженої особи енергопостачальника такі документи:

письмова згода енергопостачальника на приєднання до договору про доступ до пропускної спроможності;

належним чином оформлена(і) анкета(и) на створення облікового запису уповноваженої особи учасника розподілення (не більше трьох). Усі розділи анкети (П. І. Б., номери факсів та телефонів, електронні адреси) мають містити повну та достовірну інформацію (форма анкети наведена у додатку 2);

оригінал довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження уповноважених осіб учасника розподілення на вчинення правочинів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

довідка, оформлена за довільною формою, що містить П. І. Б., номери факсів та телефонів, електронні адреси уповноваженої особи енергопостачальника, скріплена підписом уповноваженої особи;

довідка енергопостачальника, складена в довільній формі та скріплена підписом уповноваженої особи енергопостачальника, про присвоєння енергопостачальнику ЕІС-коду (для участі в розподіленні пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у напрямку Угорщини, Словацької Республіки, Румунії та Польської Республіки);

оригінал довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка від імені енергопостачальника подає заяву про набуття статусу учасника розподілення. Для керівників, які діють без довіреності на підставі Статуту, - копія протоколу про обрання та наказу про призначення на посаду чи інший підтверджуючий документ.

5.3. Енергопостачальник у заяві про набуття статусу учасника розподілення підтверджує, що він відповідає всім установленим цим Порядком вимогам, погоджується з порядком, правилами та умовами проведення електронних аукціонів, викладених у цьому Порядку, і зобов'язується виконувати фінансові зобов'язання відповідно до договору про доступ до пропускної спроможності.

5.4. Аукціонний офіс перевіряє наявність обмежень, передбачених цим Порядком, щодо реєстрації енергопостачальника як учасника розподілення.

5.5. Строк розгляду документів аукціонним офісом не може перевищувати 10 календарних днів з дня подачі повного пакету документів, зазначеного в п. 5.2 цього Порядку. В межах зазначеного строку аукціонний офіс може направити запит енергопостачальнику з метою уточнення даних, зазначених у доданих до заяви про набуття статусу учасника розподілення документах. Запит повинен бути направлений протягом трьох діб з дня отримання пакету документів.

5.6. Ненадання енергопостачальником відповіді на запит аукціонного офісу протягом п'яти календарних днів з дати направлення такого запиту дозволяє аукціонному офісу зупинити процедуру реєстрації цього енергопостачальника до дати отримання відповіді на запит.

5.7. За результатами розгляду заяви про набуття статусу учасника розподілення та документів, що додаються до неї, інформації ОПЕЕ, аукціонний офіс визначає достатність наданих документів та приймає рішення про реєстрацію енергопостачальника учасником розподілення або відмову в такій реєстрації. Аукціонний офіс у межах строку, визначеного пунктом 5.5 цього Порядку, оприлюднює на власному веб-сайті інформацію про реєстрацію учасника розподілення або відмову в реєстрації із зазначенням причин такої відмови, а також надсилає таку інформацію персонально на електронну адресу уповноваженої особи енергопостачальника.

Аукціонний офіс при проведенні реєстрації присвоює енергопостачальнику індивідуальний код учасника розподілення.

Форма повідомлення про реєстрацію учасника розподілення або відмову в реєстрації наведена в додатках 3, 4 до цього Порядку.

5.8. Аукціонний офіс не має права відмовити енергопостачальнику в реєстрації як учасника розподілення, крім випадків невиконання таким енергопостачальником вимог, зазначених у пунктах 5.2 - 5.4 розділу V цього Порядку.

5.9. Після отримання повідомлення уповноважена особа учасника розподілення направляє електронною поштою на адресу аукціонного офісу інформацію, оприлюднену на веб-сайті, електронний сертифікат, що містить ідентифікацію уповноваженої особи учасника розподілення.

Аукціонний офіс створює та/або змінює та/або вносить до аукціонної платформи обліковий запис уповноваженої особи учасника розподілення протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання електронного сертифікату та/або внесення змін до реєстраційних даних.

Кожна нова або існуюча уповноважена особа учасника розподілення має бути повідомлена про створення або зміну її облікового запису електронною поштою на адресу, зазначену в анкеті.

5.10. Енергопостачальник повинен в десятиденний строк повідомити аукціонний офіс шляхом відправлення письмового повідомлення щодо будь-яких змін в інформації енергопостачальника, яка зазначена в його анкеті, з наданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів.

5.11. У разі якщо учасник розподілення протягом року з моменту реєстрації не подав жодної заявки на участь у будь-якому аукціоні, його реєстрація анулюється, про що аукціонний офіс направляє такому учаснику розподілення відповідне повідомлення.

VI. Вимоги до учасника аукціону

6.1. Учасник розподілення не пізніше 13:00 за київським часом дня, що передує дню відкриття торгів, має перерахувати на рахунок аукціонного офісу гарантійний внесок та/або надати оригінал банківської гарантії, погодженої аукціонним офісом. Прийняття банківської гарантії має бути підтверджене аукціонним офісом не більше як в одноденний термін.

6.2. Розмір гарантійного внеску та/або грошового зобов'язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією (розмір банківської гарантії), розраховується учасником розподілення шляхом множення максимального значення ціни заявки(ок) на максимальну величину пропускної спроможності в мегаватах (МВт), яку планує придбати учасник розподілення на відповідному аукціоні. Розрахунки, в тому числі розрахунки гарантійного внеску та/або грошового зобов'язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією, здійснюються в національній валюті.

6.3. Контроль за відповідністю наданої банківської гарантії та/або перерахованого гарантійного внеску положенням цього Порядку та Заявці здійснюється аукціонним офісом.

6.4. Будь-які витрати щодо перерахування гарантійного внеску та/або надання банківської гарантії несе учасник розподілення.

6.5. Аукціонний офіс має право використовувати банківську гарантію та/або гарантійний внесок за розподілену на аукціоні пропускну спроможність виключно у випадку порушення переможцем аукціону порядку оплати, передбаченого договором про доступ до пропускної спроможності.

6.6. Банківська гарантія має бути видана банком, який входить в 1 групу банків за класифікацією НБУ та має гарантувати виконання грошових зобов'язань, прийнятих учасником розподілення перед аукціонним офісом за підсумками проведення аукціону.

6.7. Банківська гарантія може бути не прийнята аукціонним офісом як належне забезпечення виконання зобов'язань учасника розподілення, якщо така банківська гарантія не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком, та чинному законодавству України. Аукціонний офіс негайно шляхом направлення листа електронною поштою та/або факсимільним зв'язком має поінформувати учасника розподілення про неприйняття банківської гарантії як належного забезпечення виконання зобов'язань учасника розподілення.

6.8. Заявки на участь в аукціоні учасника розподілення, що не забезпечені банківською гарантією та/або гарантійним внеском відповідно до вимог п. 6.1 - 6.6 цього Порядку, аукціонним офісом відхиляються. Аукціонний офіс щоденно до 9:30 за київським часом (відповідно, до 8:30 СЕТ) відстежує розмір наданої банківської гарантії та/або суми перерахованого гарантійного внеску учасників розподілення.

При здійсненні контролю розміру банківської гарантії та/або гарантійного внеску учасників розподілення для участі у добовому аукціоні аукціонний офіс враховує фінансові зобов'язання переможців річних та місячних аукціонів.

6.9. Учасник розподілення не допускається до участі в річному, місячному та добовому аукціонах або втрачає отримані в результаті відповідного аукціону РПС у таких випадках:

якщо учасник розподілення має прострочені грошові зобов'язання перед аукціонним офісом за договором про доступ до пропускної спроможності;

анулювання та/або припинення дії ліцензії учасника розподілення на здійснення діяльності з постачання електричної енергії.

6.10. Учасник аукціону має невідкладно повідомити аукціонний офіс про всі обставини, що можуть мати місце чи призвести до ситуації, при якій, як зазначено вище, він не відповідатиме вимогам розділу 6 цього Порядку.

VII. Вимоги до Заявки на участь в аукціоні

7.1. Кожна Заявка на участь в аукціоні повинна містити такі дані:

найменування учасника розподілення;

міждержавний перетин, резерв;

напрямок (експорт/імпорт);

період (рік/місяць/доба);

ціна Заявки (зазначається у гривнях за 1 мегават (грн/МВт) з двома знаками після коми. Ціна Заявки має бути вищою за нуль);

величина пропускної спроможності (зазначається у мегаватах (МВт) без десяткових дробів та має бути кратною 1 мегавату (МВт). Мінімальна величина пропускної спроможності по всіх міждержавних перетинах, окрім ОЕС України - енергосистема Польської Республіки, становить 1 мегават (МВт). Мінімальна величина пропускної спроможності по міждержавному перетину ОЕС України - енергосистема Польської Республіки становить 50 мегават (МВт).

7.2. Заявки на участь в аукціоні, що не відповідають установленим цим Порядком вимогам, автоматично відхиляються аукціонним офісом.

7.3. Кожній Заявці при її поданні учасником розподілення аукціонною платформою автоматично присвоюється часова відмітка.

7.4. Заявка на участь в аукціоні, подана учасником аукціону на час закриття торгів, є невідкличною пропозицією (офертою) щодо придбання не більше від визначеної у такій Заявці величини ВПС із запропонованої аукціонним офісом ВПС до розподілу на електронному аукціоні за ціною та загальною вартістю, що не перевищують ціну та вартість, вказані у такій невідкличній пропозиції.

7.5. Заявка (оферта) є дійсною для повного або часткового акцепту аукціонним офісом протягом 24 годин від часу закриття торгів.

VIII. Проведення аукціонів

8.1. Жодному з учасників аукціону не надаються переваги. Зміст Заявки до і після закриття торгів є конфіденційною інформацією. Аукціонний офіс вживає заходів щодо збереження конфіденційності змісту Заявок учасників аукціону.

8.2. Кожен учасник аукціону може подати Заявку(и) протягом періоду часу між відкриттям та закриттям торгів, як зазначено в деталях аукціону, для відповідного аукціону відповідно до наданих банківських гарантій та/або гарантійних внесків. До закриття торгів Заявка(и) може бути відкликана та/або змінена.

8.3. Учасник аукціону може подати не більше 20 (двадцяти) Заявок на кожен окремий резерв. Якщо заявка(-и), надана(і) учасником аукціону на відповідну пропускну спроможність, перевищує(ють) вільну пропускну спроможність, тоді така(-і) заявки(-и) автоматично відхиляються аукціонним офісом до значення, яке відповідає вільній пропускної спроможності. При цьому видаляються Заявки з найменшою ціною, про що аукціонна платформа автоматично відправляє повідомлення учаснику аукціону.

8.4. Аукціонний офіс не несе відповідальності, якщо учасник аукціону не в змозі зв'язатися з аукціонною платформою.

8.5. Через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи аукціонний офіс може відмінити аукціон. Результати аукціону при цьому скасовуються. У такому випадку учасникам аукціону повідомляється про отримання помилкових результатів та іншої інформації, пов'язаної з аукціоном, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті аукціонного офісу та направлення повідомлення на електронну адресу уповноважених осіб учасників розподілення.

Аукціонний офіс повідомляє учасників аукціону та оприлюднює причини, що викликали відміну аукціону, на своєму веб-сайті в день скасування аукціону.

8.6. Річні, місячні та добові аукціони проводяться відповідно до графіка проведення аукціонів, який щороку оприлюднюється аукціонним офісом не пізніше 1 листопада поточного року шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті, в якому також зазначається термін оприлюднення деталей аукціону(ів).

8.7. Добові аукціони проводяться протягом року кожного календарного дня у Д-1, окрім святкових і неробочих днів. Добові аукціони для святкових і неробочих днів проводяться у день, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів.

8.8. Час відкриття та закриття торгів для добового аукціону:

час відкриття торгів - 10:00 за київським часом у Д-1 (відповідно, о 09:00 СЕТ);

час закриття торгів - 10:30 за київським часом у Д-1 (відповідно, о 09:30 СЕТ).

8.9. Кожний учасник розподілення має бути поінформований про результати його цінової(их) заявки(ок) не пізніше ніж через 30 хв. після закриття торгів на добовому аукціоні (тобто до 11:00 за київським часом у Д-1, відповідно, до 10:00 СЕТ). Результати добового аукціону оприлюднюються на офіційному веб-сайті аукціонного офісу не пізніше ніж через 30 хв. після закриття торгів на добовому аукціоні.

IX. Аукціонна платформа

9.1. Аукціонний офіс організовує та проводить аукціони з розподілення пропускної спроможності на рік, місяць та добу в електронному вигляді на аукціонній платформі. Аукціонна платформа встановлена в аукціонному офісі з метою проведення аукціонів у вигляді веб-додатка. Аукціонний офіс надасть учасникам документацію та вказівки з використання аукціонної платформи.

9.2. Аукціонний офіс, якщо можливо, забезпечує допомогу всім учасникам аукціону щодо роботи з аукціонною платформою. Контактна інформація та години роботи служби підтримки оприлюднюються на веб-сайті аукціонного офісу.

9.3. Вся інформація щодо часових рамок, зазначена в цьому Порядку (зокрема, кінцеві терміни передачі даних, оголошення результатів тощо), приводиться у відповідність до системного часу аукціонної платформи. Інтерфейс користувача також працює за системним часом аукціонної платформи.

9.4. Учасникам розподілення забороняється оприлюднювати або передавати на/з аукціонної платформи та/або дошки повідомлень будь-які матеріали, які є незаконними або технічно шкідливими, без дозволу аукціонного офісу.

9.5. Уповноважена особа учасника розподілення виконує операції з конфігурації його облікового запису в інтерфейсі користувача. Інтерфейс користувача забезпечує, зокрема:

інформацію щодо системного часу аукціонної платформи;

повідомлення від аукціонного офісу (наприклад, підтвердження виконаних операцій);

набір команд для виконання операцій.

9.6. З метою забезпечення комунікацій між учасниками розподілення, в тому числі щодо наміру здійснення передачі РПС, аукціонним офісом створюється та підтримується в аукціонній платформі дошка повідомлень.

9.7. Дошка повідомлень є лише інструментом для публікації (оприлюднення) повідомлень учасників розподілення. Дошка повідомлень безпосередньо не пов'язана з функціональними можливостями аукціонної платформи (за винятком ідентифікації учасника розподілення), тому:

повідомлення про намір передати або отримати РПС та/або будь-які інші повідомлення, оприлюднені користувачами аукціонної платформи, не перевіряються аукціонним офісом. Відповідальність за зміст та достовірність інформації, розміщеної на дошці повідомлень, несе учасник розподілення, від імені якого його уповноваженою особою було здійснено таке розміщення;

дошка повідомлень не проводить операції через жоден модуль аукціонної платформи.

9.8. Аукціонний офіс не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі втрати чи збитки, понесені будь-яким користувачем аукціонної платформи у зв'язку з дошкою повідомлень або у зв'язку з використанням або неможливістю використання, або з результатами використання дошки повідомлень, та не несе відповідальності за будь-які веб-сайти та матеріали, розміщені на дошці повідомлень.

9.9. Аукціонний офіс має право видалити будь-які повідомлення, які, на його думку, не належать до мети створення дошки повідомлень.

9.10. Цілісність, доступність, конфіденційність та захист від несанкціонованого доступу до інформації реалізуються в аукціонній платформі відповідно до вимог законодавства України.

9.11. Програмне забезпечення аукціонної платформи має відповідати вимогам чинних нормативних документів системи технічного та програмного захисту інформації.

9.12. Кожна уповноважена особа учасника розподілення повинна мати свій персональний сертифікат для доступу до системи. Всі операції, що здійснюються через аукціонну платформу, зберігаються з інформацією щодо відповідного користувача аукціонної платформи та часу здійснення операції.

9.13. Кожний учасник розподілення зобов'язується дотримуватися всіх правил безпеки, зазначених у Порядку. Зокрема, учасник розподілення зобов'язується переконатися, що:

уповноважена особа учасника розподілення, яка має право надавати Заявки, зберігає свій особистий ключ у таємниці і таким чином, щоб ніхто інший не міг отримати доступ до ключа;

уповноважена особа учасника розподілення, яка має право надавати Заявки, використовує свій особистий закритий ключ і сертифікат виключно у випадках та відповідно до вимог цього Порядку;

уповноважена особа учасника розподілення, яка має право надавати Заявки, негайно інформує аукціонний офіс про доступ до інформації про особистий ключ сторонніх осіб та її розголошення.

9.14. Обмін даними між уповноваженими особами учасників розподілення та аукціонним офісом відбувається електронною поштою, завантаженням або пересиланням документів або вручну через інтерфейс користувача аукціонної платформи веб-додатка.

9.15. Енергопостачальники при реєстрації на аукціонній платформі повинні визначити адресу електронної пошти для передачі і прийому, автоматичного обміну повідомленнями аукціонного офісу. Аукціонний офіс може обмінюватись даними з учасниками розподілення лише за адресами, зазначеними при реєстрації на аукціонній платформі. У разі якщо електронна пошта недоступна, учасник розподілення повинен повідомити про це аукціонний офіс. Повідомлення на аукціонну платформу здійснюються тільки через адміністратора аукціонної платформи і уповноважену особу учасника розподілення.

X. Визначення результатів аукціону

10.1. Аукціонна платформа ранжує заявки учасників аукціону та визначає переможців аукціону відповідно до таких принципів:

10.1.1. Якщо загальна величина пропускної спроможності відповідно до поданих Заявок менша або дорівнює вільній пропускній спроможності, тоді доступ до пропускної спроможності надається на безоплатній основі.

10.1.2. Якщо загальна величина пропускної спроможності, відповідно до поданих Заявок, перевищує вільну пропускну спроможність, гранична ціна доступу дорівнює найнижчій ціні Заявки, задоволеної з усіх Заявок.

10.2. Результати аукціону для кожного резерву кожного міждержавного перетину пропускної спроможності визначаються аукціонною платформою у відповідності до таких правил:

10.2.1. Для кожного резерву кожного напряму міждержавного перетину пропускної спроможності Заявки ранжуються у порядку зменшення за ціною Заявки.

10.2.2. Задовольняється Заявка(-и) з найвищою ціною, допоки вся вільна пропускна спроможність для даного резерву даного міждержавного перетину не буде вичерпана. Заявка, величина пропускної спроможності якої більша за залишкову пропускну спроможність для даного резерву даного міждержавного перетину, задовольняється частково до межі залишкової вільної пропускної спроможності.

10.2.3. Якщо дві або більше Заявок мають однакову ціну, а сумарна величина пропускної спроможності Заявок перевищує залишкову вільну пропускну спроможність, тоді Заявки задовольняються пропорційно величині пропускної спроможності Заявок, а величина округлюється до найближчого значення у мегаватах (МВт).

10.2.4. Ціна останньої задоволеної Заявки становить граничну ціну доступу до пропускної спроможності.

10.3. Визначення учасника аукціону переможцем аукціону має наслідком прийняття (акцепту) аукціонним офісом пропозиції (оферти) учасника аукціону, наданій у Заявці учасника розподілу. При цьому акцептованою є величина ВПС, визначена аукціонною платформою за наслідками проведення електронного аукціону, яка дорівнює або є меншою визначеній учасником розподілення у відповідній Заявці величині ВПС, за ціною, що дорівнює граничній ціні доступу. Аукціонний офіс повідомляє про повний або частковий акцепт заявки (оферти) учасника аукціону шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті аукціонного офісу та направлення електронного повідомлення на адресу уповноважених осіб учасників електронного аукціону в строки, визначені цим Порядком.

10.4. Кожній розподіленій пропускній спроможності аукціонною платформою присвоюється унікальний ідентифікатор та часова відмітка.

10.5. Кожен учасник аукціону та учасник розподілення, чия Заявка була відхилена, повідомляються про відповідні результати аукціону не пізніше ніж через 30 хв. після закриття торгів на аукціоні через аукціонну платформу та шляхом направлення повідомлення про результати аукціону електронною поштою та/або факсом.

Повідомлення учасникам аукціону про результати аукціону повинно містити таку інформацію: пропускну спроможність, яку за результатами аукціону учасник аукціону отримав в результаті розподілення, та граничну ціну доступу.

10.6. Учасники аукціону можуть оскаржити результати аукціону відповідно до чинного законодавства.

XI. Резервний механізм проведення аукціонів

11.1. У випадку якщо відсутня технічна можливість проведення річного чи місячного аукціону відповідно до графіка аукціонів, аукціонний офіс приймає рішення щодо перенесення дати проведення відповідного аукціону на 2 робочі дні, про що надсилає повідомлення учасникам аукціону електронною поштою та факсимільним зв'язком.

У разі неможливості усунення технічної несправності до проведення повторного річного чи місячного аукціону аукціонний офіс застосовує резервний механізм проведення аукціонів. Резервним механізмом для проведення річного чи місячних аукціонів є зміна засобів, за допомогою яких надаються Заявки, та строків проведення цих аукціонів.

У такому випадку аукціонний офіс надсилає електронною поштою чи факсом або через аукціонну платформу повідомлення учасникам аукціону про рішення щодо застосування резервного механізму проведення аукціону із зазначенням всіх деталей цього аукціону та/або оприлюднює зазначену інформацію на веб-сайті аукціонного офісу. Форма повідомлення про застосування резервного механізму проведення аукціону наведена в додатку 6 до цього Порядку. Резервний механізм проведення аукціону в такому випадку такий:

аукціон проводиться в приміщенні і в термін, визначені аукціонним офісом;

аукціон проводиться у вигляді явного аукціону та у присутності уповноважених осіб електропостачальників;

адміністратор аукціонної платформи в присутності всіх зацікавлених сторін розкриває конверти із Заявками учасників аукціону і повідомляє кожну Заявку на кожний запропонований резерв на цьому аукціоні;

протягом 1 робочого дня адміністратор аукціонної платформи виконує ранжування Заявок на відповідний аукціон і повідомляє результати учасникам аукціону електронною поштою та/або факсимільним зв'язком, а також оприлюднює зазначену інформацію на своєму веб-сайті.

Подальші взаємодії учасників аукціону з аукціонним офісом проводяться відповідно до цього Порядку.

11.2. Аукціонний офіс не несе відповідальності, якщо він не в має можливості у зв'язку з об'єктивними причинами, що не залежать від нього, зв'язатися з уповноваженими особами учасників розподілення по каналах зв'язку, зазначених в п. 11.1 цього Порядку та/або оприлюднити оголошення про застосування резервного механізму проведення аукціонів на офіційному веб-сайті аукціонного офісу.

11.3. Резервним механізмом для проведення добових аукціонів є зміна засобів та строків надання Заявки(ок). При застосуванні резервного механізму проведення добового аукціону Заявки надаються за допомогою засобів електронної пошти та факсимільного зв'язку до 11:15 за київським часом у Д-1. Результати оприлюднюються та направляються учасникам аукціону до 11:45 за київським часом у Д-1.

11.4. Повідомлення про перехід на резервний механізм проведення добового аукціону має містити дані про деталі аукціону відповідно до п. 3.1.7 цього Порядку.

11.5. Заявки, подані до переходу на резервний механізм проведення аукціону, вважаються недійсними і повинні бути знову подані у відповідності до умов, передбачених резервним механізмом проведення аукціонів.

11.6. Якщо умови, передбачені резервним механізмом проведення добового аукціону, не можуть бути реалізовані в строки для даного аукціону, такий аукціон переноситься або скасовується, а надіслані Заявки автоматично анулюються.

XII. Використання розподіленої пропускної спроможності

12.1. Прав та обов'язків щодо використання РПС переможець аукціону набуває лише за умови виконання зобов'язань за договором про доступ до пропускної спроможності. Користувач РПС, на власний ризик та розсуд, через застосування механізмів, передбачених цим Порядком, здійснює використання та/або передачу та/або припинення використання розподіленої пропускної спроможності.

12.2. Використання РПС відбувається шляхом подання до аукціонного офісу добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії в передбачені Правилами ОРЕ та цим Порядком строки. При цьому коефіцієнт нерівномірності між обсягами мінімальної та максимальної середньочасової потужності протягом доби (Рмін/Рмакс) не повинен бути меншим за 0,7. Разом з тим, коефіцієнт нерівномірності між обсягами мінімальної та максимальної середньочасової потужності протягом доби (Рмін/Рмакс) може бути меншим за 0,7 у випадках аварійних ремонтів або пошкодження ліній електропередачі, технічних обмежень навантаження енергогенеруючого обладнання, а також за погодженням з системним оператором.

12.3. Користувачі РПС, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на річних та/або місячних аукціонах, у разі неподання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії в передбачені Правилами ОРЕ та цим Порядком строки втрачають доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідну добу. В такому разі аукціонний офіс здійснює розподіл невикористаної величини пропускної спроможності на добовому аукціоні.

12.4. Використання розподіленої на річному та місячному аукціонах пропускної спроможності відбувається шляхом подачі учасником аукціону добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії з 0:00 до 24:00 годин доби Д до аукціонного офісу в процесі планування. Процес погодження графіків поставок експорту/імпорту електричної енергії пропускної спроможності, розподіленої на річному та місячних аукціонах, аукціонним офісом здійснюється до 09:00 за київським часом у Д-1 (для святкових і неробочих днів України - до 09:00 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів). Добові погодинні графіки надаються аукціонним офісом до ОПЕЕ до 09:30 за київським часом у Д-1 (для святкових і неробочих днів України - до 09:30 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів).

12.5. Використання розподіленої на добовому аукціоні пропускної спроможності відбувається шляхом формування аукціонним офісом добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії за результатами відповідного добового аукціону. При цьому величини розподілених пропускних спроможностей на цьому добовому аукціоні є рівним графіком поставок переможців добового аукціону.

12.6. Аукціонний офіс до 09:30 за київським часом (відповідно, до 08:30 СЕТ) у Д-1 надає ОПЕЕ добові погодинні графіки експорту/імпорту електричної енергії, що відповідають величині вільної пропускної спроможності, яка запропонована для розподілу на добовому аукціоні (для святкових і неробочих днів України - до 09:30 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів). Добові погодинні графіки експорту/імпорту електричної енергії, надані до ОПЕЕ, можуть бути скориговані аукціонним офісом до 12:30 за київським часом (відповідно, до 11:30 СЕТ) згідно з результатами проведеного добового аукціону, із врахуванням результатів добових аукціонів сусідніх системних операторів та за умови підтвердження здійснення поставок шляхом надання повідомлення через аукціонну платформу та/або факсимільним зв'язком переможців добового аукціону. Форма повідомлення про підтвердження здійснення поставок надана в додатку 7 до цього Порядку. Скориговані графіки експорту/імпорту електричної енергії, що надійдуть до ОПЕЕ після 12:30 за київським часом (відповідно, після 11:30 СЕТ), будуть вважатися помилково надісланими аукціонним офісом без подальшого опрацювання з боку ОПЕЕ.

12.7. Використання РПС, набутої в результаті річного, місячних та добових аукціонів, здійснюється за принципом "Використовуй або втратиш", який означає таке:

РПС, яка була набута за результатами річного та місячних аукціонів і не була підтверджена шляхом поданням добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, автоматично розподіляється на добовому аукціоні;

РПС, яка була набута за результатами добових аукціонів і не була підтверджена шляхом надання повідомлення про підтвердження здійснення поставок електричної енергії, не враховується в добовому графіку навантаження на відповідну добу.

При цьому сплачені кошти за доступ до РПС, яка не була використана, не компенсуються переможцю аукціону.

12.8. У разі якщо переможець річного аукціону протягом календарного місяця використовує отриману в результаті річного аукціону пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України по кожному окремому резерву кожного міждержавного перетину за сумою задоволених Заявок менше, ніж на сімдесят відсотків (з врахуванням переданих РПС та за вирахуванням РПС, щодо яких припинено використання), такий учасник аукціону втрачає отриманий доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, а така величина розподіленої пропускної спроможності стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на місячні та добові аукціони. При цьому користувач РПС не звільняється від зобов'язань перед аукціонним офісом щодо оплати права на доступ до пропускної спроможності, отриманого за результатами річного аукціону.

XIII. Передача розподіленої пропускної спроможності

13.1. Користувач РПС у порядку та на умовах, передбачених цим Порядком, має право на договірних засадах передати повністю або частково набуту РПС іншим учасникам розподілення, повідомивши та зареєструвавши таку передачу в аукціонному офісі. Передавач та отримувач РПС мають відповідати вимогам до учасників розподілення.

13.2. Передавач та отримувач РПС мають виконати усі передумови для доступу до аукціонної платформи, зазначені в цьому Порядку.

13.3. Користувач РПС може здійснити передачу РПС, набуту за результатами:

- річного аукціону отримувачу РПС на рік, місяць та/або добу;

- місячного аукціону отримувачу РПС на місяць та/або добу.

13.4. Передача РПС, набутих у результаті добового аукціону, не дозволяється.

13.5. Користувач РПС, який прагне передати повністю або частково набуту в результаті аукціону пропускну спроможність, має повністю у строки, визначені договором про доступ до пропускної спроможності, виконувати фінансові зобов'язання та надіслати до аукціонного офісу повідомлення про передачу, продублювавши його отримувачу РПС, із зазначенням такої інформації:

найменування учасника розподілення, що здійснює передачу РПС (передавач РПС);

найменування учасника розподілення (отримувача РПС);

міждержавний перетин;

напрямок (експорт/імпорт);

період (рік/місяць/доба);

величини пропускної спроможності у мегаватах (МВт) цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути передана, - 1 мегават (МВт).

Отримувач РПС протягом одного календарного дня з дати отримання через аукціонну платформу повідомлення про передачу підтверджує аукціонному офісу згоду на її отримання.

13.6. Отримувач РПС може виступити поручителем передавача щодо виконання фінансових зобов'язань по договору про доступ до пропускної спроможності.

13.7. Аукціонний офіс за фактом отримання повідомлення про передачу та згоди отримувача перевіряє відповідність такої передачі положенням цього Порядку та підтверджує можливість такої передачі одночасно передавачу та отримувачу РПС та підтверджує передачу або відмовляє в передачі з обґрунтуванням підстав для такої відмови. Передача РПС має бути підтверджена на аукціонній платформі отримувачем РПС до 13:00 за київським часом на Д-2, в іншому випадку передача вважається такою, що не відбулася, і РПС залишається у передавача РПС. Час направлення аукціонним офісом підтвердження вважається терміном здійснення передачі РПС. Всі повідомлення автоматично реєструються. Відмова аукціонним офісом у передачі РПС можлива лише у випадках невідповідності дій учасників розподілення положенням цього Порядку та/або невиконання положень договору про доступ до пропускної спроможності та/або невідповідності отримувача РПС вимогам до учасників розподілення.

13.8. Користувач РПС має право передати РПС без додаткових стягнень.

13.9. У випадку обмеження РПС компенсація за обмеження РПС нараховується тому учаснику аукціону, який володіє РПС у момент застосування обмеження.

13.10. Користувач РПС, що здійснив повну або часткову передачу РПС, отриманих у результаті річного аукціону, не звільняється від відповідальності, передбаченої пунктами 1.9 та 12.8 цього Порядку. У випадку настання обставин, передбачених пунктами 1.9 та 12.8 цього Порядку, отримувач РПС втрачає всі отримані РПС разом з передавачем РПС по кожному окремому перетину, а така величина РПС стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на місячні і добові аукціони.

13.11. Передана РПС отримує новий унікальний ідентифікатор на аукціонній платформі. Отримувач РПС має відповідати вимогам, встановленим цим Порядком, до учасника аукціону.

13.12. Адміністратор аукціонної платформи забезпечує передачу інформації отримувачам РПС щодо РПС, яку він отримав у результаті передачі РПС. Вся історія передачі РПС повинна зберігатись на аукціонній платформі.

13.13. Отримання пропозиції щодо передачі РПС, надісланої передавачем РПС, та отримання підтвердження, надісланого отримувачем РПС, буде реєструватись на аукціонній платформі автоматично, та свідчення цього буде відправлятись передавачу РПС та отримувачу РПС.

13.14. Отримання аукціонним офісом підтвердження отримувача РПС на аукціонній платформі є вирішальним критерієм у вирішенні кінцевого терміну передачі.

13.15. У випадку якщо аукціонний офіс через технічні проблеми аукціонної платформи не в змозі підтвердити на аукціонній платформі отримувачу РПС до 13:00 за київським часом на Д-2 передачу РПС, аукціонний офіс застосовує резервний механізм передачі, і за допомогою електронної пошти та/або факсимільного зв'язку до 15:00 за київським часом у Д-2 відправляє відповідні електронні листи та повідомлення.

13.16. Аукціонний офіс не повинен перевіряти правомірність передачі між передавачем РПС та отримувачем РПС. У будь-якому випадку, після підтвердження передачі отримувачем будь-які суперечки, що виникають між передавачем та отримувачем, не впливають на законність передачі.

XIV. Припинення використання розподіленої пропускної спроможності

14.1. Користувач РПС, набутої в результаті річного аукціону чи передачі РПС, має право в порядку та на умовах, передбачених цим Порядком, припинити повністю або частково використання РПС. При частковому припиненні використання РПС період такого припинення повинен складати календарний місяць.

14.2. Повідомлення про припинення використання РПС, набутих за результатами річного аукціону, має бути надіслане до аукціонного офісу через аукціонну платформу не пізніше 13:00 за київським часом за п'ять (5) календарних днів до дати проведення чергового місячного аукціону.

14.3. Користувач РПС, набутої в результаті місячного аукціону чи передачі РПС, має право в порядку та на умовах, передбачених цим Порядком, припинити повністю або частково використання РПС. При частковому припиненні використання РПС період такого припинення повинен бути рівний періоду резерву відповідного місячного аукціону.

14.4. Повідомлення про припинення використання РПС, набутих за результатами місячного аукціону, має бути надіслане до аукціонного офісу через аукціонну платформу не пізніше 13:00 за київським часом у Д-2.

14.5. Повідомлення про припинення має містити:

найменування учасника розподілення, що здійснює припинення використання РПС;

міждержавний перетин;

напрямок (експорт/імпорт);

період (рік/місяць/доба);

величини пропускної спроможності у МВт цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути передана, - 1 МВт.

14.6. Аукціонний офіс розглядає відповідність такого припинення положенням цього Порядку протягом доби та направляє користувачу РПС повідомлення щодо погодження припинення або відмову в припиненні з обґрунтування підстав такої відмови.

Якщо припинення погоджено аукціонним офісом, РПС користувача зменшуються на величину, щодо якої здійснено припинення.

Відмова аукціонним офісом у припиненні використання РПС можлива лише у випадках невідповідності дій користувача РПС положенням цього Порядку та невиконання останнім положень договору про доступ до пропускної спроможності.

14.7. Пропускна спроможність, щодо якої користувач РПС здійснив припинення, стає вільною та підлягає виставленню аукціонним офісом на чергові місячний та/або добові аукціони.

14.8. Величини РПС, що підлягають виставленню аукціонним офісом на черговий місячний аукціон в результаті припинення використання РПС, мають бути незмінною величиною у мегаватах (МВт) протягом усього періоду. Мінімальне значення - 1 мегават (МВт) протягом 1-го місяця.

14.9. Користувач РПС, що припинив використання РПС, не звільняється від виконання своїх грошових зобов'язань перед аукціонним офісом, якщо додатково виставлений на розподілення обсяг пропускної спроможності не був розподілений. У разі якщо гранична ціна доступу додатково виставлених обсягів пропускної спроможності менша вартості за виставленим рахунком-фактурою користувачу РПС відповідно до результатів річного аукціону, аукціонний офіс сплачує користувачу РПС різницю вартості у строк, визначений договором про доступ до пропускної спроможності.

14.10. Переможець річного аукціону, який частково припинив використання РПС, набутої за результатами цього аукціону, не звільняється від виконання вимог пунктів 1.9 та 12.8 цього Порядку.

14.11. Припинення використання РПС, набутої в результаті добових аукціонів, не допускається.

14.12. Передумовою для розподілення пропускної спроможності, щодо якої ініційовано процедуру припинення використання, є одержання повної оплати за фактично використану РПС, набуту в результаті річного аукціону.

14.13. Користувач РПС виставляє рахунок аукціонному офісу, виходячи з інформації, що стала доступною на аукціонній платформі. Інформація, надана аукціонним офісом, містить список (перелік) повернених розподілених для учасника аукціону пропускних спроможностей і суму компенсації, на яку потрібно виставити рахунок. Предметом виставлення рахунку є "Компенсація за припинення використання РПС".

Сума компенсації від аукціонного офісу визначається шляхом множення відповідної граничної ціни доступу (грн/МВт) на величину у мегаватах (МВт) РПС, яка була розподілена у відповідний часовий проміжок (дні, година).

14.14. Компенсація виплачується користувачу РПС протягом 10 календарних днів на рахунок, вказаний учасником аукціону в заяві про набуття статусу учасника розподілення (Додаток 1).

14.15. У випадку якщо аукціонний офіс через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи не в змозі підтвердити на аукціонній платформі користувачу РПС до 13:00 за київським часом на Д-2 припинення використання РПС, аукціонний офіс застосовує резервний механізм повернення, і за допомогою електронної пошти або факсимільного зв'язку до 15:00 за київським часом у Д-2 відправляє відповідні електронні листи та повідомлення.

XV. Обмеження РПС

15.1. За поданням аукціонного офісу та/або за вимогою сусіднього системного оператора може бути здійснено обмеження РПС.

15.2. У разі обмеження РПС аукціонний офіс негайно повідомляє усіх користувачів РПС через аукціонну платформу та електронною поштою про дату, час, тривалість та причину такого обмеження.

15.3. Обмеження РПС здійснюється за пропорційним принципом. При цьому має забезпечуватись така черговість обмеження:

пропускна спроможність, яка не була розподілена на добовому аукціоні;

РПС, набуті за результатами добових аукціонів;

РПС, набуті за результатами місячних аукціонів;

РПС, набуті за результатами річного аукціону.

Кожні РПС, набуті в результаті річного, місячного та добових аукціонів, після пропорційного обмеження округляються до найближчого значення у мегаватах (МВт).

15.4. Повідомлення про обмеження РПС, що була розподілена на річному та місячному аукціонах, із відповідним обґрунтуванням має бути оприлюднене на офіційному веб-сайті аукціонного офісу до 16:00 за київським часом Д-2.

15.5. РПС на добу, набуті в результаті добового аукціону, є фіксованими, за винятком коли обмеження є вимушеними через форс-мажорні обставини. Учасникам аукціону надається компенсація у випадку обмежень РПС, розподілених на добовому аукціоні, в розмірі граничної ціни такого аукціону.

15.6. У випадку якщо ситуація в енергетичній мережі покращилась, РПС мають бути звільнені від попередніх обмежень за пропорційним принципом. При цьому має забезпечуватись така черговість звільнення від обмеження:

РПС, набуті за результатами річного аукціону;

РПС, набуті за результатами місячних аукціонів;

РПС, набуті за результатами добових аукціонів.

15.7. У випадках обмежень кожен користувач РПС, чиї РПС були обмежені, отримує компенсацію від аукціонного офісу за кожний невикористаний мегават (МВт), що дорівнює граничній ціні доступу, яка склалась у результаті аукціону, на якому була розподілена пропускна спроможність, навіть у разі неподання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії. Аукціонний офіс в триденний термін інформує кожного користувача, чиї РПС були обмежені, про суму компенсації.

XVI. Електронно-цифровий підпис

16.1. З метою контролю цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному вигляді, а також підтвердження її авторства і юридичної чинності, під час участі в аукціонах та/або отримання РПС через механізми передачі РПС аукціонний офіс забезпечує використання електронного цифрового підпису.

16.2. З метою забезпечення безпеки і захисту даних аукціонна платформа передбачає використання посилених сертифікатів електронного цифрового підпису, які надаються Акредитованими центрами сертифікації ключів.

16.3. Посилений сертифікат електронного цифрового підпису підтверджує відповідність електронного цифрового підпису державним стандартам, його захищеність, надійність і криптографічна стійкість гарантуються державою.

16.4. Функціонування механізму використання електронного цифрового підпису має відповідати чинним нормативно-правовим актам України.

16.5. Механізм електронного цифрового підпису використовує наступні криптографічні протоколи та алгоритми:

державний стандарт України з шифрування даних;

державний стандарт України з електронного цифрового підпису;

державний стандарт України з ключових даних.

16.6. Аукціонна платформа використовує протоколи з позначками часу та статусами сертифікатів електронного цифрового підпису з метою підвищення рівня безпеки конфіденційної інформації.

16.7. Аукціонна платформа передбачає такі технічні рішення:

локальне сховище сертифікатів, де зберігаються кореневі сертифікати Акредитованого центру сертифікації ключів, сертифікати уповноважених осіб учасників аукціону, уповноважених осіб аукціонного офісу, переліки відкликаних сертифікатів;

інтеграція програмних засобів електронного цифрового підпису.

XVII. Електронний документообіг

17.1. З метою забезпечення цілісності інформації, яка передається в електронному вигляді до аукціонного офісу, забезпечення дотримання строків опрацювання інформації, передбачених цим Порядком, а також прозорості процесу узгодження документів, достовірності та актуальності узгоджувальної інформації, контролю документообігу аукціонний офіс забезпечує використання електронного документообігу.

17.2. Система електронного документообігу передбачає виконання таких задач:

забезпечення реєстрації та зберігання електронних копій вхідної, вихідної кореспонденції щодо участі в аукціонах та/або отримання РПС через механізми передачі РПС;

забезпечення повного життєвого циклу документів щодо участі в аукціонах та/або отримання РПС через механізми передачі РПС у електронному вигляді (реєстрація, створення, узгодження, затвердження, підписання);

забезпечення роботи великої кількості користувачів із документами;

створення, редагування, підтримка різних версій програмного забезпечення, пошук документів;

забезпечення зберігання документів, які узгоджуються, та зберігання узгоджених документів у єдиній базі даних з функціями швидкого пошуку за різними критеріями;

забезпечення прозорого механізму узгодження, який передбачає повне інформування учасників процесу узгодження та зацікавлених осіб про поточний статус документа і його маршрут;

забезпечення повідомлень про поточний статус процесів, процедур, які передбачають участь користувачів і учасників аукціону.

17.3. Процедура електронного документообігу передбачає такі технічні рішення механізмів:

аналізу і звітності статусу процесів, повноти документів;

надійного, оперативного та довготривалого зберігання документів у рамках електронного архіву з можливістю пошуку за різними критеріями;

оновлення або звірки відомостей про користувачів аукціонної платформи, уповноважених осіб учасників розподілення діючим сертифікатам;

захисту архівних даних;

забезпечення безпеки і доступності сервісу;

та інтеграція програмних засобів електронного цифрового підпису.

XVIII. Плата за РПС

18.1. Розрахунки здійснюються відповідно до положень договору про доступ до пропускної спроможності в національній валюті шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання аукціонного офісу згідно з установленими законодавством України правилами безготівкових розрахунків.

18.2. У разі якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором про доступ до пропускної спроможності строк плату за РПС, набуту за результатами річного та/або місячного аукціону, такий переможець аукціону втрачає відповідну РПС, набуту за результатами річного та/або місячного аукціону.

У такому разі банківська гарантія та/або сума гарантійного внеску (гарантійних внесків), надана(і) учасником розподілення, переходить у власність аукціонного офісу та зараховується у рахунок часткового виконання зобов'язань згідно з договором про доступ до пропускної спроможності, а РПС підлягають розподіленню на черговому аукціоні. При цьому реєстрація учасника розподілення скасовується.

18.3. У разі якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором про доступ до пропускної спроможності строк плату за РПС, набуту за результатами добового аукціону, банківська гарантія та/або сума гарантійного внеску (гарантійних внесків), надана(і) учасником розподілення, переходить у власність аукціонного офісу та зараховується в рахунок виконання зобов'язань. При цьому реєстрація учасника розподілення скасовується.

18.4. Вартість, яку переможець аукціону повинен сплатити за РПС, набуту за результатами річного та/або місячного та/або добового аукціону, визначається аукціонним офісом для кожного резерву відповідного міждержавного перетину окремо шляхом множення граничної ціни доступу (грн/МВт) на сумарну величину набутих РПС в мегаватах (МВт).

18.5. Переможець аукціону здійснює оплату вартості РПС за таким механізмом та графіком оплати:

вартості, яку переможець аукціону повинен сплатити за РПС, набуту на річному аукціоні, здійснюється шляхом сплати переможцем аукціону в місяці, що передує розрахунковому місяцю, 1/12 від суми загальної вартості, набутої на річному аукціоні РПС;

оплата вартості, яку переможець аукціону повинен сплатити за РПС, набуту на місячному аукціоні, здійснюється шляхом повної оплати переможцем аукціону в місяці, що передує розрахунковому місяцю, вартості, набутої на місячному аукціоні РПС;

оплата вартості, яку переможець аукціону повинен сплатити за РПС, набуту на добовому аукціоні, подекадно, шляхом оплати переможцем аукціону в розрахунковому місяці вартості, набутої на добових аукціонах РПС.

18.6. Вартість РПС охоплює тільки право на використання РПС і не включає жодних оплат за використання системи передачі, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

18.7. Розрахунки за РПС здійснюються на підставі виставлених аукціонним офісом рахунків, що передаються кур'єром або особисто вручаються під розпис уповноваженій особі учасника розподілення в аукціонному офісі. Копії рахунків не пізніше одного (1) робочого дня з дати їх оформлення надсилаються електронною поштою та/або факсимільним зв'язком переможцю аукціону. В рахунку обов'язковими є призначення платежу "Оплата доступу до пропускної спроможності" та ідентифікаційний номер оплати (номер рахунка).

18.8. Аукціонний офіс виставляє переможцям аукціону рахунки в такі терміни:

не пізніше ніж на десятий (10) календарний день після розміщення на своєму офіційному веб-сайті результатів проведення річного аукціону за місяць до використання РПС, набутих за результатами річного аукціону (за винятком січня, на який рахунок виставляється не пізніше ніж наступного робочого дня);

не пізніше наступного робочого дня після розміщення на своєму офіційному веб-сайті результатів проведення місячного аукціону;

наступного робочого дня, після завершення декади розрахункового місяця, за результатами відповідного добового аукціону.

18.9. Термін оплати складає 7 (сім) робочих днів з дати виставлення рахунку. Переможець аукціону невідкладно повідомляє аукціонний офіс про оплату РПС.

18.10. У разі якщо сплачена на підставі рахунку вартість РПС перевищує фактичну вартість РПС протягом розрахункового місяця, аукціонний офіс зобов'язаний здійснити до 10-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим, повернення грошових коштів.

18.11. Не пізніше 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс складає і передає користувачу РПС підписаний зі свого боку акт прийому-передачі наданих послуг (у двох примірниках). Не пізніше 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, до аукціонного офісу має надійти підписаний користувачем акт прийому-передачі наданих послуг (один примірник).

18.12. Датою здійснення платежу вважається дата надходження коштів на рахунок аукціонного офісу.

18.13. Усі витрати банка учасника розподілення і витрати третіх банків на пересилання платежів на рахунок аукціонного офісу несе учасник розподілення, а всі витрати банка аукціонного офісу оплачує аукціонний офіс.

18.14. Аукціонний офіс надає учаснику розподілення податкову накладну згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

Начальник
управління енергоринку

Р. Л. Машляківський

 

Заява про набуття статусу учасника розподілення

Загальна інформація:

Назва компанії: ________________________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________________________________

Реєстраційний номер: __________________________________________________________________

Номер платника ПДВ: __________________________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________

Уповноважена особа: __________________________________________________________________

Телефон (роб./моб.): ____________________________________________________________________

Факс: ________________________________________________________________________________

ЕІС Код: _____________________________________________________________________________

Стаття 1. Заява

Підписуючи та надаючи цю Заяву, учасник розподілення повідомляє про виконання усіх вимог щодо участі та декларує згоду дотримуватись Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж (далі - Порядок) та його додатків, що опубліковані на веб-сайті аукціонного офісу.

Підписавши Заяву, учасник розподілення повідомляє, що ця Заява та її додатки містять повну та достовірну інформацію.

Підписавши Заяву, учасник розподілення повідомляє, що будь-які зміни, відповідно до положень Порядку, приймаються учасником розподілення без необхідності в додаткових повідомленнях.

Стаття 2. Реєстрація

Заява про набуття статусу учасника розподілення має бути надана до аукціонного офісу принаймні за 30 робочих днів перед першою участю в аукціоні, вона має бути у письмовому вигляді, належним чином заповненою та підписаною, наданою до аукціонного офісу кур'єром у робочі дні з 9:00 до 16:00. Заяви, надіслані до аукціонного офісу факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

Аукціонний офіс має підтвердити або визнати непридатною Заяву протягом терміну, зазначеного у Порядку, надіславши відповідне повідомлення учаснику розподілення. Оригінал підтвердження або визнання непридатною буде надіслане аукціонним офісом протягом двох днів після відправлення факсом підтвердження або відхилення. У випадку відхилення заяви аукціонний офіс надасть обґрунтовані підстави.

Стаття 3. Оцінка Заяви

Аукціонний офіс перевірятиме інформацію, надану в Заяві та в додатках до неї.

Аукціонний офіс уповноважений відхилити реєстрацію учасника розподілення у випадку суперечності в інформації, вказаної в Заяві чи її додатках.

Аукціонний офіс має право запросити у письмовій формі оновлення або надання реєстраційної документації.

Стаття 4. Додатки до Заяви

Заява є повною у випадку надання таких додатків:

письмова згода енергопостачальника на приєднання в цілому до договору про доступ до пропускної спроможності;

належним чином оформлена(і) анкета(и) на створення облікового запису уповноваженої особи учасника розподілення (не більше трьох). Усі розділи анкети (П. І. Б., номери факсів та телефонів, електронні адреси) мають містити повну та достовірну інформацію. Форма анкети наведена у додатку 2;

оригінал довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження уповноважених осіб учасника розподілення на вчинення правочинів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

копія договору про надання послуг електронного цифрового підпису на строк, не менший періоду, на який планується отримати право доступу до міждержавних електричних мереж України;

довідка, оформлена за довільною формою, що містить П. І. Б., номери факсів та телефонів, електронні адреси уповноваженої особи енергопостачальника, скріплена підписом уповноваженої особи;

довідка енергопостачальника, складена в довільній формі та скріплена підписом уповноваженої особи енергопостачальника, про присвоєння енергопостачальнику ЕІС-коду (для участі в розподіленні пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у напрямку Угорщини, Словацької Республіки, Румунії та Польської Республіки);

оригінал довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка від імені енергопостачальника подає заяву про набуття статусу учасника розподілення. Для керівників, які діють без довіреності на підставі Статуту, - копія протоколу про обрання та наказу про призначення на посаду чи інший підтверджуючий документ.

Заява про набуття статусу учасника розподілення, надана до аукціонного офісу без додатків, не розглядається.

Від учасника розподілення:

Ім'я та посада уповноваженої особи:

_______________________________

Підпис:_________________________

Дата: _________________________

 

Анкета на створення облікового запису уповноваженої особи учасника розподілення

1. Учасник розподілення

Повна назва учасника розподілення

 

Адреса реєстрації, тел./факс, e-mail

 

EIC-код

 

Уповноважена особа

 

Цілі анкети:

  введення даних (новий учасник аукціону);

  модифікація даних;

  видалення даних існуючого учасника аукціону.

2. Уповноважена особа

Ім'я (повне):

 

Телефон (роб./моб.):

 

E-mail
(для обміну даними з аукціонною платформою)

 

Усі поля даної анкети повинні бути заповнені.

Відповідно до положень Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, після внесення зазначених даних учасник розподілення матиме право здійснювати операції в аукціонній платформі. Реєстраційна інформація (ім'я користувача і пароль) буде відправлена уповноваженій особі учасника розподілення на згаданий e-mail.

______________ (дата)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію енергопостачальника як учасника розподілення в аукціонній платформі

Енергопостачальника, дані якого зазначені нижче, було зареєстровано в аукціонній платформі аукціонного офісу як учасника розподілення.

Повна назва енергопостачальника

 

EIC-код

 

Індивідуальний код

 

Відповідно до п. 5.9 Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, уповноважена особа учасника розподілення повинна направити електронною поштою на електронну адресу аукціонного офісу електронний сертифікат, що містить ідентифікацію уповноваженої особи учасника розподілення.

_____________ (дата)

____________ (підпис)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в реєстрації енергопостачальника як учасника розподілення в аукціонній платформі

Енергопостачальнику, дані якого зазначені нижче, було відмовлено в реєстрації в аукціонній платформі аукціонного офісу як учасника розподілення із таких причин:

Повна назва енергопостачальника

 

EIC-код

 

Причина(и) відмови

 

_____________ (дата)

____________ (підпис)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про втрату користувачем РПС отриманого доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України

Аукціонний офіс, відповідно до п. 6.9 Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, повідомляє, що користувач розподіленої пропускної спроможності, дані якого зазначено нижче, втратив доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України.

Повна назва користувача РПС

 

EIC-код

 

Об'єм втраченої пропускної спроможності (МВт)

 

Період

з

 

 

201_

по

 

 

201_

Причина(и) втрати доступу до пропускної спроможності

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про перехід на резервний механізм

Аукціонний офіс, відповідно до Розділу XI Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, повідомляє про перехід на резервний механізм проведення ________ аукціону.

Місце проведення аукціону: ______________________________________________________________

Час проведення аукціону: ___:___

Деталі аукціону:

вільна пропускна спроможність, яка пропонується на аукціоні: _______ МВт (по резервах: _____)

період: _______;

міждержавний перетин: ________________________________________________________________;

напрямок: ____________________________________________________________________________;

час відкриття та закриття торгів ___:___ ___/___/201_
та ___:___ ___/___/201_;

час оприлюднення результатів аукціону ___/___/201_

інша інформація.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підтвердження здійснення поставок

Відповідно до п. 12.6 Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, переможець аукціону, дані якого наведені нижче, повідомляє про підтвердження здійснення поставок електроенергії із врахуванням результатів проведеного добового аукціону та результатів добового аукціону сусідніх системних операторів.

Повна назва переможця аукціону

 

EIC-код

 

Величина використання пропускної спроможності, набутої за результатами добового аукціону

Дата проведення добового аукціону (Д-1)

Погодинна величина пропускної спроможності (МВт)

Міждержавний перетин

 

 

201_

 

 

Повна назва контрагенту

 

EIC-код

 

_____________ (дата)

____________ (підпис)

  

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Основними завданнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, які визначені Законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії" та "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та Указом Президента України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" від 23 листопада 2011 року N 1059, є державне регулювання суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сфері електроенергетики, у тому числі державне регулювання цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

При цьому підпунктом 2 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" визначено, що НКРЕ у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону має розробити і затвердити порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж із забезпеченням функціонування процедур електронного аукціону, електронного документообігу та електронного цифрового підпису. З метою реалізації норм зазначеного Закону, Комісією розроблено проект постанови "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж".

2. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання в електроенергетиці є забезпечення балансу інтересів держави, суб'єктів електроенергетики та споживачів електричної енергії, забезпечення впевненості інвесторів у стабільності правил здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці та посилення конкуренції на ринку електричної енергії.

Враховуючи загальні цілі державного регулювання в електроенергетиці, з метою забезпечення прозорості процедури експорту та імпорту електричної енергії та сприяння розвитку конкурентного середовища на ньому, на виконання вимог підпункту 30 пункту 4 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" розроблено проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження діючого способу регулювання

- Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення.
- Питання потребує нормативно-правового врегулювання.

- Не відповідає вимогам чинного законодавства.
- Подальша неурегульованість даного питання на законодавчому рівні унеможливить проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Інший від запропонованого спосіб

- Альтернативи запропонованому способу немає.

- Будь-якій інший спосіб не забезпечить проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Обраний спосіб

- Відповідає вимогам чинного законодавства.

- Відповідає вимогам чинного законодавства України.
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕ "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акту дозволить привести нормативно-правову базу НКРЕ до вимог чинного законодавства шляхом запровадження проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж із забезпеченням функціонування процедур електронного аукціону, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджету України.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта покладається на НКРЕ.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та втрат

У результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

- Наближення до світового рівня функціонування ринків електричної енергії.
- Міжнародна торгівля електроенергією та інтеграція до Європейського ринку електроенергії.
- Розвиток конкуренції на ринку електричної енергії створить привабливий інвестиційний клімат.

- Додаткових витрат не передбачається.

Учасники ринку електричної енергії

- Забезпечення рівних можливостей для доступу до ринку пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

- Додаткових витрат не передбачається.

Населення

- Дія зазначеного регуляторного акта на населення не розповсюджується

- Додаткові витрати відсутні.

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії проекту регуляторного акта необмежений з моменту набрання ним чинності, оскільки відносини щодо користування електричною енергією мають перманентний характер.

Цей строк може бути змінено шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕ "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж" її результативність визначатиметься такими показниками:

1) Дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

2) Прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

3) Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з експорту та/або імпорту електричної енергії.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 57 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого постановою НКРЕ від 12.12.2013 N 1549.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження - кожні три роки після повторного відстеження.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження - статистичні дані, а саме динаміка обсягів експорту електроенергії.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

За результатами відстежень результативності НКРЕ буде здійснено поглиблений аналіз досягнення цілей, задекларованих при його прийнятті.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено управлінням енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

Опрос