Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно трудоустройства инвалидов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 19.08.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо працевлаштування інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 1881 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, недодержання ними порядку реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, неподання ними до відділень Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів

- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 45, ст. 406; 2001 р., N 45, ст. 237; 2003 р., N 39, ст. 333; 2004 р., N 37, ст. 451; 2005 р., N 25, ст. 337; 2006 р., N 2 - 3, ст. 35; 2006 р., N 32, ст. 271; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

1) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:

"Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики";

2) у статті 18:

частину першу статті 18 викласти в такій редакції:

"Реалізація інвалідами права на працю здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, чи за сприяння територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, або самостійно забезпечуючи себе роботою";

частину третю статті 18 викласти в такій редакції:

"Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти, створювати та розумно пристосовувати робочі місця, у тому числі спеціальні, для працевлаштування інвалідів, працевлаштовувати інвалідів на вакантні або створені та розумно пристосовані робочі місця, у тому числі спеціальні, для працевлаштування інвалідів, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, виконувати норматив працевлаштування інвалідів, а у разі його невиконання сплатити адміністративно-господарські санкції, а також звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 19:

частини сьому та восьму викласти в такій редакції:

"Порядок реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, строки подання їм звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів, контролю за виконанням нормативів робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо їх реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, подачі щорічного звіту, а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, з метою контролю за виконанням нормативу робочих місць, передбаченого частиною першою цієї статті, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснює перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом його зарахування, а також розрахунку та сплати ними адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів за невиконання зазначеного нормативу".

частину десяту викласти в такій редакції:

"Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, недодержання ними порядку реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, неподання ними до відділень Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку".

4) у статті 20:

у частині першій після слів "державного або місцевих бюджетів" доповнити знаком та словами ", коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону. У разі виявлення в ході перевірки порушень нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону, сума адміністративно-господарських санкцій розраховується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, у акті перевірки. У разі несплати адміністративно-господарських санкцій підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону, сума адміністративно-господарських санкцій розраховується відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів на підставі звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів. Строк давності на стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовується";

у частині восьмій слово "законом" замінити на слова "Кабінетом Міністрів України".

3. У Законі України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст. 361, ст. 362; 1997 р., N 11, ст. 89; 2008 р., N 25, ст. 240; 2013 р., N 32, ст. 412; N 47, ст. 659):

1) частину другу статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), доступності та забезпечення інших гарантій";

2) частину першу статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), доступності та забезпечення інших гарантій";

3) частину другу статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), доступності та забезпечення інших гарантій.

4. Виключити частину шосту статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 2, ст. 8).

5. Виключити частину четверту статті 41 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155).

6. Виключити частину четверту статті 15 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183, ст. 184).

7. Виключити частину восьму статті 21 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41).

8. Виключити частину п'яту статті 16 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо працевлаштування інвалідів"

1. Опис проблеми, яку передбачається розв'язати

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо працевлаштування інвалідів" (далі - законопроект) розроблено з метою вирішення проблемних питань, пов'язаних із забезпеченням зайнятості та працевлаштування інвалідів, підвищення ефективності державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства з цих питань.

Статтею 43 Конституції України задекларовано право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Спеціальним законом, що визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами, є Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон).

Відповідно до частини першої статті 19 Закону для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Відповідно до частини одинадцятої статті 19 Закону норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, порядок його встановлення визначаються виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, або порядок їх встановлення, відмінні від зазначених у цьому Законі, застосовуються положення цього Закону.

Виходячи з вимог даної норми, частина четверта статті 15 Закону України "Про залізничний транспорт", частина п'ята статті 16 Закону України "Про поштовий зв'язок", частина четверта статті 41 Закону України "Про телекомунікації", частина восьма статті 21 Закону України "Про електроенергетику", частина шоста статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність", які встановлюють інші нормативи, застосуванню не підлягають.

Законопроектом норми Законів України "Про охоронну діяльність", "Про телекомунікації", "Про залізничний транспорт", "Про електроенергетику", "Про поштовий зв'язок" приведено у відповідність до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", що забезпечує уникнення суперечностей та встановлення уніфікованого підходу до працевлаштування інвалідів.

На даний час залишається законодавчо неврегульованим питання забезпечення державного нагляду (контролю) за нарахуванням та сплатою роботодавцями адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Відповідно до Закону України від 16.10.2012 N 5462 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" зі статті 19 Закону вилучена норма щодо здійснення контролю за нарахуванням та сплатою роботодавцями адміністративно-господарських санкцій. Таким чином, на даний час жоден орган влади не має законодавчо визначених повноважень здійснювати контрольні заходи з цих питань.

В законопроекті зазначене питання унормовано шляхом покладення на Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, та його територіальні органи функцій контролю за розрахунком та сплатою адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

2. Цілі та завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття акта є врегулювання проблемних питань, пов'язаних із зайнятістю та працевлаштуванням інвалідів, підвищення ефективності державного нагляду (контролю) за додержанням роботодавцями вимог статей 19, 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей відсутні.

4. Механізм розв'язання проблеми

Зазначена ціль досягається шляхом внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про колективні договори і угоди", "Про охоронну діяльність", "Про телекомунікації", "Про залізничний транспорт", "Про електроенергетику", "Про поштовий зв'язок".

5. Можливість досягнення поставлених цілей

Прийняття законопроекту забезпечить безумовне досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо працевлаштування інвалідів дозволить комплексно врегулювати ряд проблемних питань, що мають місце при працевлаштуванні інвалідів, вдосконалити механізм державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів, створити умови з метою інтеграції інвалідів у суспільство шляхом забезпечення їх зайнятістю.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів, пов'язані із запровадженням законопроекту, відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Встановлення чіткого, прозорого механізму здійснення контролю за додержанням роботодавцями вимог статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", врегулювання окремих питань забезпечення працевлаштування інвалідів

Витрати, пов'язані із запровадженням законопроекту, відсутні.

Сфера інтересів громадян

Прийняття законопроекту сприятиме посиленню захисту прав найманих працівників в частині дотримання прав інвалідів

Витрати, пов'язані із запровадженням законопроекту, відсутні.

7. Запропонований строк дії законопроекту

Термін дії регуляторного акта не обмежується у зв'язку з необмеженою дією Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про колективні договори і угоди", "Про охоронну діяльність", "Про телекомунікації", "Про залізничний транспорт", "Про електроенергетику", "Про поштовий зв'язок".

8. Показники результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

Є непередбачуваним

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Поширюється на юридичних осіб (незалежно від форми власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, з чисельністю працюючих 8 та більше осіб.

Час та кошти, витрачені суб'єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб

Високий. Проект розміщено для оприлюднення на офіційному сайті Держпраці України

9. Заходи відстеження результативності акта

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".

Базове відстеження буде проведене після набуття чинності регуляторного акта. Строк виконання заходів з базового відстеження - 45 робочих днів.

Повторне та періодичне відстеження буде проведено через 1 рік з дня набуття чинності регуляторного акта та через кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Для відстеження використовуватимуться результати перевірок суб'єктів господарювання Держпраці України та її територіальними органами, проведення яких передбачено проектом акта та відповідно до вимог чинного законодавства України.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Відстеження також буде здійснюватися шляхом аналізу інформації щодо:

кількості суб'єктів господарювання, перевірених посадовими особами Держпраці України та її територіальними органами;

кількості виявлених, усунутих порушень з питань, викладених у проекті акта, та кількості та змісту рішень, прийнятих за результатами проведених перевірок.

 

Директор Департаменту
контрольно-наглядової діяльності
з питань праці

В. Сажієнко

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо працевлаштування інвалідів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проблема працевлаштування інвалідів - одна з найбільш актуальних в сучасному суспільстві.

Чисельність інвалідів в Україні досягла 2,8 млн. осіб, тобто понад 6 % загальної чисельності населення країни. Разом з цим, кількість працюючих інвалідів складає 740 тис. осіб.

Забезпечення інвалідів робочими місцями, своєчасною і гарантованою зарплатою на гідному рівні є життєво важливим для цієї категорії населення.

При цьому вимоги статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон), яким для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, виконуються не всіма роботодавцями.

За 2013 рік 19 тис. роботодавців не виконали норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, що становить 18,5 % від загальної кількості роботодавців, які надали звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів до відділень Фонду соціального захисту інвалідів.

Зазначена ситуація є неприпустимою, бо значно звужує права інвалідів на працю, унеможливлює їх повноцінну інтеграцію у суспільство.

Крім того, в сучасних умовах склалася негативна практика, коли роботодавці, якими не виконується норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, водночас не сплачують встановлені Законом адміністративно-господарські санкції за його невиконання. Зазначені кошти могли б бути спрямовані на фінансування програм з соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів, їх професійне навчання, створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів та інші важливі напрями.

Однією з головних причин такого становища є неможливість забезпечення ефективного контролю за нарахуванням та сплатою адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу внаслідок законодавчої неврегульованості даного питання.

Відповідно до Закону України від 16.10.2012 N 5462 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" зі статті 19 Закону вилучена норма щодо здійснення контролю за нарахуванням та сплатою роботодавцями адміністративно-господарських санкцій. Таким чином, на даний час жоден орган влади не має законодавчо визначених повноважень здійснювати контрольні заходи з цих питань.

Вказана законодавча неврегульованість унеможливлює створення ефективного механізму стягнення сум несплачених адміністративно-господарських санкцій в судовому порядку та негативно впливає на загальний стан їх надходження до бюджету.

В законопроекті зазначене питання унормовано шляхом покладення на Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, та його територіальні органи функцій контролю за розрахунком та сплатою адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Законопроектом передбачено внесення змін до Закону України "Про колективні договори і угоди" щодо включення до колективних договорів та угод норми стосовно виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), доступності та забезпечення інших гарантій.

Законопроектом приводяться у відповідність до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" норми законів України "Про охоронну діяльність", "Про телекомунікації", "Про залізничний транспорт", "Про електроенергетику", "Про поштовий зв'язок" у частині працевлаштування інвалідів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону України є врегулювання проблемних питань щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів, підвищення ефективності державного нагляду (контролю) за додержанням роботодавцями вимог статей 19, 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

З цією метою законопроектом пропонується внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про колективні договори і угоди", "Про охоронну діяльність", "Про телекомунікації", "Про залізничний транспорт", "Про електроенергетику", "Про поштовий зв'язок".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про колективні договори і угоди", "Про охоронну діяльність", "Про телекомунікації", "Про залізничний транспорт", "Про електроенергетику", "Про поштовий зв'язок".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

5. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дасть можливість комплексно врегулювати ряд проблемних питань, що мають місце у частині забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів.

 

Директор Департаменту
контрольно-наглядової діяльності
з питань праці

В. Сажієнко

"_____" __________ 2014 року

 

Опрос